ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 356
                                               

Rikavas pagasts

Rikavas pagasts ir Rēzeknes novada teritoriāla vienība tā ziemeļrietumos. Robežojas ziemeļos ar Nagļu un Gaigalavas pagastiem, austrumos ar Dricānu un Kantinieku pagastiem, dienvidos pa Rēzekni ar Sakstagala pagastu, ka arī ar Viļānu novada Viļān ...

                                               

Susējas-Kroņa pagasts

Rites pagasts ir viena no Viesītes novada administratīvajām teritorijām tā dienvidrietumos, Lietuvas pierobežā. Robežojās ar sava novada Saukas un Elkšņu pagastiem, Neretas novada Neretas pagastu, kā arī Lietuvas Panevēžas apriņķa Roķišķu rajona ...

                                               

Pustiņas pagasts

Robežnieku pagasts ir viena no Krāslavas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļaustrumos, Baltkrievijas pierobežā. Robežojas ar sava novada Skaistas, Kalniešu un Indras pagastiem, Dagdas novada Konstantinovas pagasts, Asūnes pagasts un Ķe ...

                                               

Rojas pagasts

Rojas pagasts bija viena no divām Rojas novada administratīvajām teritorijām Rīgas jūras līča krastā. Robežojās ar sava novada Mērsraga pagastu, Dundagas novada Kolkas un Dundagas pagastiem un Talsu novada Lubes, Vandzenes un Ārlavas pagastiem. L ...

                                               

Rozbeķu pagasts

Rozulas pagasts bija viena no Cēsu apriņķa pašvaldībām tā ziemeļrietumos. Robežojās ar Cēsu apriņķa Mazstraupes, Stalbes un Kūduma pagastiem un Valmieras apriņķa Umurgas, Vainižu, Augstrozes un Dauguļu pagastiem. Pagasta valde atradās 1.5 km uz a ...

                                               

Rožkalnu pagasts

Rožkalnu pagasts viena no Vārkavas novada administratīvajām teritorijām tā rietumos Dubnas kreisajā krastā. Robežojas ar sava novada Upmalas pagastu, Preiļu novada Pelēču pagastu, Daugavpils novada Dubnas un Nīcgales pagastiem un Līvānu novada Je ...

                                               

Rožupes pagasts

Rožupes pagasts ir viena no Līvānu novada administratīvajām teritorijām tā centrālajā daļā. Robežojas ar sava novada Līvānu pilsētu, Jersikas, Sutru, Rudzātu un Turku pagastiem, kā arī Daugavpils novada Rožkalnu un Upmalas pagastiem un Preiļu nov ...

                                               

Reņģu pagasts

Rubas pagasts ir viena no Saldus novada administratīvajām teritorijām tā dienvidos, Vadakstes labajā krastā. Robežojas ar sava novada Ezeres, Kursīšu, Zvārdes, Jaunauces un Vadakstes pagastiem, kā arī Lietuvas Telšu apriņķa Mažeiķu rajona Laužuva ...

                                               

Rubenes pagasts

Rubenes pagasts ir viena no Jēkabpils novada administratīvajām teritorijām tā dienvidos. Robežojas ar sava novada Leimaņu, Zasas un Dunavas pagastiem, Ilūkstes novada Dvietes, Bebrenes un Prodes pagastu, Aknīstes novada Asares un Aknīstes pagastu ...

                                               

Rucavas pagasts

Rucavas pagasts ir viena no divām Rucavas novadā administratīvajām teritorijām Baltijas jūras krastā Lietuvas pierobežā. Robežojas ar sava novada Dunikas pagastu, Nīcas novada Nīcas pagastu, kā arī Lietuvas Klaipēdas apriņķa Skodas rajona Leņķimu ...

                                               

Rudbāržu pagasts

Rudbāržu pagasts ir viena no Skrundas novada administratīvajām teritorijām tā rietumos. Robežojas ar sava novada Skrundas pilsētu un Raņķu, Skrundas un Nīkrāces pagastiem, kā arī Aizputes novada Kalvenes un Kazdangas pagastiem un Kuldīgas novada ...

                                               

Rudzātu pagasts

Rudzātu pagasts ir viena no Līvānu novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļaustrumos. Robežojas ar sava novada Sutru, Rožupes un Turku pagastiem, kā arī Krustpils novada Atašienes pagastu, Riebiņu novada Sīļukalna pagastu un Preiļu novada S ...

                                               

Rugāju pagasts

Rugāju pagasts ir lielākā no divām Rugāju novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos. Robežojas ar sava novada Lazdukalna pagastu, Balvu novada Kubulu, Balvu, Bērzkalnes un Vectilžas pagastiem, Lubānas novada Indrānu pagastu un Gulbenes nov ...

                                               

Rūjienas pagasts

Rūjienas pagasts bija viena no Valmieras apriņķa pašvaldībām tā ziemeļdaļā. Robežojās ar Rūjienas pilsētu un Ternejas, Jeru, Sēļu un Idus pagastiem. Pagasta valde atradās Rūjienas pilsētā.

                                               

Kuldīgas pagasts

Rumbas pagasts ir viena no Kuldīgas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļu daļā, Ventas labajā krastā. Robežojas ar sava novada Kuldīgas pilsētu, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču un Padures pagastiem, kā arī Ventspils novada Ugāles, Usmas ...

                                               

Rundāles pagasts

Rundāles pagasts ir viena no Rundāles novada administratīvajām teritorijām tā austrumos, Lielupes kreisajā krastā. Robežojas ar sava novada Svitenes un Viesturu pagastiem, Bauskas novada Bauskas pilsētu un Mežotnes, Codes un Īslīces pagastiem, kā ...

                                               

Rundēnu pagasts

Rundēnu pagasts ir viena no Ludzas novada administratīvajām teritorijām tā dienvidrietumos. Robežojas ar sava novada Pildas, Nirzas un Istras pagastiem, Zilupes novada Lauderu pagastu, Dagdas novada Šķaunes un Ezernieku pagastiem un Rēzeknes nova ...

                                               

Rušonas pagasts

Rušonas pagasts ir viena no Riebiņu novada administratīvajām teritorijām tā dienvidos, Rušona ezera krastā, no kā tas ieguvis savu nosaukumu. Robežojas ar sava novada Riebiņu un Silajāņu pagastiem, Rēzeknes novada Feimaņu pagastu, Aglonas novada ...

                                               

Ružinas pagasts

Ružinas pagasts bija viena no Rēzeknes apriņķa pašvaldībām tā vidusdaļā. Robežojās ar Viļēnu, Sakstagala, Ozolaines, Maltas, Silajāņu un Galēnu pagastiem. Pagasta valde atradās Ružinā.

                                               

Saikavas pagasts

Saikavas pagasts bija viena no Madonas apriņķa pašvaldībām tā dienviddaļā, Aiviekstes abos krastos. Robežojās ar Madonas apriņķa Mētrienas, Ļaudonas, Praulienas un Meirānu pagastiem, kā arī Rēzeknes apriņķa Barkavas pagastu. Pagasta valde atradās ...

                                               

Sakas pagasts

Sakas pagasts ir viena no trim Pāvilostas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos Baltijas jūras krastā. Robežojās ar sava novada Pāvilostas pilsētu un Vērgales pagastu, Durbes novada Dunalkas pagastu, Aizputes novada Cīravas un Lažas pa ...

                                               

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasts ir Rēzeknes novada teritoriāla vienība tā rietumos, Rēzeknes upes kreisajā krastā. Robežojas ziemeļos pa Rēzekni ar Rikavas, Kantinieku un Audriņu pagastiem, austrumos ar Ozolmuižas pagastu, dienvidaustrumos ar Ozolaines pagast ...

                                               

Salacas pagasts

Salacas pagasts bija viena no pašvaldībām Vidzemes ziemeļrietumos, Rīgas jūras līča krastā, tagadējā Salacgrīvas novada teritorijā. Ietilpis Valmieras un Limbažu apriņķos un Alojas un Limbažu rajonos. Pagasta valde atradās 4 km uz austrumiem no S ...

                                               

Salacgrīvas pagasts

Salacgrīvas pagasts ir viena no Salacgrīvas novada administratīvajām teritorijām tā vidienē Rīgas jūras līča krastā. Robežojas ar sava novada Salacgrīvas un Ainažu pilsētām un Ainažu un Liepupes pagastiem, kā arī ar Alojas novada Staiceles un Alo ...

                                               

Salas pagasts (Babītes novads)

Salas pagasts ir viena no divām Babītes novada administratīvajām teritorijām tā rietumos Lielupes abos krastos. Robežojas ar sava novada Babītes pagastu, Jūrmalas pilsētu, Tukuma novada Slampes pagastu un Jelgavas novada Valgundes pagastu.

                                               

Salas pagasts (Salas novads)

Salas pagasts ir administratīva teritorija Salas novadā Daugavas kreisajā krastā Sēlijas ziemeļu daļā uz rietumiem no Jēkabpils. Robežojas ar sava novada Sēlpils pagastu, Jēkabpils pilsētu, Jēkabpils novada Ābeļu un Kalna pagastiem, Viesītes nova ...

                                               

Salaspils pagasts

Salaspils pagasts ir viena no divām Salaspils novada administratīvajām teritorijām, kas no visām pusēm ieskauj Salaspils pilsētu. Atrodas Daugavas labajā krastā Rīgas dienvidaustrumu pievārtē un iekļauj Doles salu. Robežojas ar Rīgu, Stopiņu nova ...

                                               

Saldus pagasts

Saldus pagasts ir viena no Saldus novada administratīvajām teritorijām tā austrumos. Robežojas ar sava novada Saldus pilsētu, Zirņu un Lutriņu pagastiem un Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagastiem.

                                               

Emburgas pagasts

Salgales pagasts ir viena no Ozolnieku novada administratīvajām teritorijām tā dienvidos, Lielupes labajā krastā. Robežojas ar sava novada Cenu pagastu, Olaines novada Olaines pagastu, Iecavas novadu, Bauskas novada Mežotnes pagastu, Rundāles nov ...

                                               

Solonājas pagasts

Salienas pagasts ir viena no Daugavpils novada administratīvajām teritorijām tā dienvidaustrumos, novada Augšzemes daļā, Baltkrievijas pierobežā. Robežojas ar sava novada Skrudalienas, Vecsalienas un Naujenes pagastiem, Krāslavas novada Ūdrīšu un ...

                                               

Salnavas pagasts

Salnavas pagasts ir viena no Kārsavas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļrietumos, Krievijas pierobežā. Robežojas ar sava novada Kārsavas pilsētu un Malnavas un Mežvidu pagastiem, Rēzeknes novada Nautrēnu pagastu, Balvu novada Krisjāņu ...

                                               

Sarkanmuižas pagasts

Sarkanmuižas pagasts bija viena no Ventspils apriņķa pašvaldībām tā rietumos, Ventas abos krastos. Robežojās ar Ventspils apriņķa Ances, Popes, Puzes, Zūru, Vārves un Užavas pagastiem. Pagasta valde atradās Sarkanmuižā. Lielākās apdzīvotās vietas ...

                                               

Sarkaņu pagasts

Sarkaņu pagasts ir viena no Madonas novada administratīvajām teritorijām tā vidienē. Robežojas ar sava novada Madonas pilsētu un Dzelzavas, Aronas un Praulienas pagastiem, Lubānas novada Indrānu pagastu un Cesvaines novada Cesvaines pagastu.

                                               

Sātiņu pagasts

Sātiņu pagasts bija viena no Kuldīgas apriņķa pašvaldībām tā dienviddaļā. Robežojās ar Saldus pilsētu un Cieceres, Zvārdes, Kursīšu, Pampāļu, Skrundas, Lutriņu un Saldus pagastiem. Pagasta valde atradās Sesilē. Lielākās apdzīvotās vietas bija Ses ...

                                               

Lones pagasts

Saukas pagasts ir viena no Viesītes novada administratīvajām teritorijām tā rietumos Saukas ezera krastā. Robežojās ar sava novada Viesītes, Elkšņu un Rites pagastiem un Neretas novada Neretas un Zalves pagastiem.

                                               

Saulkrastu pagasts

Saulkrastu pagasts ir viena no divām Saulkrastu novada administratīvajām teritorijām Rīgas jūras līča krastā. Tas ietver Saulkrastu pilsētu no sauszemes puses un robežojas ar Limbažu novada Skultes pagastu ziemeļrietumos, Sējas novadu rietumos un ...

                                               

Saunas pagasts

Saunas pagasts ir viena no Preiļu novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos. Robežojas ar sava novada Preiļu pagastu, Līvānu novada Sutru, Rožupes un Rudzātu pagastiem un Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku un Riebiņu pagastiem.

                                               

Sausnējas pagasts

Sausnējas pagasts ir viena no Ērgļu novada administratīvajām teritorijām tā dienvidos. Robežojas ar sava novada Ērgļu pagastu, Madonas novada Vestienas pagastu, Pļaviņu novada Vietalvas pagastu, Kokneses novada Iršu pagastu un Ogres novada Meņģel ...

                                               

Sāvienas pagasts

Sāvienas pagasts bija viena no Madonas apriņķa pašvaldībām tā dienviddaļā, Aiviekstes krastos. Robežojās ar Madonas apriņķa Kalsnavas, Ļaudonas un Mētrienas pagastiem, kā arī Daugavpils apriņķa Aiviekstes un Medņu pagastiem. Pagasta valde atradās ...

                                               

Seces pagasts

Seces pagasts ir viena no Jaunjelgavas novada administratīvajām teritorijām tā centrālajā daļā. Robežojas ar sava novada Daudzeses, Sērenes, Staburaga un Sunākstes pagastiem, Viesītes novada Viesītes pagastu un pa Daugavu ar Kokneses novada Kokne ...

                                               

Sēlpils pagasts

Sēlpils pagasts ir viena no divām Salas novada administratīvajām teritorijām Daugavas kreisajā krastā. Robežojas ar sava novada Salas pagastu, Jaunjelgavas novada Sunākstes un Staburaga pagastiem, Viesītes novada Viesītes lauku teritoriju un pa D ...

                                               

Sēļu pagasts

Sēļu pagasts ir viena no Mazsalacas novada administratīvajām teritorijām tā dienvidaustrumos. Robežojas ar sava novada Ramatas pagastu un Mazsalacas lauku teritoriju, Rūjienas novada Vilpulkas un Jeru pagastiem un Burtnieku novada Vecates pagastu.

                                               

Sēmes pagasts

Sēmes pagasts ir viena no Tukuma novada administratīvajām teritorijām novada austrumos. Robežojas ar Engures, Smārdes, Tumes, Pūres un Zentenes pagastiem. Pagasta centrs Sēme.

                                               

Sērenes pagasts

Sērenes pagasts ir viena no Jaunjelgavas novada administratīvajām teritorijām tā centrālajā daļā. Robežojas ar sava novada Jaunjelgavas pilsētu, Jaunjelgavas, Daudzeses un Seces pagastiem, Vecumnieku novada Valles pagastu, Ķeguma novada Birzgales ...

                                               

Sērmūkšu pagasts

Sērmūkšu pagasts bija viena no Cēsu apriņķa pašvaldībām tā vidienē. Robežojās ar Rāmuļu, Taurenes, Skujenes, Kosas un Drabešu pagastiem. Pagasta valde atradās Sērmūkšos.

                                               

Sesavas pagasts

Sesavas pagasts ir viena no Jelgavas novada administratīvajām teritorijām tā dienvidaustrumos. Robežojas ar sava novada Elejas, Platones un Vircavas pagastiem, Rundāles novada Viesturu un Svitenes pagastiem, kā arī Lietuvas Šauļu apriņķa Jonišķu ...

                                               

Rikteres pagasts

Sidgundas pagasts bija viena no Rīgas apriņķa pašvaldībām tā vidienē. Robežojās ar Allažu pagstu, Mālpils, Kastrānes, Suntažu un Ropažu pagastiem. Pagasta valde atradās Sidgundā.

                                               

Sieksātes pagasts

Sieksātes pagasts bija viena no Aizputes apriņķa pašvaldībām tā austrumos. Robežojās ar Aizputes apriņķa Rudbāržu un Valtaiķu pagastiem un Kuldīgas apriņķa Skrundas pagastu. Pagasta valde atradās Jaunsieksātē. Lielākās apdzīvotās vietas bija Jaun ...

                                               

Siguldas pagasts

Siguldas pagasts ir viena no Siguldas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļaustrumos Gaujas kreisajā krastā. Robežojas ar sava novada Siguldas pilsētu, Allažu un Mores pagastiem, Līgatnes novada Līgatnes pagastu, Mālpils novadu un pa Gau ...

                                               

Silajāņu pagasts

Silajāņu pagasts ir viena no Riebiņu novada administratīvajām teritorijām tā austrumos. Robežojas ar sava novada Galēnu, Riebiņu un Rušonas pagastiem un Rēzeknes novada Feimaņu un Silmalas pagastiem.