ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46
                                               

Akmens laikmeta apmetnes Latvijā

Akmens laikmeta apmetnes Latvijā ir Akmens laikmeta Latvijas iedzīvotāju mītņu paliekas, kas pētītas kopš 20. gadsimta sākuma. 1930. gados izrakumus akmens laikmeta apmetnēs veikuši Hugo Riekstiņš, Eduards Šturms u.c. Pēc Otrā Pasaules kara arheo ...

                                               

Āraišu ezerpils

Āraišu ezerpils bija no 9. līdz 10. gadsimtam apdzīvota nocietināta latgaļu apmetne uz Āraišu ezera salas. Arheologa Jāņa Apala vadībā Āraišu ezerpils ir daļēji rekonstruēta un ir viens no populārākajiem arheoloģiskā tūrisma objektiem Latvijā. 19 ...

                                               

Bronzas laikmeta apmetnes Latvijā

Bronzas laikmeta apmetnes Latvijā ir Bronzas laikmeta Latvijas iedzīvotāju mītņu paliekas, kas intensīvi pētītas kopš 20. gadsimta vidus. Šajā periodā pakāpeniski konsolidējās Baltijas somu un baltu etniskās grupas ar katrai raksturīgiem kultūras ...

                                               

Dvietes apmetne

Dvietes apmetne bija akmens laikmeta un agrā bronzas laikmeta iedzīvotāju apdzīvota vieta Daugavas kreisajā krastā tagadējā Ilūkstes novada teritorijā.

                                               

Dzelzs laikmeta apmetnes Latvijā

Dzelzs laikmeta apmetnes Latvijā ir pētītas kopš 19. gadsimta sākuma. Arheoloģiskie izrakumi izdarīti šādās dzelzs laikmeta apmetnēs un kapulaukos: Agrā dzelzs laikmeta 1 5. gs. apmetnes un kapulauki Latvijā Senākā dzelzs laikmeta 6. gs. pr. Kr. ...

                                               

Lagažas apmetne

Lagažas apmetne bija Auklas keramikas kultūrai piederīga vēlā akmens laikmeta un agrā bronzas laikmeta iedzīvotāju apdzīvota vieta Lubāna līdzenumā tagadējā Rugāju novada teritorijā. Atrodas Posma un Lagažas satekā, ap 4 km lejpus Piestiņas apmet ...

                                               

Sārnates apmetne

Sārnates apmetne ir viena no vislabāk izpētītajām ķemmes-bedrīšu keramikas kultūras apmetnēm Latvijā, kas dod priekšstatu par cilvēku dzīves apstākļiem vidējā neolīta periodā un par tā laika vides apstākļiem - klimatu, ainavām, augu un dzīvnieku ...

                                               

Senākā dzelzs laikmeta apmetnes un kapulauki Latvijā

Senākā dzelzs laikmeta apmetnes un kapulauki Latvijā ir Latvijas vēstures arheoloģiskie pieminekļi, kuru izcelsme ir laika periodā no 6. gadsimta p.m.ē. līdz 1. gadsimtam m.ē. Pēc Otrā pasaules kara arheoloģiskos izrakumus veica Latvijas vēstures ...

                                               

Siliņupes apmetne

Siliņupes apmetne ir viena no vidējā neolīta perioda ķemmes-bedrīšu keramikas kultūras apmetnēm, Apmetnes vietā atkārti veikti arheoloģiskie izrakumi, pēdējie Ilgas Zagorskas vadībā. Šo apvidu cilvēki sākuši apdzīvot pēc Litorīnas jūras atkāpšanā ...

                                               

Spietiņu apmetne

Spietiņu apmetne ir viena no vislabāk izpētītajām seno iedzīvotāju apmetnēm Sēlijā, kas dod priekšstatu par Daugavas ielejas cilvēku dzīves apstākļiem agrā un vidējā dzelzs laikmeta periodā. Netālu no Spietiņu apmetnes atrodas Spietiņu kapulauks ...

                                               

Tojātu apmetne

Tojātu apmetne un senkapi ir aizsargājams arheoloģijas piemineklis Talsu novada Abavas pagastā. Izvietojies Tojātu upītes kreisajā krastā starp autoceļu P130 un Abavu, 2 km no Sabiles. Akmens laikmeta apmetni 1923. gadā, izdarot izrakumus uzkalni ...

                                               

Upurkalns (pilskalns)

Upurkalns jeb Upursalas pilskalns ir pilskalns, kas atrodas Aglonas novada Aglonas pagastā, uz Ciriša ezera Upursalā, iepretim Aglonai. Pie pilskalna atrodas apmetnes vieta. 1977. un 1979. gada izrakumos, ko veica Juris Urtāns, secināts, ka pilsk ...

                                               

Vēlā dzelzs laikmeta apmetnes un kapulauki Latvijā

Vēlā dzelzs laikmeta apmetnes un kapulauki Latvijā ir vēlā dzelzs laikmeta arheoloģiskie pieminekļi Latvijas teritorijā. Latvijas Vēstures institūta arheologu vadībā veikti izrakumi šādās vietās:

                                               

Vidējā dzelzs laikmeta apmetnes un kapulauki Latvijā

Bāļu-Šķērstaiņu apmetne ar kapulauku Dobeles novadā Dobeles rajons. Māris Atgāzis 1979., 1979 1981. gadā. Grobiņas apmetne un Priedulāju uzkalniņu kapulauks Priediens II Grobiņas pagastā Liepājas rajons. Jolanta Daiga 1955. un 1957. gadā. Bajāru ...

                                               

Zvejnieki (kapulauks)

Zvejnieki ir vidējā un jaunākā akmens laikmeta apmetne ar kapulauku. Tā pieder pie vissenākajām šobrīd zināmajām cilvēka apmešanās vietām ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī visā Ziemeļeiropā.

                                               

Zvidzes apmetne

Zvidzes apmetne ir arheoloģijas piemineklis Lubāna līdzenumā Madonas novada teritorijā. Apmetne bija apdzīvota apmēram trīs tūkstošus gadu no vēlā mezolīta līdz vidējā neolīta laikmetam. Apmetne atradās senā Lubāna ezera piekrastē uz gala morēnas ...

                                               

Rēzeknes Zaļā sinagoga

Rēzeknes sinagoga vai arī Zaļā sinagoga, literatūrā saukta arī par Beth midrash, atrodas Krāslavas un Izraēlas ielu stūrī Rēzeknes pilsētas vecajā daļā, dienvidu rajonā.Tā ir vissenāka koka ēka pilsētā, un arī vienīga no 12 sinagogām, kas saglabā ...

                                               

Rīgas Horālā sinagoga

Rīgas Horālā sinagoga dibināta 1871. gadā, atradās Rīgā, Gogoļa ielā 25. Līdz Otrajam pasaules karam tā bija lielākā sinagoga Rīgā. Projekta autors - arhitekts Hardenaks. Sinagogas projektēšana sākās 1868. gadā, celtniecība pabeigta 1871. gadā. A ...

                                               

Rīgas sinagogas

Rīgas sinagogas jeb Rīgas ebreju lūgšanu nami līdz Otrajam pasaules karam atradās vairākās pilsētas vietās. Mūsdienās vienīgā strādājošā Rīgas sinagoga atrodas Peitavas ielā 6/8 Vecrīgā. Līdz 1941. gadam Rīgas lielā jeb horālā sinagoga Di greijse ...

                                               

Allažu pamatskola

Allažu pamatskola ir izglītības iestāde, kas atrodas Allažos, Siguldas novadā. Allažu pamatskola atrodas apmēram 700 metru attālumā no Allažu centra, no kura līdz skolai ved 2001. gadā izbūvētais gājēju ceļš. Skolai ir savs karogs, kas ir darināt ...

                                               

Ata Kronvalda Durbes vidusskola

Ata Kronvalda Durbes vidusskola atrodas Durbē, Durbes novadā, Skolas ielā 5A. Skola realizē pamatizglītības programmu un pamatizglītības programmu ar mācīšanās traucējumiem. Skolas ēkā darbojas pirmskolas izglītības iestāde" Ābolītis”, Durbes nov ...

                                               

Balvu pamatskola

Balvu pamatskola ir Balvu novada pašvaldības Balvu pilsētas vispārizglītojošā mācību iestāde, kura piedāvā valsts noteiktajiem standartiem un kvalifikācijas prasībām atbilstošu pamatizglītības programmu 1 6.klasēm,tomēr tai ir sava specifika, jo ...

                                               

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola atrodas Viļķenes pagastā. Skola izvietota 2 ēkās – 1962. gadā celtajā ēkā un skolas internāta ēkā. 2009. gadā pie skolas uzcelta labiekārtota sporta halle, iekārtots aktīvās atpūtas laukums. Ir novadpētniecības m ...

                                               

Dzelzavas internātpamatskola

Dzelzavas internātpamatskola ir internātskola Madonas novada Dzelzavas pagastā. Skola dibināta 1965. gadā. Skolā tiek realizētas speciālās pamatizglītības programmas un profesionālās pamatizglītības programmas. Skolā mācās bērni no 1. līdz 9. kla ...

                                               

Ezernieku vidusskola

Skolas pirmsākumi meklējami 1750. gadā, kad pie Bukmuižas baznīcas tika atvērta Bukmuižas draudzes skola. Tā pastāvēja līdz 1832. gadam, kad pēc Novembra sacelšanās to slēdza. Sakarā ar Krievijas impērijas valdības īstenotās pārkrievošanas politi ...

                                               

Galēnu pamatskola

Pirmā skola Galēnos dibināta 1866.gadā, tā ietilpa Rēzeknes apriņķī. Skola atradās jaunuzceltā mājā, un pirmajā gadā tur mācījās 26 skolēni, strādāja viens skolotājs - Pēteris Solovjovs. No 1920 1932. gadam Rēzeknes apriņķa Vidsmuižas pirmās pakā ...

                                               

Gulbenes vidusskola

1926. Gulbenes arodskola 1944 1949. Gulbenes nepilnā vispārizglītojošā vidusskola 1949 1974. Gulbenes vidusskola 1974 1995. Gulbenes 1.vidusskola 1962 1974. Gulbenes 2.astoņgadīgā skola 2017.Gulbenes sākumskola 1995 2016. Gulbenes vidusskola 1928 ...

                                               

Ilūkstes Raiņa vidusskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola ir Raiņa vārdā nosaukta vispārizglītojoša skola Sēlijā. Tās juridiskā adrese ir Raiņa iela 49, Ilūkste. To nodibināja 2018. gadā, apvienojot Eglaines pamatskolu, Subates pamatskolu, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolu un Il ...

                                               

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola ir vispārizglītojoša pamatskola ar profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi. Skola atrodas Alūksnes novadā, Jaunannas pagastā," Zvaniņos”. Skolai ir divi mācību punkti: Alsviķu mācību punkts, "Str ...

                                               

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta speciālās izglītības iestāde. Skolā mācās audzēkņi no 1. līdz 9. klasei. Pamatskola atrodas Filozofu ielā 50, Jelgavā.

                                               

Jelgavas reālskola

Jelgavas reālskola bija valsts uzturēta reālskola, kas darbojās no 1857. līdz 1915. gadam Jelgavā. Mūsdienās agrākās reālskolas un institūta ēkā atrodas Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte.

                                               

Kārsavas vidusskola

Pamatizglītības programma kods 21011111 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods 21015611 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma kods 31011011

                                               

Krapes pamatskola

Krapes skola dibināta 1867. gadā Rīgas apriņķa Krapes pagastā uz barona Nikolaja Fītinghofa dāvinātās zemes. 1880. gados, skolas pārziņa Hermaņa Poļanska laikā, skolas apkārtne tika apzaļumota, iestādīti koki un izveidots augļu dārzs. Skolas vien ...

                                               

Krimuldas vidusskola

Krimuldas vidusskola ir vispārizglītojoša mācību iestāde, kur mācības notiek no 1. līdz 12. klasei. Skola atrodas Skolas ielā 11, Raganā, Krimuldas novadā.

                                               

Kusas pamatskola

Kusas pamatskola ir skola Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciematā. Skola piedāvā pilnu pamatizglītības programmu, daudzveidīgu interešu izglītību, kā arī speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolā māc ...

                                               

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma komerczinības, kods 31014011 Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem kods 21015811 Pamatizglītības 2. posma 7 9.kl. izglītības p ...

                                               

Ķekavas vidusskola

Ķekavas vidusskolā ir vidējā izglītības iestāde Ķekavas novadā, Ķekavā. 2016./2017. mācību gadā tajā mācījās 1033 skolēni. Izglītību iegūst skolēni no 1 12. klasei. Ir iespējama pirmsskolas izglītības programma 5 - 6 gadīgiem bērniem sagatavošana ...

                                               

Latvijas skolu reitings

Latvijas skolu reitings ir Latvijas skolu sarindošana pēc dažādiem izglītības kvalitātes kritērijiem. Pastāv vairāki skolu reitingi, populārākie no tiem ir Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings un Ata Kronvalda fonda skolu reitings. Reitings ...

                                               

Laucienes pamatskola

Laucienes pamatskola un Laucienes pamatskolas filiāle Dursupes pamatskola ar PI grupām saviem izglītojamiem piedāvā 4 izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programmu, vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītīb ...

                                               

Lībagu sākumskola

Lībagu sākumskola atrodas bijušā bērnudārza "Vārpiņa" telpās Talsu novada Lībagu pagasta Dižstendē, sešu kilometru attālumā no Talsiem, Kuldīgas virzienā.

                                               

Liepājas jūrskola

Jūrskola dibināta 1843. gadā kā privāta jūrskola kur mācības notika vācu valodā. Darbojusies līdz 1861. gadam kad pārveidota par navigācijas klasi Liepājas proģimnāzijas sastāvā. Līdz 1876. gadam klasi beidza 130 audzēkņi. 1876. gadā navigācijas ...

                                               

Madonas Valsts ģimnāzija

Madonas Valsts ģimnāzija ir reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas nodrošina pamatizglītību sākot no 7. klases un vidējo izglītību četrās izglītības programmās, kā arī interešu izglītību un pieaugušo tālākizglītību, dod iespēju jaunie ...

                                               

Maltas speciālā internātpamatskola

Maltas speciālā internātpamatskola ir Rēzeknes novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša mācību iestāde, kuras darbības profils ir speciālā pamatizglītība bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, 1. kvalifikācijas līmeņa profesionālā izg ...

                                               

Maltas vidusskola

1873. gadā dibināta Rozentovas pagasta skola. 1876. gadā Vertukšņas sādžā par zemnieku līdzekļiem uzcelta pamatskola. 1912. gadā Borovajā, tagadējā Maltā, atvēra skolu ar krievu mācību valodu. Latviešu skolas pirmsākumi Maltā attiecināmi uz 1920. ...

                                               

Matīšu pamatskola

Matīšu pamatskola ir vispārējās izglītības iestāde ar pamatizglītības programmas veidu. Skolas adrese: Skolas iela 22, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV-4210.

                                               

Mežvidu pamatskola

Mežvidu pamatskola ir pamatskola Kārsavas novada Mežvidu pagastā, pašā Mežvidu ciema centrā, apmēram 2.5 km attālumā no Rēzeknes-Kārsavas šosejas. Skolas direktore ir Vita Krišāne, strādā 12 skolotāji. 2016./2017. mācību gadā mācības uzsāka 60 sk ...

                                               

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola ir Neretas novada vidējās izglītības mācību iestāde, kas atrodas Dzirnavu ielā 4 Neretā. Mācības notiek no 1. līdz 12. klasei, latviešu valodā.

                                               

Olaines 1. vidusskola

Pamatizglītības pirmā posma 1 4.klase mazākumtautību programma tiek realizēta Olaines sākumskolā; Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 5 9. klasēs Pirmsskolas izglītības programma; Speciālās pamatizglītība ...

                                               

Olaines 2. vidusskola

Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121, 2. modelis Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 01011121 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 52101562 Vispārējās vidējās izglīt ...

                                               

Ozolnieku vidusskola

Ozolnieku vidusskola ir valsts vidusskola Ozolniekos, kas piedāvā četras izglītības programmas: pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu i ...