ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 360
                                               

Ziemera pagasts

Ziemera pagasts ir viena no Alūksnes novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos. Robežojas ar Igauniju, kā arī sava novada Alūksnes pilsētu un Mārkalnes, Alsviķu, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastiem, kā arī Igaunijas Veru apriņķa Reuges p ...

                                               

Ziemupes pagasts

Ziemupes pagasts bija viena no Liepājas apriņķa pašvaldībām tā ziemeļos, Baltijas jūras krastā. Robežojās ar Liepājas apriņķa Medzes un Vērgaļu pagastiem, kā arī Aizputes apriņķa Sakas pagastu. Pagasta valde atradās Ziemupē.

                                               

Zilākalna pagasts

Zilākalna pagasts ir viena no Kocēnu novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļu daļā Briedes krastos. Robežojas ar sava novada Dikļu, Bērzaines un Kocēnu pagastiem.

                                               

Zirņu pagasts

Zirņu pagasts ir viena no Saldus novada administratīvajām teritorijām tā rietumos. Robežojas ar sava novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Saldus, Novadnieku, Pampāļu pagastiem un Saldus pilsētu, Skrundas novada Skrundas pagastu un Kuldīgas novada Vārmes ...

                                               

Ziru pagasts

Ziru pagasts ir viena no Ventspils novada administratīvajām teritorijām tā vidienē, Ventas kreisajā krastā. Robežojas ar sava novada Jūrkalnes, Užavas, Vārves, Piltenes un Zlēku pagastiem, kā arī Kuldīgas novada Ēdoles pagastu un Alsungas novadu.

                                               

Zlēku pagasts

Zlēku pagasts ir viena no Ventspils novada administratīvajām teritorijām tā dienvidaustrumos, Ventas un Abavas krastā. Robežojas ar sava novada Ziru, Piltenes un Ugāles pagastiem un Kuldīgas novada Ēdoles, Padures un Rumbas pagastiem.

                                               

Zosēnu pagasts

Zosēnu pagasts ir mazākā no divām Jaunpiebalgas novada administratīvajām teritorijām tā rietumos. Robežojās ar Jaunpiebalgas pagastu, Raunas novada Drustu pagastu un Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas, Taurenes un Dzērbenes pagastiem.

                                               

Zūru pagasts

Zūru pagasts bija viena no Ventspils apriņķa pašvaldībām tā vidienē, Ventas abos krastos. Robežojās ar Ventspils apriņķa Ventas, Vārves, Užavas, Ziras, Piltenes, Ugāles un Puzes pagastiem, kā arī Piltenes pilsētu. Pagasta valde atradās Zūrās. Lie ...

                                               

Zvārdes pagasts

Zvārdes pagasts ir viena no Saldus novada administratīvajām teritorijām tā austrumos. Robežojas ar sava novada Novadnieku, Kursīšu, Rubas un Jaunauces pagastiem, Brocēnu novada Cieceres un Blīdenes pagastiem un Auces novada Lielauces un Vītiņu pa ...

                                               

Zvārtavas pagasts

Zvārtavas pagasts ir viena no Valkas novada administratīvajām teritorijām tā austrumos, Gaujas kreisajā krastā pie Igaunijas robežas. Robežojas ar sava novada Valkas un Vijciema pagastiem, Smiltenes novada Grundzāles pagastu, Apes novada Gaujiena ...

                                               

Zvirgzdenes pagasts

Zvirgzdenes pagasts ir viena no Ciblas novada administratīvajām teritorijām tā austrumos Cirmas un Lielā Ludzas ezeru krastos. Robežojas ar sava novada Pušmucovas, Blontu un Ciblas pagastiem, Ludzas novada Ludzas pilsētu un Isnaudas un Cirmas pag ...

                                               

Žīguru pagasts

Žīguru pagasts ir viena no Viļakas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos, Krievijas pierobežā. Robežojas ar sava novada Vecumu un Susāju pagastiem, Alūksnes novada Liepnas pagastu, Balvu novada Vīksnas pagastu, kā arī Krievijas Pleskav ...

                                               

Ennisile

Ennisile bija līvu ciems, kas identificēts ar vēlāko Sējas muižu mūsdienu Sējas novadā. Minēts Rīgas arhibīskapa Nikolaja fon Nauena 1248. gadā izdotajā dokumentā kā viens no piecpadsmit Krimuldas draudzes līvu ciematiem. Tiek pieņemts, ka tas ir ...

                                               

Vendekūla

Vendekūla jeb Vendu ciems, Vainguļciems, Vengulas ciems vai Viņģelieši bija Gaujas līvu ciemats, kas ietilpa Turaidas pilsnovadā. Tas pieminēts Indriķa hronikā kā vieta, netālu no kuras 1211. gadā norisinājās kauja starp vācu krustnešiem un līvie ...

                                               

Babītes ezers

Babītes ezers ir liels ezers Babītes novada Babītes un Salas pagastos. Septītais lielākais ezers Latvijā pēc platības. Babītes ezers ir lagūnas tipa ezers, kas izveidojies aptuveni pirms 3000 - 4000 gadiem, no Litorīnas jūras atdaloties seklam lī ...

                                               

Čertoks

Čertoks ir sufozijas ezers Aglonas novada Šķeltovas pagastā. Izvietojies starp Jazinka ezeru un autoceļu P62 3 km uz ziemeļrietumiem no Grāveriem. Ezers atrodas piltuvveida ieplakā, krasti stāvi, vietām lēzeni. Ezera caurredzamība tā vidu ir apmē ...

                                               

Inesis

Inesis ir ezers Vecpiebalgas novada Inešu pagastā. Ezers atrodas ledāja veidotā ieplakā, tam līčaini, daudzviet augsti krasti. Ainavisks. Septiņas salas ar kopējo platību 4.9 ha. Vairāki sēkļi, ko šeit sēvē par kalniem. Krasta līnijas garums 15.4 ...

                                               

Langstiņu ezers

Langstiņu ezers ir caurteces ezers Garkalnes novadā. Atrodas Ropažu līdzenuma ieplakā garenā smilšainā ezerdobē. Krasti zemi, lēzeni, dibens smilšains, kūdrains. Ziemeļu un rietumu krasti blīvi apbūvēti. Notece pa novadgrāvi uz Upesciema dīķiem. ...

                                               

Lubāns

Lubāns ir lielākais ezers Latvijā, atrodas Lubāna līdzenumā uz Rēzeknes un Madonas novadu robežas. Ietilpst Daugavas baseinā. Ezerā sastopamas 14 zivju sugas. Tam ir lēzens krasts un ezers ir stipri aizaudzis. Ietek Rēzekne un Malta, pārējās agrā ...

                                               

Teperis

Teperis ir ūdenskrātuve Abula upē Smiltenes novada Smiltenes pilsētā, uz robežas ar Launkalnes pagastu un Smiltenes pagastu. Ezera maksimālais dziļums ir 5.5 metri, bet vidējais dziļums ir 2.4 metri. Ezers ir viens no tūristu un vietējo iedzīvotā ...

                                               

Rīgas jūras līcis

Rīgas jūras līcis jeb Rīgas līcis ir Baltijas jūras līcis starp Latviju un Igauniju. No Baltijas jūras atklātās daļas to norobežo Kurzemes pussala un Monzunda arhipelāgs. Ar jūru līci savieno Irbes šaurums rietumos un seklais Veinameri šaurums zi ...

                                               

Aizkraukles purvs

Aizkraukles purvs jeb Aklais purvs ir augstā tipa purvs Aizkraukles novada Aizkraukles pagastā un Kokneses novada Kokneses pagastā. Izvietojies uz dienvidiem no autoceļa P80, platība 2662 ha. Kopējie kūdras krājumi ap 77.6 mlj m³, rūpnieciski izm ...

                                               

Aizpeisas purvs

Aizpeisas purvs vai Aizpeisa purvs ir zemā tipa purvs Madonas novada Ošupes pagastā. Izvietojies Lubāna dienvidrietumu piekrastē abpus Lisiņas vecupes lejtecei. Pēc Lubāna hodrotehniskā kompleksa izbūves Aizpeisa purvu ziemeļos norobežo Tropupe, ...

                                               

Aklais purvs (Sīļukalna pagasts)

Aklais purvs vai Melnais purvs ir augstais un zemais purvs Riebiņu novada Sīļukalna pagastā. Izvietojies pagasta vidusdaļā starp Kažavas, Lečijas un Malmutas augštecēm, sadalot pagasta apdzīvoto daļu divās daļās, ko savieno tikai autoceļš V739 ga ...

                                               

Apiņu purvs

Apiņu purvs ir augstais un pārejas purvs Smiltenes novada Launkalnes pagastā. Izvietojies pagasta vidusdaļā uz austrumiem no autoceļa V253. Dzērvenāji aizņem 88 ha no purva teritorijas, galvenokārt lielā dzērvene. Ciņainums ap 60%, ciņu augstums ...

                                               

Ašinieku purvs

Ašinieku purvs, arī Ašenieku purvs, Ašinīku pūrs, ir augstais purvs Vārkavas novada Upmalas pagastā. Izvietojies pagasta ziemeļaustrumos pie Līvānu novada robežas. Purvs veidojies nepietiekamas noteces dēļ pārpurvojoties ūdensšķirtnei starp Feima ...

                                               

Badnovas purvs

Badnovas purvs vai Vecumu purvs ir pārejas - augstā tipa purvs Viļakas novada Vecumu pagastā. Izvietojies pagasta vidusdaļā starp Vecumiem un Badnovu. Kopējā platība 106 ha. 1977. gadā purvā 100 ha platībā izveidots dzērvenāju liegums, kopš 2004. ...

                                               

Baltais purvs (Launkalnes pagasts)

Baltais purvs ir zemais un pārejas purvs Smiltenes novada Launkalnes pagastā. Izvietojies pagasta austrumdaļā starp autoceļiem P27 un V253. Dzērvenāji aizņem 65.5 ha no purva teritorijas, galvenokārt lielā dzērvene. Ciņainums ap 50%, ciņu augstum ...

                                               

Baltie klāni

Baltie klāni, ziemeļos no Zvidzes - Klajotnis, ir zemā tipa purvs Lubānas novada Indrānu pagastā. Izvietojies Lubāna līdzenuma austrumu malā Aiviekstes līkumā starp upi un tās pietekām Zvidzi un Abaini. Veidojies pirms aptuveni 7000 gadiem, pārpu ...

                                               

Bažu purvs

Bažu purvs ir augstā un pārejas tipa purvs Dundagas novada Kolkas pagastā. Izvietojies Irves līdzenumā Slīteres nacionālā parka regulējamā režīma zonā. Veidojies, nepietiekamas noteces dēļ pārpurvojoties sauszemei. Purvam izteikta trīsstūra forma ...

                                               

Bednes purvs

Bednes purvs ir dabas liegums Valkas novada Zvārtavas pagastā. Izvietojies pagasta vidusdaļā uz ziemeļiem no Aumeisteru ezeru grupas. Liegums izveidots 1977. gadā kā dzērvenāju liegums 30.8 ha platībā, aizņem lielāko daļu no 35 ha lielā Bedņu pur ...

                                               

Bierzpiļs pūrs

Bierzpiļs pūrs vai Lelais peiss ir augstais, zemais un jauktais purvs Balvu un Rugāju novados. Izvietojies Lubāna līdzenuma austrumu malā starp Aivieksti rietumos, Piestiņu ziemeļos, autoceļu P36 un Dziļauni austrumos un Iču dienvidos. Augstais p ...

                                               

Briģu tīrelis

Briģu tīrelis ir augstais un pārejas purvs Zemgales līdzenumā, Bauskas novada Vecsaules pagastā. Izvietojies ūdensšķirtnē starp Iecavu un Mēmeli, notece uz dienvidrietumiem pa Vecsaules grāvi uz Mēmeli un uz austrumiem un ziemeļiem uz Iecavu. Kop ...

                                               

Druļļu purvs

Druļļu purvs ir purvs Krimuldas novada Lēdurgas pagastā, Aģes upes baseinā. Izvietojies pagasta dienvidaustrumos uz ziemeļiem no autoceļa V81. Rietumos izvietojies Zaltes purvs, ziemeļos - Aģes ezers un Sāra purvs. Augstā purva daļā kūdras slāņa ...

                                               

Eiduku purvs

Eiduku purvs ir augstais purvs, kas atrodas Krustpils novada Atašienes pagastā. Kopš 1999. gada purvs ir kļuvis par B tipa dabas liegumu, bet pašlaik tas ir arī Natura 2000 īpaši aizsargājamā teritorija. Lieguma platība ir 588 hektāri. Dabas lieg ...

                                               

Jūgu purvs (Daudzeses pagasts)

Jūgu purvs vai Aklais purvs ir augstais un pārejas purvs Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā. Atrodas pagasta ziemeļrietumos uz dienvidiem no Jelgavas-Krustpils dzelzceļa. Kopējā platība 1050 ha, augstais purvs - 776 ha, pārejas purvs - 274 ha. ...

                                               

Lielais Ķemeru tīrelis

Lielais Ķemeru tīrelis ir augstais purvs Piejūras zemienē uz dienvidiem no Ķemeriem, ietilpst Ķemeru nacionālajā parkā. Administratīvi atrodas Tukuma novada, Jelgavas novada un Babītes novada teritorijā. 6192 ha lielais tīrelis ir viens no Latvij ...

                                               

Lielais Pelečāres purvs

Lielais Pelečāres purvs ir augstais purvs. Kopš 1977. gada purvs ir kļuvis par C tipa dabas liegumu, bet pašlaik tas ir arī Natura 2000 īpaši aizsargājamā teritorija. Dabas lieguma vidus un ziemeļu daļa ietilpst Atašienes pagastā Krustpils novadā ...

                                               

Peikstuļnīcas-Salas purvs

Peikstuļnīcas-Salas purvs ir zemais purvs, kurš administratīvi ietilpst Kārsavas, Rēzeknes un Balvu novados. Tas veidojies Ičas un tās pieteku palienēs. Purvs sastāv no vairākām daļām - Peikstuļnīcas, Salnavas, Francsalas un Soloviču purvs.

                                               

Tīreļu purvs

Tīreļu purvs, arī Akmiņkroga purvs, Akmeņkroga purvs, Sīļu purvs, Akmeņkroga-Sila purvs, ir augstais purvs Jēkabpils novada Zasas un Rubenes pagastos. Izvietojies novada dienvidrietumos uz rietumiem no autoceļa P72. Notece galvenokārt uz Radžupi ...

                                               

Zažēnu purvs

Zažēnu purvs jeb Lielais purvs ir zemais purvs Zilākalna pagastā Briedes upes krastos. Atrodas V 166 Valmieras - Dikļu - Augstrozes autoceļa abās pusēs. Purva nosaukums tika izveidots no blakus esošās zemnieku saimniecības nosaukuma "Zažēni", kur ...

                                               

Annenieku ūdenskrātuve

Annenieku ūdenskrātuve ir mākslīga ūdenstilpe Bērzes upē Dobeles novada Annenieku pagastā. Izvietojusies pagasta vidusdaļā pie autoceļa A9 augšpus Anneniekiem. Apkārtējo kolhozu un sovhozu izbūvēta 1952. gadā kā Iļjiča HES ūdenskrātuve kādreizējo ...

                                               

Ķeguma ūdenskrātuve

Ķeguma ūdenskrātuve vai Ķeguma HES ūdenskrātuve ir mākslīga ūdenstilpne Daugavas vidustecē 70 km no upes grīvas. Izbūvēta 1930. gados Ķeguma HES vajadzībām. Tās platība ir līdz 24.9 km², bet tilpums - ap 157 miljoniem kubikmetru, no kuriem 36.4 m ...

                                               

Rīgas ūdenskrātuve

Rīgas ūdenskrātuve vai Rīgas HES ūdenskrātuve ir mākslīga ūdenstilpe Daugavas lejtecē 35 km no upes grīvas. Izbūvēta laika posmā no 1966. līdz 1974. gadam Rīgas HES un Rīgas ūdensapgādes vajadzībām. Tās platība ir līdz 42.3 km², bet tilpums - līd ...

                                               

Abava

Abava ir upe Latvijā, Ventas labā krasta pieteka. Tek caur Tukuma, Kandavas, Talsu un Kuldīgas novadiem. Garums - 134 km, baseina platība - 2042 km 2. 50% baseina platības aizņem meži.

                                               

Daugava

Daugava, vēsturiski pazīstama arī kā Dina, bet augšpus Latvijas teritorijas - Rietumu Dvina, ir Latvijas lielākā upe, kas iztek no Valdaja augstienes Krievijā, tek cauri Krievijai, Baltkrievijai un Latvijai, līdz ietek Rīgas jūras līcī, Baltijas ...

                                               

Reiju

Reiju ir upe Igaunijas dienvidrietumos, Pērnavas apriņķī, Pernu upes kreisā krasta pieteka. Reiju iztek no Sokas ezera Latvijā, veido sateci ar Pernu 9.1 km attālumā no Pernu ietekas Pērnavas līcī. Reiju upē sastopams vairākas zivju sugas: laši, ...

                                               

Venta

Venta ir upe Latvijā un Lietuvā. Garums - 346 km, baseina platība - 11 811.1 km². Lielākās pilsētas Ventas krastos ir Mažeiķi, Kuldīga un Ventspils. Lielākā pieteka - Abava. Uz Ventas atrodas platākais dabīgais ūdenskritums Eiropā - Ventas rumba.

                                               

Kandavas draudzes novads

Kandavas draudzes novads jeb Kandavas ķiršpēle bija administratīva vienība Kurzemes un Zemgales hercogistes Tukuma virspilskunga iecirkņa Talsu pilskunga iecirkņa, vēlākā Kurzemes guberņas Talsu apriņķa sastāvā. Tagad bijušā Kandavas draudzes nov ...

                                               

Kuldīgas draudzes novads

Kuldīgas draudzes novads bija administratīva vienība Kurzemes un Zemgales hercogistē, pēc 1818. gada Kurzemes guberņas Kuldīgas pilskunga iecirknī, vēlāk Kuldīgas apriņķī. Mūsdienās Kuldīgas draudzes novada teritorija iekļauta Kuldīgas novadā.