Back

ⓘ Latvijas ģeogrāfija - Latvijas ģeogrāfija, Fiziskā ģeogrāfija, Ģeogrāfija, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Tālavas zemiene ..
                                               

Latvijas ģeogrāfija

Latvija atrodas Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā. Valsts platība ir 64 589 km², tai ir sauszemes robežas ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu, jūras robeža ar Zviedriju. Latvijas reljefs veidojies ledus laikmetā, augstākais reljefa punkts ir 311.94 metrus augstais Gaiziņkalns. Latvijas piekrastē jūra ir samērā sekla, lielākais dziļums ir 35 metri uz rietumiem no Kolkas, savukārt Rīgas jūras līča lielākais dziļums ir 66 metri. Latvijā ir vairāk kā 12 000 upju, nozīmīgākās no tām ir Daugava, Lielupe, Gauja un Venta. Savukārt ezeru ir vairāk kā 2000, Latvijas lielākie ez ...

                                               

Fiziskā ģeogrāfija

Fiziskā ģeogrāfija jeb dabas ģeogrāfija, arī fizioģeogrāfija, ir viena no ģeogrāfijas pamata nozarēm, kas pētī dabas objektus un to veidošanos Zemes virsas tuvumā. Tā ir arī dabaszinātņu nozare. Tā nodarbojas ar Zemes fizisko īpatnību izpēti, pētot tās litosfēru, hidrosfēru, atmosfēru, pedosfēru, kā arī biosfēras ģeogrāfiskos aspektus. Fizisko ģeogrāfiju var iedalīt šādās galvenajās nozarēs, no kurām daļa ir interdisciplināras: ainavu zinātne, limnoloģija, hidroloģija un hidrogrāfija, glacioloģija, ģeodēzija, ģeomorfoloģija, augšņu zinātne, bioģeogrāfija, meteoroloģija, krastu procesu izpē ...

                                               

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija ir dabaszinātņu un sociālo zinātņu sistēma, kas pēta Zemi, tai raksturīgās īpatnības, dzīvības izplatību uz Zemes, tai skaitā cilvēka izplatību un cilvēka darbības ietekmi. Ģeogrāfija ir viens no nozīmīgiem dabaszinātņu un sociālo zinātņu saskares punktiem. Terminu "ģeogrāfija" pirmais lietoja sengrieķu zinātnieks Eratostens. Pēc lielajiem ģeogrāfiskajiem atklājumiem vienotā sistēmā ģeogrāfiskās zināšanas apkopoja vācietis Bernhards Vareniuss Bernhardus Varenius. Latvijas ģeogrāfiskā izpēte sākās 18. gadsimta beigās.

                                               

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ir viena no Latvijas Universitātes fakultātēm. Tās absolventi iegūst bakalaura, maģistra vai doktora grādu dabas zinātnēs ar specializāciju ģeogrāfijā, ģeoloģijā vai vides zinātnē, kā arī profesionālo maģistra grādu telpiskās attīstības plānošanā. Kopš 2015. gada fakultāte atrodas LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, Torņakalnā, Rīgā. Ģeogrāfijas fakultāte Latvijas Valsts universitātē tika izveidota 1944. gadā, atdaloties no agrākās Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes. 1949. gadā apvienojot divas fakultātes iz ...

                                               

Latvijas bijušo pilsētu uzskaitījums

Latvijas pilsētas un miesti, kuras dažādu iemeslu dēļ zaudējušas savu pilsētas statusu vai vairs neatrodas valsts teritorijā: Grīva - pilsētas tiesības ieguva 1912. gadā. 1953. gadā pievienota Daugavpilij. Pīlesmiests - 1656. gadā Pīlesmiests ieguva pilsētas vai miesta tiesības, 1754. gadā to pievienoja Nīgrandes muižai. Straupe - no 1356. gada līdz 17. gadsimtam tai bija pilsētas tiesības. Koknese - no 1277. gada līdz 17. gs. beigām Koknesei bija pilsētas tiesības. Gostiņi - no 1933. gada - pilsētas tiesības. 1956. gadā iekļauta Pļaviņu pilsētas sastāvā. Subate - pilsētas tiesības bija no ...

                                               

Galvenā enciklopēdiju redakcija

Galvenā enciklopēdiju redakcija bija izdevniecība, kas izdeva zinātnisko un populārzinātnisko uzziņu literatūru. Pastāvēja no 1963. līdz 1997. gadam. Tās vadība atradās Maskavas ielā 68, Rīgā, Latvijā. Sākotnējais izdevniecības nosaukums bija Latvijas Valsts izdevniecības Enciklopēdiju redakcija, 1968. gadā tā ieguva Galvenās enciklopēdiju redakcijas nosaukumu, 1990. gadā kļuva par Latvijas Enciklopēdiju redakciju, 1992. gadā - izdevniecību "Latvijas enciklopēdija". No 1966. līdz 1975. gadam bija Latvijas Zinātņu akadēmijas sistēmā, no 1976. līdz 1979. gadam - izdevniecības "Zvaigzne" sist ...

                                     

ⓘ Latvijas ģeogrāfija

 • 1966. gadā - Rīgas 49. vidusskolā. 1972. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas fakultāti. Strādājis Celtniecības zinātniski pētnieciskā
 • un politiķis. Bijis Tautas padomes loceklis un Latvijas Satversmes sapulces deputāts, pārstāvēja Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Eduards
 • apriņķis bija administratīva vienība Latvijas Republikas 1920 - 1940 Latvijas ģenerālapgabala 1941 - 1944 un Latvijas PSR 1940 1944 - 1949 sastāvā. Izveidots
 • vidusskolu un iestājusies Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas fakultātē. Pēc studiju beigām sākumā strādājusi par ģeogrāfijas skolotāju, pēc tam par
 • apriņķis bija administratīva vienība Latvijas Republikas 1924 - 1940 Latvijas ģenerālapgabala 1941 - 1944 un Latvijas PSR 1940 1944 - 1949 sastāvā. Izveidots
 • Demogrāfijas centrs Latvijas sievietēm dzimst vairāk bērnu TVNET LETA, 2017. gada 8. martā 1897 - 1942. skat.: Jānis Rutkis. Latvijas ģeogrāfija Apgāds Zemgale
 • Vienotība biedrs. Viņš ir vienīgais Latvijas politiķis, kas ir bijis Augstākās Padomes un septiņu Saeimu kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas deputāts
 • lieli, pārsvarā zāļu purvu masīvi - Kreiču 35, 4 km2 Zabolotjes 24, 2 km2 u.c. A. Rudovics, T. Rudovica. Latvijas fiziskā ģeogrāfija 1995, 148. lpp.
 • Ģeogrāfijas vārdnīca Pasaules zemes un tautas reizēm izmantota abreviatūra PZT ir izdevniecības Zvaigzne Galvenās enciklopēdiju redakcijas 1978. gadā
 • nodarbojās ar kādu specifisku nozari, ko galvenokārt noteica to apkārtējā ģeogrāfija - lauksaimniecību, zvejniecību piekrastē vai kalnrūpniecību kalnu reģionā
 • starppauguru ieplakās un upju ielejās. Labi iekopti tīrumi ir ap Ezeri un Ventas tuvumā. A. Rudovics, T. Rudovica. Latvijas fiziskā ģeogrāfija 1995, 137. lpp.
                                               

Tālavas zemiene

Tālavas zemiene ir zemiene Latvijas ziemeļaustrumos, Latvijas - Igaunijas robežas tuvumā. Tā sastāv no Burtnieka, Sedas un Trapenes līdzenuma, kā arī no Trikātas pacēluma. Īpatnējas ir drumlinu virknes Burtnieka ezera tuvumā, tās augstākā virsotne ir Zilais kalns.

Sakalas augstiene
                                               

Sakalas augstiene

Sakalas augstiene ir augstiene Igaunijas dienvidos un Latvijas ziemeļos. Augstākais punkts ir Herjassāre kalns Igaunijā. Augstākā Sakalas augstienes virsotne Latvijas teritorijā ir Pikas kalns – 105.4 m virs jūras līmeņa. Augstienes Latvijas daļa tiek saukta par Ērģemes pauguraini, kas aizņem nelielu platību Naukšēnu, Rūjienas un Valkas novadā. Tās virsu veido sīki pauguri, kuros izkaisīti nelieli tīrumi un mežu puduri.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
                                               

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir vadošā Latvijas Republikas iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā, kas atrodas aizsardzības ministra pārraudzībā.

                                               

Latvijas lielāko ciemu uzskaitījums

Latvijas lielāko ciemu uzskaitījumā iekļautas Latvijas lauku apdzīvotās vietas ar iedzīvotāju skaitu virs 300. Ciemu tips un iedzīvotāju skaits norādīts pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras vietvārdu datu bāzes datiem.

Users also searched:

...
...
...