Back

ⓘ Latvijas saimniecība - Saimniecība, Padomju saimniecība, Latvijas autoceļi, Agrārā reforma Latvijā, Igaunijas saimniecība, Putnkopības saimniecība Zaķumuiža ..
                                               

Saimniecība

Saimniecība, saimniekošana, arī ekonomika, ir ar preču un pakalpojumu ražošanu, sadali, apmaiņu un patērēšanu saistīta sabiedrības darbība. Valstī vai kādā citā teritorijā izveidojies saimniecisko attiecību kopums. Valsts līmenī šāda saimniekošana tiek saukta par tautsaimniecību. Saimniekošanu var iedalīt pēc nozarēm, piemēram, lauksaimniecība vai mežsaimniecība. Šo jomu pētošo zinātnes nozari sauc par ekonomiku. Daudzās valstīs par tautsaimniecību atbild ekonomikas ministrs. Latvijā tas ir Latvijas Republikas ekonomikas ministrs.

                                               

Padomju saimniecība

Padomju saimniecība jeb sovhozs, bija valsts lauksaimniecības uzņēmums bijušajā PSRS, kurā zeme, kā arī pārējie ražošanas līdzekļi un saražotie produkti piederēja valstij. Padomju saimniecībās strādāja algoti speciālisti un strādnieki un tās vadīja augstākstāvošas valsts institūcijas iecelts direktors.

                                               

Latvijas autoceļi

Latvijas autoceļi ir ceļi, kas paredzēti autotransporta kustībai Latvijas Republikas teritorijā. Latvijā 2015. gada 1. janvārī uzskaitīti 73 592 km autoceļu un ielu. Ceļu tīkla vidējais blīvums ir 1.139 km uz 1 km². Kopējais valsts autoceļu garums ir 20 081 km. Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums ir 0.312 km uz 1 km².

                                               

Agrārā reforma Latvijā

1920. gada agrārā reforma Latvijā bija zemes īpašuma sistēmas pārveidošana Latvijā, sākumā valstij nacionalizējot lielsaimniecības, to skaitā muižas un viņu īpašumus, sadalot iegūtās zemes un vēlāk veicot valsts zemes sadalīto gabalu piešķiršanu tās iedzīvotāju privātīpašumā, vienlaicīgi nodrošinot lielu skaitu pilsoņu ar lauksaimniecībā izmantojamu zemi un nostabilizējot valstī agrāro politiku. Agrārā reforma tika uzsākta oficiāli 1920., bet faktiski 1919. gadā un noslēdzās 1937. gadā.

                                               

Igaunijas saimniecība

Igaunijas saimniecība ir atvērta kapitālisma saimniecība Eiropas Savienības iekšējā tirgū. 20. gadsimtā tā kļuva par mūsdienīgu pakalpojumu saimniecību ar progresīvu tehnoloģisko uzņēmumu iezīmēm. Vēsturiski Igaunijā tradicionāli dominēja lauksaimniecība, no Igaunijas eksportēja piena produktus - sviestu un sieru. Krievijas Impērijas laikos tika attīstīta tekstilrūpniecība. Padomju Savienības laikā Igaunijas PSR teritorijā izveidoja elektronikas rūpniecības uzņēmumus Padomju Savienības kosmosa programmām. Narvas apkārtnē rūpnieciski sāka iegūt degslānekli. Mūsdienās Igaunijas tautsaimniecī ...

                                               

Putnkopības saimniecība "Zaķumuiža"

1994. gada 24. martā Zemkopības un Ekonomikas ministrijas nodod putnkopības saimniecību "Zaķumuiža" privatizācijai. Privatizējamais obejekts tika sadalīts vairākās daļās: putnu cehs "Liepas", pārējā saimniecības kustamā, nekustamā manta un apgrozāmie līdzekļi. inkubatora ceha nekustamā manta, Šī privatizācijas procesa gaitā inkubatora ceha nekustamo mantu privatizēja SIA firma "Molilat", savukārt sakarā ar SIA "AR-RO" nespēju pildīt noslēgto līgums par Valsts šķirnes putnkopības saimniecības "Zaķumuiža" pieaugušo putnu ceha "Liepas" nomu ar izpirkumu, līgums ar augstākminēto uzņēmumu tika ...

                                     

ⓘ Latvijas saimniecība

 • Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. 1922. gada 7. septembrī Satversmes sapulce pieņēma likumu par Latvijas Bankas dibināšanu. Latvijas
 • Latvijas ģenerālapgabals vācu: Generalbezirk Lettland bija nacistiskās Vācijas izveidota militārās un civilās pārvaldes struktūra okupētās Latvijas
 • jēdziena Latvijas okupācija nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu. Latvijas vācu okupācija ir Padomju Savienības 1940. gadā okupētās Latvijas teritorijas
 • Teteri ievēlēja par Latvijas Augstākās Padomes deputātu no 121. Auces vēlēšanu apgabala, 1990. gada 4. maijā viņš balsoja par Latvijas Republikas neatkarības
 • historicisma stila arhitektūras pieminekļiem Latvijā Kopš 1920. gadiem bijušās Vecauces muižas saimniecība tiek izmantota kā mācību bāze topošajiem lauksaimniecības
 • Šis raksts ir par Padomju Latviju no 1918. līdz 1920. gadam. Par vēlāko PSRS sastāvdaļu skatīt rakstu Latvijas PSR. Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika
 • gadā saimniecība pirmo reizi ieguva vairāk nekā pusmiljonu rubļu peļņas. 1987. gadā kolhozā Rojupe dzīvoja ap 735 iedzīvotāju. Saimniecībā bija 55
 •  gada 25. oktobrī bija Latvijas politiķis. 1961. gadā pabeidza Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju agronomijas specialitātē. Latvijas Ļeņina Komunistiskās
 • vēlāk - saimniecības direktors. Atmodas kustības laikā 1989. gadā iesaistījās Latvijas Tautas frontē un 1990. gadā P. Krūgaļaužu ievēlēja par Latvijas Augstākās
 • Latvijas PSR Tautas komisāru padome TKP bija pēc Latvijas inkorporācijas PSRS sastāvā 1940. gada 26. augustā izveidota Latvijas PSR valdība, kas nomainīja
 • bija padomju saimniecības Bērze direktors. Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā 1990. gadā Zaščerinskis tika ievēlēts par Latvijas Augstākās Padomes
                                               

Dominante Park

Dominante Park ir saimniecisko darbību zona Rīgas rajona Ķekavas pagastā pie maģistrāles Via Baltica. Parks ir vislielākais biznesa parka green-field projekts Baltijā, kas uzsākts no nulles 60 ha platībā. 2009. gadā jau uzbūvēti 90 000 m 2 biroju, noliktavu un ražošanas telpu. Zīmoli, kas Latvijā tiek izplatīti vienīgi no Dominante park teritorijas: Huggies Schwarzkopf & Henkel Merrild Kleenex Tchibo

                                               

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas vērtīgākie uzņēmumi saskaņā ar investīciju pakalpojumu sniedzēja Prudentia un biržas Nasdaq Riga kopš 2005. gada veidoto Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101.

Users also searched:

...
...
...