ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 363
                                               

Zaķu riests

Zaķu riests ir 2004. gadā dibināts dabas liegums Sēlijā, Viesītes novadā. Ietilpst Natura 2000 teritorijā. Sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās ...

                                               

Zebrus un Svētes ezers

Zebrus un Svētes ezers ir dabas liegums Dobeles novadā. Izvietojies novada dienvidos Lielauces pauguraines austrumu daļā, ietver Zebrus un Svētes ezerus ar apkārtējiem purviem ; administratīvi ietilpst Bikstu un Zebrenes pagastos. Teritorija izve ...

                                               

Ziemupe (dabas liegums)

Ziemupe ir dabas liegums Pāvilostas novadā. Izvietojies Baltijas jūras piekrastē 13 km garā joslā starp Rudupes ieteku jūrā un Ziemupi Sakas un Vērgales pagastos. Lieguma austrumu daļā nenosusinātajā grīņu daļā 1987. gadā tika izveidots parastās ...

                                               

Aiviekstes paliene

Aiviekstes paliene ir dabas parks Madonas novada dienviddaļā. Izvietojies Aiviekstes vidustecē Praulienas, Mētrienas un Ļaudonas pagastos 21 km garā posmā no autoceļa P62 līdz Ķikuriem. Vietā, kur Aiviekste šķērso Madonas - Trepes valni, Aiviekst ...

                                               

Bauska (dabas parks)

Bauskas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Bauskas un Rundāles novados. Izvietojies Lielupes ielejā posmā no Bauskas līdz Mežotnei. Aizsargājamā teritorija izveidota 2004. gadā, lai apvienotu atsevišķus vērtīgus dabas pieminekļus, ...

                                               

Bernāti (dabas parks)

Bernāti ir dabas parks Kurzemes dienvidrietumos. Izvietojies Piejūras zemienes Bārtavas līdzenumā un ietver tās augstāko punktu Pūsēnu kalnu, administratīvi ietilpst Nīcas novada Nīcas pagastā. Aizsargājamā teritorija izveidota 2004. gadā jūrmala ...

                                               

Cārmaņa ezers (dabas parks)

Cārmaņa ezers ir dabas parks Latgalē. Izvietojies Latgales augstienes Dagdas paugurainē, iekļauj Cārmina un Nirka ezerus un apkārtējo teritoriju, administratīvi ietilpst Aglonas novada Grāveru pagastā un Krāslavas novada Aulejas pagastā. Aizsargā ...

                                               

Cirīša ezers (dabas parks)

Cirīša ezers ir dabas parks Latgalē. Izvietojies Latgales augstienes Feimaņu paugurainē, iekļauj Ciriša un Ruskuļu ezerus un apkārtējo teritoriju, administratīvi ietilpst Aglonas novada Aglonas pagastā. Pirmās aizsardzības statusu ieguva Ciriša e ...

                                               

Daugavas ieleja

Daugavas ieleja ir dabas parks Vidzemē, Daugavas krastos. Izvietojies Viduslatvijas zemienes Lejasdaugavas senlejā posmā no Aizkraukles līdz Jaunjelgavai, administratīvi ietilpst Aizkraukles, Jaunjelgavas un Skrīveru novados. Aizsargājamā teritor ...

                                               

Daugavas loki

Daugavas loki ir dabas parks Latgales dienvidaustrumos. Izvietojies Latgales augstienes Augšdaugavas pazeminājumā, aizņem Daugavas ieleju posmā no Krāslavas līdz Naujenei, administratīvi ietilpst Krāslavas un Daugavpils novados. Parks izveidots 1 ...

                                               

Doles sala (dabas parks)

Doles sala vai Dolessala ir dabas parks Latvijas vidusdaļā, administratīvi ietilpst Salaspils novada Salaspils pagastā. Izvietojies uz Daugavas lejtecē esošās Doles salas, aizņem tās lielāko daļu, izņemot Rīgas HES spēkstaciju un Rīgas HES ūdensk ...

                                               

Dridža ezers (dabas parks)

Dridža ezers ir dabas parks Latgalē. Izvietojies Latgales augstienes dienvidu daļā, administratīvi ietilpst Krāslavas novada Krāslavas, Kombuļu un Skaistas pagastos. Ietver Drīdža ezeru un tā apkārtējo teritoriju ar Ota, Dubiņa, Sauleskalna, Soln ...

                                               

Driksnas sils

Driksnas sils ir dabas parks Latgalē. Izvietojies Madonas - Trepes vaļņa vidusdaļā uz dienvidiem no Aiviekstes, administratīvi ietilpst Madonas novada Ļaudonas pagastā. Dabas parks aizņem Driksnu silu Madonas - Trepes vaļņa daļā 5 km garumā un ap ...

                                               

Dvietes paliene

Dvietes paliene ir 2004. gadā dibināts Latvijas dabas parks, kas iekļauts Eiropas nozīmes īpašo aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Tas aizņem 4989 ha lielu teritoriju Ilūkstes novada Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagastos, kā arī Jēkabpils ...

                                               

Embūte (dabas parks)

Embūte ir dabas parks Kurzemē. Izvietojies Rietumkursas augstienes Embūtes paugurainē, aizņem Lankas upītes ieleju un apkārtējo teritoriju, iekļaujot arī Embūtes ciemu; administratīvi ietilpst Vaiņodes novada Embūtes pagastā. Dabas parks izveidot ...

                                               

Engures ezers (dabas parks)

Engures ezera dabas parks jeb dabas parks "Engures ezers" ir Latvijas īpaši aizsargājama dabas teritorija. Dabas parks dibināts 1998. gada 24. februārī ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu. Engures ezera kā dabas aizsardzības teritorij ...

                                               

Istras pauguraine

Istras pauguraine ir dabas parks Latgalē. Izvietojies Latgales augstienes Rāznavas paugurainē, administratīvi ietilpst Ludzas novada Istras pagastā. Atrodas divus kilometrus uz austrumiem no pagasta centra Vecslabadas. Teritorijas vērtīgākie resu ...

                                               

Kuja (dabas parks)

Kuja ir dabas parks Vidzemē, Madonas novada austrumu daļā. Izvietots Kujas upes vidustecē 19.6 km garā upes posmā Sarkaņu un Mētrienas pagastos Austrumlatvijas zemienes Aronas paugurlīdzenuma austrumu daļā. Dabas parkā parasta ir mozaīkas veida l ...

                                               

Kurjanovas ezers (dabas parks)

Kurjanovas ezers ir dabas parks Latgalē. Izvietojies Zilupes līdzenuma dienviddaļā, administratīvi ietilpst Ciblas novada Līdumnieku pagastā. Dabas parka kopējā platība ir 258.6 ha, no tiem Kurjanovas ezers 125.5 ha, valsts mežs ziemeļos un zieme ...

                                               

Medumu ezeraine

Medumu ezeraine ir dabas parks Latvijas dienvidaustrumos Augšzemes augstienes vidusdaļā, administratīvi izvietojusies Daugavpils novada Medumu pagastā. Ietilpst Natura 2000 Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidū. 1977. gadā šeit tika radīts komplek ...

                                               

Milzukalns (dabas parks)

Milzukalns ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Engures novada Smārdes pagastā. Izvietojusies pagasta rietumdaļā, uz ziemeļiem no Milzkalnes ciema. Ietver Milzukalna lielpauguru un tā apkārtni. Latvijas valdība 1924. gada 20. jūnijā ietvēra Mil ...

                                               

Numernes valnis (dabas parks)

Dabas parks "Numernes valnis" ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Kārsavas novada Salnavas pagastā, pavisam neliela tā daļa atrodas Baltinavas novadā. Dabas parks ietver 15 kilometrus garo osu Numernes valni, kuram ziemeļu pusē atrodas Numerne ...

                                               

Ogres Zilie kalni (dabas parks)

Ogres Zilie kalni ir dabas parks Ogres un Ikšķiles novadā. Kopš 2004. gada 312 hektārus lielais parks ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Zilie kalni ir vaļņveidīgu osu virkne, kas ir Ogres Kangaru grēdas daļa. Zilo kalnu teritorija ir labiek ...

                                               

Pape (dabas parks)

Pape ir dabas parks Kurzemes dienvidrietumos. Izvietojies Piejūras zemienes Bārtavas līdzenumā un ietver Papes ezeru un tā apkārtni; administratīvi ietilpst Nīcas novada Nīcas pagastā un Rucavas novada Rucavas pagastā. Aizsargājamā teritorija izv ...

                                               

Piejūra

Piejūra ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Pierīgā. Izvietojusies gar Rīgas jūras līča krastu Rīgas ziemeļos, Carnikavas novadā un Saulkrastu novadā. Aizsargājamā teritorija izveidota 1962. gadā. Piejūras dabas parkā sastopami reti piejūras b ...

                                               

Pilskalnes Siguldiņa

Pilskalnes Siguldiņa ir dabas liegums Ilūkstes novada Pilskalnes pagastā ap trim ezeriem - Tartaka ezeru, Pastarīti un Dubezeru. Dabas liegums ir dibināts 1999. gadā. Sākot ar 2011. gada 1. februāri, dabas lieguma pārvaldi veic Dabas aizsardzības ...

                                               

Pinku ezera dabas parks

Pinku ezera dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Kuldīgas novada Ēdoles pagastā. Iekļauj Pinku ezeru un tā apkārtni. Aizsargājamā teritorija izveidota 2004. gadā kā dabas parks 161 ha platībā. Natura 2000 teritorija. Pinku ezers ir ...

                                               

Ragakāpa (dabas parks)

Ragakāpa ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Jūrmalā. Izvietojusies gar Rīgas jūras līča krastu Buļļuciemā. Aizsargājamā teritorija izveidota 1962. gadā. Ragakāpas dabas parkā sastopami septiņi Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi, to skaitā ...

                                               

Salacas ieleja (dabas parks)

Salacas ielejas dabas parks ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā ietilpstošs dabas parks, kas ietver Salaca upes ieleju no Mazsalacas līdz Salacgrīvai. Dabas parks ir nozīmīga teritorija vairāku ES Biotopu direktīvas biotopu aizsardzībā, to star ...

                                               

Sauka (dabas parks)

Saukas dabas parks atrodas Viesītes novada Elkšņu, Saukas un Rites pagastā Sēlijā. Dabas parks izvietots Sēlijas paugurvaļņa augstākajā daļā, tā teritorijā ir Saukas ezers, Lielais Klauces ezers, Bukūzis, Aklais ezers, Klauces upe un Dūņupe. Uz a ...

                                               

Svētes paliene

Svētes paliene ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Jelgavas novada Līvbērzes un Valgundes pagastā. Iekļauj Svētes un Lielupes palieni pie Svētes upes ietekas Lielupē. Aizsargājamā teritorija izveidota 2004. gadā kā dabas parks 931 ha platībā. ...

                                               

Talsu pauguraine

Talsu pauguraine ir dabas parks Talsu novada vidusdaļā. Izvietojies Vanemas pauguraines ziemeļrietumu daļā un ietver augstāko tās daļu, administratīvi ietilpst Laidzes, Laucienes un Lībagu pagastos. Aizsargājamā teritorija izveidota 1987. gadā, l ...

                                               

Tērvete (dabas parks)

Tērvetes dabas parks ir dabas parks, kas atrodas Tērvetes novada un Jelgavas novada teritorijā. Tas aizņem 1366 ha lielu platību un ietilpst Zemgales ģeobotāniskajā rajonā. Dabas parka teritorijā atrodas Tērvetes upes senleja ar ainaviski unikālu ...

                                               

Užavas lejtece

Užavas lejtece ir dabas parks Ventspils novadā. Izvietojies Užavas upes palienē Užavas un Ziru pagastos, aizņem lielu daļu no šobrīd nefunkcionējošā Užavas poldera. Dabas parks izveidots 2004. gadā, lai aizsargātu putnus to pārceļošanas laikā un ...

                                               

Zvārdes meži

Zvārdes meži ir dabas parks Saldus novadā. Izvietojies Saldus pauguraines austrumu daļā un aizņem lielāko daļu no kādreizējā aviobombardēšanas vingrinājumiem izmantotā Padomju Armijas Zvārdes poligona; administratīvi ietilpst Jaunauces, Rubas un ...

                                               

Teiču dabas rezervāts

Teiču dabas rezervāts atrodas Austrumlatvijas zemienē, Madonas, Varakļānu un Krustpils novados un iekļauj Teiču purvu un apkārtējos mežus. Rezervāta administrācija atrodas Ļaudonā. Rezervāta platība ir 19 074 ha. Dibināts 1982. gadā, 1989. gadā i ...

                                               

Gaujas-Baltezera kanāls

Gaujas - Baltezera kanāls ir 1903. gadā izbūvēts kanāls, kurš savieno Gauju un Mazo Baltezeru, Gaujas - Daugavas ūdensceļa sastāvdaļa. Kanāla garums ir 3124 metri. Iztece no Gaujas pie Strautkalniem bijušās Remberģu muižas, ietece Mazajā Baltezer ...

                                               

Gaujas-Daugavas ūdensceļš

Gaujas - Daugavas ūdensceļš ir ūdensceļu sistēma, ko izveidoja kokmateriālu pludināšanai, savienojot Gauju ar Daugavu. 19. un 20. gs. mijā pa Gauju notika intensīva koku pludināšana no kokmateriālu ieguves rajoniem Vidzemē uz Rīgu. Pēdējais posms ...

                                               

Juglas kanāls

Juglas kanāls ir daļa no Gaujas - Daugavas ūdensceļa, kas savieno Lielo Baltezeru ar Juglas upi. Kanāla krastos atrodas Rīgas pilsētas apkaime Bukulti un Garkalnes novada ciemi Bukulti un Priedkalne. Kanālu šķērso Jaunciema gatve.

                                               

Ķīšezers

Senākais ezera nosaukums kopā ar Juglas ezeru bija Ropažu ezers, vēlāk ezers saukts arī par Stintezeru vācu: Stintsee. Lielākā pieteka - Jugla. Agrāk pa Langu ezera ūdens iztecēja uz Gauju, bet Daugavgrīvas klostera mūki ap 1266. gadu uz toreizēj ...

                                               

Lielais Baltezers

Lielais Baltezers ir ezers Pierīgā, Garkalnes un Ādažu novados. Līdz 1903. gadam bija beznoteces ezers. Pēc Juglas kanāla izrakšanas ūdens līmenis pazeminājās par 1.8 metriem. Gultne dūņaina, ar nogrimušiem kokiem. Krasti zemi. Ietek Baltezera ka ...

                                               

Mazais Baltezers

Mazais Baltezers ir ezers Ādažu novadā Pierīgā. Gultne dūņaina, smilšaina. Krasti vietām stāvi, vietām lēzeni. Ezera ūdens līmenis pazemināts 20. gadsimta sākumā, izrokot Baltezera kanālu, kas to savieno ar Lielo Baltezeru. 12 sugu zivis.

                                               

Daugavas-Misas kanāls

Daugavas - Misas kanāls ir hidrotehniska būve Ķekavas novadā. Kanāls izbūvēts 20. gadsimta 70. gados, lai novadītu uz Misu, ko intensīvi izmanto Olaines pilsēta komunālajām un rūpnieciskajām vajadzībām, ūdeņus no Ķekaviņas un Daugavas. Kanāls uzņ ...

                                               

Ostvalda kanāls

Ostvalda kanāls ir mežu meliorācijas sistēmas galvenā notece Ķekavas novadā. Izveidots pēc 1898. gada tā laika Rīgas pilsētas mežu pārvaldnieka Eižena Ostvalda aizsāktās piepilsētas mežu nosusināšanas sistēmas vajadzībām. Par kanāla sākumu var uz ...

                                               

Pilsētas kanāls

Pilsētas kanāls ir mākslīga veidota ūdenstece Rīgas pilsētas centrā Daugavas labajā krastā. Tas ir 3.2 kilometrus garš, apmēram 2 metrus dziļš, ar 16 dažāda platuma tiltiem. Sākas pie Centrāltirgus augšpus Dzelzceļa tiltam. Kanālam nav krituma un ...

                                               

Ūdensceļu satiksme Rīgā

Ūdensceļu satiksme Rīgā vēsturiski bija nozīmīgs sabieriskā transporta veids Rīgā. Ūdens transporta satiksme tika organizēta Daugavā, Ķīšezerā, Juglas ezerā un citos Rīgas teritoriālajos ūdeņos. Sākotnēji satiksmi nodrošināja liellaivas un pārcēl ...

                                               

Cīrulīši (Cēsis)

Nosaukumu vietai devusi Cīrulīšu muiža, ap kuru atradies arī parks. Kūrorta vēsture sākās 20. gs. 30. gados, kad pēc muižas pēdējās īpašnieces grāfienes Alises fon Zeineres Ceineres emigrācijas tur iekārtoja bērnu vasaras nometni. 2. pasaules kar ...

                                               

Dūņieris

Dūņieris ir lagūnas tipa ezers Engures novada Lapmežciema pagastā, Ķemeru nacionālajā parkā. Ezerā dzīvo raudas, ruduļi, līņi, karūsas, asari un līdakas.

                                               

Kaņieris

Kaņieris ir ezers Engures novada Lapmežciema pagastā, neliela ezera daļa atrodas arī Smārdes pagastā. Lagūnas tipa ezers, stipri aizaudzis. Krasti zemi, ar senāka Litorīnas jūras baseina terasēm. Ezera gultni veido augšdevona dolomīta slāņi, kas ...

                                               

Slokas ezers

Slokas ezers ir relikts lagūnas tipa brūnūdens ezers Jūrmalas pilsētas teritorijā starp Sloku un Ķemeriem. Ietilpst Ķemeru nacionālā parka teritorijā dabas lieguma zonā. Krasti zemi, grūti pieejami. Dibens līdzens, dūņains, lieli sapropeļa krājum ...