Back

ⓘ Daba - Daba, Klusā daba, Vēl viena klusā daba, Sēta, Daba, Pasaule, un dvēsele, Laukezers, dabas parks, Dabas parks ..
                                               

Daba

Daba ir visa materiālā pasaule, Visums. Tā ietver objektus no elementārdaļiņām līdz galaktiskiem objektiem. Bieži ar jēdzienu "daba" saprot visu, kas mums ir apkārt uz Zemes, izņemot to, ko ir radījis cilvēks. Daba nepārtraukti mainās, atrodas nepārtrauktā kustībā: kustas planētas un zvaigznes, upes maina gultni, augi un dzīvnieki aug un attīstās.

                                               

Klusā daba

Klusā daba ir tēlotājas mākslas žanrs vai atsevišķs mākslas darbs, kas atveido kompozīcijā sakārtotus dzīvās dabas vai nedzīvās dabas objektus. Klusā daba ir kļuvusi par žanru, kas atklāj metafizisko būtību.

                                               

Vēl viena klusā daba

"Vēl viena klusā daba" ir latviešu grupas Prāta Vētra devītais studijas albums. To izdeva 2012. gada 7. maijā. Tas tika ierakstīts laikā no 2011. gada septembra līdz 2012. gada aprīlim ASV, Apvienotajā Karalistē un Latvijā.

                                               

Sēta, Daba, Pasaule

Sēta, Daba, Pasaule bija literārs izdevums, ko sākotnēji izdeva Tērbatas Universitātes latviešu studenti, kas pulcējās ap Tērbatas latviešu studentu rakstniecības vakaru apmeklētāju kopu. Tā veidotājs bija Juris Alunāns. Iznāca Lākmaņa izdevniecībā Tērbatā. Izdevums ar tādu pašu nosaukumu, bet jau ar konservatīvāku raksturu iznāca Jelgavā no 1889. līdz 1893. gadam.

                                               

Daba un dvēsele

Daba un dvēsele ir Emiļa Melngaiļa dziesma jauktajam korim ar filozofiska Raiņa dzejoļa vārdiem, kas pirmo reizi atskaņota Sestajos latvju vispārējos dziesmu svētkos 1926. gadā.

                                               

Laukezers (dabas parks)

Laukezers ir dabas parks Latgalē, administratīvi izvietojies Krustpils novada Kūku pagastā. Dabas parks ir iekļauts Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Dabas parka kopējā platība ir 327 hektāri. Tas ir aizsardzībā no 2004. gada un ir izveidots, lai saglabātu vismaz 9 Latvijas un Eiropas biotopus, kā arī vismaz 12 aizsargājamas augu sugas, kuru vidū 4 ir Eiropas Savienības Direktīvu sugas. Dabas parka teritorijā ietilpst Madonas - Trepes vaļņa dienvidu daļa un ap to atrodošies ezeri - Ildzenieku un Laukezers vaļņa dienvidu pusē, kā arī Baltiņu ezers ziemeļu pusē.

                                     

ⓘ Daba

  • iedala tādās kategorijās kā dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras
  • Tērvetes dabas parks ir dabas parks, kas atrodas Tērvetes novada 1147, 98 ha jeb 84, 1 un Jelgavas novada 217, 32 ha jeb 15, 9 teritorijā. Tas aizņem
  • Dabas parks Silene ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, šajā dabas teritorijā atrodas 8 aizsargājami objekti kultūrvēsturiskie pieminekļi. Dabas
  • Latvijas Nacionālais dabas muzejs, līdz 2020. gadam Latvijas Dabas muzejs, ir dabaszinātņu muzejs Rīgā, Latvijā. Tas ir Vides aizsardzības un reģionālās
  • Šis raksts ir par dabas parku. Par upi skatīt rakstu Kuja. Kuja ir dabas parks Vidzemē, Madonas novada austrumu daļā. Izvietots Kujas upes vidustecē 19
  • Šis raksts ir par dabas parku. Par apdzīvotu vietu skatīt rakstu Embūte. Embūte ir dabas parks Kurzemē. Izvietojies Rietumkursas augstienes Embūtes paugurainē
  • mežu dabas parku. Liegums izveidots 1999. gadā daudzu retu putnu sugu aizsardzībai. Natura 2000 teritorija. Dabas aizsardzības pārvalde. Zvārde DABAS LIEGUMA
  • Milzukalns ir īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parks Engures novada Smārdes pagastā. Izvietojusies pagasta rietumdaļā, uz ziemeļiem no Milzkalnes
                                               

Dabas parks

Dabas parks ir aizsargājamā dabas teritorija, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērota sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. Atpūtas organizēšana un saimnieciskā darbība dabas parkos veicama, nodrošinot tajos esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. Latvijā ir 42 dabas parki.

Users also searched:

...
...
...