ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 49
                                               

Krievciema pils

Krievciema pils bija Rīgas arhibīskapijas vasaļu nocietināta muižas pils Aiviekstes kreisajā stāvkrastā pie upes brasla. 17. gadsimtā tā atradās pie Zviedru Vidzemes un Inflantijas vaivadijas robežas. Mūsdienās Krustpils novada ziemeļos bijušās p ...

                                               

Krimuldas viduslaiku pils

Krimuldas viduslaiku pils bija Rīgas arhibīskapijas Turaidas pils palīgpils 13 16. gadsimtā, kuras drupas tagad atrodas Siguldas pilsētas Gaujas labā krasta daļā Krimuldā. 19. gadsimta vidū Līvenu dzimta pie Krimuldas pilsdrupām uzcēla Krimuldas ...

                                               

Kuldīgas pils

Kuldīgas pils jeb Jēzuspils bija viduslaiku pils pie Ventas rumbas Kuldīgā. Mūsdienās tās vietā Ventas kreisajā stāvkrastā vecā tilta galā atrodas pilssarga namiņš, Pils dzirnavas un vecais pilsētas parks ar pilsdrupām Rumbas kalnā. Valsts nozīme ...

                                               

Lielstraupes pils

Lielstraupes pils ir viena no viduslaiku pilīm Latvijā, kas ar pārbūvēm saglabājusies līdz mūsdienām. Tā atrodas Pārgaujas novada Straupes pagasta Straupē. Tā ir vienīgā pils Latvijā, kas vienā korpusā apvienota ar baznīcu.

                                               

Lielvārdes pils

Lielvārdes pils bija Daugavas līvu pils, vēlāk Rīgas arhibīskapa fogta pils Lielvārdes draudzes novadā. 1981. gada arheoloģiskajos izrakumos pils dienvidaustrumu stūrī kalna plakuma malā 1 m dziļumā atsedza 1.5 m biezas un 4 m garas aizsargmūra p ...

                                               

Lokstenes viduslaiku pils

Lokstenes viduslaiku pils bija Rīgas arhibīskapijas vasaļu nocietināta muižas pils Daugavas labajā stāvkrastā pie Pļaviņām, iepretī Livonijas ordeņa Sēlpils cietoksnim. Mūsdienās pils pamatu fragmenti atrodas Pļaviņu HES ūdenskrātuves dibenā.

                                               

Lubānas viduslaiku pils

Lubānas viduslaiku pils bija Rīgas arhibīskapijas pils, kas vēstures avotos minēta pirms 1455. gada. Lubānas draudzes novada centrs, atradusies mūsdienu Lubānā. 1481. gada februārī Livonijas-Maskavijas kara laikā krievu karaspēks četras nedēļas a ...

                                               

Ludzas pils

Ludzas pils ir gotikas stilā celtas viduslaiku pils drupas Ludzas centrā. Tā atrodas blakus katoļu baznīcai, vietā, kur kādreiz atradās latgaļu koka pils. Tā bijusi Rēzeknes fogta palīgpils. Tiek uzskatīts, ka pils celta 14. gadsimtā, līdz mūsdie ...

                                               

Lugažu pils

Lugažu ordeņa pils bija Livonijas ordeņa nocietinājums Lugažos pie robežas ar Tērbatas bīskapiju. Līdz mūsdienām saglabājies vienīgi zemes valnis bijušās pils austrumu pusē.

                                               

Ļaudonas viduslaiku pils

Ļaudonas viduslaiku pils bija Rīgas arhibīskapijas pils un Ļaudonas draudzes novada centrs 13 16. gadsimtā Aiviekstes labajā krastā Ļaudonā. Pēc nopostīšanas Livonijas kara laikā 1577. gadā to vairs neatjaunoja. Pēc 18. gadsimta netālu no pilsdru ...

                                               

Mālpils viduslaiku pils

Mālpils viduslaiku pils jeb Lemburgas pils bija Livonijas ordeņa nocietinājums Mergupes labajā krastā Mālpilī pie senā Siguldas-Lielvārdes ceļa. Līdz mūsdienām saglabājušās vienīgi atsevišķi pils mūra fragmenti uzkalnā, uz kura tagad atrodas ciem ...

                                               

Marienhauzenas pils

Marienhauzenas pils jeb Viļakas viduslaiku pils bija viduslaiku mūra pils Viļakas ezera salā, kur kādreiz atradusies latgaļu koka ezerpils. Mūra pils celta 1509. gadā, nopostīta Lielā Ziemeļu kara laikā, līdz mūsdienām saglabājušās drupas. Viļaka ...

                                               

Mazstraupes pils

Mazstraupes pils bija 15. gadsimtā celta Rīgas arhibīskapijas vasaļu pils senās Idumejas teritorijā pie Braslas upes, netālu no Lielstraupes pils. Tai garām veda Limbažu-Cēsu ceļš. 18 19. gadsimtā viduslaiku pili pārbūvēja par Mazstraupes muižas ...

                                               

Mujānu pils

Mujānu pils bija Rīgas arhibīskapijas vasaļa pils 15 16. gadsimtā, sagrauta 18. gadsimta sākumā, drupas tagad atrodas pie Mujāniem Kocēnu pagastā. Blakus Mujānu pils drupām atrodas bijušā Mujānu pagasta valdes ēka, tagad viesu nams, Mujānu tautas ...

                                               

Nabes pils

Nabes pils bija 14. gadsimtā celta Rīgas arhibīskapijas vasaļu pils senās Metsepoles teritorijā pie Lādes ezera. Tai garām veda Limbažu-Turaidas ceļš. Līdz mūsdienām saglabājies pils tornis pie vēlāk celtās Nabes muižas.

                                               

Nītaures pils

Nītaures pils bija Livonijas ordeņa nocietinājums pie Mergupes. Līdz mūsdienām saglabājušies vienīgi atsevišķi pils ārējā mūra fragmenti uzkalnā, uz kura tagad atrodas Nītaures luterāņu baznīca.

                                               

Nurmuižas pils

Nurmuižas pils ir bijusī Livonijas ordeņa vasaļa pils Laucienē, kas celta 16. gadsimta otrajā pusē. Līdz 1920. gada zemes reformai pils piederēja Firksu dzimtai. Tas ir lielākais muižas komplekss, kas saglabājies līdz mūsdienām un šobrid atrodas ...

                                               

Piebalgas pils

Piebalgas pils bija Rīgas arhibīskapijas saimniecības muižas pils 14. - 16. gadsimtā pie Kokneses - Ērgļu - Piebalgas - Dzērbenes - Raunas lielceļa, tās drupas atrodas Vecpiebalgā. Pēc plānojuma tā bija taisnstūraina saimniecības pils ar korpusie ...

                                               

Piltenes viduslaiku pils

Piltenes viduslaiku pils bija Kurzemes bīskapa pils Piltenē pie Ventas upes 14. - 18. gadsimtā. Pēdējā Kurzemes un Sāmsalas bīskapa un vienīgā Livonijas karaļa Magnusa pēdējā rezidence. Latviski agrāk dēvēta par "Dāņu pili". Līdz mūsdienām saglab ...

                                               

Pirkules pils

Pirkules pils jeb Perkeles pils, arī Ungurpils viduslaiku pils bija 14. gadsimtā celta Rīgas arhibīskapijas vasaļu pils Ungurpilī pie arhibīskapijas robežas ar Livonijas ordeņa teritoriju. Līdz mūsdienām saglabājušies vien atsevišķas pilsdrupu pa ...

                                               

Raunas viduslaiku pils

Raunas viduslaiku pils 13. - 16. gadsimtā bija Rīgas arhibīskapu rezidence Raunā. Mūra pils sākta celt arhibīskapa Alberta II valdīšanas laikā 13. gadsimta vidū sena Vidzemes letgaļu pilskalna tuvumā. Pils bija viena no Rīgas arhibīskapu rezidenc ...

                                               

Rēzeknes pilskalns

No 9. līdz 13. gadsimtam uz pakalna Rēzeknes upes krastā atradās seno latgaļu pils. 1285. gadā Livonijas ordeņa mestrs Vilhelms Šurborgs uz šī pakalna uzcēla akmens cietoksni Rositten Rozitenes pili. Cietoksnis sastāvēja no divstāvu mūra pils un ...

                                               

Rīgas pils

Rīgas pils ir viduslaiku pils, Latvijas Republikas Valsts prezidenta rezidence Rīgā, Daugavas krastā. Livonijas ordeņa pils - mestra rezidence šajā vietā uzcelta 1340. gadu beigās, 1484. gadā nopostīta, un 1515. gadā uzcelta no jauna. Vēlāk pilī ...

                                               

Ropažu viduslaiku pils

Ropažu viduslaiku pils bija Livonijas ordeņa nocietinājums Ropažos pie Lielās Juglas upes uz senā kara ceļa, kas no Salaspils veda uz Siguldas pili. Līdz mūsdienām saglabājušās vienīgi pilsdrupas.

                                               

Rozbeķu pils

Rozbeķu pils bija Rīgas arhibīskapijas vasaļu pils 14 16. gadsimtā senā Rozulas pilsnovada teritorijā. Mūsdienās tās vietā netālu no Rozulas ciema atrodamas Rozbeķu jeb Rozulas pilsdrupas pie Stalbes pagasta Pilskalnu mājām. Uz pilsdrupām ved pus ...

                                               

Sakas pils

Sakas viduslaiku pils bija Kurzemes bīskapa vasaļa pils. Tā atradās Tebras labajā krastā, ~100m no Tebras satekas ar Durbi, Sakas augštecē. Tebras un Durbes satekas pretējā krastā pretī pilij atrodas kuršu pilskalns. Bet ~200m uz dienvidiem atrod ...

                                               

Salacas pils

Salacas pils bija Rīgas arhibīskapijas nocietinājums Salacas upes labajā krastā Salacgrīvā, apmēram puskilometru no upes grīvas. Līdz mūsdienām saglabājušies vien cietokšņa zemes vaļņi.

                                               

Salaspils viduslaiku pils

Salaspils viduslaiku pils bija Daugavas līvu, vēlāk Rīgas arhibīskapijas un Livonijas ordeņa nocietinājums uz senā Daugavas tirdzniecības ceļa.

                                               

Saldus ordeņa pils

Saldus ordeņa pils jeb Frauenburgas pils bija Livonijas ordeņa mūra pils Saldū, kas no 14. līdz 16. gadsimtam bija Kuldīgas komturiem pakļauta saimniecības pils pie Jelgavas-Kuldīgas ceļa, bet vēlāk draudzes novada centrs Kurzemes un Zemgales her ...

                                               

Siguldas viduslaiku pils

Siguldas viduslaiku pils ir viduslaiku pils Siguldā, Gaujas senlejas kreisajā krastā, pilsētas ziemeļaustrumu daļā. Celta Zobenbrāļu ordeņa mestra Venno laikā starp 1207. un 1209. gadu. Tā bija viena no pirmajām četrām konventa mītnēm, no 1432. g ...

                                               

Skrundas viduslaiku pils

Skrundas viduslaiku pils bija Livonijas ordeņa mūra pils mūsdienu Skrundas pilsētas teritorijā Ventas kreisajā krastā. 19. gadsimtā netālu no bijušās ordeņa pilsdrupām uzcēla Skrundas muižas kungu māju. 1960. gados pilsvietas uzkalniņa vietā iekā ...

                                               

Skujenes pils

Skujenes pils bija Livonijas ordeņa nocietinājums Skujenē pie Piebalgas-Nītaures ceļa, kur tas šķērso Amatas upi. Skujenes draudzes novada centrs. Līdz mūsdienām saglabājušies vien atsevišķi mūra fragmenti.

                                               

Smiltenes pils

Smiltenes pils bija Livonijas Rīgas arhibīskapijas saimniecības pilsmuiža 14 17. gadsimtā. Tās drupas atrodas Kalnamuižā pie Smiltenes centra. Līdz mūsdienām ir saglabājušās visu četru aizsargmūru sienu drupas. Sienas ir 60-61 m garas, 1.3-1.5 m ...

                                               

Suntažu viduslaiku pils

Suntažu viduslaiku pils bija Rīgas arhibīskapijas nocietinājums Mazās Juglas krastā Suntažos pie senā Siguldas-Lielvārdes ceļa. Līdz mūsdienām viduslaiku pils nav saglabājusies, tās akmeņi izmantoti Suntažu muižas celtniecībai.

                                               

Talsu viduslaiku pils

Talsu viduslaiku pils bija Livonijas ordeņa mūra pils Talsos, kas līdz 1447. gadam bija Kandavas fogtejas palīgpils, vēlāk draudzes novada centrs. Nopostīta 17. gadsimtā, līdz mūsdienām nav saglabājušās pat pilsdrupas.

                                               

Tirzas viduslaiku pils

Tirzas viduslaiku pilsmuiža bija Rīgas arhibīskapijas vasaļu Tīzenhauzenu 15. gadsimtā būvēta pilsmuiža Tirzas upes kreisajā krastā. Livonijas kara laikā 1559. gada janvārī pie pilsmuižas notika Tirzas kauja, kurā Rīgas arhibīskapa vasaļu karaspē ...

                                               

Trikātas viduslaiku pils

Trikātas viduslaiku pils bija Livonijas ordeņa pils Trikātā 13 17. gadsimtā. Ar kokiem apaugušais pilskalns paceļas 30 m augstā stāvkrastā starp Trikātas ezeru un Abula upi pie senā Valmieras - Gaujienas - Alūksnes lielceļa.

                                               

Tukuma viduslaiku pils

Tukuma viduslaiku pils bija Livonijas ordeņa mūra pils Tukumā, kas no 14. līdz 16. gadsimtam bija tieši pakļauta Livonijas ordeņa mestriem, bet vēlāk tā bija Kurzemes un Zemgales hercogistes Tukuma virspilskunga rezidence. 18. gadsimtā, pārbūvējo ...

                                               

Turaidas pils

Turaidas pils ir viena no senākajām mūsdienās apskatāmajām viduslaiku pilīm Latvijā. Atrodas Gaujas labajā krastā, Siguldas pilsētas teritorijā, Turaidā. Celta 1214. gadā kā Rīgas bīskapa pils nodedzinātās līvu valdnieka Kaupo koka pils vietā. Tu ...

                                               

Vainižu pils

Vainižu pils bija Rīgas arhibīskapijas saimniecības muižas pils 14 16. gadsimtā, tās pamatu paliekas atrodamas autoceļa P14 malā apmēram 10 km no Umurgas pie Umurgas pagasta Pilskalnu mājām. Pils bijusi četrstūra veida ar sienu garumu 87х56 m, to ...

                                               

Valmieras Livonijas ordeņa pils

Valmieras viduslaiku pils bija Livonijas ordeņa mestra pils ar priekšpili un nocietinātu Valmieras pilsētu 13. - 17. gadsimtā Gaujas labajā krastā pie senā Livonijas ordeņa Gaujas koridora lielceļa sazarošanas vietas. Mūsdienās saglabājušies vien ...

                                               

Valtaiķu pils

Valtaiķu pils jeb Jaunā pils bija Livonijas ordeņa, vēlāk Kurzemes bīskapijas pils pie Aizputes bīskapa pils - Embūtes pils lielceļa. Līdz mūsdienām saglabājušies vien pils pamati un līdz 7-10 metrus augsti mūra fragmenti.

                                               

Vecdoles pils

Vecdoles pils jeb Dolena pils bija Rīgas arhibīskapijas pils Doles salas ziemeļaustrumu malā, kas sākotnēji piederēja Rīgas arhibīskapu vasalim Johanam Dolenam. Pēc tās sagraušanas Rīgas domkapituls uzcēla savu pili Doles salas dienvidrietumu mal ...

                                               

Zaubes pils

Zaubes pils jeb Jirgenburgas pils, līdz 1932. gadam Jaunpils, bija Livonijas ordeņa nocietinājums Zaubē pie Aizkraukles-Nītaures ceļa, kur tas šķērso Dzirnavupi, kas plūst no Augšezera uz Lejasezeru. Līdz mūsdienām saglabājušās vienīgi atsevišķi ...

                                               

Latvieši

Latvieši ir Eiropas valsts nācija un Latvijas pamatiedzīvotāji, kas pēc 2011. gada tautas skaitīšanas datiem veidoja vairākumu no kopējā Latvijas iedzīvotāju kopskaita. Gandrīz visiem latviešiem dzimtā valoda ir pie indoeiropiešu valodu baltu val ...

                                               

Oļegs Terentjevs

Oļegs Terentjevs bija padomju un Krievijas Federācijas militārpersona, militārais radio inženieris-zinātnieks, ģenerālmajors, Valērija Čkalova Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas valsts aviācijas lidojumu izmēģinājumu centra pirmais vi ...

                                               

Alebrands

Alebrands, pazīstams arī kā Alabrands, Alobrands, bija katoļu garīdznieks un viens no pirmajiem misionāriem Livonijā. Viņš bija aktīvs kristīgās misijas un Rīgas bīskapa Alberta politikas īstenotājs. Alebrands vadīja Kubeseles draudzi, vēlāk Stra ...

                                               

Aleksandrs (Tērbatas bīskaps)

Tērbatas bīskaps Aleksandrs bija trešais katoļu Tērbatas bīskapijas garīgais un laicīgais valdnieks Livonijas-Novgorodas kara laikā. Kritis Rakveres kaujā.

                                               

Arnolds (Zemgales bīskaps)

Zemgales bīskaps Arnolds bija Cisterciešu ordeņa mūks, kas līdz 1247. gadam pildīja Zemgales bīskapa pienākumus pēc tam, kad iepriekšējais bīskaps Alnas Balduīns pret savu gribu 1236. gadā bija spiests atteikties no šī amata. Zināms, ka pamatā vi ...

                                               

Gothards Vilhelms fon Bergs

Gothards Vilhelms fon Bergs bija Vidzemes landmaršals. Ērgļu pilsmuižas, Pāles, Mišleru un Streidas muižu īpašnieks.