Back

ⓘ Ģeogrāfija - Cilvēka ģeogrāfija, Reģionālā ģeogrāfija, Ģeogrāfiskā koordinātu sistēma, Zeme, teritorija, Pasaules zemes un tautas, Endēms, Ekvators, Augājs ..
                                               

Cilvēka ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija ir ģeogrāfijas nozare, kas pēta modeļus un procesus, kas nosaka cilvēka mijiedarbību ar vidi, īpaši pievēršot uzmanību cilvēka aktivitātes telpiskajai izplatībai uz Zemes virsmas. Cilvēka ģeogrāfijas galvenais uzsvars nav uz Zemes fizisko ainavu sk. fiziskā ģeogrāfija, taču tā ir cieši saistīta ar to, jo cilvēku aktivitātes lielā mērā nosaka tieši fiziskās ģeogrāfijas aspekti. Šajā ziņā aizvien lielāko lomu kā tilts starp abām zinātnes nozarēm ieņem vides ģeogrāfija. Cilvēka ģeogrāfija ir metodoloģiski daudzveidīga un lieto gan kvalitatīvās metodes, gan kvantitatīvās met ...

                                               

Reģionālā ģeogrāfija

Reģionālā ģeogrāfija ir galvenā ģeogrāfijas joma. Tā koncentrējas uz dažādu kultūras un dabas ģeogrāfisko faktoru mijiedarbību konkrētā zemē vai ainavā, savukārt tā ekvivalents, sistemātiska ģeogrāfija, koncentrējas uz īpašu ģeogrāfisko faktoru pasaules mērogā. Pītera Volkera darbs reģionālajā ģeogrāfijā koncentrējas uz divām jomām: Āfrikas dienvidiem un ASV rietumiem. Abos reģionos viņš ir ieinteresēts mijiedarbībā starp sociālajām, politiskajām un kultūras pārmaiņām un cilvēka mijiedarbību ar vidi. Dienvidāfrikā viņš ir izpētījis attiecības starp makro- un mikropārvaldes politiku un resu ...

                                               

Ģeogrāfiskā koordinātu sistēma

Ģeogrāfiskā koordinātu sistēma ir koordinātu sistēma, kur katru vietu uz zemeslodes raksturo ar trīs skaitļiem - koordinātām. Parasti tiek izmantota sfēriskā koordinātu sistēma. Ģeogrāfiskās koordinātas ir grādos izteikti attālumi no Zemes ekvatora un sākummeridiāna. Zeme nav sfēra, bet gan neregulāras formas aptuvens elipsoīds, tāpēc, lai precīzi noteiktu atrašanās vietu, jāzina trīs koordinātas. Savukārt ja jānosaka tikai viena punkta atrašanās vietu uz Zemes virsmas, piemēram, pilsētas atrašanās vietu, var iztikt tikai ar divām koordinātām: viena nosaka tās ģeogrāfisko platumu, bet otra ...

                                               

Zeme (teritorija)

Zeme ir jēdziens ar plašu pielietojumu, kas bieži tiek izmantots kā valsts, pavalsts, teritorijas, novada vai apgabala, arī noteikta reģiona, apzīmējums. Parasti, bet ne vienmēr, ar šo jēdzienu izprot teritoriju, ko vieno kopīga pilnīgi vai daļēji suverēna pārvalde un pēc etniskām vai citām pazīmēm saistīti iedzīvotāji. Šādā nozīmē latviešu valodā vārds ticis lietots jau pirms rakstītu avotu parādīšanās. 13. gadsimta avotos par" zemēm” tiek sauktas gan etnisku vienību apdzīvotas teritorijas, gan to daļas. Latvijā diviem no četriem vēsturiskajiem novadiem nosaukumā ir vārds" zeme” - Kurzeme ...

                                               

Pasaules zemes un tautas

Ģeogrāfijas vārdnīca Pasaules zemes un tautas ir izdevniecības "Zvaigzne" Galvenās enciklopēdiju redakcijas 1978. gadā izdota ģeogrāfijas nozares enciklopēdiskā vārdnīca.

                                               

Endēms

Endēms ir augu vai dzīvnieku suga, ģints vai dzimta, kas sastopama tikai noteiktā, ierobežotā ģeogrāfiskā apgabalā un nav sastopama nekur citur uz Zemes. Daudzi endēmi ir sastopami ģeogrāfiski vai ekoloģiski izolētos apgabalos, piemēram, salās, kalnos, dziļos ezeros. Reģioni ar augstu endēmismu ir Havaju salas, Madagaskara, Jaunkaledonija, Austrālija, Jaunzēlande, Maurīcija un Baikāla ezers. Izšķir paleoendēmus - izmirstošus endēmus, kuru areāli sašaurinās, un neoendēmus - jaunas sugas, ģintis utt., kas vēl nav paguvušas izplatīties. Pretstats endēmam ir kosmopolīts - tāds, kas sastopams g ...

                                     

ⓘ Ģeogrāfija

  • ekonomikas ministrs. Latvijā tas ir Latvijas Republikas ekonomikas ministrs. Anita Biseniece. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2007, 210. lpp.
  • nodibinājušās valstis. Lielākās ir Indonēzija, Japāna, Filipīnas un Lielbritānija. Anita Biseniece. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2007, 210. lpp.
  • ekonomisko krīzi no 1929. līdz Otrā pasaules kara sākumam depresija ģeogrāfija - sauszemes pazeminājums zem jūras līmeņa depresija meteoroloģija
  • līcis 350 km Grenlandes austrumu piekrastē. Anita Biseniece. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2007, 210. lpp. Geomorphological Landscapes of
  • Bioģeogrāfija grieķu: βίος, bios - dzīvība ģeogrāfija ir bioloģijas un ģeogrāfijas nozare, kurā tiek pētīta dzīvo organismu sugu un to grupu izplatība
  • ieguvis ģeogrāfijas skolotāja diplomu. 1970 - Tbilisi Valsts universitātē aizstāvējis zinātņu doktora disertāciju specialitātē ekonomiskā ģeogrāfija 1960 - 1963
  • daudzumiem Latvijā 750 - 800 mm gadā Bezsala periods ilgst 120 - 134 dienas. A. Rudovics, T. Rudovica. Latvijas fiziskā ģeogrāfija 1995, 141. lpp.
  • pamazām sanes augsni un augu sēklas, un tas pārvēršas par ziedošu saliņu. Anita Biseniece. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2007, 210. lpp.
  • Misisipi upē. Traucoties pa klintīm, tā rauj sev līdzi daudz smilšu un dubļu, tāpēc tiek dēvēta par duļķaino upi pēc Agra Lipsberga Ģeogrāfija 7.klasei.
  • valstij vai reģionam un tā iedzīvotājiem. Pasaules vēsture vai pasaules ģeogrāfija attiecas uz visu planētu un visu tās vēsturi. Termins Zeme turpretī tiek
Nacionālā ģeogrāfijas biedrība
                                               

Nacionālā ģeogrāfijas biedrība

Nacionālā ģeogrāfijas biedrība ir ASV ģeogrāfu organizācija - viena no pasaulē lielākajām nekomerciālajām zinātniskajām un izglītojošām organizācijām. Dibināta 1888. gada 27. janvārī Vašingtonā. Tā atbalsta ģeogrāfiju un citas dabas zinātnes, rūpējas par pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un vides aizsardzību. Kopš 1888. gada oktobra biedrība izdod žurnālu National Geographic.

Ekvators
                                               

Ekvators

Ekvators ir iedomāta līnija apkārt Zemeslodei, kas atrodas vienādā attālumā no Ziemeļpola un Dienvidpola. Tā atdala ziemeļu puslodi no dienvidu puslodes. Ekvatora platuma grāds ir 0°. Ekvators ir Zemes garākā paralēle un tās garums ir aptuveni 40 075.0 km.

Augājs
                                               

Augājs

Augājs jeb veģetācija vispārīgā izpratnē apzīmē augu valsti, kas klāj zemes virskārtu kādā reģionā. Augājs ir plašāks jēdziens par floru, kas apzīmē noteiktu augu kopumu. Augājs ir svarīgākā biosfēras sastāvdaļa un ir iesaistīta dažādos biosfēras funkcionālos ciklos, piemēram, ūdens, slāpekļa, oglekļa u.c. ķīmisko elementu apritē.

Augstiene
                                               

Augstiene

Augstiene ir līdzenuma daļa ar absolūto augstumu 200 līdz 500 m virs jūras līmeņa un viļņotu virsmu. Parasti pāreja starp augstienēm un zemienēm nav stingri izteikta. Latvijā ir 9 augstienes: Vidzemes augstiene, Alūksnes augstiene, Latgales augstiene, Augšzemes augstiene, Rietumkursas augstiene, Austrumkursas augstiene, Ziemeļkursas augstiene, Idumejas augstiene, Sakalas augstiene. Augstienes aizņem ap 40% no Latvijas teritorijas.

                                               

Ģeogrāfiskais stāvoklis

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis ir valsts atrašanās vieta uz zemeslodes, novietojums attiecībā pret citu valstu politiskajām robežām, svarīgākajiem satiksmes ceļiem, jūrām, derīgo izrakteņu iegulām. Ģeogrāfiskais stāvoklis ir nozīmīgs apstāklis, kas nosaka saimniecības attīstības iespējas un raksturu, sakarus un daļēji arī valsts iedzīvotāju dzīves apstākļus.

Koriolisa spēks
                                               

Koriolisa spēks

Koriolisa spēks ir Zemes griešanās izraisīts novirzīšanās spēks. 19. gadsimta sākumā franču zinātnieks Gaspārs Gustavs de Korioliss pierādīja, ka jebkurš priekšmets, kas kustas gar zemes virsmu ziemeļu puslodē, novirzās pa labi no sākotnējās trajektorijas, bet dienvidu puslodē - pa kreisi. Tas ir saistīts ar Zemes griešanos. Koriolisa spēks novirza kustību virzienu, bet nemaina ātrumu. Vislielākais Koriolisa spēks ir uz poliem, bet uz ekvatora tas ir 0.

Oāze
                                               

Oāze

Oāze ir tuksnešainā apvidū pie dabīga ūdens avota ar augāju klāta teritorija. Dabiskās oāzes veidojas vietās ar augstāku gruntsūdens līmeni, nekā apkārtējā teritorijā, kā arī avotu izplūdes vai upju periodiskas applūšanas vietās. Mākslīgās oāzēs ūdens tiek piegādās no artēziskajiem urbumiem vai kanāliem. Oāžu lielums svārstās no dažiem hektāriem līdz desmitiem tūkstošu kvadrātkilometru. Antarktīdā par oāzēm sauc teritorijas, kas brīvas no pastāvīgas ledus segas.

                                               

Reģions

Reģions ir ģeogrāfijas termins, kurš tiek izmantots dažādi. Galvenokārt ar terminu "reģions" apzīmē nelielu sauszemes vai ūdens teritoriju, kuru vieno kāda kopīga lieta, piemēram, salas, jūra u.c. Reģions ir mazāka teritorija no kaut kādas lielākas teritorijas, piemēram, pasaules reģioni, valsts administratīvais iedalījums, bet savukārt tas ir lielāks nekā kāda specifiska vieta.

Seismogrāfs
                                               

Seismogrāfs

Modernie instrumenti izmanto elektroniskus sensorus, pastiprinātājus un ierakstīšanas ierīces. Daži seismogrāfi var izmērīt svārstības ar frekvencēm no 500 Hz līdz 0.00118 Hz.

Subekvatoriālā josla
                                               

Subekvatoriālā josla

Subekvatoriālajā joslā vasarā valda ekvatoriālā, ziemā - tropiskā gaisa masas. Gaisa temperatūra visu gadu ir apmēram vienāda - ap +25 °C. Tā kā nokrišņus nes ekvatoriālā gaisa masas, vasara ir mitra, bet ziema - sausa. Gada nokrišņu summa ir aptuveni 2000 mm.

Zemesrags
                                               

Zemesrags

Zemesrags vai vienkārši rags ir krasta izvirzījums, kas iestiepjas jūrā, ezerā vai upē. Zemesragu veido pamatieži vai saneši. Erozijas iedarbībā veidotie zemesragi parasti sastāv no pamatiežiem un nereti ir ar izteiktu iežu atsegumu vai krauju. Akumulācijā veidotie zemesragi ir zemāki un tos galvenokārt veido smalkas iežu daļiņas, un bieži to forma ir mainīga.

Users also searched:

...
...
...