Back

ⓘ Latvijas daba - Latvijas daba, enciklopēdija, Latvijas Nacionālais dabas muzejs, Gaiziņkalns, dabas parks, Abavas senleja, Dabas piemineklis ..
                                               

Latvijas daba (enciklopēdija)

"Latvijas daba" ir reģionāla nozares enciklopēdija, kas tikusi izdota sešos sējumos. Pirmos trīs sējumus no 1994. līdz 1995. gadam izdeva izdevniecība "Latvijas enciklopēdija", savukārt pārējos trīs laikā no 1997. līdz 1998. gadam izdeva apgāds "Preses nams". Enciklopēdijas atbildīgais redaktors bija biologs Guntis Kavacs. Enciklopēdija iznākusi sērijā "Latvija un latvieši".

                                               

Latvijas Nacionālais dabas muzejs

Latvijas Nacionālais dabas muzejs, līdz 2020. gadam Latvijas Dabas muzejs, ir dabaszinātņu muzejs Rīgā, Latvijā. Tas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā. Muzeju 1845. gadā dibināja Rīgas baltvācu inteliģences pārstāvji kā Rīgas Dabas pētnieku biedrības Der Naturforscherverein zu Riga struktūrvienību. Muzeja krājumu veidojuši biedrības biedri, kas muzejam dāvinājuši Latvijas dabas objektus. Muzejs ir Baltijā vecākais kompleksais dabaszinātņu muzejs. Katru gadu Dabas muzejs nosauc Gada dzīvnieku Latvijā.

                                               

Gaiziņkalns (dabas parks)

Gaiziņkalns ir dabas parks Madonas novada Vestienas, Aronas un Bērzaunes pagastos, Natura 2000 teritorija. Parka teritorija aptver Vidzemes augstieni ap Gaiziņkalnu, Talejas un Viešūra jeb Kaķīša ezeru, kā arī vairākus nelielus, sīkus ezeriņus. Te atrodas augstākā vieta Latvijā - Gaiziņkalns - 311.94 m.

                                               

Abavas senleja (dabas parks)

Abavas senlejas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas aptver daļu Abavas senlejas un Abavas upes ieleju Austrumkursas augstienes ziemeļaustrumu un ziemeļu malā Ventspils, Kuldīgas, Talsu un Kandavas novados. Senleja ir izveidojusies ledus laikmetā, kad, ledājam kūstot, pa to plūda ledāja kušanas ūdeņi. Aizsargājamā teritorija izveidota 1957. gadā kā Abavas ielejas kompleksais dabas liegums, paplašināts 1977. gadā līdz 6697 ha. Parks sevī ietver arī īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju "Abavas ieleja", kā arī Čužu purva dabas liegumu.

                                               

Dabas piemineklis

Dabas piemineklis ir aizsargājams dabas objekts. Parasti pie dabas pieminekļiem tiek pieskaitīti dažādi izcili vai arī reti dabas veidojumi, nelielas teritorijas, kurām ir zinātniska vai kultūrvēsturiska nozīme un ir nepieciešama saimnieciskās darbības ierobežošana vai īpaša kopšana teritorijas saglabāšanai. Pie dabas pieminekļiem pieder: senie parki; dižkoki, savdabīgi un reti koki, introducēti koki; dendroloģiskie stādījumi; ģeoloģiski un ģeomorfoloģiski objekti; senie dzirnavu dīķi. Pie ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem objektiem pieskaitāmi dažādi avoti, iežu atsegumi, dižakmeņi, ī ...

                                               

Ogres ieleja (dabas parks)

Dabas parks "Ogres ieleja" ir Latvijas īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kas atrodas Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ērgļu novadā. Dabas parks ir iekļauts Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Dabas parks plešas 7515.7 hektāru platībā. Tā izveide notika 2004. gadā, ar mērķi aizsargāt Ogres upes ielejas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, sabalansējot to ar atpūtas organizēšanu un saimniecisko darbību. Dabas parka teritorijā konstatēti 11 Eiropā aizsargājami biotopi un 15 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi 15, kā arī 31 Latvijā aizsargājama suga un 29 Eiropā ai ...

                                     

ⓘ Latvijas daba

  • Sēta, Daba Pasaule Sehta, dabba un pasaule bija literārs izdevums, ko sākotnēji izdeva Tērbatas Universitātes latviešu studenti, kas pulcējās ap Tērbatas
  • Latvijā ir četri dabas rezervāti. Tie aizņem aptuveni 0, 4 no Latvijas teritorijas.
  • dabas parks jeb dabas parks Engures ezers ir Latvijas īpaši aizsargājama dabas teritorija. Dabas parks dibināts 1998. gada 24. februārī ar Latvijas
  • Milzukalns ir īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parks Engures novada Smārdes pagastā. Izvietojusies pagasta rietumdaļā, uz ziemeļiem no Milzkalnes
  • Rietumlatvijā un viens no nedaudzajiem Latvijā kur bagātīgi sastopama pamīšziedu daudzlape un vienzieda krastene. Dabas parka teritorijā atrodas viena no
  • īstenots. 1975. gadā dabas parks nonāca Dobeles mežniecības pakļautībā, no 1988. gadā Tērvetes mežniecības sastāvā. 1999. gada Latvijas Ministru kabineta
  • Ziemupe ir dabas liegums Pāvilostas novadā. Izvietojies Baltijas jūras piekrastē 13 km garā joslā starp Rudupes ieteku jūrā un Ziemupi Sakas un Vērgales
  • aizsargājamām dabas teritorijām Latvijas Republikas Augstākajā Padomē, pieņemts 02.03.1993., stājies spēkā ar 25.03.1993. Indriķis Šterns. Latvijas vēsture
  • Šis raksts ir par dabas liegumu. Par upi skatīt rakstu Jaša. Jaša ir dabas liegums Preiļu novada Aizkalnes un Pelēču pagastos. Liegums izveidots ap Jašas
  • Dabas parks Silene ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, šajā dabas teritorijā atrodas 8 aizsargājami objekti kultūrvēsturiskie pieminekļi. Dabas
                                               

Latvijas dabas liegumi

Latvijas dabas liegumi ir viens no aizsargājamo dabas teritoriju veidiem. Saskaņā ar Latvijas likumiem dabas liegumi ir cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus.

Users also searched:

...
...
...