ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35
                                               

Kaps

Viens no senākajiem kapiem uziets 1968. gadā Irākā, Zagrosas kalnos Šanidaras alā, kur pirms 60 000 gadu ticis apbedīts 60 gadus vecs neandertāliešu vīrietis. Mirušais apglabāts no meža kosu zariem pītā guļvietā un viscaur klāts ar ziediem. Kaps ...

                                               

Kazino

Kazino ir iestāde, kurā tiek rīkotas dažādas azartspēles. Sākotnēji tā bija publiska zāle mūzikai un dejām, pašreizējiem mērķiem kazino tiek izmantoti kopš 19. gadsimta otrās puses. Starp populārākajiem kazino centriem ir Montekarlo, Lasvegasa, A ...

                                               

Kukuļošana

Kukuļošana ir krimināli sodāms, noziedzīgs nodarījums, par kuru vairums pasaules valstu, tai skaitā arī Latvija, paredz kriminālatbildību. Ar kukuļošanu parasti saprot kukuļa došanu, kukuļa ņemšanu, starpniecību kukuļošanā, kā arī kukuļa piesavin ...

                                               

Lesbiskā utopija

Lesbiskā utopija ir konceptuāla sabiedrība, utopijas veids, ko veido tikai un vienīgi bioloģiskās sievietes un kas nav nekādā veidā atkarīga no vīriešiem. Pēdējos gados arvien vairāk viendzimuma laulības un apvienības gūst plašāku atbalstu sabied ...

                                               

Mājsaimniecība

Mājsaimniecība ir viens vai vairāki cilvēki, kas dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus. Mājsaimniecības kā analīzes pamatvienību izmanto daudzos socioloģiskos, mikroekonomiskos un valsts pārvaldes modeļos un tās spēlē svarīgu lomu ekonomik ...

                                               

Mikronācija

Mikronācijas ir dažādos veidos strukturētas organizācijas vai atsevišķu cilvēku projekti, kas pasludina savu neatkarību no esošām valstīm. Parasti tās neatzīst citas valstis vai lielākās starptautiskās organizācijas. Visas mikronācijas var iedalī ...

                                               

Nacionālā inovācijas sistēma

Sistēmiska pieeja inovācijas fenomenam ir zināma jau kopš 1960. gadiem, kad OECD eksperti uzsāka pētīt lēmumus un izvēli attiecībā uz zinātni, tehnoloģijām un inovāciju. Par inovācijas kā sociāla fenomena pētniecības aizsācēju var uzskatīt austri ...

                                               

Normatīvo aktu sistematizācija

Normatīvo aktu sistematizācijas mērķis, kā piemēram, panākts ar Latvijas Civillikumu ir normatīvā materiāla sakārtošana, tā sadalīšana atsevišķās nodaļās un rubrikās. Sistematizācija tādejādi atvieglo nepieciešamo normatīvo aktu atrašanu un kalpo ...

                                               

Patriotisms

Patriotisms - līdzpilsonis, kas nāk no πατρίς - dzimtene, tēvzeme) ir savas dzimtenes, valsts mīlestība, kā arī darbošanās tās labā, aizstāvot to kā darbos, tā arī vārdos. Tas ir ļoti plašs emocionāls, ideoloģisks jēdziens, princips. Patriotisms ...

                                               

Pēckara paaudze

Pēckara jeb dzimstības uzplaukuma paaudze ir ASV un Eiropas demogrāfiskais slānis, kas nācis pēc t.s. "klusās paaudzes". Šī ir paaudze, kas uzaugusi sociālo pārmaiņu laikmetā, kad Otro pasaules karu pārdzīvojušo cilvēku ģimenēs bija relatīvi liel ...

                                               

Pilsonība

Pilsonība ir personas piederība pie kādas noteiktas valsts. Pilsonība cilvēkam piešķir gan tiesības, gan pienākumus. Juridiski pilsonība apzīmē saikni starp indivīdu un valsti. Persona, kas nav nevienas valsts pilsonis, ir bezvalstnieks.

                                               

Pirmsvalsts sabiedrība

Pirmsvalsts sabiedrības veidoja nelielas cilvēku kopas, grupas vai ciemati. To variācija varēja būt ļoti plaša ar dažādu politisko institūciju un to integrētības pakāpi. Seno sabiedrības strukturēšanās pirmsākumā cilvēki dzīvoja kā pirmatnējais b ...

                                               

Plaģiāts

Plaģiāts jeb plaģiātisms ir apzināta vai neapzināta sveša darba vai idejas pilnīga vai daļēja piesavināšanās, uzdodot to par savu un nenorādot patieso autoru. Autortiesību pārkāpums. Par plaģiātu uzskata arī gadījumu, kad darba autors ir neskaidr ...

                                               

Prostitūcija

Prostitūcija ir seksuālo pakalpojumu sniegšana par samaksu. Prostitūcijas juridiskais statuss dažādās valstīs ir ievērojami atšķirīgs. Dažās valstīs par to var sodīt ar nāvi, bet tikmēr citās tas ir pilnībā likumīgs. Latvijā prostitūcija ir legāl ...

                                               

Psihoze

Psihoze ir vispārīgs psihiatrijas apzīmējums garīgā stāvokļa veidam, kuru bieži saista ar realitātes sajūtas pazušanu. Latvijas medicīnas portālā psihoze ir definēta šādi: "Psihoze ir psihisks traucējums, kas var izpausties ar dažādiem simptomiem ...

                                               

Seksa industrija

Seksa industrija jeb seksindustrija ir industrija, kas sastāv no komercuzņēmumiem, kuri izmanto seksa darbiniekus. Tas, ko tie piedāvā, tiek saukts par pieaugušo izklaidi, jo sastāv no dažādām izklaides formām, kas netiek uzskatītas par piemērotā ...

                                               

Slaktīvisms

Slaktīvisms ir vārdu slacker un activism savienojums. Vārds parasti tiek uzskatīts par nievājošu terminu, kas apzīmē "labsajūtas" veicināšanas pasākumus, atbalstot kādu jautājumu vai sociālu problēmu, neradot fizisku vai praktisku efektu, ceļot c ...

                                               

Sociālā inovācija

Sociālās inovācijas ir jaunu ideju ģenerēšanas rezultātē radies pakalpojums. Kā definējis Eiropas institūts par publisko pārvaldi, mūsdienu projektu pieejamības apstākļos jebkura publiskās pārvaldes institūcija var kļūt par sociālo inovāciju orga ...

                                               

Sociālais radošums

Sociālais radošums ir veids, kā cilvēki rada sociālo kārtību. Ikviena darbība un doma, kas saistīta ar citiem cilvēkiem, ir sociālais radošums, kura mērķis ir radīt drošu un stabilu sociālo pasauli, kurā dzīvojam. Jēdziens sociālais radošums kļuv ...

                                               

Solons

Solons - Atēnu valstsvīrs, likumdevējs un dzejnieks. Solons bija cēlies no aristokrātiskas ģimenes, savas dzīves sākuma posmā viņš bija veiksmīgs tirgotājs. Jau no jaunības dienām viņš izcēlās ar gudrību un asu prātu. Atēnām 7.gs. pr.Kr. beigās n ...

                                               

Statistiskā novērošana

Statistiskā novērošana ir informācijas vākšana saskaņā ar iepriekš noteiktu programmu par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem. Izdala divus novērojumu veidus: valsts statistiskie novērojumi ...

                                               

Suteners

Suteners ir trešā persona prostitūtas-klienta attiecībās. Latviešu literārās valodas vārdnīca šo vārdu definē kā "vīrietis, kas pakļauj sev prostitūtas, lai iegūtu daļu no viņu ienākumiem". Latvijas Republikas Krimināllikuma 165. pants definē sut ...

                                               

Utopija

Utopija ir ideālas sabiedrības iztēlojums un kultūras mantojums. Apgalvots, ka pirmais pierakstītais utopiskais piedāvājums bijis Platona "Valsts". Termins ir izvērsts socioloģijā un ticis lietots marksistu filozofijā un politikā. Utopijas ir rei ...

                                               

Valsts (sabiedrības attīstības stadija)

Pats Sērviss par valsti uzskata sociālo organizāciju ar augstu birokrātiju un sociālās stratifikācijas līmeni. Par agrās valsts pazīmēm varētu uzskatīt: bieži ar spēcīgu militāru organizāciju, kas kontrolē populāciju un/ vai īpaši pakļautu iedzīv ...

                                               

Verdzība

Verdzība ir sociāli un juridiski beztiesisku cilvēku atrašanās cita cilvēka īpašumā, kurš tos izmanto darbā kādā tautsaimniecības nozarē vai atsevišķu darbu veikšanai. Kā jebkuru īpašumu, vergus varēja pirkt un pārdot. Mūsdienās verdzība juridisk ...

                                               

Atspiešanās

Atspiešanās vai arī pumpēšanās ir plaši pazīstams spēka vingrinājums, ar kura palīdzību attīsta lielos krūšu muskuļus un augšdelma trīsgalvainos muskuļus, kā arī deltveida muskuļa priekšējos kūlīšus. Vingrinājuma izpildē tiek izmantots cilvēka sv ...

                                               

Drafts

Drafts ir process, kurā noteikti spēlētāji tiek iedalīti dažādās sporta komandās. Draftā komandas izvēlas pieejamos spēlētājus, komandai pēc tam ir ekskluzīva iespēja noslēgt līgumu ar šo spēlētāju, nevienai citai komandai nav tiesību noslēgt līg ...

                                               

Fotofinišs

Fotofinišs ir ierīce, ar kuras palīdzību var precīzi noteikt katra sporta sacensību dalībnieka finiša laiku un vietu, kurā viņš ir finišējis. Fotofinišs tiek izmantots, ja ar neapbruņotu aci nav iespējams noteikt precīzu vietu sadalījumu, tāpat t ...

                                               

Kapteinis (sports)

Komandas kapteinis sportā ir komandas dalībnieks, kas izvēlēts par līderi laukumā. Bieži vien tas ir viens no vecākajiem un pieredzējušākajiem komandas dalībniekiem vai spēlētājs, kas var individuāli ietekmēt spēles gaitu. Parasti kapteinim ir kā ...

                                               

Klinšu kāpšana

Klinšu kāpšana ir sporta un aktīvās atpūtas veids, kur dalībnieki pārvar dabīgas vai mākslīgas vertikālas sienas. Vēsturiski attīstījusies kā militāra vai saimnieciska nodarbe, mūsdienās pastāv galvenokārt kā sportiska aktivitāte. No klinšu kāpša ...

                                               

Nāciju Sadraudzības spēles

Nāciju Sadraudzības spēles ir starptautiskas daudzu sporta veidu sacensības, kas notiek ik 4 gadus un kurās piedalās sportisti no Nāciju Sadraudzības valstīm. Pirmās šāda veida sacensības notika 1930. gadā Hamiltonā, Kanādā. Sākotnēji to nosaukum ...

                                               

Nāves grupa

Nāves grupa ir apzīmējums apakšgrupai vairāku kārtu sporta spēļu turnīrā, kuras sastāvs ir ļoti līdzvērtīgs, konkurētspējīgs un spēcīgs. Visbiežāk spēcīgas komandas nekvalificējas turnīra nākamajai kārtai, jo ir ielozētas "nāves grupā". Parasti š ...

                                               

Spēles labākais spēlētājs

Spēles labākais spēlētājs sportā ir ievērojamākais spēlētājs, gandrīz vienmēr tas, kas rada vislielāko ietekmi parastā spēlē vai sērijās. Viņš var būt no abām komandām, bet parasti no uzvarētājkomandas. Dažiem sporta veidiem ir unikālas tradīcija ...

                                               

Sporta dzēriens

Sporta dzēriens ir dzēriens, kurš paredzēts, lai palīdzētu sportistiem atgūt zaudēto šķidrumu pēc treniņiem vai sacensībām. Elektrolītu aizvietošana ļauj pilnvērtīgāk nodrošināt šķidruma atjaunošanos, kas ir svarīga noguruma aizkavēšanai fizisku ...

                                               

Sporta ģenētika

Sporta ģenētika ir ģenētikas virziens, kas pēta cilvēka genomu fiziskajā aspektā darbību. Pirmoreiz termins "fiziskā ģenētika darbība" ieviesa Klods Bušarom 1983. gadā. Tajā laikā viņš publicēja divus rakstus vienā žurnāla numurā "Exercise and Sp ...

                                               

SportsML

SportsML ir specializēts formāts ziņu industrijas interesējošajiem datiem. SportsML ir XML standarts sporta datu apmaiņai. Tā Izstrādāta, lai būtu viegli saprotama un izpildāma. Tā ietver rezultātus, sacensību grafikus un vietas, statistiku u.c. ...

                                               

Starptautiskā Orientēšanās federācija

Starptautiskā orientēšanās federācija ir orientēšanās sporta starptautiskā pārvaldes institūcija. IOF galvenais birojs atrodas Kārlstadē, Zviedrijā. IOF pārvalda četras orientēšanās disciplīnas: orientēšanos skrienot, velo orientēšanos, orientēša ...

                                               

Treneris

Treneris ir izglītības un sporta darba speciālists, kurš nodrošina sporta treniņu procesu atbilstoši treniņu mērķiem un uzdevumiem, cilvēks, kurš atdod savas zināšanas, spēku, dvēseli savam audzēknim un attīsta ne tikai viņa funkcionālās iespējas ...

                                               

WWE

WWE, Inc. ir amerikāņu izklaides kompānija, kas pārsvarā darbojas profesionālā restlinga jomā. Pašlaik tā ir lielākā profesionālā restlinga kompānija pasaulē, tās raidījumus vēro 13 miljoni cilvēku ASV, tās raidījumi tiek pārraidīti 30 valodās va ...

                                               

Ādere

Ādere ir mītisks tīklojuma veida enerģijas strāvojums zemē. Ticība āderēm ir sastopama daudzās tautās, īpaši Vācijā un Ziemeļeiropā. Āderu ekistence nav zinātniski pierādīta un tiek apšaubīta.

                                               

Higiēna

Higiēna ir pasākumu kopums, kas nodrošina cilvēka organisma normālu funkcionēšanu un veselības saglabāšanu. Pasaules veselības organizācija ir definējusi, ka higiēna ir apstākļi un ieradumi, kas uztur veselību un preventīvu darbību kopums slimību ...

                                               

INSERM

Nacionālais veselības un medicīnas pētniecības institūts ir 1964. gadā dibināta Francijas Republikas Veselības ministrijas un Zinātnes ministrijas kopīgi uzturēta pētniecības un attīstības organizācija, kas ietver daudzas laboratorijas.

                                               

Kaitējumu mazinoši pasākumi

Kaitējumu mazinoši pasākumi ir virkne publiskās veselības prakšu, kas ir ieviesta, lai mazinātu potenciālās kaitnieciskās sekas dažādai cilvēku uzvedībai, gan legālai, gan nelegālai. Galvenokārt šīs prakses attiecina uz psihotropo vielu lietošanu ...

                                               

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām ir 2006. gada 13. decembrī pieņemtā un 2008. g. 3. maijā spēkā stājusies ANO konvencija. Uzraudzību pār Konvencijas izpildi - valstu ziņojumu izvērtēšanu un vispārējo rekomendāciju izstrādi - veic P ...

                                               

Narkomānija

Narkomānija jeb narkotiku atkarība ir patoloģiska tieksme lietot narkotiskās vielas, negatīvi ietekmējot gan paša indivīda, gan arī visas sabiedrības labklājību. Pēc Pasaules Veselības organizācijas kritērijiem narkomāniju jeb narkotiku atkarību ...

                                               

Novecošana

Novecošana ir dabisks, neatgriezenisks, ilgstošs bioloģisks process cilvēka organisma individuālajā attīstībā. Organismu novecošanas cēloņus un likumsakarības pētī īpaša zinātnes nozare - gerontoloģija, kuras galvenais uzdevums ir paildzināt cilv ...

                                               

Retās slimības

Retās slimības ir tās slimības, kuru statistika Eiropā parasti nepārsniedz 1 gadījumu uz 2000 iedzīvotāju, bet ASV, kad tās skar mazāk nekā 200 000 valsts iedzīvotāju, tas ir, vienu no 1500. Uz 2014 gadu pasaulē ir zināmas 6000 - 8000 reto slimīb ...

                                               

Stetoskops

Stetoskops ir akustisks instruments, kas palīdz sadzirdēt cilvēka vai dzīvnieka orgānu darbību, tādu, kā sirds toņi, elpošana, zarnu peristaltika. To izmanto medicīnā diagnostiskiem nolūkiem. Ierīce sastāv no vienkāršas vai dubultas galvas, diafr ...

                                               

Vegānisms

Vegānisms ir filozofiska nostāja un dzīvesveids, kura atbalstītāji cenšas neizmantot dzīvniekus pārtikai, apģērbam, izklaidei vai citiem nolūkiem. Vegāni izvairās no jebkāda veida dzīvnieku izcelsmes produktu lietošanas. Visbiežākie šādas izvēles ...

                                               

Veģetārisms

Veģetārisms ir uztura veids, kura pamatā ir augu valsts barība, bet netiek ēsti produkti, kas iegūti, nogalinot dzīvniekus. Pareizi veidots veģetārs uzturs ir atzīts par veselīgu jebkura vecuma cilvēkiem. Daudzu pētījumu rezultātā ir atklāts, ka ...