Back

ⓘ Latvijas Arhitektu savienība ir vienīgā arhitektu profesionālā organizācija Latvijā un apvieno gandrīz 500 biedru – profesionālu arhitektu. LAS galvenie darbība ..
Latvijas Arhitektu savienība
                                     

ⓘ Latvijas Arhitektu savienība

Latvijas Arhitektu savienība ir vienīgā arhitektu profesionālā organizācija Latvijā un apvieno gandrīz 500 biedru – profesionālu arhitektu. LAS galvenie darbības virzieni ir arhitektu profesionālo interešu aizstāvība, arhitektu sertificēšana un arhitektūras attīstība un popularizēšana. Biedrība dibināta 1924. gadā.

                                     

1. Latvijas Arhitektu savienības mērķi un uzdevumi

Mērķi:

 • apvienot un koordinēt Latvijas arhitektu, ārpus Latvijas dzīvojošo Latvijas arhitektu un sabiedrības centienus arhitektūras un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, izkopšanā un tālākā attīstībā Latvijā, kā arī veicināt arhitekta profesijas līdzdalību kultūras, saimnieciskajā un sociālajā dzīvē;
 • sadarboties ar Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm jautājumos, kas skar visu arhitektūras jomu praksi, izglītību, zinātni, arhitekta sociālo apstākļu nodrošinājumu un tiesību aizsardzību, kā arī būvpolitiku un citus ar arhitekta darbību saistītos jautājumus;

Uzdevumi:

 • uzturēt biedru reģistru, uzkrāt un glabāt informāciju par viņu radītajiem darbiem, izstādēm un radošo darbību;
 • apzināt un dokumentēt Latvijas un latviešu arhitektu darbus;
 • veicināt arhitektu tālāk izglītību un pieredzes apmaiņu Latvijā un pasaulē;
 • piesaistīt ziedojumus un citus finanšu līdzekļus statūtos paredzēto mērķu īstenošanai;
 • organizēt arhitekta prakses sertificēšanu atbilstoši spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, kā arī veikt citu radniecīgu profesiju sertificēšanu, ja to lūdz attiecīgās profesionālās organizācijas;
 • nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus LAS mērķu īstenošanai;
 • popularizēt un izskaidrot arhitektūru Latvijā;
 • nodrošināt Biedrības darbības rezultātā uzkrātās informācijas saglabāšanu, ievērojot fiziskās personas datu aizsardzības prasības;
 • dibināt profesionālās attīstības, pašpalīdzības, arhitektūras veicināšanas, mantojuma saglabāšanas un citas kopas vai fondus, kā arī citas organizācijas, ievērojot Biedrību un nodibinājuma likuma noteikumus;
 • piešķirt stipendijas, prēmijas un pabalstus, kā arī veicināt atzinību piešķiršanu LAS biedriem;
 • publicēt informatīvus un zinātniskus izdevumus par arhitektūru Latvijā un pasaulē;
 • īstenot kultūras projektus arhitektūras jomā;
 • veikt citus ar LAS mērķiem saistītus uzdevumus.
                                     

2. Latvijas Arhitektūras gada balva

Latvijas Arhitektu savienība ik gadu organizē konkursu Latvijas Arhitektūras gada balva, kas ir prestižs apbalvojums un ne tikai akcentē izcilākos sasniegumus Latvijas arhitektūrā un rūpējas par nozares attīstību, bet arī veicina sabiedrības izpratni par arhitektūru. Latvijas Arhitektūras gada balva ir atzīta par valstiski nozīmīgu pasākumu, bet pati balva ir augstākais novērtējums Latvijas arhitektūrā.