ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 337
                                               

Baltmugurdzenis

Baltmugurdzenis ir dzilnu dzimtas putnu suga. Izdala 12 pasugas. Tas sastopams Eiropas un Āzijas mērenās joslas mežu zonā.

                                               

Baltpieres zoss

Baltpieres zoss ir liela auguma pīļu dzimtas putnu suga. Izdala 5 pasugas. Baltpieres zosij ir ļoti plašs izplatības areāls, kas aptver Eirāziju un Ziemeļameriku, Grenlandes un Islandes salas ieskaitot. Tā ligzdo tundrā, izplatības areāla ziemeļu ...

                                               

Baltsvītru krustknābis

Baltsvītru krustknābis ir neliela auguma žubīšu dzimtas dziedātājputns, kas sastopams Eirāzijā un Ziemeļamerikā. Izšķir divas pasugas.

                                               

Baltvaigu garkaklis

Baltvaigu garkaklis ir pīļu dzimtas ūdensputns, kas pieder peldpīļu apakšdzimtai. Tas ligzdo Karību reģionā, Dienvidamerikā un Galapagu salās, apmetoties viegli sāļās ūdenstilpēs. Daudz retāk baltvaigu garkaklis novērojams saldūdens tilpēs. Tas m ...

                                               

Baltvaigu zoss

Baltvaigu zoss ir vidēja auguma pīļu dzimtas ūdensputnu suga, kas pieder pie melno zosu ģints. Tā ligzdo galvenokārt arktiskajās salās Atlantijas okeāna ziemeļos un Ziemeļu Ledus okeānā, veidojot trīs nozīmīgas populācijas. Katrai no tām ir atšķi ...

                                               

Baltvēderis

Baltvēderis jeb Eirāzijas baltvēderis, arī švūkšķis ir pīļu dzimtas ūdensputns, kas pieder meža pīļu ģintij. Tam ir plašs izplatības areāls Vecajā pasaulē, bet ziemas periodā tas migrācijā sasniedz Ugandu Āfrikā un Jaungvineju, bet reizēm mēdz ie ...

                                               

Bārdzīlīte

Bārdzīlīte ir zvirbuļveidīgo putnu suga, kas apdzīvo tikai viena veida biotopus - plašus niedrājus lielā daļā Eirāzijas. Piemērotās vietās samērā parasta ligzdojoša suga arī Latvijā. Bārdzīlīte ir vienīgā suga bārdzīlīšu ģintī un bārdzīlīšu dzimt ...

                                               

Bēdrozis

Bēdrozis jeb Sibīrijas bēdrozis, arī Sibīrijas sīlis ir neliela auguma vārnu dzimtas putns, kas plaši izplatīts Eirāzijas ziemeļu reģionu mežu zonā. Izdala 5 pasugas. Lai gan bēdrozis ir plaši izplatīts, tā populācija līdz ar lauksaimniecības un ...

                                               

Bezdelīga

Bezdelīga ir visizplatītākais bezdelīgu dzimtas putns. Bezdelīgai izdala 8 pasugas. Bezdelīga ir sastopama visos kontinentos, izņemot Antarktīdu. Tā ligzdo ziemeļu puslodes teritorijās - Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā, bet ziemo dienvidu puslodē: ...

                                               

Bezdelīgu piekūns

Bezdelīgu piekūns ir maza auguma piekūnu dzimtas plēsīgais putns. Izdala 2 pasugas. Latvijā mājo nominālpasuga Falco subbuteo subbuteo. Bezdelīgu piekūns izplatīts visā Eiropā, izņemot tās ziemeļu daļu un fragmentāri Rietumeiropā. Tas sastopams a ...

                                               

Bikšainais apogs

Bikšainais apogs ir pūču dzimtas plēsīgo putnu suga, kas izplatīta ziemeļu puslodes mērenajā joslā. Bikšainajam apogam ir 7 pasugas. Nometnieks, bet atsevišķos gados klejo.

                                               

Bikšainais klijāns

Bikšainais klijāns ir liels vanagu dzimtas plēsīgais putns, kuram ir 3 vai 4 pasugas. Tas ligzdo Eirāzijas un Ziemeļamerikas arktiskajos un subarktiskajos reģionos, bet ziemot dodas nedaudz uz dienvidiem - mērenajā joslā.

                                               

Birztalu stērste

Birztalu stērste ir neliela auguma stērstu dzimtas putnu suga, kas ligzdo Austrumeiropas un Āzijas ziemeļu daļā, ziemo Dienvidaustrumāzijā. Migrācijas laikā regulāri ieceļo Eiropas rietumu un centrālajā daļā. Tai ir divas pasugas.

                                               

Bišu dzenis

Bišu dzenis jeb Eiropas bišu dzenis ir ļoti krāšņs zaļvārnveidīgo kārtas bišu dzeņu dzimtas putns, kas pieder bišu dzeņu ģintij. Sastopams Eirāzijā un Āfrikā. Latvijā agrāk bijis rets maldu viesis, bet kopš 2003. gada ligzdo katru gadu. Ģeogrāfis ...

                                               

Brūnā čakste

Brūnā čakste jeb sētas čakste ir čakstu dzimtas zvirbuļveidīgais putns, kas pieder čakstu ģintij. Visā Eiropā brūnā čakste ir īpaši aizsargājama suga. To populācija Rietumeiropas valstīs strauji samazinājās 1970. gados, kas bija kā sekas intensīv ...

                                               

Brūnais ibiss

Brūnais ibiss ir ibisu dzimtas pelikānveidīgais putns. Tā ir visplašāk sastopamā ibisu suga pasaulē. Brūnais ibiss ligzdo Eiropas, Āzijas siltākajos reģionos, Āfrikā un Austrālijā, Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas austrumu krastā. Latvijā brūnai ...

                                               

Brūnkakla gārgale

Brūnkakla gārgale ir gārgaļu dzimtas migrējošs ūdensputns, kas sastopams ziemeļu puslodes ziemeļu daļā. Tā ir visbiežāk sastopamā gārgaļu suga pasaulē. Brūnkakla gārgale ligzdo Arktikas un Subarktikas reģionos, bet ziemo jūrā, piekrastes ūdeņos.

                                               

Brūnkaklis

Brūnkaklis jeb raudava ir vidēja auguma pīļu dzimtas nirējpīle, kas izplatīta lielā daļā Eiropas un Āzijas, uz dienvidiem no tundras zonas. Sastopama arī Latvijā. Āzijā un Eiropas ziemeļdaļā ligzdojošie brūnkakļi ir gājputni, bet Eiropas centrāla ...

                                               

Brūnspārnu ķauķis

Brūnspārnu ķauķis ir maza auguma ķauķu dzimtas dziedātājputns, kas ligzdo Eiropā, Āzijā un Ziemeļāfrikā, ziemo Āfrikā uz dienvidiem aiz Sahāras. Tam ir 4 pasugas.

                                               

Cekulainais cīrulis

Cekulainais cīrulis jeb cekulcīrulis ir cīruļu dzimtas dziedātājputns, kas sastopams lielākajā daļā Eiropas, Latviju ieskaitot, Ziemeļāfrikā un Āzijā. Sugai izšķir daudzas ģeogrāfiskās variācijas, kopumā cekulainajam cīrulim ir 33 pasugas.

                                               

Cekuldūkuris

Cekuldūkuris jeb cekulainais dūkuris ir dūkuru dzimtas ūdensputnu suga, kas ligzdošanas laikā mājo saldūdens ezeros, dīķos vai upēs. Šai sugai ir 3 pasugas. Latvijā mājo nominālpasuga - Podiceps cristatus cristatus.

                                               

Cekulpīle

Cekulpīle ir pīļu dzimtas Latvijā ligzdojoša ūdensputnu suga, kas pieder pie nirējpīļu ģints. Tai ir ļoti plašs izplatības areāls, cekulpīle ir sastopama Eirāzijā, Āfrikā un Ziemeļamerikā.

                                               

Cekulzīlīte

Cekulzīlīte ir neliels zīlīšu dzimtas dziedātājputns, kas sastopams tikai Eiropā. Izdala 7 pasugas. Nesenā pagātnē cekulzīlīte tika sistematizēta zīlīšu ģintī Parus, tomēr pēdējo gadu DNS pētījumi zīlīšu dzimtas sistemātikā ir ieviesuši izmaiņas.

                                               

Ceru ķauķis

Ceru ķauķis ir neliels kāpelētājķauķu dzimtas dziedātājputns. Ligzdo Eiropā un Āzijas rietumos un centrālajā daļā, ziemo Āfrikā. Ģeogrāfisko variāciju nav.

                                               

Citroncielava

Citroncielava ir neliela auguma cielavu dzimtas dziedātājputns, kas mājo Eirāzijas centrālajā daļā. Tai ir divas pasugas.

                                               

Čuņčiņš

Čuņčiņš ir Latvijā ļoti bieži sastopams ķauķīšu dzimtas dziedātājputns, kurš izplatīts teju vai visā Eiropā, kā arī Āzijas taigas zonā. Ziemo Āfrikas ziemeļos, Eiropas un Āzijas dienvidos. Izdala 6 pasugas ar pakāpenisku pazīmju nomaiņu. Zinātnis ...

                                               

Čūskērglis

Čūskērglis ir vidēja auguma vanagu dzimtas plēsīgais putns. Izšķir divas pasugas. Čūskērglim ir plašs izplatības areāls Vecajā pasaulē. Saskaņā ar Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības datiem tā nav apdraudēta putnu suga, ...

                                               

Dadzītis

Dadzītis jeb ciglis ir žubīšu dzimtas dziedātājputns, kas pieder dadzīšu apakšdzimtai. Dadzītim ir 14 pasugas, no kurām Latvijā ligzdo nominālpasuga carduelis carduelis. Līdz apmēram 2000. gadam kā pirmais putna nosaukums tika lietots vārds "cigl ...

                                               

Daglā čakstīte

Daglā čakstīte ir maza auguma mušķērāju dzimtas dziedātājputns, kas sastopama Eiropā, Āzijas rietumu un centrālajā daļā un Āfrikā. Ģeogrāfisko variāciju nav.

                                               

Dārza ķauķis

Dārza ķauķis ir maza auguma ķauķu dzimtas dziedātājputns, kas ligzdo Eiropā un Āzijā, ziemo Āfrikā uz dienvidiem aiz Sahāras. Tam ir divas pasugas.

                                               

Dārza stērste

Dārza stērste ir neliela auguma stērstu dzimtas putnu suga, kas sastopama Eirāzijā un Āfrikā. Ģeogrāfisko variāciju nav.

                                               

Daurijas bezdelīga

Daurijas bezdelīga ir bezdelīgu dzimtas dziedātājputns, kas sastopams plašā areālā Eirāzijas dienvidos un austrumos, no Portugāles un Spānijas līdz Japānai, kā arī Āfrikā. Tai ir 8 pasugas.

                                               

Dižknābis

Dižknābis jeb svirpis ir žubīšu dzimtas dziedātājputns, kas ir vienīgā suga dižknābju ģintī. Izšķir 6 pasugas.

                                               

Dižraibais dzenis

Dižraibais dzenis ir dzilnu dzimtas putnu suga. Izdala 24 pasugas. Tas galvenokārt dzīvo Palearktikas mežos, sastopams Eirāzijā no Atlantijas okeāna līdz Klusajam okeānam un Āfrikas ziemeļrietumos. Nereti šo putnu var novērot arī apdzīvotās vietā ...

                                               

Dumbrcālis

Dumbrcālis ir dumbrvistiņu dzimtas putns, kas pieder dumbrcāļu ģintij. Dumbrcālim izdala 3 pasugas. Tas ir sastopams bagātīgi aizaugušu ūdenstilpju krastos visā Eiropā, izņemot Skandināvijas ziemeļos, Āzijā, Japānu un Koreju ieskaitot, un Ziemeļā ...

                                               

Dzeguze

Parastā dzeguze jeb vienkārši dzeguze ir vidēji liels dzegužu dzimtas putns. Tā ir plaši izplatīta suga Eiropā, Āzijas ziemeļos un Tālajos Austrumos. Dzeguze pazīstama ar īpatnējo ligzdošanas bioloģiju - dzeguze ligzdu netaisa, bet olas iedēj cit ...

                                               

Dzeltenā cielava

Dzeltenā cielava ir cielavu dzimtas dziedātājputnu suga, kurai ir 10 pasugas. Tai ir plašs izplatības areāls, sastopama Eiropā, Āzijā un Ziemeļāfrikā. Kādreizējā pasuga - austrumu dzeltenā cielava - mūsdienās izdalīta kā atsevišķa suga.

                                               

Dzeltenā stērste

Dzeltenā stērste ir stērstu dzimtas Latvijā ligzdojoša putnu suga. Tai ir trīs pasugas. Tā ir tipiska Vecās Pasaules putnu suga. Dzeltenā stērste ligzdo Eirāzijā, ziemeļu robežai sekojot mežu līnijai. Lielākā daļa populācijas ir nometnieki, bet z ...

                                               

Dzeltenais tārtiņš

Dzeltenais tārtiņš ir vidēja auguma tārtiņu dzimtas bridējputns. Ģeogrāfisko variāciju nav. Dzeltenā tārtiņa zinātniskais nosaukums Pluvialis apricaria atvasināts no latīņu valodas un latviski nozīmē" apsauļojies lietusnesējs” pluvialis -" lietu ...

                                               

Dzeltenknābja gārgale

Dzeltenknābja gārgale ir liela auguma gārgaļu dzimtas migrējošs ūdens putns, kas ligzdo Arktikā, bet ziemo galvenokārt Klusā okeāna ziemeļu krastos un Atlantijas okeāna austrumu krastā pie Norvēģijas.

                                               

Dzeltensvītru ķauķītis

Dzeltensvītru ķauķītis ir neliels ķauķīšu dzimtas dziedātājputns, kas ligzdo Āzijas mērenās joslas mežos. Izteikts gājputns. Ziemo Āzijas dienvidos un austrumos. Ģeogrāfisko variāciju nav. Tuvākā radniecība dzeltensvītru ķauķītim ir ar Hjūma ķauķ ...

                                               

Dzērve

Pelēkā dzērve jeb vienkārši dzērve ir liels dzērvju dzimtas putns. Ģeogrāfisko variāciju nav. Tā ir viena no divām dzērvju dzimtas sugām, kas sastopamas Eiropā). Pelēkā dzērve dzīvo Centrāleiropā un Ziemeļeiropā, bieži sastopama arī Latvijā. Tā s ...

                                               

Dziedātājstrazds

Dziedātājstrazds ir mežastrazdu dzimtas putns, kuram ir ļoti plašs izplatības areāls Eirāzijā, bet tas sastopams arī Ziemeļāfrikā un Austrālāzijā. Dziedātājstrazdam ir 4 pasugas. Molekulārie pētījumi liecina, ka šīs sugas tuvākie radinieki ir ārē ...

                                               

Dzilnītis

Dzilnītis ir dzilnīšu dzimtas dziedātājputns. Izdala 21 pasugu, kuras iedala 3 grupās: S. e. europaea, S. e. caesia un S. e. sinensis grupa. Sastopams plašā mērenās joslas areālā Eiropā un Āzijā, kā arī pašos Ziemeļāfrikas rietumos. Ziemo ligzdoš ...

                                               

Egļu krustknābis

Egļu krustknābis ir žubīšu dzimtas suga, kas pieder pie dadzīšu apakšdzimtas. Izšķir 19 psugas. Tā ir plaši izplatīta putnu suga un sastopama Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā. Egļu krustknābis parasti ziemo ligzdošanas areālā, tomēr atkarībā no sku ...

                                               

Eirāzijas sloka

Eirāzijas sloka jeb vienkārši sloka ir sloku dzimtas tārtiņveidīgais bridējputns. Ģeogrāfisko variāciju nav. Sloka izplatīta gandrīz visā Eiropā, izņemot Islandi un kontinenta galējos ziemeļus, kā arī tās izplatība Dienvideiropā ir fragmentāra. T ...

                                               

Erickiņš

Erickiņš jeb rudais erickiņš ir maza auguma mušķērāju dzimtas dziedātājputns, kas sastopams Eiropā, Āzijā un Āfrikā. Izdala divas pasugas.

                                               

Ezeru ķauķis

Ezeru ķauķis jeb ezera ķauķis ir neliels kāpelētājķauķu dzimtas dziedātājputns. Sastopams Eiropā, Āzijā un Āfrikā. Izdala 4 pasugas.

                                               

Gaigala

Gaigala jeb nira ir viena no pīļu dzimtas ūdensputniem, kas pieder gauru apakšdzimtai. Tai raksturīga Holarktiska izplatība: sastopama Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā. Gaigalai ir divas pasugas. Sugas zinātniskais nosaukums atvasināts no sengrieķu ...

                                               

Gaišais ķauķis

Gaišais ķauķis jeb malējiņš ir maza auguma ķauķu dzimtas dziedātājputns, kas ligzdo Eiropā un Āzijā, ziemo Āfrikā un Āzijas dienvidos. Lielākā daļa populācijas ir izteikti gājputni, bet salīdzinoši neliela daļa populācijas Āzijas dienvidos ir nom ...