Back

ⓘ Latvijas organizācijas - Aizsargi, organizācija, Latvijas Riteņbraukšanas federācija, Nevalstiska organizācija, Latvijas Aizsargu organizācija, AGIHAS ..
                                               

Aizsargi (organizācija)

Aizsargi bija pēc Somijas aizsargu organizācijas parauga izveidota paramilitāra brīvprātīgo organizācija Latvijā, kuras uzdevums bija palīdzēt valsts iestādēm uzturēt mieru, drošību un kārtību. Pirms likvidācijas 1940. gadā organizācijā bija 60 684 dalībnieku - 31 874 aizsargi, 14 810 aizsardzes un 14 000 jaunsargi.

                                               

Latvijas Riteņbraukšanas federācija

Latvijas Riteņbraukšanas federācija ir vadošā organizācija, kura atbildīga par riteņbraukšanas sporta notikumiem Latvijā. Latvijā tai ir sabiedriska labuma organizācijas statuss. Tā dibināta 1993. gada 15. jūlijā ar mērķi turpināt 1886. gadā dibinātā "Rīgas riteņbraucēju kluba" Rigaer Velocipedisten – Club un vēlākās Latvijas Riteņbraucēju savienības darbību. Tās mērķis ir attīstīt Latvijā riteņbraukšanu kā sporta veidu, vadot un koordinējot riteņbraukšanas sporta organizācijas un veicinot tajās mācību – treniņu darbu, atbalstot un organizējot riteņbraukšanas sacensības Latvijā un izlašu k ...

                                               

Nevalstiska organizācija

Nevalstiska organizācija ir legāli nodibināta fizisko vai juridisko personu organizācija, kas darbojas neatkarīgi no valsts valdības. Termins cēlies no Apvienoto Nāciju Organizācijas un parasti tiek piemērots attiecībā uz organizācijām, kas nav daļa no kādām valstiskām struktūrām un nav tendētas uz peļņas gūšanu. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju un neformālo grupu kopumu, kas pastāv līdzās valsts un biznesa sektoriem, mēdz saukt par trešo jeb nevalstisko sektoru. Termins tiek piemērots organizācijām, kam ir vairāk sabiedrisks vai politisks aspekts, bet kas neatbilst politisko partiju k ...

                                               

Latvijas Aizsargu organizācija

Latvijas Aizsargu organizācija ir brīvprātīga sabiedriska organizācija Latvijas Republikā. Izveidota pēc 1940. gadā likvidētās Aizsargu organizācijas parauga 1990. gada 17. maijā, 1994. gada 26. janvārī reģistrēta Tieslietu ministrijā.

                                               

Pasaules Tirdzniecības organizācija

Pasaules Tirdzniecības organizācija ir starptautiska organizācija, kura izveidota 1995. gadā, lai liberalizētu starptautisko tirdzniecību, regulētu tirdzniecības - politiskās attiecības starp dalībvalstīm. PTO ir Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību pēctece. GATT tika izveidots 1947. gadā un faktiski gandrīz 50 gadus kalpoja kā starptautiska organizācija. Pasaules Tirdzniecības organizācijā ir uzdots izstrādāt un īstenot jaunos tirdzniecības līgumus, kā arī uzraudzīt dalībvalstu atbilstību visiem līgumiem, kurus noslēdz vairākums valstu un ratificē valstu parlamenti. PTO veic ...

                                               

Apvienoto Nāciju Organizācija

Apvienoto Nāciju Organizācija jeb vienkārši pazīstama kā Apvienotās Nācijas ir starpvaldību organizācija, kuras izvirzītie mērķi ir nodrošināt starptautisko mieru un drošību, veicināt valstu miermīlīgas attiecības, īstenot starptautisko sadarbību un kalpot par nāciju rīcības saskaņošanas centru. Apvienotās Nācijas tika izveidotas 1945. gada 26. jūnijā, kad Sanfrancisko konferences laikā sākotnējo dalībvalstu delegācijas parakstīja ANO statūtus. Savukārt par tās oficiālo dibināšanu uzskata 1945. gada 24. oktobri, kad visu sākotnējo dalībvalstu valdības ratificēja ANO statūtus. Par ANO priek ...

                                     

ⓘ Latvijas organizācijas

  • dibinātās Latvijas PSR Mākslinieku savienības un Latvijas PSR Mākslinieku savienības Mākslas fonda, kā arī sabiedriskās organizācijas Latvijas Mākslinieku
  • Jūrmala, Ventspils un Rēzekne. Latvija ir unitāra daudzpartiju republika. Latvijas pamatlikums ir Satversme. Latvijas parlamentu Saeimu uz četriem gadiem
  • Latvijas Basketbola savienība LBS ir galvenā par basketbolu atbildīgā organizācija Latvijā Tā organizē Latvijas čempionātu basketbolā vīriešiem un sievietēm
  • Latvijas skautu centrālās organizācijas mēnešraksts Ugunskurs 1935. Nr.10 Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: Latvijas ģerbonis
  • Latvijas Republikas Valsts kontrole atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē un Valsts kontroles likumā noteiktajam ir neatkarīga koleģiāla augstākā revīzijas
  • Latvijas Nacionālās neatkarības kustība LNNK bija politiska organizācija Latvijā no 1988. gada līdz 1997. gadam, kad tā apvienojās ar apvienību Tēvzemei
  • Latvijas Rakstnieku savienība ir profesionāla sabiedriska organizācija Savienība tika dibināta 1940. gada 26.oktobrī kā Latvijas PSR padomju rakstnieku
  • nodrošināt katras valsts sadarbību ar UNESCO, pārstāvēt tās intereses organizācijas darbā, kā arī nodrošināt UNESCO programmu īstenošanu dalībvalstī. UNESCO
  • Nāciju Organizācijas šī ir otra lielākā starpvaldību organizācija pēc dalībvalstu skaita. Organizācijas vadība atrodas Lionā, Francijā. Latvija Interpola
  • Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika jeb Latvijas PSR bija 1940. gadā PSRS okupētās Latvijas teritorijā izveidota Padomju Sociālistiskā Republika
Pareizticīgo vēlētāju un krievu apvienoto organizāciju bloks
                                               

Pareizticīgo vēlētāju un krievu apvienoto organizāciju bloks

Pareizticīgo vēlētāju un krievu apvienoto organizāciju bloks bija Latvijas politiskā partija. Tā aizstāvēja Latvijas krievu un pareizticīgo vēlētāju intereses. Partijas vadītājs bija arhibīskaps Jānis Pommers.

                                               

AGIHAS

sociālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšana cilvēkiem, kuri inficēti ar HIV/AIDS un viņu tuviniekiem; HIV infekcijas un AIDS epidēmijas izplatības ierobežošana. vispāratzīto cilvēktiesību nodrošināšanas veicināšana HIV/AIDS inficētajiem; HIV/AIDS pacientu dzīves kvalitātes uzlabošana un interešu aizstāvība valsts institūcijās; cilvēku ar HIV/AIDS integrāciau sabiedrībā;

                                               

Dabas retumu krātuve

"Dabas retumu krātuve" ir atklāts sabiedriskais fonds, kas atrodas Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, Latvijā. Tas tika dibināts 1998. gadā. Fonda galvenais mērķis ir Latvijas dabas izzināšana, sargāšana un kopšana. Fondā apvienojušies dažādi speciālisti un autodidakti, kas nodarbojas ar dažādu Latvijas dabas objektu izpēti un saglabāšanu.

                                               

Latvijas veģetāriešu biedrība

Latvijas veģetāriešu biedrība bija 1927. gadā Rīgā dibināta bezpeļņas organizācija ar filiāli Liepājā. 20. gadsimta sākuma laikraksti liecina, ka 20. un 30. gados biedrība izdeva grāmatas, rīkoja priekšlasījumus, pavārmākslas kursus, ekskursijas un izstādes saistībā ar veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu. Biedrību vienlaikus ar daudzām citām nevalstiskām organizācijām slēdza 1940. gadā pēc Latvijas okupācijas.

Users also searched:

...
...
...