Back

ⓘ Māksla - Māksla, Tēlotāja māksla, Postmodernisma māksla, Latvijas Mākslas akadēmija, Deģeneratīvā māksla, Šaha Māksla, Avangards, māksla, Cīņas māksla, Katarse ..
                                               

Māksla

Par mākslu tiek runāts saistībā ar dažādām cilvēka rīcības formām saistībā ar dažādu tādu materiālu un nemateriālu lietu radīšanu, kam piemīt kaut kāda vērtība attiecībā uz mentālajām spējām, maņām un emocijām. Tādēļ māksla rodas tad, kad cilvēks kaut kā sevi izpauž. Vārds "māksla" tiek lietots saistībā ar dažādiem radošās izpausmes veidiem, piemēram, mūziku, literatūru, fotomākslu, deju, teātri u.c. Visbiežāk par to runā saistībā ar vizuālajām mākslām, piemēram, glezniecību, tēlniecību un grafiku. Tomēr par mākslu runā arī saistībā ar citiem mākslas veidiem, kas iedarbojas uz pārējām maņā ...

                                               

Tēlotāja māksla

Tēlotāja māksla, tēlotājmāksla jeb vizuālā māksla ir mākslas veids, kas īstenību atspoguļo vizuālos tēlos - telpā vai plaknē. Ar tēlotāja mākslu apzīmē mākslu, ko novērtē ar redzes palīdzību. Tajā iekļauti vairāki mākslas žanri: glezniecība, zīmēšanu, grafika, tēlniecība, arhitektūra, fotomāksla, kino, kaligrāfija, tetovēšana u.c. Nereti tēlotāja māksla tiek uzskatīta par sinonīmu terminam "māksla", kas nav īsti pareizi, jo tādas mākslas nozares kā mūzika, literatūra, teātris nepieder pie tēlotājmākslas. Tēlotāja māksla ir nozīmīgs mākslas vēstures izpētes objekts.

                                               

Postmodernisma māksla

Postmodernisma māksla ir termins, kas tiek izmantots mākslas kustības raksturošanai postmodernisma periodā, kura kādā veidā nonāk pretrunā ar modernisma principiem vai arī tos apvieno, vai attīsta ar jauniem paņēmieniem. Par postmodernisma mākslu galvenokārt tiek uzskatīti tādi mākslas veidi, kas iekļauj video tehnoloģijas: intermēdija, instalāciju māksla, konceptuālā māksla un multimēdija. Tāpat dažkārt par postmodernisma mākslas virzieniem tiek uzskatīti mākslas veidi, kas izmanto kolāžas vai brikolāžas paņēmienus, objektu vienkāršošanu, koncentrēšanos uz tiešiem mākslas izejelementiem, ...

                                               

Latvijas Mākslas akadēmija

Latvijas Mākslas akadēmija ir mākslas, jaunrades un kultūras augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības akadēmija Rīgā. Dibināta 1919. gadā, īstenojot Vilhelma Purvīša ieceri izveidot Latvijā augstāko mākslas izglītības iestādi. Akadēmija atrodas neogotikas stilā celtajā agrākās Biržas komercskolas ēkā. Tā ir autonoma augstskola ar tiesībām patstāvīgi izstrādāt savu satversmi un noteikt studiju saturu un formas, pētniecības darba virzienus un to saturu. Studiju programmas tiek īstenotas pilna un nepilna laika studijās, kā arī klātienes vai neklātienes formās, un tikai latviešu valodā ...

                                               

Deģeneratīvā māksla

Deģeneratīvā māksla ir termins, ko lietoja modernās mākslas kontekstā Trešajā reihā. Deģeneratīvo mākslu saistīja ar nevācu izcelsmi, ar ebrejiem un komunistiem. Mākslinieki, kas radīja deģeneratīvo mākslu, bija pakļauti sankcijām, piemēram, tiem aizliedza apmācīt citus, neļāva izstādīt vai pārdot savu mākslu, kā arī atsevišķos gadījumos aizliedza to radīt. "Deģeneratīvā māksla" bija nosaukums 1937. gadā Minhenē rīkotai izstādei, kurā modernisma mākslinieku darbi bija sakārti haotiskā veidā uz sienām ar paskaidrojošiem tekstiem. Vēlāk šo izstādi rādīja vēl vairākās Vācijas un Austrijas pil ...

                                               

Šaha Māksla

"Šaha māksla" ir Latvijā izdots šaha žurnāls, tas bijis Latvijas Šaha savienības oficiāls izdevums. Iznāca divreiz mēnesī laika posmā no 1937. gada aprīļa līdz 1939. gada augustam. Pavisam iznāca 52 žurnāla numuri, katrs 16 lappušu biezs. Žurnāla atbildīgais redaktors bija advokāts Alberts Melnbārdis, bet galvenie redaktori Laimons Mangalis, Aleksandrs Koblencs un Jānis Frīde. Žurnālam bija vairākas pastāvīgās nodaļas: Partiju nodaļa, nodaļas "Problēmas" un "Hronika". Žurnālā regulāri tika atspoguļoti šaha notikumi ārzemēs, Rīgā un Latvijas provincēs. Tajā regulāri aprakstus par šaha vēstu ...

                                     

ⓘ Māksla

  • Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas nams atrodas Rēzeknē, 18. novembra ielā 26. Pašlaik ēka pieder Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai
  • Neue Slowenische Kunst NSK latviešu: Jaunā slovēņu māksla ir mākslinieku kustība Slovēnijā, dibināta 1984. gadā Centrālslovēnijas ogļrūpniecības pilsētiņā
  • Kara māksla ķīniešu: 孙子兵法, Sūnzǐ bīngfǎ - Suņdzi traktāts ir Džou dinastijas valdīšanas laikā uzrakstīts militārais traktāts, par kura autoru uzskata
  • literatūra, māksla un zinātne veicināt arvien lielāku interesi intelektuālajās vērtībās un Baltijas valstu valodās un paaugstināt literatūras, mākslas un zinātnes
  • Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs DMRAC ir multifunkcionāla Daugavpils pašvaldības kultūras, mākslas un izglītības iestāde, kurā glabājas vairāki
  • Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs ir Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Jelgavā. Muzeja filiāle ir Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  • ASCII māksla ir abstraktās mākslas paveids. ASCII mākslā caur simbolu pielietojumu tiek izveidots grafisks attēls. Šis nosaukums tiek izmantots jebkurai
  • Literatūra un Māksla ir radošo savienību rakstnieku, komponistu, mākslinieku, kinematogrāfistu, arhitektu savienību un teātra biedrības literāri māksliniecisks
Avangards (māksla)
                                               

Avangards (māksla)

Par militāru kaujas vienību veidu skatīt rakstu Avangards kaujas vienība. Ar vārdu avangards apzīmē cilvēku darbus vai idejas, kas ir eksperimentālas un inovatīvas un kas neievēro sabiedrībā pastāvošās normas, galvenokārt tieši mākslā, kultūrā un politikā. Avangards visraksturīgākais ir tieši modernismā un postmodernismā. Daudzi mākslinieki sevi ir pieskaitījuši pie avangarda kustības un turpina to darīt no dadaisma kustības līdz par valodas poētiem 1980. gados.

Cīņas māksla
                                               

Cīņas māksla

Cīņas māksla ir dokumentēta paņēmienu un treniņa sistēma cīņai. Tās galvenais princips ir pašaizsardzība no fiziskiem draudiem. Daudzas cīņas mākslas ir cieši saistītas ar tādām reliģijām kā hinduisms, budisms, daoisms, konfūcisms vai sintoisms, kamēr citas seko īpašam goda kodeksam. Visbiežāk cīņas māksla tiek apgūta priekš sacensībām vai kā sava veida deja.

Iluzionisms
                                               

Iluzionisms

Iluzionisms ir mākslas paveids, kur galveno lomu spēlē roku veiklība; var tikt izmantoti tehniskie palīglīdzekļi. Mākslinieku, kurš rāda ilūzijas, kuru pamatā ir dažāda veida psiholoģiskie paņēmieni un optiskās ilūzijas, sauc par iluzionistu.

                                               

Katarse

Katarse ir jēdziens, ko lieto visbiežāk mākslā un filozofijā. Ar to apzīmē mākslas estētisko iedarbību uz cilvēku. Katarse ir attīrīšanās caur līdzpārdzīvojumu. Šo jēdzienu ieviesa sengrieķu filozofs Aristotelis, pirmo reizi to pieminot savā darbā "Poētika".

                                               

Mimēze

Mimēze ir mācība par īstenības atdarināšanu. Mākslā jēdzienam mimēze sinonīms ir attēlojums. Šo terminu ieviesis sengrieķu filozofs Aristotelis, pirmo reizi to lietojot savā darbā "Poētika".

                                               

Repertuārs

Repertuārs ir skatuves mākslinieku vai mākslinieku grupas iestudēto lomu, izpildāmo skaņdarbu, daiļdarbu, deju un citu priekšnesumu kopums.

Users also searched:

...
...
...