Back

ⓘ Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija ir starptautiski atzīta profesionālā projektu vadītāju organizācija Latvijā. Latvijas Nacionālā projektu vadīša ..
Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
                                     

ⓘ Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija ir starptautiski atzīta profesionālā projektu vadītāju organizācija Latvijā. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija apvieno dažādu nozaru pārstāvjus, kuri tiešā vai netiešā veidā ir saistīti ar projektu vadību. Dibināta 1998. gada 9. jūnijā ar mērķi veicināt profesionālas projektu vadīšanas jomas attīstību Latvijā, paaugstināt projektu vadības profesijas nozīmi, kā arī veicināt projektu vadītāju konkurētspēju kā vietējā, tā starptautiskajā apritē. Organizācijas darbības virzieni ir nodrosināt standartus, sertifikāciju, izpēti un zinātnisko darbību, izglītību un profesionālo apmācību, jauniešu komandas un izcilības balvas.

Kopš 1999. gada 18. septembra Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija ir Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas biedre. LNPVA ir vienīgā organizācija Latvijā, kurai uzticēts veikt Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas organizēto 4 līmeņu projektu vadītāju sertifikāciju. Šī ir starptautiska projektu vadītāju sertifikācijas sistēma, kas tiek atzīta vairāk nekā 55 pasaules valstīs.

                                     

1. Ieguvumi biedriem

Dalība asociācijā ikvienam dod iespēju būt informētam par aktualitātēm projektu vadīšanas jomā, saņemt informāciju par izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām gan Latvijā, gan ārvalstīs. Organizācija ļauj rast jaunus domubiedrus un sadarbības iespējas, piedaloties izstādēs, konferencēs un citos ar projektu vadības tematiku saistītos pasākumos, ietekmēt un iesaistīties ar projektu vadīšanu saistīto normatīvo aktu izstrādē, paust viedokli gan asociācijas biedriem, gan plašākai sabiedrībai, gūt atbalstu jūsu interešu pārstāvēšanai nacionālās un starptautiskās organizācijās, saņemt konsultācijas un palīdzību par dažādiem projektu vadīšanas aspektiem, saņemt atlaides dalībai asociācijas rīkotajos pasākumos, tai skaitā Projektu Vadītāju kluba pasākumos un konferencēs, saņemt atlaidi par iespēju izvietot asociācijas rīkotajos pasākumos savus informatīvos materiālus iepriekš vienojoties par saturu, saņemt atlaides dalībai ikgadējā konkursā par Izcilības balvu projektu vadībā, saņemt atlaidi par informācijas izvietošanu "Projektu Ziņās” ko izsūtām asociācijas biedru un draugu datu bāzei vai asociācijas Interneta mājas lapā, izvietot profesionālus un izglītojošus rakstus" Projektu Ziņās” saistībā ar projekta vadības tematiku un aktualitātēm, saņemt atlaidi dalības maksai par sertifikācijas eksāmena kārtošanu, lai iegūtu starptautiski atzītu projekta vadītāja sertifikātu, projekta vadītāja profila informācijas izvietošana vienotajā projekta vadītāju datubāzē.