Back

ⓘ Eima eima. Pirmais festivāls Eima,eima norisinājās 2009. gada 30. maijā. Tajā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Pirmā festivā ..
                                     

ⓘ Eima eima

Pirmais festivāls "Eima,eima" norisinājās 2009. gada 30. maijā. Tajā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Pirmā festivāla nosaukums gan bija "Eima, eima.". Festivāla režisore bija Ina Priedīte, bet mākslinieciskā noformētāja Eva Vinagradova. Festivāla norisinājās Balvu pilsētas estrādē.

                                     

1. Otrais festivāls

Otrais festivāls "Eima, eima" norisinājās no 2012. gada 30. jūnija līdz 1. jūlijam. Tajā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Igaunijas. Festivāls norisinājās Balvu pilsētas estrādē, Viļakas pilsētas estrādē, Bērzkalnes pagasta estrādē, Bērzpils pagasta estrādē un pansionātā "Balvi". Labdarības koncertā pansionātā "Balvi" koncertēja viesi no Igaunijas, Lietuvas un E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs "Pastalnieki". Bērkalnes pagasta estrādē sadancojās viesi no Krievijas, Alūksnes pilsētas Tautas nama deju kopa "Jukums", Ludzas Tautas nama vecākās paaudzes deju kolektīvs "Atvasara", Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kopa "Luste". Tāpat Bērzkalnes estrādē tika izrādīts alūksniešu tematiskais uzvedums "Vei, vei, goški nāk! Īsam pretī!". Bērzpils pagasta estrādē savukārt sadancojās viesi no Krievijas ar Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopā "Luste" un "Nebēda", Rugāju novada senioru deju kolektīvu "Ezerrieksts", Rugāju vidusskolas un Tautas nama jauniešu deju kolektīvu un Bērzpils vidusskolas deju kolektīvu "Pastaliņas". Viļakā koncertā "Igaunija, Latvija, Lietuva.mūs vieno deja!" piedalījās Pelvas pilsētas jauniešu deju kopa "Kagu Kabujalakōsō" un Zarasi kultūras centra deju ansamblis "Ežerūnas". No Latvijas koncertā piedalījās "Dēka", "Dēkaiņi", Šķilbēnu pagasta jauniešu tautu deju kolektīvi un Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kopa "Luste". Deju festivāla lielkoncertā "Dejosim!" piedalījās visi festivāla dalībnieki. Festivāla mākslinieciskais vadītājs bija Agris Veismanis.

                                     

2. Trešais festivāls

Trešais starptautiskais deju festivāls "Eima, eima" norisinājās no 2014. gada 2. līdz 4. jūlijam. Tajā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Krievijas, Polijas, Norvēģijas un Nīderlandes. Festivāls norisinājās Balvu Kultūras un atpūtas centrā, Balvu pilsētas estrādē, pansionāta "Balvi", Rugāju novada estrādē, Vīksnas pagasta kultūras namā un Viļakas pilsētas estrādē. Balvu Kultūras un atpūtas centrā bija iespēja apgūt flamenko meistarklasi pie horeogrāfes Tonjes Lībergas. Rugāju novada estrādē uzstājās Rugāju novada vidējās paaudzes kolektīvs "Rugāji", deju kolektīvs "Dardedze" no Rīgas un viesi no Polijas, Krievijas un Nīderlandes. Vīksnas kultūras namā sadejojās Vīksnas pagasta deju kopa "Piesitiens", viesi no Polijas un Nīderlandes. Pansionātā "Balvi" koncertēja deju kolektīvs "Dardedze", viesi no Krievijas un vietējais jauniešu deju kolektīvs.Savukārt Viļakas estrādē koncertēja viesi no Krievijas, Nīderlandes un Norvēģijas. Lielkoncertā Balvu pilsētas estrādē "Es nedēļu izdejoju" piedalījās visi dalībnieki. Festivāla režisore bija Ilga Oplucāne.

                                     

3. Ceturtais festivāls

Ceturtais starptautiskais deju festivāls "Eima, eima" norisinājās no 2016.gada 1. līdz 3.jūlijam. Tajā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Čehijas, Polijas, Slovākijas un Serbijas. 1.jūlijā festivāls tika atklāts Rugāju estrādē ar koncertu "Eima dancot Rugājos!". 1. un 2.jūlijā Balvu Novada muzejā bija iespēja apgūt meistarklasi par Ziemeļlatgales tautas tērpu. 2.jūlijā notika izbraukuma koncerti pansionātā "Balvi", kā arī Kubulos un Vīksnā. 2.jūlijā Balvu pilsētas estrādē notika lielkoncerts "Sader liepa ar ozolu.", bet 3.jūlijā Viļakas pilsētas estrāde festivāls noslēdzās ar koncertu "Vējš koku lapās par dzīvi runā.".

                                     

4. Piektais festivāls

Ceturtais starptautiskais deju festivāls "Eima, eima" norisinājās no 2019.gada 28. līdz 30.jūnijam. Tajā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, un Krievijas. Festivāls atklāšana notika 28.jūnijā Viļakas novada Vecumu pagasta Borisovas vecdārza estrādē ar koncertu "Saejam dancotāji nu malu maliņām". 29.jūnijā notika vieskolektīvu izbraukumu koncerts Balvu novada Vīksnas pagasta Vīksnā "Ceļojam un dejojam!". Festivāla "Eima, eima!" lielkoncerts "Līgosim Pēterdienu!" norisinājās Balvu pilsētas estrādē 29.jūnijā. Festivāla noslēguma koncerts norisinājās 30.jūnijā Baltinavas parka estrādē. Festivālā piedalījās ap 400 dalībnieku. Visa festivāla mākslinieciska vadītājs bija Agris Veismanis, bet koncertu režisori: Ineta Lindenberga, Ligita Kacēna, Ilga Oplucāne, Irēna Kaša.