Back

ⓘ Resursu centrs sievietēm Marta. Biedrība Centrs MARTA ir nevalstiskā organizācija, kas aizstāv sieviešu tiesības un sniedz atbalstu krīzes situācijās. Centra bi ..
                                     

ⓘ Resursu centrs sievietēm "Marta"

Biedrība Centrs MARTA ir nevalstiskā organizācija, kas aizstāv sieviešu tiesības un sniedz atbalstu krīzes situācijās. Centra birojs atrodas Rīgā, Matīsa ielā 49-3. 2017.gadā biedrība mainīja nosaukumu uz "Centrs MARTA".

                                     

1. Vēsture

Centra MARTA pirmsākumi saistīti ar Somijas zviedru sieviešu apvienību "Martha", ar ko sadarbojoties 2000. gada 5. maijā tika uzsākta centra darbība Latvijā. Kā biedrība Centrs MARTA reģistrēts 2004. gada 18. augustā, tai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

                                     

2.1. Darbības virzieni Vardarbības mazināšana

MARTA iestājas par vardarbības pret sievieti izskaušanu, sniedzot speciālistu konsultācijas cietušajiem no vardarbības ģimenē vai cilvēku tirdzniecības. Centrā iespējams saņemt sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un koučinga speciālista konsultācijas.

                                     

2.2. Darbības virzieni Interešu aizstāvība

"Marta" eksperti uzrauga un ietekmē politikas veidošanas procesus, iestājoties par Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un uz dzimumu balstītas diskriminācijas novēršanu. Viens no centra mērķiem ir arī sociālās atstumtības mazināšana, strādājot pie sieviešu stimulēšanas atgriezties vai piekļūt darba tirgum, līdzsvarot ģimenes un darba dzīvi, attīstīt elastīgākas un efektīgākas darba organizācijas un atbalsta dienestu formas, kā arī pie nacionālās spriedzes mazināšanas un cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitēšanas un reintegrēšanas. Resursu centrs sievietēm "Marta" veido sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un attiecīgajām valsts institūcijām nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

                                     

2.3. Darbības virzieni Jauniešu projekti

Kopš 2010.gada "Marta" uzsākusi preventīvu darbu ar jauniešiem vardarbības, seksuālās ekspluatācijas un sabiedrībā pastāvošo aizspriedumu mazināšanai. "Marta" līdzdarbojusies divu metodisko materiālu izstrādē preventīvajam darbam ar jauniešiem:

  • Ceļvedis "DARI" 2015. "DARI" angliski: ACT Pack ir intervences programma skolām un jauniešu centriem, kas iekļauj divu dienu darbnīcu par seksuālo aizskaršanu. Programma darbojas pēc principa "jaunietis jaunietim" - divi apmācības izgājuši jaunieši meitene un puisis kopā ar vienu pieaugušo vada aktivitātes 10-15 jauniešiem, kas mazliet jaunāki par vadītājiem.
  • "Rokasgrāmata zēnu un meiteņu grupu vadītājiem" 2011. Zēnu un meiteņu grupu metode ir neformālās izglītības metode, kas aizgūta no Skandināvijas valstīm sadarbībā ar Ālandu Miera Institūtu. Metode paredz darbu atsevišķās grupās 13 - 16 gadus veciem zēniem un meitenēm speciāli apmācītu līderu vadībā.


                                     

2.4. Darbības virzieni Forums "Celies"

2016.gadā MARTA uzsāka projektu, kura mērķis ir iesaistīt vīriešus dzimumu līdztiesības veicināšanas darbā. Foruma uzstādījums ir plašs - ne tikai aicināti vīriešus domāt un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar dzimumlīdztiesību, bet aktualizēt arī vīrietības dažādos aspektus. Jautājumu spektrs ir plašs, no vīrišķības izpratnes, dažādām vīriešu seksualitātēm, emociju komunikācijas, līdz dzīvesstiliem un vīrietības daudzveidībai atšķirīgās kultūrās un laikmetos. Tādējādi Forums ir paredzēts kā vieta domapmaiņai cilvēkiem no Latvijā līdz šim savrupām sfērām - dažādām ar jauniešiem saistītām iniciatīvām, humanitārās un sociālās zinātnes, uzņēmējdarbības vides, valsts institūcijām un citām sadzīves jomām. Aktuālajai informācijai varat sekot Foruma Celies Facebook lapā.

                                     

2.5. Darbības virzieni Attīstības sadarbība

MARTA darbojas arī starptautiskā līmenī, mērķtiecīgi strādājot atbalsta veidošanai Uzbekistānas sieviešu integritātes veicināšanā un ģimeņu stiprināšanā. Tiek veikta regulāra pieredzes apmaiņa Uzbekistānā, sniedzot rekomendācijas, tiekoties ar atbildīgajām institūcijām, kā arī sievietēm, kuras dzīvo smagos apstākļos, veidojot atbalsta sistēmu. 2016.gadā MARTA apmācīja Kirgizstānas un Tadžikistānas sabiedriskās organizācijas, lai sekmētu meiteņu piekļuvi izglītībai, tādējādi arī piekļuvi darba tirgum.

                                     

2.6. Darbības virzieni Pētniecība

MARTA veic pētniecisko darbu dažādu projektu ietvaros.

                                     

3. Skaņu diski

Kopš 2008. gada MARTA praktizē radošu finanšu piesaisti, izdodot mūzikas diskus un koncertējot. Pirmais skaņu disks atnesa organizācijai Robina Huda balvu Starptautiskajā finanšu piesaistes forumā Prāgā un AB Sabiedriskā Labuma fonda apbalvojumu par inovatīvāko finansējuma piesaistes ideju. 2011. gadā biedrība producēja savu otro albumu "Stipri vārdi", kas caur latviešu tautasdziesmu aranžējumiem atklāj sievietes spēku, gudrību un mīlestību.

                                     

4. Sadarbība ar privātpersonām

Centra MARTA darbību atbalstījuši vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki, piemēram, operdziedātājas Inese Galante un Evita Zālīte, bijusī Latvijas Republikas iekšlietu ministre Linda Abu Meri, etnomuzikoloģe Zane Šmite, aktieris un režisors Jurijs Djakonovs, uzņēmēja Lotte Tisenkopfa-Iltnere.