Back

ⓘ Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kur ..
Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu
                                     

ⓘ Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu

Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju kā starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti

                                     

1. Sagatavošana

Deklarāciju sagatavoja Latvijas Tautas frontes frakcija, pret bija Interfronti atbalstošie deputāti. Deklarācijas preambulā konstatēts, ka Tautas Saeima, kas tika ievēlēta prettiesiskās, antikonstitucionālās vēlēšanās, kuru rezultāti bija viltoti, nevarēja paust tautas gribu un tai arī nebija tiesību lemt par valsts politiskās iekārtas maiņu un atteikšanos no suverinitātes. Saskaņā ar Satversmi Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, kurā suverēnā vara pieder tautai un to mainīt var vienīgi tautas nobalsošanā. Tā kā Satversmē noteiktā procedūra nebija ievērota, Latvija nekad de iure nebija iestājusies Padomju Savienībā. Pamatojoties uz to un Latvijas iedzīvotāju gribu, kas pausta ievēlot vairākumā deputātus, kas atbalstīja neatkarības atjaunošanu, Augstākajai Padomei bija tiesības lemt par Latvijas neatkarības atjaunošanu.

                                     

2. Nobalsošana

Jau no 2. maija pie Augstākās Padomes ēkas tagad Saeimas ēka pulcējās liels neatkarības atbalstītāju pulks, kas aicināja pasludināt Latvijas neatkarību. Pēc pozitīvā balsojuma 4. maijā deputāti tika ar gavilēm un lielu sajūsmu sagaidīti Jēkaba ielā.

Deklarāciju pieņēma LPSR Augstākā Padome, kurā 1990. gada vēlēšanās bija ievēlēts 201 deputāts. Lai likumdevēji pieņemtu deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, bija nepieciešams 2/3 no deputātu skaita atbalsts jeb 134 balsis. Ar 138 balsīm "par”, 0 "pret” deklarāciju neatbalstošie deputāti balsojumā nepiedalījās un 1 "atturas” Augstākā Padome to pieņēma.

Atteicās piedalīties

Tika pasludināts pārejas posms no Latvijas Republikas Augstākās Padomes līdz Saeimas sasaukšanai.

                                     

3. Svētku diena

4. maijs ir valsts svētku diena - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu šobrīd atrodas LR Saeimas arhīvā, LR AP fondā, 10. apr., 2932. l., 42. lp.

                                     

4. Literatūra

  • Daina Bleiere "Latvija. Notikumu hronika 1985. - 1996. gadā”. - N.I.M.S., Rīga 1996. ISBN 9984914127
  • Tālavs Jundzis "4.maijs”. - Fonds Latvijas Vēsture, Rīga 2000. ISBN 9984643190 Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par neatkarības deklarāciju
  • Ringolds Balodis, Annija Kārkliņa "Divdesmit gadi kopš Latvijas Neatkarības deklarācijas - valststiesību attīstības tendences un risinājumi”. - Jurista Vārds Nr.17/18, 27.04.2010.
  • Valdis Blūzma, Ojārs Celle, Tālavs Jundzis, D. A. Lēbers, Egils Levits, Ļubova Zīle "Latvijas valsts atjaunošana 1986.g. - 1993.g.”. - Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, Rīga, 1998. ISBN 998464300X
                                     

5. Ārējās saites

  • LPSR AP lēmums Par Deklarāciju jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību
  • Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. - likumi.lv
  • Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. - historia.lv
  • Jānis Pleps. Neatkarības deklarācija: toreiz un tagad. // Jurista vārds. Nr.18 522 otrdiena, 2008. gada 13. maijs
  • 1990. gada 4. maija LPSR AP sēdes stenogramma