ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 338
                                               

Gaišzilā zīlīte

Gaišzilā zīlīte ir neliels zīlīšu dzimtaa dziedātājputns, kas ligzdo Austrumeiropas austrumos un Āzijā. Izdala 8 pasugas. Nesenā pagātnē gaišzilā zīlīte tika sistematizēta zīlīšu ģintī Parus, tomēr pēdējo gadu DNS pētījumi zīlīšu dzimtas sistemāt ...

                                               

Garastīte

Garastīte ir garastīšu dzimtas Latvijā dzīvojoša dziedātājputnu suga, kas plaši izplatīta Eirāzijas mērenajā joslā, sākot ar Rietumeiropu un beidzot ar Tālajiem Austrumiem. Garastītei ir 17 pasugas. Mūsdienās sudrabrīkles garastīte izdalīta kā at ...

                                               

Garkaklis

Garkaklis jeb garkakla pīle ir pīļu dzimtas ūdensputns, kas pieder peldpīļu apakšdzimtai. Ģeogrāfisko variāciju nav. Garkaklis ir populārs medību putns. Tuvākie radinieki Kergelēna garkaklis Anas eatoni un dzeltenknābja garkaklis Anas georgica.

                                               

Garknābja gaura

Garknābja gaura jeb melgāle ir liela auguma pīļu dzimtas ūdensputns, kas pieder gauru apakšdzimtai. Sastopama Eirāzijā un Ziemeļamerikā, Grenlandē un Islandē.

                                               

Garstilbis

Garstilbis ir īlenknābju dzimtas tārtiņveidīgo putnu suga, kurai ir 5 pasugas. Tas plasi izplatīts visā pasaulē, gandrīz visos kontinentos, izņemot Antarktīdu un attālākās salas okeānos.

                                               

Gredzenūbele

Gredzenūbele ir vidēja auguma baložu dzimtas putns, kas mājo plašā areālā Eiropā un Āzijā, sastopama arī Ziemeļāfrikas pašos ziemeļos. 1980. gados introducēta Ziemeļamerikā. Ziemo ligzdošanas areālā, taču mēdz veikt dispersīvus klejojumus. Tai ir ...

                                               

Grieze

Grieze ir vidēji liels dumbrvistiņu dzimtas dzērvjveidīgais putns, kas izplatīts gandrīz visā Eiropā, izņemot Islandi, Pireneju pussalu un Skandināvijas ziemeļu daļu. Tā ligzdo arī Āzijā no Rietumāzijas līdz Ķīnas ziemeļrietumiem un Sibīrijas cen ...

                                               

Grīšļu ķauķis

Grīšļu ķauķis ir neliels kāpelētājķauķu dzimtas dziedātājputns. Tas ir viens no visretākajiem Eiropas dziedātājputniem, kas ligzdo nelielā areālā Eiropas austrumos, ziemo Āfrikā. Ģeogrāfisko variāciju nav. Grīšļu ķauķis Eiropā pirms apmēram 200 g ...

                                               

Gugatnis

Gugatnis ir viena no sloku dzimtas tārtiņveidīgo putnu sugām. Nesenā pagātnē tas tika sistematizēts kā vienīgā suga gugatņu ģintī, bet saskaņā ar jaunāko sistemātiku to klasificē šņibīšu ģintī. Ģeogrāfisko variāciju nav. Tas ir gājputns, izņemot ...

                                               

Ģirlicis

Ģirlicis ir neliela auguma žubīšu dzimtas dziedātājputns, kas sastopams Eiropā, Āzijas rietumos un Ziemeļāfrikā. Ģeogrāfisko variāciju nav.

                                               

Hjūma ķauķītis

Hjūma ķauķītis ir neliels ķauķīšu dzimtas dziedātājputns, kas ligzdo Āzijas iekšzemes kalnu reģionā, ziemo galvenokārt Indijā. Izšķir divas pasugas. Tuvākā radniecība Hjūma ķauķītim ir ar dzeltensvītru ķauķīti, un nesenā pagātnē abas Hjūma ķauķīš ...

                                               

Iedzeltenais ķauķis

Iedzeltenais ķauķis ir neliels kāpelētājķauķu dzimtas dziedātājputns. Ģeogrāfisko variāciju nav. Iedzeltenais ķauķis, salīdzinot ar citiem koku ķauķiem, mājo vistālāk ziemeļos. Ligzdo Eiropā, izņemot dienvidrietumus, un šaurā joslā uz austrumiem ...

                                               

Īsknābja zoss

Īsknābja zoss ir vidēja auguma pelēko zosu ģints ūdensputnu suga, kas ligzdo Atlantijas un Ziemeļu Ledus okeāna salās, bet ziemo Eiropas ziemeļaustrumos, galvenokārt Lielbritānijā.

                                               

Īspirkstu cīrulis

Īspirkstu cīrulis ir cīruļu dzimtas dziedātājputnu suga. Izdala 8 pasugas. Izplatības areāls ļoti plašs, sastopams Eiropā, Āzijā un Āfrikā. Lai arī kopējā populācija nedaudz samazinās, suga nav apdraudēta.

                                               

Īspirkstu mizložņa

Īspirkstu mizložņa jeb Rietumu mizložņa ir neliels, mežos dzīvojošs mizložņu dzimtas dziedātājputns, kas sastopams Eiropas un Āzijas rietumu daļā un Āfrikas ziemeļos. Izdala 5 īspirkstu mizložņu pasugas.

                                               

Jūras ērglis

Jūras ērglis ir liela izmēra vanagu dzimtas plēsīgais putns. Izdala divas pasugas. Sastopams Eirāzijas ziemeļu daļā. Latvijā jūras ērglis ir samērā parasta plēsīgo putnu suga, kas sava lielā izmēra dēļ ir viegli pamanāma. Ligzdojošo putnu skaits ...

                                               

Jūras krauklis

Jūras krauklis, jūraskrauklis jeb kormorāns, arī ūdenis ir jūraskraukļu dzimtas pelikānveidīgais putns. Izdala 5 pasugas. Eiropā pašlaik dzīvo apmēram 1.2 miljoni jūras kraukļu, lai gan nesenā pagātnē tie bija gandrīz izmiruši, jo zvejnieki tos u ...

                                               

Jūras šņibītis

Jūras šņibītis ir neliels sloku dzimtas bridējputns. Ģeogrāfisko variāciju nav. Ligzdo Eirāzijas un Ziemeļamerikas arktiskajās piekrastēs un Ziemeļu Ledus okeāna salās, kā arī kalnu tundrā. Migrācijas laikā reti, bet regulāri sastopams arī Latvij ...

                                               

Jūras zīriņš

Jūras zīriņš ir kaiju dzimtas jūras putnu suga. Ģeogrāfisko variāciju nav. Tai ir cirkumpolāra ziemeļu puslodes izplatība, ligzdo galvenokārt uz ziemeļiem no polārā loka. Kopumā tā ligzdošanas areāls aptver arktiskos un subarktiskos apgabalus Eir ...

                                               

Jūras žagata

Jūras žagata ir jūras žagatu dzimtas bridējputns, kuram ir 4 pasugas. Tā sastopama Eiropā, Āzijā un Āfrikā. Jūras žagata ir Fēru Salu nacionālais putns.

                                               

Kajaks

Kajaks ir vidēja auguma kaiju dzimtas putnu suga, kurai ir 4 pasugas. Tas ligzdo Eirāzijas un Ziemeļamerikas ziemeļu daļā. Lielākā daļa populācijas, izņemot Islandes, Ziemeļu jūras un Baltijas jūras piekrastes populācijas un dažas Kanādas krasta ...

                                               

Kākaulis

Kākaulis ir pīļu dzimtas ūdensputnu suga, kas pieder pie gauru apakšdzimtas. Kākaulis ir vienīgā suga kākauļu ģintī. Ligzdo ziemeļu puslodes ziemeļos - tundrā, ziemās migrē nedaudz uz dienvidiem, kur ziemo jūru piekrastēs un plašos iekšzemes ūdeņ ...

                                               

Kalnu ķeģis

Kalnu ķeģis, arī kalnu kaņepītis ir Latvijā samērā reti sastopama un neligzdojoša žubīšu dzimtas dziedātājputnu suga, kas pieder pie kaņepīšu ģints. Izdala 9 pasugas. Ligzdo divās nošķirtās populācijās ziemeļrietumu Eiropā un Āzijas centrālajā da ...

                                               

Kalnu zoss

Kalnu zoss ir vidēja auguma pelēko zosu ģints ūdensputnu suga, kas ligzdo Centrālāzijā un ziemo Dienvidāzijā. Introducēta Kanādā, Spānijā un Lielbritānijā. Savvaļas populācijas izplatījušās arī citur Rietumeiropā. Latvijā līdz šim bijuši pieci ka ...

                                               

Kanādas zoss

Kanādas zoss ir liela auguma pīļu dzimtas ūdensputnu suga, kas pieder pie melno zosu ģints. Tās dabīgais izplatības areāls ir ļoti plašs un aptver gandrīz visu Ziemeļameriku. Kanādas zoss ligzdo Kanādas un Aļaskas tundrā un mērenajā joslā, ligzdo ...

                                               

Kaņepītis

Kaņepītis ir maza auguma žubīšu dzimtas dziedātājputnu suga, kurai ir 7 pasugas. Tas ligzdo Eiropā, Latviju ieskaitot, Āzijā un Ziemeļāfrikā. Daļēji kaņepīši ir nometnieki, bet daudzas austrumu un ziemeļu populācijas ir gājputni un ziemo ligzdoša ...

                                               

Karaliskais ērglis

Karaliskais ērglis ir liela auguma vanagu dzimtas plēsīgais putns, kas pieder ērgļu ģintij. Tas ligzdo Eiropas dienvidaustrumos un Āzijas rietumu un centrālajā daļā. Lielākā daļa populācijas ir gājputni un ziemo Āfrikas ziemeļaustrumos un Āzijas ...

                                               

Kārklu ķauķis

Kārklu ķauķis jeb kārklu sisinātājķauķis ir maza auguma sisinātājķauķu dzimtas dziedātājputns, kas sastopams Eiropā, Āzijā un Āfrikā. Izdala 3 pasugas.

                                               

Karošknābis

Karošknābis jeb platknābja ibiss ir ibisu dzimtas pelikānveidīgais putns, kas sastopams Eiropā, Āzijā un Ziemeļāfrikā. Tam ir trīs pasugas.

                                               

Klinšu balodis

Klinšu balodis ir plaši izplatīts baložu dzimtas putns, kuram ir 9 savvaļas pasugas un mājas baloža pasuga. Tā dabīgais izplatības areāls aptver Eiropas dienvidus, Āzijas dienvidrietumus un Āfrikas ziemeļdaļu. Šī suga cēlusies Āzijas dienvidos, k ...

                                               

Klinšu ērglis

Klinšu ērglis ir vanagu dzimtas vanagveidīgais putns. Izdala 6 pasugas. Klinšu ērglis ir viens no vislabāk zināmajiem plēsīgajiem putniem, jo tas dzīvo gandrīz visā ziemeļu puslodē. Kādreiz tas bija bieži sastopams putns, bet mūsdienās tas ir izz ...

                                               

Klusais ķauķis

Klusais ķauķis ir neliels kāpelētājķauķu dzimtas dziedātājputns. Sastopams Eiropas austrumos un Āzijas rietumos un centrālajā daļā. Ģeogrāfisko variāciju nav.

                                               

Koku čipste

Koku čipste ir neliela auguma cielavu dzimtas dziedātājputns, kas ligzdo Eiropas un Centrālāzijas mērenās joslas mežos, ziemo tropiskajā Āfrikā un Indijā. Tai ir 2 pasugas. Koku čipstes tuvākā radiniece ir zaļganā čipste.

                                               

Kovārnis

Kovārnis jeb ķāķis ir vidēja izmēra vārnu dzimtas putns. Izdala 4 pasugas. Kovārnis sastopams lielākajā daļā Eiropas, Āzijas rietumos un Ziemeļāfrikā. Latvijā parasts ligzdotājs un nometnieks, parasti ligzdo pilsētās un apdzīvotās vietās, kā arī ...

                                               

Krastu čurkste

Krastu čurkste ir neliela auguma bezdelīgu dzimtas dziedātājputns, kas pieder krastu čurkstu ģintij. Krastu čurkstei ir 6 pasugas.

                                               

Krāšņā pūkpīle

Krāšņā pūkpīle ir liela auguma pīļu dzimtas ūdensputnu suga, kas pieder pie gauru apakšdzimtas. Tā ligzdo ziemeļu puslodes arktiskajās piekrastēs Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā. Ziemot tā dodas uz neaizsalstošām arktiskām un subarktiskām jūrām. L ...

                                               

Krauklis

Krauklis ir liela auguma vārnu dzimtas putns, viens no lielākajiem zvirbuļveidīgo kārtā. Izdala 11 pasugas, kas ārēji atšķiras pavisam nedaudz, lai gan ģenētiskie pētījumi norāda uz nozīmīgām atšķirībām. Par kraukļiem sauc arī citas liela auguma ...

                                               

Krauķis

Krauķis ir liela auguma vārnu dzimtas putns, kas sastopams Eirāzijā. Izdala divas pasugas. Latīņu vārds frugilegus latviski nozīmē barības vākšana.

                                               

Krīklis

Krīklis jeb kriķis ir pīļu dzimtas medījams ūdensputns, kas pieder peldpīļu apakšdzimtai. Tā ir plaši izplatīta pīļu suga, kas ligzdo Eirāzijas mērenejā joslā. Lielākā daļa ir gājputni un ziemot dodas uz Eiropas un Āzijas dievidiem vai Āfrikas zi ...

                                               

Krūmu ķauķis

Krūmu ķauķis ir neliels kāpelētājķauķu dzimtas dziedātājputns. Sastopams Eiropas austrumdaļā, Centrālāzijā un Dienvidāzijā. Ģeogrāfisko variāciju nav.

                                               

Kuitala

Kuitala jeb kluite ir sloku dzimtas tārtiņveidīgais putns. Izšķir 3 pasugas. Kuitala ir viena no izplatītākajām kuitalu sugām pasaulē, ligzdo Eiropas un Āzijas mērenajā joslā. Lielākā daļa kuitalu populācijas ir gājputni, ziemojot Āfrikā, Eiropas ...

                                               

Kukaiņu piekūns

Kukaiņu piekūns ir piekūnu dzimtas plēsīgais putns. Tas ligzdo Eiropas austrumos un Āzijā, ziemo Āfrikā. Pēc vairošanās sezonas tas bieži ieklejo Rietumeiropā. Tā radniecīgākā suga ir Amūras piekūns, kurš kādreiz tika sistematizēts kā kukaiņu pie ...

                                               

Ķeģis

Ķeģis jeb parastais ķeģis ir neliels žubīšu dzimtas dziedātājputns, kas izplatīts Eirāzijā un Ziemeļamerikā. Izšķir divas pasugas.

                                               

Ķerra

Ķerra ir vidēji liela pīļu dzimtas nirējpīle, kas sastopama Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā, ligzdojot areāla pašos ziemeļos, bet ziemojot dienvidos, Āzijā sasniedzot Indiju, bet Ziemeļamerikā Meksiku.

                                               

Ķīķis

Ķīķis ir vidēja auguma vanagu dzimtas Latvijā ligzdojošs plēsīgais putns, kas galvenokārt sastopams mežos lielākajā daļā Eiropas un Āzijas rietumdaļas. Ķīķis ir gājputns un ziemo Āfrikas tropu biomā. Eiropā ligzdo 110 000 - 160 000 ķīķu pāru, un ...

                                               

Ķīvīte

Ķīvīte ir tārtiņu dzimtas bridējputns. Tā ir izplatīta plašā areālā Eirāzijā uz dienvidiem no Ziemeļu polārā loka, no Atlantijas okeāna līdz Klusajam okeānam. Lielākā daļa populācijas ir gājputni, bet siltāko reģionu ķīvītes ir nometnieki. Ģeogrā ...

                                               

Ķivulis

Ķivulis ir maza auguma žubīšu dzimtas dziedātājputns, kas plaši sastopams Eiropā un Āzijā, kā arī pašos Ziemeļāfrikas ziemeļos Vidusjūras krastā. Ģeogrāfisko variāciju nav. Ķivuļa populācija dalās divās daļās, kas katra ligzdo Palearktikas ekozon ...

                                               

Lakstīgala

Lakstīgala ir mušķērāju dzimtas dziedātājputnu suga, kas pieder pie čakstīšu apakšdzimtas. Ģeogrāfisko variāciju nav.Tā ligzdo Eiropas ziemeļu un austrumu teritorijās - Skandināvijā, Somijā, Austrumeiropā, kā arī Kaukāzā un šaurā joslā Centrālāzi ...

                                               

Lapzemes stērste

Lapzemes stērste ir Arktikas stērstu dzimtas dziedātājputns. Tai ir 5 pasugas. Sastopama Eiropā, Āzijā, Ziemeļamerikā un Grenlandē. Visa populācija ir gājputni.

                                               

Lāsainais ķauķis

Lāsainais ķauķis jeb lāsainais sisinātājķauķis ir maza auguma sisinātājķauķu dzimtas dziedātājputns, kas sastopams Eiropā un Āzijā. Izdala divas pasugas.