Back

ⓘ Latvijas tieslietas - Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Tieslietas, Latvijas Vēstnesis, izdevējs, Eduards Strautnieks, Latvijas Senāts ..
                                               

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs un ir augstākā iestāde padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm. Tieslietu ministriju politiskā līmenī vada tieslietu ministrs. Tieslietu ministrija tika izveidota 1918. gadā.

                                               

Tieslietas

Tieslietas, arī tiesību sistēma, ir tiesu iestāžu sistēma, to darbību kopums. Tās nodrošina sabiedrisko kārtību, nosaka ētikas normas. Lai to panāktu, ir nepieciešami likumi. Ar tieslietām mēdz apzīmēt arī tiesību zinātni. Tieslietas veido trīs sastāvdaļas: tiesību norma, tiesību institūts un tiesību nozare.

                                               

Latvijas Vēstnesis (izdevējs)

Latvijas Vēstnesis ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas veic valsts deleģēto funkciju nodrošināt oficiālo publikāciju un sistematizēt tiesību aktus. Izdevēja darbība ir cieši saistīta ar Latvijas Republikas Satversmes 90. panta "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības" īstenošanu. Iedzīvotājiem ir tiesības būt informētiem par savām tiesībām, pienākumiem un atbildību. Lai to īstenotu, Latvijas Vēstnesis uztur vairākas specializētas tīmekļa vietnes, tajā skaitā izdod oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis". Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums nosaka, ka oficiāla ...

                                               

Eduards Strautnieks

Eduards Strautnieks bija latviešu jurists un sabiedriskais darbinieks. Tautas padomes loceklis, Latvijas Pagaidu valdības tieslietu ministrs, Latvijas Satversmes sapulces deputāts.

                                               

Latvijas Senāts

Latvijas Senāts tika nodibināts 1918. gadā kā viena no pirmajām Latvijas Republikas iestādēm. Latvijas Senātu nodibināja ar 1918. gada 6. decembra Latvijas Tautas padomes "Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību", kas bija Latvijas Senāta, tāpat kā pārējo pirmsokupācijas Latvijas tiesu pamatlikums. 1918. gada 6.decembra "Pagaidu nolikums par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību” kā kasācijas instanci visās lietās noteica Latvijas Senātu Rīgā, kas izspriež lietas koleģiālā sastāvā un sadalās civilā, kriminālā un administratīvā nodaļās ar kopīgā sēdē vēlētiem priekšsēdētā ...

                                               

Baldvins Disterlo

Baldvins Disterlo bija Latvijas baltvācu jurists un sabiedrisks darbinieks. No 1921. līdz 1922. gadam bijis Latvijas Senāta senators. No 1928. gada decembrim līdz 1929. gada janvārim bijis Latvijas tieslietu ministrs.

                                               

Latvijas Republikas tieslietu ministru uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas tieslietu ministri kopš 1918. gada, kad Latvija ieguva neatkarību. Tieslietu ministrs ir Latvijas Republikas Ministru kabineta loceklis. Politiskā līmenī vada Tieslietu ministriju.