Back

ⓘ Zinātne un tehnoloģijas - Tehnoloģija, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, Informācijas zinātne, Vides zinātne, Ķīmijas tehnoloģija, Lietišķā zinātne ..
                                               

Tehnoloģija

Ar tehnoloģiju plašā nozīmē saprot materiālas lietas - darbarīkus, mašīnas, iekārtas, aparātus, dažādas konstrukcijas -, kā arī to lietošanas iemaņas, paņēmienus un metodes sadzīves, saimniecisku, militāru vai citu mērķu sasniegšanai. Ar jēdzienu tehnoloģija var apzīmēt vienkāršus priekšmetus, piemēram, koka ritenis, svira, āmurs kontekstā ar to izmantošanas paņēmieniem. Tehnoloģija var ietvert arī ļoti sarežģītas mūsdienu tehniskas sistēmas. Piemēram, informācijas tehnoloģiju komponentes parasti ir datori, telesakaru iekārtas, datu pārraides kanāli, utt.

                                               

Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts

Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts ir privāta universitāte, kas atrodas Keimbridžā, Masačūsetsā. Tajā ir piecas skolas un viena koledža, kopā 32 akadēmiskie departamenti, ar spēcīgu uzsvaru uz zinātnisku un tehnoloģisku izpēti. Pasaules universitāšu akadēmiskajā reitingā ieņem 4. vietu. MIT devums un ikgadējie izpētes izdevumi ir vieni no lielākajiem starp ASV universitātēm.

                                               

Informācijas zinātne

Informācijas zinātne ir starpdisciplināra zinātne, kas ietver informācijas analīzi, vākšanu, klasificēšanu, apstrādi, glabāšanu, meklēšanu un izplatīšanu. Informācijas zinātnieki pēta zināšanu izmantošanu organizācijās, kā arī cilvēku, organizāciju un jebkuru eksistējošo informācijas sistēmu mijiedarbību, ar mērķi radīt, aizvietot, uzlabot vai saprast informācijas sistēmas. Tā tiek bieži kļūdaini uzskatīta par datorzinātnes nozari, tomēr tās darbības lauks ir daudz plašāks, ietverot arī arhīvu zinātnes, izziņas, komerczinību, komunikāciju zinātnes, juridiskās zinātnes, bibliotēkzinātnes, m ...

                                               

Vides zinātne

Vides zinātne ir starpdisciplināra zinātnes nozare, kas pēta dabas sistēmas un to mijiedarbību ar cilvēkvidi. Tā ir cieši saistīta ar dzīvības zinātnēm, Zemes zinātnēm, fizikālajām zinātnēm, kā arī sociālajām, humanitārajām un inženierzinātnēm. Šajā jomā izmanto sistēmisku pieeju, veidojot izpratni un secinājumus, kas balstīti uz pētījumiem gan dabas, gan sociālo zinātņu jomā. Galvenokārt problēmjautājumi vides zinātnē tiek risināti, kā, piemēram, ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu, politikas plānošanu un lēmumiem, resursu pārvaldības stratēģijām.

                                               

Ķīmijas tehnoloģija

Ķīmijas tehnoloģija ir zinātne par ķīmisko reakciju norisi, metodēm un īpatnībām rūpnieciskajos vai modelējošos procesos. Ķīmijas tehnoloģijas procesā mainās izejmateriāla sastāvs vai tā iekšējā struktūra. Šajos procesos ķīmisku reakciju rezultātā rodas jaunas vielas, kurām ir citas ķīmiskās un fizikālās īpašības nekā izejmateriāliem. Piemēri: metālu iegūšana no rūdām, skābju, sārmu, sāļu ražošana utt. Ķīmijas tehnoloģijas procesā var rasties arī jauni materiāli - ķieģeļi, finieris, plēve, tinktūra, stikla šķiedra, kā arī produkti - pudeles, maisiņi, krūzes, laivu korpusi utt. Ķīmijas tehn ...

                                               

Šveices Federālais tehnoloģiju institūts Cīrihē

Šveices Federālais tehnoloģiju institūts Cīrihē jeb Federālā tehniskā augstskola Cīrihē ir zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas universitāte Cīrihē, Šveicē. Bieži tiek ierindots starp pasaulē labākajām universitātēm tehniskajās jomās. Nobela prēmija tikusi piešķirta 21 cilvēkam, kas studējuši vai strādājuši universitātē, tai skaitā Albertam Einšteinam.

                                     

ⓘ Zinātne un tehnoloģijas

  • locekļa statusu un balsstiesības. 2019. gada sākumā četru LZA nodaļu sastāvā bija sekojoši īstenie locekļi iekavās norādīta zinātnes nozare Jānis Alnis
Lietišķā zinātne
                                               

Lietišķā zinātne

Lietišķā zinātne, arī praktiskā zinātne, ir zinātne, kuras sasniegumi tiek izmantoti praktisku problēmu izzināšanai, analizēšanai un izskaidrošanai ar lietišķiem pētījumiem, kas meklē atbildes uz jautājumiem, kas radušies praksē. Šo zinātņu pētījumi sniedz pamatu fundamentālo zinātņu atziņu izmainīšanai un tālākai attīstībai, kā arī dod iespēju uzlabot praksē radušās vajadzības. Pamatojoties uz šīm zināšanām, tiek radītas jaunas tehnoloģijas vai izgudrojumi.

Kauņas Tehnoloģiju universitāte
                                               

Kauņas Tehnoloģiju universitāte

Kauņas Tehnoloģiju universitāte ir Lietuvas valsts universitāte, kas atrodas Kauņā. Kauņas Tehnoloģiju universitāte, tāpat kā Vītauta Dižā Universitāte par savu priekšteci uzskata 1922. gadā dibināto Lietuvas Universitāti. No 1951. gada darbojās kā Kauņas Politehniskais institūts. No 1974. līdz 1989. gadam bija nosaukts Antana Sņečkus vārdā. 1990. gadā pārveidota par universitāti. Universitātē ietilpst 8 fakultātes, viena filiāle ar fakultātes tiesībām Panevēžā, 5 centri un 10 institūti.

Users also searched:

...
...
...