ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84
                                               

Valdis Lukss

Dzimis Ozolnieku tagad Smārdes pagastā. Mācījies Tukuma apriņķa skolā. Pēc tās pabeigšanas 1937. gadā pabeidza studijas Latvijas Universitātē. Otrā pasaules kara laikā bija padomju frontes laikraksta "Latviešu Strēlnieks" redakcijas darbinieks. 1 ...

                                               

Jākobs Florentīns Lundbergs

Jākobs Florentīns Lundbergs bija zviedru izcelsmes vācbaltiešu luterāņu mācītājs un rakstnieks, vācu apgaismības laikmeta literatūras tulkotājs latviešu valodā. Latviešu literārās biedrības dibinātājs un tās vadītājs.

                                               

Frīdrihs Gustavs Mačevskis

Frīdrihs Gustavs Mačevskis bija vācbaltu cilmes latviešu garīgās dzejas autors, literāts, teologs, tulkotājs, sabiedrisks darbinieks. Kopā ar Jauno Stenderu, Launicu un Bilterlingu izdeva tā saukto "Jauno Dziesmu grāmatu" 1806, kurā ietvertas ap ...

                                               

Ruta Marjaša

Ruta Šaca-Marjaša bija Latvijas ebreju izcelsmes advokāte, rakstniece, dzejniece un politiķe. LR Augstākās Padomes, kā arī 5. un 6. Saeimas deputāte. Bijusi Latvijas Komunistiskās partijas un "Latvijas Ceļa" biedre.

                                               

Zenta Mauriņa

Dzimusi ārsta Roberta Mauriņa un viņa sievas pianistes Melānijas Mauriņas ģimenē Lejasciemā. Bērnību pavadīja Grobiņā, kur piecu gadu vecumā pārslimoja poliomielītu bērnu trieku, kas visu mūžu viņu piesaistīja ratiņkrēslam. Mācījās Liepājas Sievi ...

                                               

Ieva Melgalve

I. Melgalve ir prozaiķes Valdas Melgalves meita. Uzaugusi Rīgā, Vecmīlgrāvī. Mācījusies Rīgas 31. vidusskolā 1987 - 1996, beigusi Rīgas komercskolu 2000. No 2000. līdz 2002. gadam studējusi Latvijas Kultūras akadēmijā. Kopš 2005. gada strādā par ...

                                               

Pīters Miglinīks

Dzimis muižas pārvaldnieka ģimenē Zaļmuižas, vēlākajā Nautrēnu pagastā. Beidzis Rēzeknes apriņķa skolu. Bijis skrīvera palīgs, vēlāk skrīveris Viļakas un Makašānu pagastā, aizstāvējis zemnieku intereses. 1874. gadā atbalstījis Zaļmuižas zemnieku ...

                                               

Gotfrīds Mīlbergs

Gotfrīds Mīlbergs bija Latvijas dzejnieks, rakstnieks un politiķis, Latvijas iekšlietu ministrs, Latvijas Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas biedrs. Pēc Latvijas okupācijas deportēts uz PSRS un nošauts 1942. gadā.

                                               

Kristofs Frīdrihs Neanders

Kristofs Frīdrihs Neanders bija vācbaltu mācītājs, literāts, Apgaismības kustības darbinieks, Dobeles iecirkņa prāvests, Kurzemes dziesmugrāmatas autors. Tulkojis latviski daudzas baznīcas dziesmas. Jau studiju laikā uzņemts Jēnas brīvmūrnieku lo ...

                                               

Juris Neikens

Juris Neikens bija latviešu rakstnieks, skolotājs un luterāņu mācītājs. Latviešu Literārās biedrības biedrs, pirmo latviešu dziedāšanas svētku organizētājs Dikļos. Latviešu nacionālās stāstniecības dibinātājs. Ārēji palikdams no jaunlatviešiem sa ...

                                               

Linda Nemiera

Linda Nemiera ir latviešu rakstniece, kas visplašāk raksta Latvijas urbānās fantāzijas žanrā. Viņas pirmā grāmata "Vilcenes stāsts" ieguva veicināšanas prēmiju apgāda Zvaigzne ABC rīkotajā konkursā "Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem".

                                               

Vilis Olavs

Vilis Olavs, līdz 1890. gadiem Vilis Plute bija latviešu sabiedriskais darbinieks un publicists. Studentu korporācijas Talavija filistrs dibinātājs.

                                               

Jānis Opincāns

Jānis Opincāns bija Latvijas literāts un politiķis. Pazīstams arī ar pseidonīmu Mycānu Jōņs. Bijis 2. un 3. Saeimas deputāts.

                                               

Austra Ozoliņa-Krauze

Austra Ozoliņa-Krauze bija latviešu sabiedriska un politiska darbiniece, publiciste, mākslas mecenāte un literāte. Dzimusi būvuzņēmēja ģimenē, beigusi V. Maldoņa meiteņu skolu Rīgā 1907. Beigusi sieviešu sociālās aprūpes skolu Berlīnē, no 1912. l ...

                                               

Teodors Hermanis Pantēnijs

Teodors Hermanis Pantēnijs bija vācbaltiešu rakstnieks un žurnālists, Rīgas laikraksta Baltische Monatsschrift ", vēlāk Leipcigas laikrakstu Daheim un Velhagen und Klasings Monatshefte redaktors. Līdztekus viņš vāciski sarakstījis romānus un nove ...

                                               

Vilhelms Kristiāns Pantēnijs

Vilhelms Kristiāns Pantēnijs arī Pantēniuss bija Kurzemes guberņas vācbaltiešu luterāņu mācītājs un žurnālists. Kalendāra "Veca un jauna laika grāmata" redaktors, laikraksta "Latviešu Avīzes" redaktors un Latviešu literārās biedrības Kurzemes dir ...

                                               

Berta Pīpiņa

Berta Pīpiņa bija Latvijas žurnāliste, rakstniece un politiķe. Bijusi Rīgas domes un 4. Saeimas deputāte, "Demokrātiskā Centra" biedre. Vienīgā sieviete, kas starpkaru periodā bija Saeimas deputāte. Apmeklējusi Misas pagasta skolu un Bauskas meit ...

                                               

Jānis Plotnieks

"Ar nātras mīlestību" 1985.g., "Zemei pieder zvaigznes" 1961.g., "Divkauja ar sevi" 1979.g., "Siena laiks" 1975.g., "Deg Ziemeļu zvaigzne" 1964.g., izlase "Zeme un saknes" 1982.g. "Ar liesmu ledus deg" 1966.g. "Kuģiem nenāk miegs" 1970.g., "Nemie ...

                                               

Andrejs Pumpurs

Andrejs Pumpurs bija latviešu nacionālā romantisma dzejnieks, viņa nozīmīgākais darbs ir eposs "Lāčplēsis". Krievu - turku kara dalībnieks.

                                               

Elīza fon der Reke

Elizabete Šarlote Konstance fon der Reke bija Kurzemes vācbaltiešu dzejniece un publiciste. Viņa bija vēlākās pēdējās Kurzemes hercogienes Dorotejas pusmāsa un uzticības persona.

                                               

Gundega Repše

G. Repše sāk nodarboties ar Latvijas vēsturei veltītas prozas veicināšanu. 2011. gadā iznāk 12 rakstnieču stāstu krājums "Mēs. XX gadsimts". Tam seko 13 romānu sērija, kuras ietvaros 13 latviešu rakstnieki sarakstīja romānus par dažādiem 20. gads ...

                                               

Fricis Rokpelnis

Dzimis 1909. gadā Grobiņas pagasta "Alkšņos" tagad Medzes pagasts zemnieku ģimenē. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā F. Rokpelnis cieši sadarbojās ar komunistisko režīmu, kļūstot par vienu no redzamākajiem kolaboracionistiem, kas nākuši no latvi ...

                                               

Pāvils Rozītis

Pāvils Rozītis bija latviešu rakstnieks, žurnālists un tulkotājs. Romānu "Ceplis" un "Valmieras puikas" autors.

                                               

Anna Rūmane-Ķeniņa

Anna Rūmane-Ķeniņa bija latviešu rakstniece un sabiedriska darbiniece. Ata Ķeniņa sieva. Dēls - komponists Tālivaldis Ķeniņš. Viena no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem.

                                               

Fricis Rūmnieks

Fricis Rūmnieks bija latviešu dzejnieks un prozaiķis. Dzimis Ventspils apriņķa Puzes pagasta "Strautniekos" zemnieku ģimenē. Mēnesi pirms Friča nākšanas pasaulē, nogalināja viņa tēvu par piedalīšanos bezzemnieku un laukstrādnieku komitejā. Mācīji ...

                                               

Valdis Rūmnieks

Valdis Rūmnieks ir latviešu rakstnieks, dramaturgs un literatūrzinātnieks. Viņš raksta stāstus, dzejoļus un pasakas bērniem, sacerējis un apkopojis dažādus jokus. Kopā ar dramaturgu un režisoru Andreju Miglu sarakstījis piecus romānus. Triju Zvai ...

                                               

Māris Rungulis

Māris Rungulis mācījies Liepājas 5. vidusskolā un studējis Latvijas Universitātes žurnālistikas nodaļā. Studiju gados strādājis par ugunsdzēsēju, fotogrāfu, inkasentu un korespondentu. Pēc studijām strādājis laikrakstā "Pionieris", kurā veidoja l ...

                                               

Pēteris Sarķis

Dzimis Cesvaines pagasta "Stiprajos" muižas vīndedža ģimenē. Mācījās Cesvaines pagasta skolā un Kārzdabas pareizticīgo draudzes skolā. Laikā no 1879. līdz 1884. gadam mācījās Baltijas skolotāju seminārā, gadu bija spiests pārtraukt skološanos vāj ...

                                               

Didzis Sedlenieks

Didzis Sedlenieks bija Latvijas žurnālists un rakstnieks. Viņš publicējis zinātniskās fantastikas stāstus un romānus. Didzis Sedlenieks vidusskolā sāka rakstīt prozas darbus. Viņš ir beidzis Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes žu ...

                                               

Laimdota Sēle

Laimdota Sēle ir latviešu dzejniece, rakstniece, vēsturniece un žurnāliste. Beigusi Ventspils 2. astoņgadīgo skolu un Ventspils 1. vidusskolu. Absolvējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti. No 1985. gada strādāja par laikra ...

                                               

Maija Silmale

Maija Silmale bija latviešu rakstniece un tulkotāja, nacionālās pretošanās kustības dalībniece, disidente un politieslodzītā.

                                               

Vasilijs Sinaiskis

Vasilijs Sinaiskis bija Krievijas un Latvijas jurists, vēsturnieks un dzejnieks. Tambovas garīgās seminārijas un Tērbatas Universitātes absolvents. Docēja romiešu tiesības Tērbatā, vēlāk civiltiesības Kijevā ; no 1922. līdz 1944. gadam LU profeso ...

                                               

Daina Sirmā

Daina Sirmā mācījusies Dikļu pamatskolā, pēc tam tagadējā Valmieras Valsts ģimnāzijā. Studējusi filoloģiju Latvijas Valsts universitātē. Strādā par literatūras skolotāju Valmieras Valsts ģimnāzijā. Viņas dzīvesbiedrs ir uzņēmējs Aivars Sirmais, ģ ...

                                               

Knuts Skujenieks

Dzimis 1936. gada 5. septembrī Rīgā rakstnieka Emīla Skujenieka ģimenē. Bērnību pavadīja Bauskas apriņķa Kurmenes pagasta" Mūru” dzirnavās tagadējā Vecumnieku novadā. 1942 1948. gadā mācījās Mūru pamatskolā, 1949. gadā pabeidza Taurkalnes septiņg ...

                                               

Zigmunds Skujiņš

Zigmunds Skujiņš ir latviešu rakstnieks. Latvijas PSR Tautas rakstnieks. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis. Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks.

                                               

Kārlis Stalte

Beidzis mācības Rīgas guberņas ģimnāzijā. Bijis grāmatvedis un privātskolotājs Rīgā un Liepājā. 1905. gadā sācis nodarboties ar lauksaimniecību Mazirbē, kur bija ķesteris un ērģelnieks luterāņu draudzē. No 1923. līdz 1924. gadam bija Līvu savienī ...

                                               

Aleksandrs Johans Stenders

Aleksandrs Johans Stenders, saukts par Jauno Stenderu, bija luterāņu teologs un apgaismotājs, Sēlpils pilskunga tiesas prāvests, Sēlpils un Sunākstes mācītājs, Gotharda Frīdriha Stendera dēls. Sastādīja vācu valodas vārdnīcu latviešiem.

                                               

Johans Kristiāns Stenders

Johans Kristiāns Stenders bija luterāņu teologs, Sēlpils un Sunākstes mācītājs, Aleksandra Johana Stendera dēls. Latviešu literārās biedrības loceklis. Pēc tēva nāves viņš bija mācītājs Sēlpils un Sunākstes draudzē. Jau 1820. gados Johans Kristiā ...

                                               

Sudrabu Edžus

Dzimis Meņģeles pagastā "Siliņos" amatnieka Friča Zilbera ģimenē, kas bijis arī Meņģeles baznīcas ērģelnieks. Sākotnēji viņu mācīja tēvs, vēlāk sāka mācības Madlienas draudzes skolā. Pēc tam mācījās Baltijas skolotāju seminārā Rīgā 1878-1882. Šaj ...

                                               

Maksis Šacs-Aņins

Dzimis 1885. gada 22. jūnijā Jaunjelgavas aptiekāra Urija Šaca ģimenē. Pēc Jelgavas klasiskās ģimnāzijas absolvēšanas 1905. gadā viņš sāka studēt Pēterburgas Universitātes Juridiskajā fakultātē, taču 1906. gadā tika no tās izslēgts par revolucion ...

                                               

Ilmārs Šlāpins

Ilmārs Šlāpins dzimis 1968. gadā. Mācījies Sprīdīšu astoņgadīgajā skolā Tetelē, 13 gadu vecumā pārcēlās uz dzīvi Jelgavā un turpināja mācības Jelgavas 1. vidusskolā. Šlāpins kopš 1984. gada organizējis diskotēkas un koncertus Jelgavas rajona un G ...

                                               

Kristiāns Frīdrihs Šmits fon der Launics

Kristiāns Frīdrihs Launics, no 1814. gada Kristiāns Frīdrihs Šmits fon der Launics, bija vācbaltiešu luterāņu mācītājs un rakstnieks.

                                               

Rūdolfs Šulcs

Rūdolfs Šulcs bija Kurzemes guberņas vācbaltiešu luterāņu mācītājs un žurnālists, laikraksta "Latviešu Avīzes" redaktors un Latviešu literārās biedrības vadītājs. Izdeva "Pasaules stāstu grāmatu" ar ģeogrāfiskajam kartēm latviešu valodā.

                                               

Hermanis Treijs

Johans Hermanis Treijs bija luterāņu mācītājs, literāts, grāmatu apgādātājs. Rīgas Jāņa latviešu draudzes virsmācītājs. Avīzes "Tas Latviešu Ļaužu Draugs" izdevējs.

                                               

Zigfrīds Trenko

Dzimis kurpnieka ģimenē. Beidzis 22. vidusskolu 1949 un Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļu 1953. Strādājis par literāro līdzstrādnieku Liepājas laikrakstā "Komunists" 1954 - 1955, par mežmateriālu krāvēju Ce ...

                                               

Kārlis Kristiāns Ulmanis

Kārlis Kristiāns Ulmanis bija Vidzemes guberņas vācbaltiešu luterāņu mācītājs un rakstnieks, pedagoģiskās literatūras izdevējs latviešu valodā. Latviešu literārās biedrības dibinātājs. Tērbatas universitātes profesors un rektors. Krievijas impēri ...

                                               

Andrejs Upīts

Dzimis Skrīveros rentnieka ģimenē. Mācījās Skrīveru pagastskolā pie skolotāja un rakstnieka Purapuķes, pēc tam izglītojās pašmācības ceļā, galvenokārt apgūstot valodas - vācu, krievu, angļu, franču un itāļu. Strādāja par skolotāju, tulkotāju, bij ...

                                               

Jūlijs Vanags

Dzimis 1903. gadā Ungurmuižas pagasta Irbessalā drēbnieka ģimenē. Mācījās Krustpils pagasta Spēles skolā. Pirmā pasaules kara laikā 1915. gadā kopā ar vecākiem un brāli devās bēgļu gaitās uz Krieviju, turpināja mācības Vjatkas guberņas tagadējā K ...

                                               

Kārlis Frīdrihs Vatsons

Kārlis Frīdrihs Vatsons bija Kurzemes guberņas vācbaltiešu luterāņu mācītājs, viens no pirmajiem latviešu etnogrāfijas un vēstures pētniekiem. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības loceklis, kurā iebilda pret latviešu pārvācošanu un priekšlas ...

                                               

Eduards Veidenbaums

Dzimis Priekuļu pagasta" Glāzniekos” šobrīd mājas atrodas Cēsu pilsētas teritorijā saimnieka ģimenē. 1872. gadā ģimene pārcēlās uz Mūrmuižas" Kalāčiem”. 1886. gadā viņš beidza Vidzemes guberņas ģimnāziju. 1887. gadā uzsāka studijas Tērbatas Unive ...