Back

ⓘ Latvijas politika - Latvijas politika, Valodu politika Latvijā, Monetārā politika, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Valodu politika, Zaļā politika ..
                                               

Latvijas politika

Latvijas politika notiek parlamentāri pārstāvošas demokrātiskas republikas ietvaros, kur pamatā ir daudzpartiju sistēma, un premjerministrs ir valdības vadītājs. Prezidentam galvenokārt ir svinīga valsts vadītāja loma. Izpildvaru īsteno valdība. Likumdošanas vara ir gan valdībai, gan parlamentam - Saeimai, kuras 100 deputātus ievēl tiešās proporcionālās vēlēšanās reizi četros gados. Prezidentu ievēl Saeima atsevišķās vēlēšanās arī reizi četros gados. Prezidents izvēlas premjerministru, kuru kopā ar viņa kabinetu apstiprina Saeima. Tiesu vara ir neatkarīga no izpildvaras un likumdevēja vara ...

                                               

Valodu politika Latvijā

Valodu politika Latvijā ir daļa no Latvijas politiskās attīstības procesa, ko regulē 2000. gada Valsts valodas likums. Valodu politikas ietvaros dažādas Latvijas Republikas iedzīvotāju interešu grupas veic darbības savu nacionālo un citu mērķu sasniegšanai. Valodu politiku Latvijā stipri ietekmē vēsturiskie notikumi vēl pirms Latvijas Republikas dibināšanas 1918. gadā.

                                               

Monetārā politika

Monetārā politika ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir ietekmēt naudas piedāvājumu un nodrošināt līdzsvaru naudas tirgū. Tās galvenais uzdevums ir veicināt labvēlīgus makroekonomiskos apstākļus tautsaimniecības ilgtermiņa attīstībai. Monetārās politikas ietvaros nauda ir kontroles līdzeklis, ko lieto, lai nodrošinātu ekonomisko stabilitāti. Valsts monetāro politiku realizē valsts centrālā banka. Monetārā politika var būt aktivizējoša vai ierobežojoša. Aktivizējošas monetārās politikas rezultātā palielinās pieprasījums, jo samazinās procentu likmes, paaugstinās naudas piedāvājums vai ir atvie ...

                                               

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā. Tās galvenais uzdevums ir izstrādāt un īstenot valsts tautsaimniecības struktūrpolitiku, rūpniecības politiku, enerģētikas politiku, ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku, komercdarbības attīstības politiku, konkurētspējas un tehnoloģiju attīstības politiku, patērētāju tiesību aizsardzības politiku, būvniecības un mājokļu politiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās. Ekonomikas ministriju politiskā līmenī vada ekonomikas ministrs.

                                               

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Latvijas Republikas Labklājības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā. Labklājības ministriju politiskā līmenī vada labklājības ministrs. Labklājības ministrija tika izveidota 1920. gadā kā Darba ministrija, kas savukārt tika izveidota uz Sociālā departamenta bāzes. 1925. gada 1. aprīlī ministrija tika pārdēvēta par Tautas labklājības ministriju, 1991. gadā tā ieguva savu pašreizējo nosaukumu.

                                               

Valodu politika

Valodu politika ir daudzās valstīs īstenota politika, kas parasti vērsta uz kādas valodas vai valodu kopas lietošanas atbalstīšanu vai gluži pretēji, lietošanas ierobežošanu. Vēsturiski daudzas valstis valodu politika visbiežāk veicina vienas valsts valodas lietošanu uz citu valodu rēķina. Pēdējā laikā daudzās valstīs valodu politika pārorientējas uz to reģionālo un minoritāšu valodu atbalstīšanu, kuru pastāvēšana ir apdraudēta. Valodu politika parasti ir tas, kā valdība ar juridiskās sistēmas vai politiskiem līdzekļiem regulē valodu lietošanu, lai valodu prasmes atbilstu uzstādītajām naci ...

                                     

ⓘ Latvijas politika

  • vēlēšanās Latvijas Pirmo partiju, izveidojot jaunu partiju LPP LC. Latvijas ceļš sākotnēji izveidojās kā priekšvēlēšanu savienība Latvijas ceļš 5.
  • politika lv bija Latvijas sabiedriskās politikas portāls. To dibināja Sorosa Fonds - Latvija 2001. gadā, bet pēc 2003. gada portālu uzturēja biedrība Sabiedriskās
  • Valsts Akadēmiskais koris Latvija VAKL Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija Latvijas Kultūras akadēmija Latvijas Mākslas akadēmija Emīla Dārziņa
  • dalībvalsti. Pamatraksts un citi raksti: Latvijas politika un Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai Latvijas parlamentu jeb Saeimu, kurā ir 100 deputātu
  • Latvijas Republikas Zemkopības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde, kas izstrādā un realizē Latvijas Republikas politiku lauksaimniecībā, mežsaimniecībā
  • un nacistu ideoloģiju kultūras politiku par Latvijas iedzīvotāju pretestību okupācijas varām līdz neatkarīgas Latvijas valsts atjaunošanai 1991. gadā
  • Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas valsts īpašuma valsts ministri, kas bija Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Šāds amats tika
  • konferences materiāli Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 6. sēj. ISBN 9984601528 Okupācijas varu politika Latvijā 1939 - 1991 - LVA, Rīga 1999
                                               

Zaļā politika

Zaļā politika ir politiska ideoloģija, kuras mērķis ir radīt ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku, kas balstīta vides aktīvismā, nevardarbībā, sociālajā taisnīgumā un tautas iesaistīšanā demokrātiskajos procesos. Rietumu pasaulē tā sāka attīstīties 1970. gados, kopš tā laika daudzās valstīs ir izplatītas zaļo partijas, vietām tās guvušas ievērojamus sasniegumus. No Latvijas politiskajām partijām zaļās politikas ideoloģija saistīta ar Latvijas zaļo partiju un partiju "Progresīvie".

Likumdošanas vara Latvijā
                                               

Likumdošanas vara Latvijā

2. Saeimas vēlēšanas notika 1925.gada 3. un 4.oktobrī. Tajās piedalījās 74.9% 838 800 no visiem balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Tika iesniegts 141 kandidātu saraksts, no kuriem 48 ieguva mandātus. No simts ievēlētājiem deputātiem 84 bija latvieši, 55 deputātiem bija augstākā izglītība, 30 - vidējā un 15 - zemāka izglītība. 2.Saeimas priekšsēdētājs bija dr. Pauls Kalniņš.

                                               

Tautai un Taisnībai

Tautai un Taisnībai bija 6. Saeimas frakcija, kuru 1996. gada jūlijā izveidoja vairāki no frakcijas "Latvijai" aizgājuši deputāti: Oļģerts Dunkers, Gunta Gannusa, Ojārs Grinbergs, Māris Rudzītis, Andris Saulītis un Jānis Strods. Frakcijas vadītāja bija Gannusa, bet viņas vietnieks - Strods. Frakcija izjuka 1997. gada februārī, Rudzītim pievienojoties "Tēvzemei un Brīvībai" frakcijai, bet pārējiem - Demokrātiskās partijas "Saimnieks" frakcijai.

Users also searched:

...
...
...