Back

ⓘ Latvijas sabiedrība - Akciju sabiedrība, Latvijas dzelzceļš, Sabiedrība citai politikai, Latvijas balzams, Latvijas kuģniecība, Pārvaldītājsabiedrība ..
                                               

Akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība ir uzņēmums, komercsabiedrība ar tiesisko formu kapitālsabiedrība, jo šīs komercsabiedrības pamatkapitālu veido akcijas. Bez pamatkapitāla akciju sabiedrību nevar nodibināt, jo kapitāls ir viens no galvenajiem akciju sabiedrības elementiem. Akciju sabiedrību parasti dibina, ja plānots nodarboties ar tādu komercdarbības veidu, kam nepieciešami lieli ieguldījumi. Tā kā akcija ir vērtspapīrs, tad publiska kapitāla piesaiste, emitējot jaunas akcijas, ļauj vieglāk piesaistīt lielākas investīcijas, nekā piedāvājot daļas slēgtam pretendentu lokam, kā tas ir kapitālsabiedrības Sa ...

                                               

Latvijas dzelzceļš

Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna Latvijas dzelzceļš valdošais uzņēmums. Uzņēmums sniedz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, apkalpes vietu operatora, elektroenerģijas sadales un tirdzniecības, nekustamā īpašuma nomas, informācijas tehnoloģiju, elektronisko sakaru, kā arī principāla pakalpojumus. "Latvijas dzelzceļš" ir valsts kapitālsabiedrība, un 100% tās kapitāla daļu pieder valstij. Uzņēmuma akciju turētājs ir Satiksmes ministrija. LDz galvenais birojs atrodas Rīgā. "Latvijas dzelzceļš" ir ...

                                               

Sabiedrība citai politikai

Sabiedrība citai politikai bija politiska partija Latvijā, kas tika dibināta 2008. gada 6. septembrī, turpinot sabiedriskas organizācijas "Sabiedrība citai politikai un tiesiskai valstij" darbību.

                                               

Latvijas balzams

AS Latvijas balzams ir uzņēmums Latvijā, lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā. Kā akciju sabiedrība dibināta 1997. gadā, bet tās senākā ražotne sākusi darbu 1900. gadā. Uzņēmuma akcijas tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Otrajā sarakstā. Lielākais akcionārs 2017. gadā ir SIA Amber Beverage Group 89.99 %, kas pieder S.P.I. Group grupas uzņēmumam Amber Beverage Group Holding S.ar.l.

                                               

Latvijas kuģniecība

AS Latvijas kuģniecība ir Latvijā reģistrēta pārvaldītājsabiedrība. Tas un tajā ietilpstošie uzņēmumi darbojas naftas produktu transportēšanas jomā un nekustamā īpašuma pārvadīšanā. Uzņēmums dibināts 1991. gadā. Galvenais birojs atrodas Rīgā. "Latvijas kuģniecība" īpašnieks ir Šveicē reģistrētajai enerģētikas grupai Vitol piederošais uzņēmums ATLANTANK SA. "Latvijas kuģniecība" meitas un asociētie uzņēmumi: SIA "Ventspils ekspedīcija" 17.2 %. Latvijas un Krievijas kopuzņēmums SIA LatRosTrans 66 %, pārvalda naftas produktu cauruļvadu Polocka - Ventspils Latvijas teritorijā;

                                               

Pārvaldītājsabiedrība

Pārvaldītājsabiedrība ir juridiska persona, kurai pieder citu uzņēmumu akciju kontrolpaketes un kura tādējādi veic šo uzņēmumu vispārīgo vadību. Šajā gadījumā jēdzienu "kontrolpakete" var plašāk iztulkot kā jebkāda veida līdzdalību uzņēmumos, kas ļauj pārvaldīt to pārvaldes institūcijas. Parasti pārvaldītājsabiedrības galvenais darbības veids ir aktīvu pārvaldīšana. Par kontrolpaketi ASV uzskata vairāk nekā 20%, un bieži vien 5 - 10%, turpretī Lielbritānijā - no 80%. Kontroli var veikt tieši vai arī netieši, kad mātes sabiedrība kontrolē meitas sabiedrību, kura savukārt kontrolē trešo, utt.

                                     

ⓘ Latvijas sabiedrība

  • Atvērtā sabiedrība un tās ienaidnieki OSF ir filiāles 37 valstīs, aptver valstu un reģionālo fondu grupu, piemēram, Atvērtās sabiedrības iniciatīvu
  • Latvijas Avīze agrāk - Lauku Avīze ir Latvijas dienas laikraksts, iznāk latviešu valodā. Tiek izdots kopš 1988. gada janvāra. Laikrakstam ir arī vairāki
  • sadarbības līgumus ar Edvarda Smiltēna vadīto politisko organizāciju Sabiedrība Centriskai Politikai biedrību Latgolys spāks un biedrību Liepājnieki
  • Akciju sabiedrība Latvijas Industriālā banka zināma arī ar nosaukumu Lainbanka bija Latvijas banka. Dibināta 1991. gadā, 1999. gadā pēc maksātnespējas
  • Latvijas Zaļā partija LZP ir 1990. gada 13. janvārī dibināta politiska partija Latvijas Republikā. Partijas ideoloģijas pamatā ir ideja par līdzsvarotu
  • Latvijas Zinātņu akadēmija, abreviatūra LZA latīņu: Academia Scientiarum Latviensis līdz 1990. gadam Latvijas PSR Zinātņu akadēmija ir 1946. gada
  • un pilsoņu brīvības. Sabiedrība izmantojot civilās valsts iestādes, veic Nacionālo bruņoto spēku demokrātisku kontroli. Latvijas Republikai ir tiesības
  • Latvijas romi jeb čigāni ir viena no Latvijas vēsturiskajām mazākumtautībām. Pēc 2011. gada tautas skaitīšanas datiem Latvijā bija 6 452 iedzīvotāji
  • Apdrošināšanas akciju sabiedrība InterRisk Vienna Insurance Group agrākie nosaukumi AAS Baltikums Vienna Insurance Group, AAS Baltikums bija Latvijā reģistrēts
  • akciju sabiedrība bijusī Latvijas komercbanka. Dibināta 2008. gadā Tās mātes uzņēmums ir ASV bāzētais General Electric. GE Money Bank savu darbu Latvijā sāka
                                               

Latvijas Republikas bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministru uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministri, kas bija Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Politiskā līmenī ministrs vadīja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju. Šāds amats pastāvēja no 2002. līdz 2009. gadam. Līdz 2004. gada 27. maijam amata nosaukums bija "īpašo uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās", savukārt līdz 2008. gada 31. decembrim tas bija "bērnu un ģimenes lietu ministrs".

                                               

Latvijas Republikas īpašo uzdevumu ministru sabiedrības integrācijas lietās uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas īpašo uzdevumu ministri sabiedrības integrācijas lietās, kas bija Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Šis amats pastāvēja no 1998. gada līdz 2002. gadam.

Users also searched:

...
...
...