Back

ⓘ Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir viena no Latvijas Universitātes fakultātēm. Tā minama starp vecākajām LU fakultātēm: dibināta 1919. gadā. Tās dekā ..
                                     

ⓘ Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir viena no Latvijas Universitātes fakultātēm. Tā minama starp vecākajām LU fakultātēm: dibināta 1919. gadā. Tās dekāne ir Anita Rodiņa.

                                     

1. Struktūrvienības

  • Civiltiesisko zinātņu katedra. Katedras vadītājs: asoc. prof. Dr.iur. Jānis Kārkliņš
  • Valststiesību zinātņu katedra. Katedras vadītājs: asoc. prof. Dr.iur. Annija Kārkliņa
  • Krimināltiesisko zinātņu katedra. Katedras vadītāja: prof. Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga
  • Tiesību teorijas un vēstures katedra. Katedras vadītāja docents, Dr.iur. Jānis Pleps
  • Juridiskās zinātnes institūts
  • Juridiskās prakses un palīdzības centrs
  • Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra. Katedras vadītāja p.i.: doc., Dr.iur. Arnis Buka