Back

ⓘ Kultūra - Kultūra, Latēnas kultūra, Lunšaņas kultūra, Rīgas Kultūru vidusskola, Saņsjindui kultūra, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts ..
                                               

Kultūra

Jēdziens kultūra apzīmē cilvēku darbības veidus, kā arī simboliskās struktūras, kas piešķir jēgu šīm darbībām. Dažādas kultūras definīcijas atspoguļo dažādas teorētiskās izpratnes par to, kā saprast cilvēku rīcību, vai kritērijus, pēc kuriem to vērtēt. Kultūra kopumā apzīmē atsevišķu saprātīgu indivīdu, grupu vai sabiedrību produkta kopumu. Tā sevī ietver tehnoloģijas, mākslu, zinātni, kā arī morālās sistēmas un konkrēto grupu raksturīgo uzvedību un paradumus. Vēl konkrētāk - specifiski dziļākas nozīmes dažādās cilvēku darbības jomās. Antropologi jēdzienu "kultūra" visbiežāk izmanto lai ap ...

                                               

Latēnas kultūra

Latēnas kultūra ir dzelzs laikmeta arheoloģiskā kultūra Centrāleiropas dienvidos un Rietumeiropā. Aptuveni no 450. gada p.m.ē. līdz romiešu iekarojumiem 1. gadsimtā p.m.ē. tā attīstījās un uzplauka kā Hallštates kultūras turpinājums bez jebkādam definētām robežām starp šīm abām kultūrām. Latēnas kultūras teritoriālā izplatība aptuveni atbilst mūsdienu Francijas, Beļģijas, Šveices, Austrijas, Vācijas dienvidu, Čehijas, Itālijas ziemeļu, Slovēnijas un Ungārijas teritorijām, kā arī atsevišķās vietās mūsdienu Nīderlandē, Slovākijā, Rumānijā un Ukrainā. Ķeltibēri, kuri dzīvoja Pireneju pussalas ...

                                               

Lunšaņas kultūra

Lunšanas kultūra ir velīnā neolīta laikmeta kultūra kas pastāvēja no aptuveni 3000. līdz 2200. g.p.m.ē tagadējās Ķīnas teritorijā, kas izveidojās pēc Jangšao kultūras. Tās paliekas atklāja 1928. gadā. Lunšanas kultūra radīja bāzi turpmākajai Ķīnas civilizācijai un pirmajām dinastijām - Sja, Šan, Džou - bronzas trauku apstrādei, ieročiem, rituāliem, un hieroglifiem. Ap 3000. g.p.m.ē. dažādo Ķīnas neolīta kultūru vidū notika apmaiņa ar precēm un kultūras paražām. Centrālajos līdzenumos, mūsdienu Dzjansu un Šaņdunas provincēs rodas Lunšanas kultūra. Papildus prosai tika audzēti arī rīsi. Uztu ...

                                               

Rīgas Kultūru vidusskola

2018. gadā skolā tiek īstenota pamatizglītības programma 21011111, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011, vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programma KULTŪRA UN PRODUCĒŠANA 31014011.

                                               

Saņsjindui kultūra

Saņsjindui kultūra ir Bronzas laikmeta kultūra, kas no 2800 g.p.m.ē pastāvēja Kīnas Sičuanas provincē, līdz beidza pastāvēt 1100-1200 g.p.m.ē. Tiek pieņemts, ka saņsjindui kultūras beigas pienāca pēc masīvas zemestrīces, kas izmanīja upju tecējumu un lika iedzīvotājiem ūdens meklējumos pārcelties uz jaunu dzīvesvietu 40 km attālajā Jinša, kur atrastie priekšmeti atgādina saņsjindui kultūras priekšmetus. Saņsjindui civilizācija tiek saistīta ar seno Šu valsti, kas beidza pastāvēt 316. g.p.m.ē. Jau 1929. gadā vietējais zemnieks, rokot aku, atrada vairākus šīs kultūras akmens un nefrīta priek ...

                                               

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts ir saraksts, kurā iekļauti kultūras pieminekļi Latvijā, kas pieskaitāmi pie kultūrvēsturiskā mantojuma. Šajā sarakstā iekļautajiem pieminekļiem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība. Sarakstā iekļautas kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti u.c. objekti. Šo pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu un restaurāciju, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirts vidi degradējoša objekta statuss nosaka 2003. gada augustā pieņemtie Minist ...

                                               

Masu kultūra

Masu kultūra, arī tautas kultūra vai populārā kultūra, ir kultūra, kas saistīta ar masveida produkciju un ir domāta plašam jeb masveida patēriņam. Masu kultūras aizsākumi meklējami 20. gadsimta sākumā, kad strauji attīstījās dažādi plašsaziņas līdzekļi. Pie masu kultūras pieder dažādi izklaides piedāvājumi, radio, sports, prese, mode, tehnoloģijas un citi. Daži kultūras teorētiķi mēģinājuši no kultūras definīcijas izņemt masu kultūras jēdzienu.