Back

ⓘ PROVIDUS ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas domnīca, juridiski - biedrība, kuru dibināja Sorosa Fonds - Latvija, Rīgā 2002. gadā. PROVIDUS ir sabiedrisk ..
                                     

ⓘ Providus

PROVIDUS ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas domnīca, juridiski - biedrība, kuru dibināja Sorosa Fonds - Latvija, Rīgā 2002. gadā. PROVIDUS ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. PROVIDUS misija ir gudra, zināšanās balstīta politika. Providus darba iedvesmas avots ir atvērtās sabiedrības vērtības.

Informācija par biedrības aktualitātēm regulāri tiek publicēta sociālajos tīklos - Twitter un Facebook.

                                     

1. Vēsture un struktūra

Providus tika dibināts 2002. gadā. Organizācija sastāv no valdes, padomes un providus biedriem. Sākotnējie dibinātaji ir "Sorosa Fonds - Latvija", tagad - Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, Indra Dedze, Vita Anda Tērauda, Nellija Ločmele, Didzis Poreiters, Agnese Frīdenberga. Starp organizācijas biedriem ir personas, kas atbalsta PROVIDUS mērķus un vēlas sekmēt to sasniegšanu, to starpā ir dalībnieki ieskaitot augstāk minētos dibinātājus, Lolita Čigāne, Ilze Dzenovska, Valts Kalniņš, Andrejs Judins, Linda Austere, Iveta Kažoka, Dace Akule, Marija Golubeva, Marta Herca, Linda Curika, Ilze Ārnesta, Gatis Litvins, Agnese Lāce, Rasmuss Filips Geks, Līga Stafecka, Linda Jākobsone, Marta Rikša, Olafs Grigus. Providus padomes sastāvs ir fiskālās disciplīnas padomes locekle Inna Šteinbuka, PROVIDUS pētniece Agnese Lāce, zvērināts advokāts un FORT advokātu biroja partneris Sandis Bērtaitis un valsts pārvaldes attīstības konsultants Ivo Rollis. Pašreizējā Providus direktore ir Iveta Kažoka, iepriekš - Krista Baumane, Dace Akule, Vita Anda Tērauda.

                                     

2. Darbība

PROVIDUS palīdz Latvijas politikā pieņemt labākus lēmumus, kalpo par sanitāru sliktiem lēmumiem un veicina sabiedrības līdzdalību dažādās formās.

2017. - 2020. gadā PROVIDUS pievērš īpašu uzmanību migrācijas jautājumiem, politisko partiju un pārvaldes stiprināšanai, cīņai pret korupciju, kā arī populisma draudiem, kas met ēnu pār atvērtās sabiedrības uzplaukumu. Ar PROVIDUS paveikto no 2013. līdz 2019. gadam, iespējams iepazīties biedrības mājaslapā -

PROVIDUS galvenās darba metodes ir pētniecība, rīcībpolitikas un tiesību aktu analīze, rekomendāciju un atzinumu sniegšana, politikas īstenošanas novērošana monitorings, politikas priekšlikumu izstrāde, kā arī diskusiju un izglītojošu pasākumu rīkošana.

PROVIDUS komandā ir 7 pastāvīgie darbinieki, kā arī 5 asociētie pētnieki. PROVIDUS padomi veido četri cilvēki.

Biedrības direktore ir Iveta Kažoka.

                                     

3. Projekti

PROVIDUS pētnieki īsteno daudzveidīgus nacionāla un starptautiska līmeņa projektus, sadarbojoties ar organizācijām Latvijā un ārpus tās. Par aktuālajiem un arī pabeigtajiem projektiem un informāciju par tiem, iespējams uzzināt PROVIDUS mājaslapā.

2019.gadā PROVIDUS īstenoja un/vai turpināja īstenot sekojošus projektus:

  • Starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana un uzlabošana, kā mērķis ir izveidot integrācijas izvērtēšanas sistēmu, ko lietot bēgļu un starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas politikas un prakšu uzlabošanai nacionālajā līmenī projekta dalībvalstīs.
  • Meaningful feedback for courts, kā mērķis ir radīt jēgpilnu un noderīgu tiesas novērtējuma anketu un veikt pilottestēšanu.
  • Gatavojoties EP vēlēšanām Preparing for the EP election Takeoff, kā pamatmērķis ir nodrošināt, ka EP vēlēšanu kampaņas dalībnieki iegūst padziļinātas zināšanas par Eiropas Savienību, kā arī ka Latvijas partiju piedāvājums EP vēlēšanām šķiet nozīmīgs Latvijas vēlētājiem, tai skaitā tādām vēlētāju grupām, kuras parasti EP vēlēšanās nepiedalās.
  • Ceļā uz savienību pilsoņiem - 2CU, kā mērķis ir uzlabot zināšanas un veicināt diskusijas par pilsoņu lomu Eiropas integrācijas projektā.
  • Iesaistošas pašvaldības: sabiedrības līdzdalības labākās prakses meklējot Engaging municipalities: introducing best practices of civic involvement in decision - making, kā mērķis ir izplatīt pilsoniskās līdzdalības labos piemērus un veicināt/uzsākt sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu Latvijas pašvaldībās. Projekta rezultāti tika prezentēti konferencē," Sabiedrības iesaiste pašvaldībās: tendences un inovācijas Latvijā un Eiropā”.
  • Tematiskās apmācības NVO līderiem Thematical workshops for NGO leaders, kā mērķis ir izveidot apmācību programmu NVO sektora līderiem, kas ļaus viņiem pilnveidot sava darba efektivitāti un profesionalitāti.
  • Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019, kā galvenie mērķi ir galvenie mērķi: 1) Sekmēt kvalitatīvas un pierādījumos balstītas politikas ieviešanu Latvijā un Eiropas Savienībā PROVIDUS darbības jomās - migrācijas jautājumi, politisko partiju un pārvaldes stiprināšana, cīņa ar korupciju kā arī drošs un kvalitatīvs būvniecības process; 2) Nodrošināt sabiedrības interešu aizstāvību visos politikas veidošanas ciklos PROVIDUS darbības jomās, tai skaitā informējot un izglītojot sabiedrību par aktuālajiem jautājumiem migrācijas, politisko partiju, pretkorupcijas, kā arī drošas un kvalitatīvas būvniecības jomās; 3) Informēt sabiedrību gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs par sabiedriskās līdzdalības jēgu un iespējām.


                                     

4. Finansējuma avoti

PROVIDUS projektu finansētāji ir Eiropas Komisija, Atvērtās sabiedrības fonds Eiropā, Frīdriha Eberta fonds, Konrāda Adenauera fonds, Sabiedrības integrācijas fonds, Teterevu fonds u.c.