ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 282
                                               

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Drīz pēc pilsētas atbrīvošanas Latvijas brīvības cīņu laikā 1919. gada 6. oktobrī Jēkabmiesta apriņķa skolas ēkā Pasta ielā 1 tika nodibināta Jēkabmiesta Valsts vidusskola, kas bija pirmā reāltipa skola tālaika Jaunjelgavas apriņķī. Pirmais skola ...

                                               

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija ir ģimnāzija Jelgavā, kas piedāvā trīs dažādas izglītības programmas: humanitārā un sociālā virziena programmu, profesionāli orientētu komerczinību programmu, kā arī matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena ...

                                               

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola ir valsts vidusskola, kas piedāvā divas pamatizglītības programmas, un trīs vidējās izglītības programmas - vispārizglītojošā virziena programmu un divas specializētās programmas: humanitārā un sociālā virziena pro ...

                                               

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jelgavas Valsts ģimnāzija ir 1922. gadā dibināta valsts ģimnāzija, kas atrodas Jelgavā. 2020. gadā piedāvāja 2 pamatizglītības un 4 vidējās izglītības programmas.

                                               

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Andris Ameriks, politiķis Ojārs Kehris, ekonomists Romualds Jermaks, komponists Ints Lubējs, rakstnieks Artis Pabriks, politiķis Ojārs Spārītis, vēsturnieks ansis, reperis un mūzikas producents

                                               

Krāslavas Valsts ģimnāzija

Krāslavas Valsts ģimnāzija ir Krāslavas skola, kas realizē pamatizglītības otrā posma programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena progr ...

                                               

Ogres Valsts ģimnāzija

Ogres Valsts ģimnāzija ir Ogres vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības otrā posma, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.

                                               

Siguldas Valsts ģimnāzija

Siguldas Valsts ģimnāzija ir Siguldas vidējās izglītības iestāde, kurā ir matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, humanitārā un sociālā virziena valodu programma, humanitārā un sociālā virziena cilvēkzinību programma un vispārizg ...

                                               

Talsu Valsts ģimnāzija

Talsu Valsts ģimnāzija dibināta 1919. gadā kā Talsu pilsētas meiteņu un zēnu vidusskola Fr. Cirķeļa mājā K. Mīlenbaha ielā 30. Sākotnēji tā bija reālskolas tipa, 1920./1921. mācību gadā to pārveidoja par četrklasīgo Valsts Talsu vidusskolu, bet 1 ...

                                               

Valkas ģimnāzija

Valkas ģimnāzija ir Valkas skola, kas realizē pamatizglītības otrā posma programmu un vidējās izglītības programmas - vispārizglītojošā virziena programmu, matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu, vispārizglītojošā virziena mazāk ...

                                               

Valmieras Valsts ģimnāzija

Pamatizglītības otrā posma 7 9. klase matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma kods: 23013111, Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011, Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virzien ...

                                               

Viļakas Valsts ģimnāzija

Viļakas Valsts ģimnāzija ir Viļakas vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības otrā posma, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.

                                               

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola ir Zentas Mauriņas vārdā nosaukta vidusskola, kas atrodas Skolas ielā 1, Grobiņā. Tā izveidota 2019. gadā, Grobiņas ģimnāziju, Kapsēdes pamatskolu, Bārtas pamatskolu un Gaviezes pamatskolu pievienojot Gr ...

                                               

Daukstes pamatskola

2015. gada 29. decembrī Gulbenes novada dome pieņēma lēmumu likvidēt Daukstes pamatskolu mazā skolēnu skaita dēļ. 2015./2016. mācību gadā 1. klasē šajā skolā nav iestājies neviens bērns. Skolu likvidēja ar 2016. gada jūliju.

                                               

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola ir profesionālās mūzikas ievirzes jeb interešu izglītības iestāde Jēkabpilī, kas atrodas Daugavas kreisajā pusē, upes malā. Adrese: Brīvības ielā 198 un Brīvības ielā 203.

                                               

Jēkabpils 2. vidusskola

Jēkabpils 2. vidusskola ir viena no vidējās izglītības mācību iestādēm pilsētā. Mācības skolā notiek divvalodīgi latviešu un krievu valodā. Atrodas Jēkabpilī Jaunā ielā 44. Skola ir Jēkabpils pilsētas domes pakļautībā. Pašreizējā skolas direktore ...

                                               

Jēkabpils 3. vidusskola

Jēkabpils 3. vidusskola ir viena no vidējās izglītības mācību iestādēm Jēkabpilī. Mācības skolā notiek latviešu valodā. Skola atrodas Slimnīcas ielā 5 un ir Jēkabpils pilsētas domes pakļautībā. Pašreizējā skolas direktore ir Ligita Ašnevica.

                                               

Jēkabpils Poļu pamatskola

Jēkabpils Poļu pamatskola bija viena no pamatizglītības iestādēm Jēkabpilī. 2011. gadā tā tika pievienota Jēkabpils pamatskolai, tās vietā izveidojot Jēkabpils pamatskolas filiāli ar nosaukumu Jēkabpils Poļu pamatskola.

                                               

Jēkabpils vakara vidusskola

Jēkabpils vakara vidusskola ir viena no vidējās izglītības mācību iestādēm pilsētā. Mācības skolā notiek latviešu valodā un krievu valodā. Atrodas Jēkabpilī Palejas ielā 32. Skola ir Jēkabpils pilsētas domes pakļautībā. Pašreizējā skolas direktor ...

                                               

Krustpils pamatskola

Krustpils pamatskola viena no senākajām skolām Jēkabpilī. Izglītības iestāde atrodas Jēkabpils pilsētas teritorijā, taču administratīvi to pārvalda Krustpils novads un tā ir lielākā novada skola. Skolas adrese: Jēkabpils, Madonas ielā 48, Krustpi ...

                                               

Kalnciema vidusskola

1839. gadā tika atklāts pirmais skolas nams – Kalnciema pagasta tautskola, 1901. gadā tika uzcelts jauns skolas nams. Pirmā pasaules kara laikā abas pirmās skolas ēkas nodega. 1922. gadā tika likti pamati jaunai skolas ēkai. 1924. gadā uzsākts mā ...

                                               

Ainažu jūrskola

Ainažu jūrskola bija pirmā jaunā tipa jūrskola Latvijas teritorijā. Dibināta Ainažos 1864. gada 23. novembrī pēc Krišjāņa Valdemāra iniciatīvas. Par pirmo skolas priekšnieku kļuva Kristiāns Dāls.

                                               

Jānis Breikšs (skolotājs)

Dzimis 1850. gada 23. 7. oktobrī Vecpiebalgas pagasta Kalna krogā Reiņa Breikša un viņa sievas Līzes ģimenē. Beidzis Baltijas skolotāju semināru Rīgā, bija skolotājs Cēsu pareizticīgo draudzes skolā, no 1878. gada vadīja Mangaļu jūrskolu. Miris 1 ...

                                               

Dundagas jūrskola

Dundagas jūrskola dibināta 1869. gadā Ģipkā, balstoties uz 1867. gada jūrskolu likumu kā I zemākās kategorijas jūrskola. 1894. gadā jūrskola no Ģipkas tiek pārcelta uz Mazirbi. Kopš 1880.gada bija II kategorijas jūrskola. Periodā no 1869. līdz 18 ...

                                               

Engures jūrskola

Jūrskola dibināta 1875. gada 2. maijā, balstoties uz 1867. gada jūrskolu likumu, kā I zemākās kategorijas jūrskola, kurā sagatavoja tuvbraucēju stūrmaņus. Kopš 1880. gada jūrskola bija 2. kategorijas jūrskola, no 1875. līdz 1898. gadam jūrskolā m ...

                                               

Jūrkalnes jūrskola

Jūrskola dibināta pēc 1867. gada jūrskolu likuma un darbojusies Pilsberģes muižā. Sākotnēji bija I zemākās kategorijas jūrskola. No 1880. gada bija II kategorijas jūrskola kurā sagatavoja tālbraucēju stūrmaņus un tuvbraucēju kapteiņus. Pēc 1902. ...

                                               

Krišjāņa Valdemāra Rīgas jūrskola

1789. gadā nodibināja Rīgas Navigācijas skolu, 1805. gadā to pievienoja kā nodaļu Rīgas 2. apriņķa skolai, bet 1820. gadā slēdza. 1839. gadā kapteinis D. H. Foss Rīgā nodibināja privātu jūrniecības skolu matrožu sagatavošanai, 1844. gadā to savā ...

                                               

Mangaļu jūrskola

Mangaļu jūrskola bija jūrskola, kas no 1876. līdz 1915. gadam darbojās Mangaļu pagasta Rīnūžos. Pēc audzēkņu skaita Mangaļu jūrskola bija lielākā jūrskola Krievijas impērijā. Jūrskolas priekšnieki bija Jānis Breikšs un Alfrēds Žagers.

                                               

Ventspils jūrskola

Jūrskola dibināta balstoties uz 1867. gada jūrskolu likuma kā I zemākās kategorijas jūrskola, kurā sagatavoja tuvbraucēju stūrmaņus. Jūrskolas priekšnieks bija F. Mīlenbergs. 1880. gadā to pārveidoja par III augstākās kategorijas jūrskolu, bet pē ...

                                               

Krāslavas Varavīksnes vidusskola

Krāslavas Varavīksnes vidusskola ir Krāslavas skola, kuras 1 3. klases un pirmsskolas sagatavošanas grupa Aronsona ielā 3, bet 4 12. klases Nikodema Rancāna ielā 4. Skolas mērķis ir iesaistīt bērnus un vecākus kultūru vērtību apguvē, veicināt viņ ...

                                               

Kuldīgas Centra vidusskola

Kuldīgas Centra vidusskola ir vispārizglītojošā mācību iestāde Kuldīgā. Skola tika dibināta 1977. gada 1.septembrī ar nosaukumu Kuldīgas 3. vidusskola. Skolas nosaukums tika mainīts 1997. gadā.

                                               

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

Skolas ēka celta Kuldīgas vācu ģimnāzijas vajadzībām par Vācu vecāku savienības vākto naudu un atklāta 1930. gadā. Tūlīt pēc Otrā pasaules kara ēkā atradās Kuldīgas 1. pamatskola. Vēlākajos gados ēkas trešajā stāvā atradās pilsētas bērnu bibliotē ...

                                               

Kuldīgas pamatskola

Kuldīgas pamatskola bija vispārizglītojoša skola Kuldīgā, Ventspils ielā 16. Par ēkas pirmsākumiem ziņu nav. Vien zināms, ka no 20. gadsimta 20. gadiem līdz pat mūsdienām tā ir saistīta ar pilsētas skolu dzīvi. Šeit bija izvietota viena no četrām ...

                                               

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde Kuldīgā. Dibināta 1989. gadā kā Kuldīgas 78. arodvidusskola, kas atradās bijušajā Baltijas skolotāju semināra ēku kompleksā. Semināra galvenā ēka celta 1879. g ...

                                               

Pelču speciālā internātpamatskola

Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs ir Kuldīgas novada Domes dibināta speciālās izglītības iestāde izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kura īsteno vairākas speciālās izglītības programmas. Skolas darbības tiesiskais ...

                                               

Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

humanitārā un sociālā virziena programma ar padziļinātu kursu vēsturē 31012011, vispārizglītojošā virziena programma 31011011, pamatizglītības otrā posma izglītības programma 23011111, speciālās pamatizglītības otrā posma 7 9. klase programma izg ...

                                               

Ludzas pilsētas ģimnāzija

Ludzas pilsētas ģimnāzija ir Ludzas novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

                                               

Jaunmārupes pamatskola

Jaunmārupes pamatskola ir 2005. gadā dibināta mācību iestāde, kas atrodas Mārupes novada Jaunmārupes ciemā. Pirmsskolā ir 8 grupas un skolā mācās bērni no 1. līdz 9. klasei.

                                               

Mārupes Valsts ģimnāzija

Par skolas pirmsākumu uzskata 1904. gadu, kad Drustu ielā 13 mājskolotāja Sofija Veisa nodibināja privātskolu, kurā mācījās Bieriņu muižas vācu: Lindenruh kalpotāju, amatnieku un zemnieku bērni. 1910. gadā privātskolu pārcēla uz veco Bieriņu muiž ...

                                               

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola ir vispārizglītojošā mācību iestāde, kas atrodas Komunālajā ielā 2, Daugavpilī. Tā ir vienīgā Daugavpils skola Daugavas kreisajā krastā. Skolā darbojas dažādi interešu pulciņi. 2006./2007. mācību gadā bija 28 kla ...

                                               

Tukuma Ernesta Birznieka-Upīša 1. pamatskola

Tukuma Ernesta Birznieka-Upīša 1. pamatskola ir viena no pamatizglītības iestādēm Tukumā. Šobrīd skolā mācās vairāk nekā 400 bērnu gadā, tajā darbojas vairāki pulciņi. Skola sadraudzējas ar Bēkes skolu Šēselē, Vācijā, mācoties vācu valodu, skolēn ...

                                               

Pelēču pamatskola

Pelēču pamatskola ir pirmsskolas izglītības un pamata izglītības skola Pelēčos, Pelēču pagastā, Preiļu novadā. Pašreizējā direktore - Anna Karčevska. Skolā tiek realizētas šādas mācību programmas: Speciālās pamatizglītības programma izglītojamaji ...

                                               

Preiļu 1. pamatskola

Preiļu 1. pamatskola ir vispārējās izglītības iestāde Preiļos, Preiļu novadā. Atrodas Preiļos, Daugavpils ielā 34. Pašreizējā direktore Nora Šņepste. Skolā ir iespējams apgūt vairākas pamatizglītības programmas. 2015./2016. mācību gadā skolā mācā ...

                                               

Preiļu 2. vidusskola

pamatizglītības mazākumtautību programma speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem pamatizglī ...

                                               

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs ir interešu izglītības iestāde Preiļos, Preiļu novadā. Atrodas Preiļos, Kooperatīva ielā 6. Pašreizējā direktore - Aija Caune. Tehniskās jaunrades nodaļa atrodas Preiļos, Aglonas ielā 24. Reģistrācijas numur ...

                                               

Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola

Preiļu novada vakara un neklātienes vidusskola bija vispārējās izglītības iestāde Preiļos, Preiļu novadā. Tā atradās Preiļos, Celtnieku ielā 2. Tās pēdējā direktore bija Klaudija Zarāne. Skola nodibināta 1948. gadā. Skola tika slēgta 2018. gada 3 ...

                                               

Preiļu novads

Preiļu novads ir pašvaldība Preiļu rajona centrālajā daļā, Latgalē. Novada centrs atrodas Preiļos. Pēc 2021. gada Administratīvi teritoriālās reformas novadā iekļauts Aglonas pagasts, Aizkalnes pagasts, Galēnu pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu paga ...

                                               

Priekuļu sākumskola

Priekuļu sākumskola bija vispārējās izglītības iestāde Saunas pagastā, Preiļu novadā. Atradās Skolas ielā 8, Prīkuļos. Tās pēdējā direktore bija Ruta Rožāne. Tā slēgta 2018. gada 31. augustā. Skolā tika realizētas programmas: pamata izglītības pr ...

                                               

Biržu internātpamatskola

Biržu internātpamatskola ir pamatskola, kura atrodas Podvāzes ielā 1 Biržos. Tā nodrošina pamatizglītību un interešu izglītību, kā arī labus sadzīves apstākļus internātā, četrreizēju ēdināšanu, medicīnisko uzraudzību, logopēda un psihologa pakalp ...

                                               

Tukuma 3. pamatskola

Tukuma 3. pamatskola ir skola, kas atrodas Lielajā ielā 18 Tukumā, kur tiek īstenotas dažādas pamatizglītības programmas, kā arī Lielajā ielā 31, kur tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma.