Back

ⓘ Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir 1993. gadā dibināta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes valsts iestāde. ..
                                     

ⓘ Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir 1993. gadā dibināta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes valsts iestāde. No 2020. gada janvāra LIAA direktors ir Kaspars Rožkalns.

                                     

1. Darbības mērķi

Sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovācijas jomā.

                                     

2.1. Funkcijas un uzdevumi Funkcijas

 • piesaista Latvijas ekonomikā ārvalstu investīcijas;
 • īsteno pasākumus saskaņā ar valsts atbalsta programmām;
 • veicina uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, inovācijas un tehnoloģiju pārnesi;
 • īsteno pasākumus Latvijas uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanai un ārējās tirdzniecības veicināšanai;
 • nodrošina Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto aktivitāšu administrēšanu;
 • īsteno Tūrisma likumā noteiktās funkcijas.
 • sekmē inovatīvu uzņēmējdarbību, tai skaitā sadarbību starp pētniecības un uzņēmējdarbības sektoriem;
                                     

2.2. Funkcijas un uzdevumi Uzdevumi

 • Īsteno pasākumus Latvijas tūrisma nozares konkurētspējas uzlabošanai un vietējā tūrisma veicināšanai.
 • Eksporta atbalsta pakalpojumu ārējos tirgos organizēšana: nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un tirdzniecības misijas.
 • Ārvalstu investīciju piesaiste, kas sevī ietver jaunu potenciālo investoru apkalpošanu, un esošo investoru Latvijā pēcapkalpošanu, kas ir vērsta uz produktivitātes kāpumu, jaunu tehnoloģiju un inovāciju ieviešanu ārējo tiešo investīciju stratēģijas" POLARIS process” prioritārajās jomās.
 • Nodrošina inovāciju atbalstīšanu un veicināšanu Latvijā.
 • Nodrošina uz klientu orientētu LIAA pakalpojumu sniegšanu un attīstību, izmantojot pieejamos resursus un optimizācijas iespējas.
 • Īsteno Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanas pasākumus mārketinga aktivitātes ārvalstu mērķa tirgos.
 • Nodrošina jaunu un dzīvotspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos un radošo industriju komersantu izveidi un attīstību Latvijā.
 • Konsultāciju sniegšana komersantiem par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanu, atbalsts biznesa kontaktu dibināšanā.


                                     

3. Investīciju piesaiste

Viens no LIAA darbības apakšvirzieniem ir finansējuma piesaiste no ārvalstu investoriem Latvijas investīciju projektiem to turpmākai attīstībai. Šādi investīciju projekti ir Latvijā strādājošas komercsabiedrības, jaunu komercsabiedrību dibināšanas ieceres, kā arī valsts un pašvaldību projekti. Prioritārās nozares ārvalstu investīciju piesaistei ir metālapstrāde un mašīnbūve, transports un loģistika, informācijas tehnoloģijas, dzīvības zinātnes, veselības aprūpe, kokrūpniecība, zaļās tehnoloģijas un pārtikas rūpniecība. LIAA atbalsta ārvalstu investīciju piesaistīšanu arī tādiem ražošanas projektiem, kas ir ārpus minētajām prioritārajām nozarēm.

                                     

3.1. Investīciju piesaiste Polaris process

Polaris process paredz efektīvāku ārvalstu investīciju piesaisti Latvijā, nosakot investīciju mērķa nozares, apkopojot un aktualizējot jaunākos atklājumus ar nozarēm saistītajās zinātņu jomās, piedāvājot ārvalstu investoriem projektus un, koordinējot sadarbību starp Latvijas valsts iestādēm, pašvaldībām, privāto sektoru un zinātniskām institūcijām.

                                     

4.1. Ārējā tirdzniecības veicināšana Tirdzniecības misijas

LIAA organizē uzņēmēju vizītes uz ārvalstīm, kuru ietvaros tiek rīkoti biznesa forumi, semināri, uzņēmēju apaļā galda tikšanās, kontaktbiržas, izstāžu apmeklējumi individuālas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī neformāli pasākumi.

                                     

4.2. Ārējā tirdzniecības veicināšana Eksporta semināri

LIAA organizē eksporta seminārus, kuros tiek aplūkoti būtiskākie eksporta elementi, sniegta informācija par jaunumiem un tendencēm ārējos tirgos, kā arī Eiropas Savienības vienotajā tirgū.

                                     

4.3. Ārējā tirdzniecības veicināšana Kontaktbiržas

LIAA rīko iepriekš noorganizētas divpusējas uzņēmēju tikšanās starp divu vai vairāku valstu uzņēmumiem, gan kā vienu no pasākumiem tirdzniecības misiju, izstāžu vai citu pasākumu laikā, gan kā atsevišķu pasākumu.

                                     

4.4. Ārējā tirdzniecības veicināšana Individuālās vizītes

LIAA līdzdarbojas uzņēmumu individuālo vizīšu pie potenciālajiem partneriem ārvalstīs organizēšanā, galvenokārt tajās valstīs, kurās atrodas LIAA pārstāvniecība vai Latvijas Republikas vēstniecība.

                                     

5. Tūrisms

2016. gadā LIAA pievienota Tūrisma attīstības valsts aģentūra TAVA, izveidojot Tūrisma departamentu. LIAA Tūrisma departamenta uzdevums ir īstenot tūrisma valsts politiku, t.i., sekmēt Latvijas tūrisma produktu un pakalpojumu attīstību, darīt Latviju starptautiski pazīstamu, popularizētu Latviju kā pievilcīgu tūrisma galamērķi un veicināt Latvijas tūrisma konkurētspēju.

                                     

6. Ārvalstu ekonomiskās pārstāvniecības

LIAA ārvalstu ekonomiskās pārstāvniecības atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs Vašingtona, Apvienotajos Arābu Emirātos Dubaija, Baltkrievijā Minska, Dānijā Kopenhāgenā, Francijā Parīze, Itālijā Roma, Japānā Tokija, Kazahstānā Almati, Krievijā Maskava, Ķīnā Pekina, Šanhaja un Ninbo, Lielbritānijā Londona, Lietuvā Viļņa, Nīderlandē Hāga, Norvēģijā Oslo, Polijā Varšava, Singapūrā, Somijā Helsinki, Vācijā Berlīne, Frankfurte, Zviedrijā Stokholma.

                                     

7. Biznesa inkubatori

Kopš 2016. gada oktobra Latvijā darbojas 15 biznesa inkubatori, kas sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

                                     

8. Tehnoloģiju pārneses programma

Programmas aktivitātes ir vērstas uz zinātnisko institūciju pētniecības rezultātu komercializāciju un pētījumu rezultātu pārvēršanu veiksmīgā uzņēmējdarbībā.

                                     

9. Inovāciju motivācijas programma

Inovāciju motivācijas programmas mērķis ir informēt un iedrošināt sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību, kā veicināšanas mehānismu izmantojot arī godalgu piešķiršanu. Tāpat paredzēts, informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi veicinot sabiedrību un uzņēmējus pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt komercdarbības uzsākšanu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

                                     

10. Nozīmīgākie LIAA rīkotie pasākumi

iNovuss, Eksporta un inovācijas balva, Magnetic Latvia forumi, Ideju kauss, Latvijas Tūrisma forums, Mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forums, Apakšveļas nozares uzņēmēju biznesa forums.

                                     

11. LIAA uzturētās datu bāzes un nozaru elektroniskie katalogi

LIAA administrē Latvijā ražotu pārtikas un dzērienu produktu datubāzi Food Products in Latvia.

LIAA pārrauga ārējās tirdzniecības portālu EXIM, kurā iekļauti Latvijas uzņēmumu profili, biznesa sadarbības piedāvājumi, informācija par pasākumiem, tirgus apskati un nozaru elektroniskie katalogi.