Back

ⓘ Latvijas Bankas Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas informācijas sistēma, kas nodrošina informācijas par aizņēmējiem, kas saņēmuši kredītus Latvijas Republikā r ..
                                     

ⓘ Latvijas Bankas Kredītu reģistrs

Latvijas Bankas Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas informācijas sistēma, kas nodrošina informācijas par aizņēmējiem, kas saņēmuši kredītus Latvijas Republikā reģistrētajās bankās un ārvalstu banku filiālēs, to meitassabiedrībās, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrībās, apdrošināšanas sabiedrībās, un to saistībām vākšanu, centralizētu uzkrāšanu un glabāšanu ar mērķi sniegt informāciju Kredītu reģistra dalībniekiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Latvijas Bankai un pašiem aizņēmējiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

                                     

1. Dalībnieki

Kredītu reģistra dalībnieki ir FKTK vai citas uzraudzības institūcijas uzraudzītās iestādes:

  • krājaizdevu sabiedrības.
  • visas Latvijas Republikā reģistrētās bankas un ārvalstu banku filiāles
  • apdrošināšanas sabiedrības
  • to Latvijas Republikā reģistrētās meitassabiedrības, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus
                                     

2. Informācija kredītu reģistrā

Kredītu reģistrā tiek uzkrāta informācija par:

  • pieļautajiem maksājumu kavējumiem, to izpildi, "Kredītiestāžu likuma" vai līguma pārkāpumiem attiecībā uz aktuālajām saistībām parādnieku informāciju
  • Latvijas Republikā izsniegto kredītu aizņēmēju aktuālajām saistībām
  • pieļautajiem maksājumu kavējumiem, to izpildi, "Kredītiestāžu likuma" vai līguma pārkāpumiem attiecībā uz "vēsturiskajām" saistībām, kuras iekļautas kredītvēsturēparādnieku "vēsturiskā" informācija.
  • to aizdevumu atlikumiem ceturkšņa beigās
  • aizņēmēju kredītvēsturi informāciju par saistībām, kuras pilnībā izpildītas vai norakstītas zaudējumos
  • personām aizņēmējiem, galvotājiem

Kredītu reģistrs darbosies saskaņā ar "Bankas Kredītu reģistra noteikumiem", līgumiem "Par piedalīšanos Latvijas Bankas Kredītu reģistra sistēmā" un Bankas Kredītu reģistra izmantošanas tarifiem.