ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47
                                               

Pļaviņu novada ģimnāzija

Skola turpmākos 4 gadus līdz 1940.gadam darbojās kā Pļaviņu pilsētas ģimnāzija. 1935/36. mācību gadā skola sāka darboties Daugavas ielā 36 tagad Daugavas 50, bijušās stikla fabrikas ēkās. Skola tika sadalīta pamatskolā un ģimnāzijā, katru izvieto ...

                                               

Priekules vidusskola

Priekules vidusskola kopš 1951. gada atrodas Priekules muižas pilī, kas celta 15. gadsimtā. Laika gaitā skolas nosaukumi ir mainījušies: Priekules vidusskola - 1998. - līdz mūsdienām Priekules pilsētas septiņgadīgā skola - 1945. - 1949 Priekules ...

                                               

Riebiņu vidusskola

Riebiņu vidusskola ir Riebiņu novada vispārējās izglītības iestāde, kas nodrošina pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Skolēniem tiek piedāvātas 6 izglītības programmas. Vidusskolas statusu ieguvusi 1975. gadā, renovēta un siltināta 2014 ...

                                               

Rīgas 69. vidusskola

Rīgas 69. vidusskola ir skola Rīgā, kurā mācības notiek no 1. līdz 9. klasei. Tā atrodas Imantas ielā 11A, Imantā, blakus Anniņmuižas parkam. Skolai ir savs logo, himna, bibliotēka, aktu un sporta zāle. Kopš 2017. gada tās direktore ir Ija Lasman ...

                                               

Rīgas Tālmācības vidusskola

Rīgas Tālmācības vidusskola darbojas kopš 2009. gada. Rīgas Tālmācības vidusskolas pamatmērķis ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienē – tālmācībā cilvēkiem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi darba, dzīves vietas, veselība ...

                                               

Rūjienas vidusskola

Rūjienas vidusskola ir viena no Rūjienas novada izglītības iestādēm Ziemeļvidzemē. Mācības norit divās skolas ēkās, Skolas ielā 24 mācās sākumskolas skolēni 1 3. klase, bet Rīgas ielā 30 mācās 4 12. klases skolēni. Jeru pamatskolas un Vilpulkas s ...

                                               

Rundēnu skola

Rundēnu skolas komplekss atrodas bijušā poļu pana Viktora Šahno Rundēnu muižas vietā Rundēnu ziemeļrietumos. No savulaik bagātās un krāšņās muižas pils palicis tikai muižas parks. Savā muižā pans iestādīja divas alejas: liepu aleja no vienas puse ...

                                               

Salnavas pamatskola

Klementijs Turlajs 1948-1953 Dominiks Platacis 1945-1948 Aleksandrs Ciomnis 1985-1993 Jānis Lindraks Marija Kokina 1953-1954 Marija Kokina 1956-1983 Aleksandrs Pavlovskis no 1993 Antons Kaļvans līdz 1945 Ludvigs Cimoško 1983-1985 Virgīnija Gailān ...

                                               

Saulkrastu vidusskola

Saulkrastu vidusskola ir vispārizglītojoša mācību iestāde, kur mācības notiek no 1. līdz 12. klasei. Skolas galvenā ēka atrodas Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā

                                               

Sējas pamatskola

Sējas pamatskola ir skola Sējas novadā, kur mācības notiek no 1. līdz 9. klasei. Skola atrodas 3 km attālumā no Sējas novada administratīvā centra Lojas, 6 km attālumā no Sējas ciema.

                                               

Smiltenes vidusskola

Smiltenes vidusskola ir pirmā vidējās izglītības posma mācību iestāde Smiltenē, par tās sākumu uzskatāma 1909. gadā atvērtā Smiltenes tirdzniecības skola ar sešgadīgu kursu. Ģimnāzija specializējas matemātikas un valodu padziļinātā apgūšanā. Mācī ...

                                               

Stalbes vidusskola

Stalbes vidusskola ir dibināta 1988. gada 1. septembrī, tā atrodas Stalbē un ir Pārgaujas novada pakļautības iestāde. 1998. gadā ekspluatācijā nodota skolas sporta zāle. 1999. gadā uzsākta 5 un 6 gadīgo bērnu apmācība. 2011. gada 1. oktobrī iestā ...

                                               

Striķu skola

Striķu skola ir vienīgā alternatīvās pedagoģijas Montesori skola, kuru Latvijā finansē pašvaldība. Finansējumu sniedz Saldus novada pašvaldība. Skola atrodas Saldus novadā, Zvārdes pagastā, Striķos. To dibināja 1876. gadā. Skolā strādā 12 skolotā ...

                                               

Sūnu pamatskola

Sūnu pamatskola atrodas Krustpils novada Kūku pagasta Kūkās. Dibināta 1920. gadā kā četrgadīga pamatskola, mācības notika Sūnu mājās. 1936. gadā uzbūvēta jauna skolas ēka pie Kūku stacijas, tad skola kļūst par sešgadīgo pamatskolu. 1951. gadā kļū ...

                                               

Šķaunes sākumskola

Dagdas novada Šķaunes sākumskola pēc ģeogrāfiskā stāvokļa atrodas Latgales augstienes austrumu daļā. Tā ir pagasta centrā – Šķaunes ciemā, tālu no pilsētām, tuvākā novada skola atrodas 23 km attālumā no Šķaunes. Skola atrodas pierobežas joslā, 30 ...

                                               

Ulbrokas vidusskola

Ulbrokas vidusskola ir skola netālu no Rīgas, Stopiņu novadā, 3 km attālumā no Ulbrokas, Vālodžu ciematā. Skolā darbojas vairāki kori, deju kolektīvs un citi interešu pulciņi. Darbojas sporta komplekss. Populārākie sporta veidi šeit ir rokasbumba ...

                                               

Vecsaules pamatskola

Pirmā Vecsaules pagastskola iesvētīta 1854. gadā, skolas arhīvā glabājas vēstures materiāli par skolēniem un skolotājiem no 1920./1921. mācību gada. 1928. gadā Vecsaules skolā tika izsniegtas pirmās apliecības par pamatskolas izglītību. Latvijas ...

                                               

Vecumnieku mūzikas un mākslas skola

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola ir vienīgā izglītības iestāde Vecumnieku novadā, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā. Skola atrodas Vecumnieku novada centrā, Vecumniekos, Rīgas ielā 24c, bijušā kolhoza kan ...

                                               

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija ir vecākā vidusskola Ventspilī, dibināta 1918. gada 7. decembrī. Ģimnāzijas ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, ēkas arhitektūrā izmantotas neogotikas formas.

                                               

Vērgales pamatskola

Vērgales pamatskola ir Pāvilostas novada domes dibināta izglītības iestāde Pāvilostas novada Vērgales pagastā, kura īsteno vispārējās pamatizglītības programmu. Vērgales pamatskola kopš 1922. gada atrodas Vērgales muižas pilī, kura savā laikā pie ...

                                               

Viduslatgales Profesionālā vidusskola

Viduslatgales Profesionālā vidusskola bija profesionālās izglītības mācību iestāde. Darbojās no 2011. gada līdz 2015. gadam šādās izglītības programmu īstenošanas vietās: Dagdā, Preiļos, Jaunaglonā un Višķos. Mācības notika dienas budžeta un nekl ...

                                               

Viesītes vidusskola

Viesītes vidusskola ir vispārējās izglītības vidusskola, kas atrodas Viesītē. 2019. gadā skolā strādāja 28 pedagogi un 7 atbalsta darbinieki. 1993. gada 19. februārī tika atklāts skolas muzejs, kurā apkopots plašs materiālu krājums par skolas abs ...

                                               

Viļānu vidusskola

Viļānu vidusskola ir 1953. gadā dibināta vispārizglītojoša vidusskola Viļānos. Mācību procesā tiek realizētas 11 izglītības programmas gan latviešu, gan krievu valodā.

                                               

Vinnijs (izglītības iestāde)

Skolas ēka ir celta 2007. gadā, kā bērnudārzs 8 pirmsskolas grupām. Pēc diviem gadiem ēka pielāgota arī sākumskolas 1. līdz 3. klase vajadzībām un 2009. gadā tiek atvērta 1. klase. No 2009. gada skolā tiek īstenota pamatizglītības 1. posma 1 6. k ...

                                               

Vīpes pamatskola

Vīpes pamatskola ir vispārējās izglītības iestāde Krustpils novada Vīpes pagastā. Dibinātāta ar Jēkabpils rajona Vīpes pagasta tautas deputātu padomes lēmumu.

                                               

Zlēku pamatskola

Zlēku pamatskola bija vispārizglītojošā skola, kas atradās Ventspils novada Zlēkās. Dibināta 1796. gadā un nepārtraukti darbojusies līdz 2016. gadam. Tā ir senākā skola Kurzemē. Pēdējā pastāvēšanas gadā skolā mācījās 28 bērni, kas ir uz pusi mazā ...

                                               

Zūru pamatskola

Zūru pamatskola ir Ventspils novada pašvaldības pamatizglītības iestāde, kas atrodas novada dienvidaustrumu daļā, Vārves pagasta Ventavā. 20 km attālumā no Ventspils. Skolu apmeklē ne tikai izglītojamie no Vārves pagasta, bet arī no citām pašvald ...

                                               

Aizkraukles slimnīca

Aizkraukles slimnīca jeb Aizkraukles medicīnas centrs atrodas Bērzu ielā 5 Aizkrauklē. Slimnīcā darbojas aprūpes nodaļa, uzņemšanas nodaļa, diagnostiskie kabineti un laboratorija. Poliklīnikā darbojas ģimenes ārstu prakses un zobārstniecība SIA " ...

                                               

Alūksnes slimnīca

Alūksnes slimnīca ir neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde Alūksnes un Apes novada iedzīvotājiem. Slimnīcā ir 60 gultasvietu, tai skaitā terapijas nodaļā 25, ķirurģijas nodaļā 23, bērnu nodaļā 10, bet reanimācijas – anestēzija ...

                                               

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība ir III līmeņa neatliekamās palīdzības lokālā daudzprofilu slimnīca, kas pamatā ārstē Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Gulbenes novadu iedzīvotājus. Slimnīcu apvienība dibināta 2011. gadā un tajā ietilpst di ...

                                               

Bauskas slimnīca

Bauskas slimnīca ir pirmā līmeņa slimnīca, kas atrodas Dārza ielā 7/1 Bauskā. Slimnīcā darbojas uzņemšanas nodaļa, rehabilitācijas nodaļa, dienas stacionārs, poliklīnika, diagnostiskie kabineti un laboratorija.

                                               

Cēsu klīnika

Cēsu klīnika ir III līmeņa neatliekamās palīdzības lokālā daudzprofilu slimnīca Slimnīcas ielā 9 Cēsīs, kas izveidota 2010. gadā uz pašvaldības aģentūras "Cēsu rajona slimnīca” bāzes.

                                               

Daugavpils Reģionālā slimnīca

Daugavpils reģionālā slimnīca ir IV līmeņa daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, kurā ārstē ne tikai Daugavpils pilsētas un novada, bet arī visa Latgales reģiona iedzīvotājus. 2016. ...

                                               

Dobeles un apkārtnes slimnīca

Dobeles un apkārtnes slimnīca ir III līmeņa neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde Ādama ielā 2 Dobelē, kas sniedz stacionāro neatliekamo medicīnisko palīdzību terapijas, neiroloģijas, ķirurģijas, traumatoloģijas, ginekoloģijas ...

                                               

Jēkabpils reģionālā slimnīca

Slimnīca ir vienīgā, kas Jēkabpils apkaimē nodrošina nieru aizstājterapiju, otolaringoloģiskās operācijas, asins sagatavošanu, jaundzimušo aprūpi un reanimāciju perinatālās aprūpes centrā. Diagnostikā tiek pielietota ultrasonogrāfija, kura ietver ...

                                               

Jelgavas pilsētas slimnīca

Jelgavas pilsētas slimnīca ir IV līmeņa daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde Brīvības bulvārī 6, Jelgavā. Līdz tagadējās pilsētas slimnīcas atklāšanai 1970. gadā vecās slimnīcas ēkas aizņēma kvartālu starp Pulkve ...

                                               

Jūrmalas slimnīca

Jūrmalas slimnīca ir III līmeņa daudzprofilu un neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde, kurā sniedz veselības aprūpes pakalpojumus pacientiem no visas Latvijas un ārvalstīm. Tā ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība ...

                                               

Krāslavas slimnīca

Grāfiene Auguste Oginska-Plātere 1789. gadā ziedoja naudu žēlsirdīgo māsu klosterim slimnieku, kropļu un ubagu aprūpei. Jau tajā pašā gadā sāka celt mūra ēkas, kurās atrastos vīriešu un sieviešu palātas, žēlsirdīgo māsu istabas un citas nepiecieš ...

                                               

Kuldīgas slimnīca

Kuldīgas slimnīca ir daudzprofilu III līmeņa slimnīca Kuldīgā, kura sniedz diennakts neatliekamo palīdzību piecās pamatspecialitātēs. Slimnīcas stacionārā ir uzņemšanas, iekšķīgo slimību, ķirurģijas un traumatoloģijas, ginekoloģijas, dzemdību, pe ...

                                               

Liepājas Reģionālā slimnīca

Liepājas reģionālā slimnīca ir IV līmeņa daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde Slimnīcas ielā 25, Zaļās birzes apkaimē Liepājā, kurā ārstē Dienvidkurzemes reģiona iedzīvotājus. 2016. gada decembrī tā kļuva par vie ...

                                               

Limbažu slimnīca

Limbažu slimnīca ir pirmā līmeņa slimnīca, kas atrodas Klostera ielā 3 Limbažos. Slimnīcā darbojas uzņemšanas nodaļa, dienas stacionārs, kā arī poliklīnika Klostera ielā 6A, diagnostiskie kabineti un laboratorija.

                                               

Līvānu slimnīca

Līvānu slimnīca ir veselības aprūpes un sociālas aprūpes institūcija, kas atrodas Zaļā ielā 44 Līvānos. Slimnīcā darbojas uzņemšanas nodaļa un divas stacionāra nodaļas: ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa un hronisku sli ...

                                               

Ludzas medicīnas centrs

Ludzas medicīnas centrs atrodas 18. novembra iela 17 Ludzā. Slimnīcā darbojas aprūpes nodaļa un rehabilitācijas nodaļa, dienas stacionārs, konsultantu kabineti.

                                               

Madonas slimnīca

Madonas slimnīca ir III līmeņa neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde Rūpniecības ielā 38 Madonā, kas ārstē pamatā Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu pacientus, bet lielo locītavu protezēšanu veic visas Latv ...

                                               

Ogres rajona slimnīca

Ogres rajona slimnīca ir III līmeņa neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde Slimnīcas ielā 2 Ogrē, kas ārstē arī Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadu ambulatoros pacientus. Slimnīcā darbojas Uzņemšanas nodaļa, Ķirurģijas ...

                                               

Preiļu slimnīca

Preiļu slimnīca ir veselības aprūpes un rehabilitācijas uzņēmums, kas atrodas Raiņa bulvārī 13 Preiļos. Slimnīcā darbojas uzņemšanas un neatliekamās palīdzības nodaļa, terapijas nodaļa un ginekoloģijas-dzemdību nodaļa, kā arī SIA "Medicīnas sabie ...

                                               

Priekules slimnīca

Priekules slimnīca atrodas Aizputes ielā 5 Priekulē un tajā ārstē pacientus galvenokārt no Priekules, Vaiņodes, Durbes, Grobiņas novadiem. 2017. gadā slimnīcā strādāja 19 ārsti, 35 medicīnas māsas, 6 māsu palīgi un 15 saimnieciskie darbinieki. Sl ...

                                               

Saldus medicīnas centrs

Saldus medicīnas centrs atrodas Slimnīcas ielā 3 Saldū. Slimnīcā darbojas aprūpes nodaļa ar slimnieku uzņemšanu, steidzamās medicīniskās palīdzības punkts un dienas stacionārs. Hemodialīzi jeb nieru aizstājterapiju veic SIA "Medicīnas sabiedrība ...

                                               

Saulkrastu slimnīca

Saulkrastu slimnīca ir Saulkrastu novada pašvaldības ārstniecības iestāde Ainažu ielā 34 Saulkrastos, kas darbojas arī kā 1. līmeņa steidzamās medicīniskās palīdzības punkts un dienas stacionārs. Vienā ēkā ar Saulkrastu slimnīcu atrodas aprūpes māja.

                                               

Tukuma slimnīca

Tukuma slimnīca ir neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde Raudas ielā 8 Tukumā, kurā ir uzņemšanas, terapijas, ķirurģijas, traumatoloģijas, neiroloģijas, pediatrijas un hronisko pacientu aprūpes nodaļas, kā arī intensīvās terap ...