ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6
                                               

Babītes ezers (dabas liegums)

Babītes ezers ir dabas liegums Babītes un Jelgavas novados. Iekļauj Babītes ezeru, mākslīgās salas starp ezera krastu un polderu apvadkanāliem, kā arī Gātupes polderi un Peķu purvu ezera dienvidaustrumu krastā. 372.2 ha no lieguma teritorijas ir ...

                                               

Adamovas ezers (dabas parks)

Adamovas ezera dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Rēzeknes novada Vērēmu pagastā. Iekļauj Adamovas ezeru, daļu Vizuleita ezera un Burzavas pauguraines daļu starp šiem ezeriem ar 203.5 m augsto Sarkaņkolnu. Aizsargājamā teritorija ...

                                               

Dzīvība

Dzīvība ir matērijas eksistences forma, kam raksturīga īpaša vielas struktūra, vielu un enerģijas apmaiņa ar vidi, vairošanās, adaptācijas un pilnveidošanās spēja. Dzīvība ir īpašība, kura atšķir priekšmetus no dzīvās dabas. Nāve ir dzīvības beig ...

                                               

Ārpuszemes dzīvība

Ārpuszemes dzīvība ir dzīvība, kas ir attīstījusies ārpus Zemes un teorētiski sevī var ietvert paraugus, kas var sastāvēt no vienkāršiem mikroorganismiem līdz pat daudz attīstītākām civilizācijām nekā cilvēce.

                                               

Dzīvība un trīs nāves

Dzīvība un trīs nāves ir rakstnieka Kārļa Zariņa pirmais romāns, izdots 1921. gadā. Tajā izpaužas modernisma paradigmas. Darbība noris drīz pēc 1905. gada revolūcijas, Latvijā valda terors, soda ekspedīcijas, notiek aresti, tiek izpildīti nāvesso ...

                                               

Mandatum Life

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ir Somijā reģistrēts dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu uzņēmums, kas pieder uzņēmumam Sampo. Galvenais birojs atrodas Helsinkos. Uzņēmumam pieder Mandatum Life Insurance Baltic SE, kas darbojas Baltijas valstīs. ...

                                               

Visa dzīvība zaļo

"Visa dzīvība zaļo" ir amerikāņu rakstnieka Kliforda Saimaka 1965. gadā sarakstītais zinātniskās fantastikas romāns, viens no viņa populārākajiem darbiem. Tas stāsta par nelielu pilsētu Viskonsinas štatā, šo pilsētu no ārpasaules nošķīrusi cilvēc ...

                                               

Dzīvība (filma)

"Dzīvība" ir 2017. gada amerikāņu zinātniskās fantastikas un šausmu filma, kuras režisors ir Daniels Espinosa. Filmas pirmizrāde notika 2017. gada 18. martā.

                                               

Dzīvības koks

Dzīvības koks ir viens no vecākajiem auglības un dzīvības simboliem pasaules reliģiju vēsturē. Dzīvības koka motīvs un koncepcija ir izmantota daudzu tautu reliģijā, mitoloģijā un metaforiskā nozīmē arī filozofijā. Pēc nozīmes dzīvības kokam tuvi ...

                                               

Organisms

Organisms bioloģijā un ekoloģijā ir dzīva būtne, dzīvs ķermenis. Organismu izcelšanās vēl joprojām ir strīdīgs un diskutējams jautājums. Visi organismi tiek dalīti divās lielās organismu kategorijās - eikariotos un prokariotos. Tiek uzskatīts, ka ...

                                               

Bioloģija

Bioloģija - ‘dzīvība’; λόγος - ‘jēdziens, zinātne’) ir dabas zinātne par dzīvību visās tās izpausmēs un par dzīvās matērijas organizāciju molekulārā, šūnu, audu, orgānu, organismu un organismu kopu līmenī. Bioloģijas galvenais uzdevums ir noskaid ...

                                               

Dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana ir privātpersonu apdrošināšana, arī naudas uzkrājuma veids, kas sola vairot materiālo labklājību un nodrošināt finansiālo aizsardzību ģimenei apgādnieka zaudējuma gadījumā. Dzīvības apdrošināšana ir plaši reklamēta vairāku ...

                                               

Dieva esamība

Dieva esamība ir problēma, kas saistīta ar noskaidrošanu, vai Dievs ir, vai tas tomēr nav. Tā kā cilvēku viedokļi šajā jautājumā atšķiras un nav pārliecinošu argumentu, kas ļautu atbildēt uz šo jautājumu, vai vismaz atmest kādu variantu kā nederī ...

                                               

Cilvēka ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija ir ģeogrāfijas nozare, kas pēta modeļus un procesus, kas nosaka cilvēka mijiedarbību ar vidi, īpaši pievēršot uzmanību cilvēka aktivitātes telpiskajai izplatībai uz Zemes virsmas. Cilvēka ģeogrāfijas galvenais uzsvars nav uz Ze ...

                                               

Reģionālā ģeogrāfija

Reģionālā ģeogrāfija ir galvenā ģeogrāfijas joma. Tā koncentrējas uz dažādu kultūras un dabas ģeogrāfisko faktoru mijiedarbību konkrētā zemē vai ainavā, savukārt tā ekvivalents, sistemātiska ģeogrāfija, koncentrējas uz īpašu ģeogrāfisko faktoru p ...

                                               

Ģeogrāfiskā koordinātu sistēma

Ģeogrāfiskā koordinātu sistēma ir koordinātu sistēma, kur katru vietu uz zemeslodes raksturo ar trīs skaitļiem - koordinātām. Parasti tiek izmantota sfēriskā koordinātu sistēma. Ģeogrāfiskās koordinātas ir grādos izteikti attālumi no Zemes ekvato ...

                                               

Zeme (teritorija)

Zeme ir jēdziens ar plašu pielietojumu, kas bieži tiek izmantots kā valsts, pavalsts, teritorijas, novada vai apgabala, arī noteikta reģiona, apzīmējums. Parasti, bet ne vienmēr, ar šo jēdzienu izprot teritoriju, ko vieno kopīga pilnīgi vai daļēj ...

                                               

Pasaules zemes un tautas

Ģeogrāfijas vārdnīca Pasaules zemes un tautas ir izdevniecības "Zvaigzne" Galvenās enciklopēdiju redakcijas 1978. gadā izdota ģeogrāfijas nozares enciklopēdiskā vārdnīca.

                                               

Endēms

Endēms ir augu vai dzīvnieku suga, ģints vai dzimta, kas sastopama tikai noteiktā, ierobežotā ģeogrāfiskā apgabalā un nav sastopama nekur citur uz Zemes. Daudzi endēmi ir sastopami ģeogrāfiski vai ekoloģiski izolētos apgabalos, piemēram, salās, k ...

                                               

Bioma

Bioma jeb bioms ir ģeogrāfiskās joslas daļa ar līdzīgiem klimatiskajiem apstākļiem, kā arī šajā reģionā sastopamo dzīvo organismu kopums. Dabas veidojumi un dabas īpašības, kurus cilvēki izmanto savām vajadzībām. Tā ir teritorija, kur nokrišņu da ...

                                               

Ekosistēma

Ekosistēma ir biosfēras pamatvienība, kuru veido noteikti dzīvie organismi un nedzīvā apkārtējā vide, kurā tie dzīvo. Ekosistēmā pastāvīgi notiek enerģijas, vielu un informācijas aprite, kas nodrošina ekosistēmas funkcionēšanu. Biocenozē ietilpst ...

                                               

Grīva

Grīva ir upes posms pie ietekas jūrā, ezerā, upē, ūdenskrātuvē, citā ūdenstecē, vai arī vieta upes lejtecē, kur ūdens izsīkst, nesasniedzis ieteku. Izšķir vairākus grīvu veidus: daudzteču grīva, lēverainā grīva, salainā grīva, piltuvveida grīva j ...

                                               

Strabons

Strabons bija grieķu vēsturnieks, ģeogrāfs, filozofs. Strabons jaunībā mācījies pie dažādiem slaveniem skolotājiem. Pirmo lielo darbu sarakstījis apmēram 20. gadā p.m.ē., līdz mūsdienām tas ir ticis gandrīz pilnībā pazaudēts. Viņa slavenākais dar ...

                                               

Diplomātija

Grieķi neradīja profesionālu diplomātu dienestu, ziņnesim bija jābūt skaļai balsij, ziņnesim bija jābūt labai atmiņai, orators tuvinājās diplomātam - ziņnesis, kuru sūta nest ziņu ir spējīgs vest sarunasnevarēja būt jaunāks par 50g., sabiedrībā c ...

                                               

Gilberts Rails

Gilberts Rails bija britu filosofs, Britu ikdienas valodas filosofijas skolas pārstāvis, kurš ir zināms ar savu Dekarta un dualistiskās tradīcijas kritiku. Vitgenšteina ideju ietekmēts, Rails vēršas pret psihes ķermeņa duālismu, apgalvojot, ka ps ...

                                               

Zināšanas

Zināšanas ir informācijas kopums, kas veido kāda jautājuma, priekšmeta, problēmas utt. aprakstu un atbilst kādam saprašanas līmenim par to. Saistībā ar datiem un informāciju, zināšanas ir šīs piramīdas virsotnē. Zināšanas parasti iegūst apmācības ...

                                               

Matemātika

Matemātika ir zinātne par reālās pasaules skaitliskajām attiecībām un telpiskajām formām. Cilvēkus, kuru mērķis ir izprast un veicināt tālāku matemātikas attīstību, sauc par matemātiķiem. Matemātikā pētāmo objektu un procesu idealizētās īpašības ...

                                               

Valūta

Valūta ir maiņas līdzeklis, lai veicinātu preču un pakalpojumu tirdzniecību. Visbiežāk izmantotā valūta ir nauda, bet, piemēram, mazāk attīstītās sabiedrībās vai ekonomisko krīžu laikā par valūtu var kalpot arī citas tajā brīdī vērtīgas lietas, p ...

                                               

Filozofija

Filozofija ir zinātne par dabas, sabiedrības un domāšanas vispārējiem likumiem. Tā ir mācība par esamības un izziņas vispārējiem principiem. Nosaukums "filozofija" ir radies no diviem grieķu vārdiem: philein un sophia, kuri attiecīgi nozīmē "mīlē ...

                                               

Homoseksualitāte

Homoseksualitāte ir emocionāla un/vai seksuāla tieksme pret sava dzimuma cilvēkiem. Homoseksuālus vīriešus sauc arī par gejiem un homoseksuālas sievietes par lesbietēm. Īpašības vārds "homoseksuāls" tiek lietots, apzīmējot arī seksuālu rīcību sta ...

                                               

A priori un a posteriori

Jēdzieni a priori un a posteriori tiek lietoti filozofijā, lai nošķirtu divus zināšanu veidus, taču tos izmanto arī dažādu veidu argumentu nošķiršanai. Abos gadījumos tas ir epistemoloģisks nošķīrums. Laika gaitā šo jēdzienu definīcijas ir mainīj ...

                                               

Sholastika

Sholastika - reliģiska filozofija, kas attīstījās viduslaiku klosteru skolās un universitātēs. Dažkārt to mēdz dēvēt par viduslaiku zinātni. Tās galvenais mērķis ir kristīgās ticības dogmu apoloģija un sistematizācija. Sholastikas īpatnība saistī ...

                                               

Nacionālisms

Nacionālisms ir etniski konservatīva politiska ideoloģija, kas pirmajā vietā stāda nācijas identitātes jēdzienu. Nacionālisms ietver nācijas identitātes un vērtību aizsardzību, tas bieži tiek kļūdaini jaukts ar šovinismu, kurā sava nācija tiek uz ...

                                               

Kultūra

Jēdziens kultūra apzīmē cilvēku darbības veidus, kā arī simboliskās struktūras, kas piešķir jēgu šīm darbībām. Dažādas kultūras definīcijas atspoguļo dažādas teorētiskās izpratnes par to, kā saprast cilvēku rīcību, vai kritērijus, pēc kuriem to v ...

                                               

Latēnas kultūra

Latēnas kultūra ir dzelzs laikmeta arheoloģiskā kultūra Centrāleiropas dienvidos un Rietumeiropā. Aptuveni no 450. gada p.m.ē. līdz romiešu iekarojumiem 1. gadsimtā p.m.ē. tā attīstījās un uzplauka kā Hallštates kultūras turpinājums bez jebkādam ...

                                               

Lunšaņas kultūra

Lunšanas kultūra ir velīnā neolīta laikmeta kultūra kas pastāvēja no aptuveni 3000. līdz 2200. g.p.m.ē tagadējās Ķīnas teritorijā, kas izveidojās pēc Jangšao kultūras. Tās paliekas atklāja 1928. gadā. Lunšanas kultūra radīja bāzi turpmākajai Ķīna ...

                                               

Rīgas Kultūru vidusskola

2018. gadā skolā tiek īstenota pamatizglītības programma 21011111, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011, vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programma KULTŪRA UN PRODUCĒŠANA 31014011.

                                               

Saņsjindui kultūra

Saņsjindui kultūra ir Bronzas laikmeta kultūra, kas no 2800 g.p.m.ē pastāvēja Kīnas Sičuanas provincē, līdz beidza pastāvēt 1100-1200 g.p.m.ē. Tiek pieņemts, ka saņsjindui kultūras beigas pienāca pēc masīvas zemestrīces, kas izmanīja upju tecējum ...

                                               

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts ir saraksts, kurā iekļauti kultūras pieminekļi Latvijā, kas pieskaitāmi pie kultūrvēsturiskā mantojuma. Šajā sarakstā iekļautajiem pieminekļiem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda ...

                                               

VEF Kultūras pils

VEF Kultūras pils ir Rīgas pašvaldībai piederošs kultūras centrs ar Lielo zāli, Kamerzāli, Spoguļzāli un mūzikas ierakstu studiju, kas atrodas Ropažu ielā 2 Rīgā. Lielajā zālē var uzņemt 805 skatītājus. Ēkas iekšējais plānojums un piecu telpu int ...

                                               

Turcijas kultūra

Turcijā ir ļoti daudzveidīga kultūra, kas ir tjurku, Anatolijas, osmaņu un Rietumu kultūru elementu sajaukums ar tradīcijām, kuras aizsāktas līdz ar Osmaņu impērijas rietumniecisko virzību, kas turpinās arī mūsdienās. Šāds kultūru sajaukums veido ...

                                               

Madlēnas kultūra

Madlēnas kultūra ir vēlā paleolīta kultūra Rietumeiropā, kas tiek datēta ar 17 000 līdz 12 000 BP, pēdējā ledus laikmeta beigu posmā. Tā nosaukumu ieguvusi no Madlēnas grotas, kas atrodas Vézère ielejā, Tusakas komūnā, Dordoņas departamentā, Fran ...

                                               

Andronovas kultūra

Andronovas kultūra bija bronzas laikmeta arheoloģiskā kultūra 2. gadu tūkstoša vidū p.m.ē. Tā savu nosaukumu ieguvusi no Andronovas ciema Krasnojarskas novadā, pie kura 1914. gada izrakumos pirmo reizi atrasti šai kultūrai raksturīgie priekšmeti.

                                               

Latvija olimpiskajās spēlēs

Latvija olimpiskajās spēlēs pirmo reizi startēja 1924. gadā. Līdz šim Latvija ir startējusi 11 vasaras olimpiskajās spēlēs un 11 ziemas olimpiskajās spēlēs. Pirmās spēles, kurās tā bija pārstāvēta, bija 1924. gada Šamonī ziemas olimpiskajās spēle ...

                                               

Latvija Eirovīzijas dziesmu konkursā

Latvija Eirovīzijas dziesmu konkursā ir piedalījusies 20 reizes, debitējot 2000. gada konkursā, kad Latviju pārstāvēja Brainstorm ar dziesmu My Star, iegūstot 3. vietu. Latvijas pirmā, pagaidām vienīgā, uzvara bija 2002. gada konkursā, kad uzvarē ...

                                               

Latvija (koris)

Valsts Akadēmiskais koris Latvija ir kora kolektīvs Eiropā, kurš pastāv kopš 1942. gada. Koris sniedzis vairāk nekā divdesmit koncertus ārpus Latvijas, t.sk. visprestižākajās koncertzālēs. Kopš 1997. gada kora mākslinieciskais vadītājs un galvena ...

                                               

Latvija 100

"Latvija 100" jeb "Latvijas valsts simtgade" ir dažādu nozīmīgu sabiedrisku pasākumu kopums - koncerti, filmas, festivāli, infrastruktūras attīstības projekti. Pasākumi tika rīkoti, lai atzīmētu 100. gadadienu kopš Latvijas Republikas proklamēšan ...

                                               

Latvijas administratīvais iedalījums

Latvijas administratīvais iedalījums ir Latvijas teritorijas sadalījums administratīvajās teritorijās. No 2011. gada 3. janvāra Latvija ir iedalīta 110 novados un 9 republikas pilsētās. 2020. gadā apstiprinātā administratīvi teritoriālā reforma p ...

                                               

Latvija 2012. gada vasaras olimpiskajās spēlēs

Latvija piedalījās 2012. gada vasaras olimpiskajās spēlēs, kas no 2012. gada 27. jūlija līdz 12. augustam notika Apvienotās Karalistes galvaspilsētā Londonā. Latvijai šīs bija desmitās vasaras olimpiskās spēles. Latviju olimpiskajās spēlēs pārstā ...

                                               

Latvija 2006. gada ziemas olimpiskajās spēlēs

Latviju 2006. gada ziemas olimpiskajās spēlēs pārstāvēja 57 sportisti, 49 vīrieši un 8 sievietes, kas sacentās 8 ziemas olimpiskajos sporta veidos. Šī ir līdz šim lielākā Latvijas olimpiskā delegācija ziemas olimpiskajās spēlēs. 2006. gada ziemas ...