Back

ⓘ Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus, komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā ..
                                     

ⓘ Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus, komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus.

UR darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā, un tā darbību regulē likums "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru", Ministru kabineta apstiprināts UR nolikums un citi normatīvie akti. UR vada galvenais valsts notārs, kuru pēc tieslietu ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.

Kopš 2013. gada 1. augusta šo amatu ieņem Guna Paidere.

Uzņēmumu reģistra darbības mērķis ir veikt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību.

UR funkcijas:

  • veikt komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa norises, biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, publiskās un privātās partnerības līgumus, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību, šķīrējtiesu, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju un nodrošināt attiecīgo reģistru vešanu;
  • sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem;
  • veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Uzņēmumu reģistrs 2018.gada 13.jūnijā atklāja pirmo publiskās pārvaldes virtuālo asistentu Latvijā - UNA jeb Uzņēmēju Nākotnes Atbalsts. Virtuālais asistents latviešu valodā rakstiski sniedz atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par jauna uzņēmuma vai organizācijas reģistrāciju, iesniegto reģistrācijas dokumentu virzību un likvidāciju. Uzņēmumu reģistra virtuālais asistents UNA ir klientu orientēts rīks, kas pieejams jebkurā diennakts laikā un komunikācijā izmanto saprotamu un vienkāršu, tajā pašā laikā lietišķu, komunikācijas stilu. Virtuālā asistenta UNA izveidē izmantota virtuālo asistentu platforma, neironu tīklu un dabīgās valodas tehnoloģijas

Uzņēmumu reģistra īstenoto pieeju - mākslīgā intelekta jeb virtuālā asistenta UNA iekļaušanu kvalitātes sistēmā - Kvalitātes institūts Chartered Quality Institute, kurā apvienojušies starptautiski sertificēti organizāciju auditori un inženieri, konkursā" International Quality Award 2018” novērtēja ar augstāko novērtējumu pasaulē, kategorijā" Inovāciju ieviešana, izmantojot kvalitātes metodes” Innovation through Quality Method.

Uzņēmumu reģistrs 2019.gadā Ekonomikas ministrijas virzītajā iniciatīvā valsts iestādēm "Konsultē vispirms" saņēma augstāko novērtējumu nominācijā "Līderis informēšanā un konsultēšanā ”.

Kopš 2020.gada janvāra Uzņēmumu reģistra 14 reģistros uzkrātā informācija par juridiskajām personām, tostarp par uzņēmumu amatpersonām, īpašniekiem, patiesajiem labuma guvējiem ir pieejama ikvienam tiešsaistē - Reģistra informācijas Tīmekļvietnē bez maksas un bez reģistrācijas redzami aktuālie dati, bez maksas un ar autorizāciju pieejami vēsturiskie dati un liela daļa dokumentu. Nepubliskās daļas dokumenti pieejami pēc pamatota pieprasījuma, un šis pakalpojums ir par maksu. Šādu brīvi pieejamās un pēc pieprasījuma pieejamās informācijas samērību atbalsta arī Datu valsts inspekcija.

Kopš 2020.gada pavasara Uzņēmumu reģistra pakalpojumi ir pieejami tikai attālināti - digitāli un pa pastu. 2020.gadā iestāde uzsāka darbu pie jauna reģistrācijas e-pakalpojuma izveides, un tuvāko gadu laikā Uzņēmumu reģistra pakalpojumi tiks nodrošināti tikai digitālajā vidē.

                                     

1. Ārējās saites

  • Uzņēmumu reģistra mājaslapa
  • Grāmata "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs: Vēsture.Prakse.Komentāri"
  • Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietne
  • Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru