ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 278
                                               

Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīca

Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca atrodas Rēzeknē - pašā pilsētas centrā iepretim piemineklim "Vienoti Latvijai" - Baznīcas ielas un Atbrīvošanas alejas stūrī, Atbrīvošanas alejā 89. Tas ir jaunākais dievnams Rēzeknes pilsētā. Tā ir R ...

                                               

Riebiņu baznīca

Riebiņu Svētā Pētera un Svētā Pāvila Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Riebiņu novada Riebiņu pagasta centrā Riebiņos.

                                               

Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca

Rīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca ir Romas Katoļu Baznīcas dievnams Pils ielā 5 Vecrīgā. Uzcelts 1785. gadā pseidoromāņu stilā kā trīsjomu celtne ar cilindriskām velvēm, segta ar divslīpņu skārda jumtu. Baznīcas mūra sienas ir apmestas u ...

                                               

Rīgas Svētā Alberta baznīca

Rīgas Svētā Alberta Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rīgas arhidiecēzes draudzes baznīca, kas atrodas Zemgales priekšpilsētā, Āgenskalnā, Liepājas ielā 38. Baznīca celta Rīgas 700 gadu jubilejā, par godu sv. bīskapam Albert ...

                                               

Rīgas Svētā Antona Romas katoļu baznīca

Rīgas Svētā Antona baznīca ir Romas Katoļu Baznīcas dievnams Ķengaragā, Maskavas ielā 309a. Tā ir viena no jaunākajām katoļu baznīcām Latvijā, uzcelta 2015. gadā, to iesvētot arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam. Pēc ilgiem gadiem, kad Rīgas Sv. An ...

                                               

Rīgas Svētā Franciska baznīca

Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rīgas arhidiecēzes draudzes baznīca, kas atrodas Katoļu ielā 16, Rīgā, Latvijā.

                                               

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīca

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīca un klosteris ir Romas Katoļu Baznīcas dievnams Klostera ielā 2, Vecrīgā. 13. - 17. gadsimta valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Dievkalpojumi notiek latgaliešu, latviešu un angļu valodā.

                                               

Rikavas baznīca

Rikavas Dieva apredzības Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Rēzeknes novada Rikavas pagasta centrā Rikavā. Viena no izcilākajām vēlīnā klasicisma sakrālajām celtnēm Latga ...

                                               

Rozentovas baznīca

Rozentovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Rēzeknes novada Maltas pagasta centrā Maltā. Dievnams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

                                               

Rubeņu baznīca

Rubeņu Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Jēkabpils novada Rubenes pagasta centrā Rubeņos.

                                               

Rudzātu baznīca

Rudzātu Svētā Jēkaba Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Līvānu novada Rudzātu pagasta centrā Rudzātos. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

                                               

Rugāju katoļu baznīca

Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Rugāju novada Rugāju pagasta centrā Rugājos.

                                               

Rundēnu baznīca

Rundēnu Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Ludzas novada Rundēnu pagasta centrā Rundēnos. Baznīca ir bez torņiem, apkārt dzelzs žogs uz akmen ...

                                               

Ruskulovas baznīca

Ruskulovas Lurdas Dievmātes Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Kārsavas novada Salnavas pagastā Kūkovas ciemā. Viena no senākām Latgales koka baznīcām.

                                               

Rušonas baznīca

Rušonas Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Riebiņu novada Rušonas pagasta ciemā Rušonā. Dievnams kopā bijušo klosteri un apbūvi ir valsts nozīmes a ...

                                               

Saldus katoļu baznīca

Saldus Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Liepājas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Saldū. Adrese: J. Rozentāla ielā 16.

                                               

Salnavas baznīca

Salnavas Svētā Jāņa saucēja balss tuksnesī Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Kārsavas novada Salnavas pagasta centrā Salnavā. Vietējas nozīmes aizsargājamais arhitektūra ...

                                               

Sarkaņu baznīca

Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Rēzeknes novada Lendžu pagasta Sarkaņos starp Sedzera un Cirmas ezeriem. Pirmā zināmā k ...

                                               

Siguldas katoļu baznīca

Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rīgas arhidiecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Siguldas novada centrā Siguldā, Raunas ielā 8.

                                               

Silenes baznīca

Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Daugavpils novada Skrudalienas pagasta centrā Silenē. Lielākais koka katoļu dievnams Jelgavas diecēzē.

                                               

Skaistas baznīca

Skaistas Svētā Antona Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Krāslavas novada Skaistas pagasta centrā Skaistā.

                                               

Sprogu baznīca

Sprogu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Balvu novada Vīksnas pagasta Dampadruvas ciemā.

                                               

Spruktu baznīca

Spruktu Svētā Antona Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Daugavpils novada Naujenes pagasta Spruktu ciemā.

                                               

Stiglovas baznīca

Stiglovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Latvīšu Stiglovā. Izvietota ceļu Ludza - Kārsava - Pudinova - St ...

                                               

Stirnienes baznīca

Stirnienes Svētā Laurencija Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Varakļānu novada Varakļānu pagasta Stirnienē.

                                               

Strūžānu katoļu baznīca

Strūžānu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā Strūžānu ciemā.

                                               

Subates katoļu baznīca

Subates Svētā Miķeļa Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Ilūkstes novada Subates pilsētā. Adrese: Tirgus laukumā 17.

                                               

Sventes baznīca

Sventes Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Daugavpils novada Sventes pagasta centrā Sventē.

                                               

Šķēdes Svētīgā Adriana Romas katoļu kapela

Šķēdes Svētīgā Adriana Romas katoļu kapela ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Liepājas diecēzes draudzes kapela. Tā atrodas Saldus novada Šķēdes pagasta centrā Šķēdē. Kapelu iesvētīja Liepājas diecēzes bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis, klātesot ...

                                               

Šķilbēnu jaunā baznīca

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagasta centrā Rekovā.

                                               

Šķilbēnu vecā baznīca

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagasta centrā Rekovā. Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Mūsdienās baznīca va ...

                                               

Talsu Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca

Talsu Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Liepājas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Talsos. Adrese: Ruģēna ielā 6.

                                               

Tilžas katoļu baznīca

Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Balvu novada Tilžas pagasta centrā Tilžā. Lielākā koka baznīca Latvijā, no 1994. gada valsts nozīmes arhitektūras p ...

                                               

Vaiņodes Svētā Krusta Romas katoļu baznīca

Vaiņodes Svētā Krusta Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Liepājas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta centrā Vaiņodē. Adrese: Elkoņu ielā 2. Dievnams atrodas netālu no Vaiņodes stacijas ēkas.

                                               

Vanagu baznīca

Vanagu Svētās Annas Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Vārkavas novada Upmalas pagasta Vanagos.

                                               

Vārkavas baznīca

Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Vārkavas novada centrā Vecvārkavā. Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

                                               

Varnaviču baznīca

Varnaviču Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Krāslavas novada Kaplavas pagasta Varnaviču ciemā.

                                               

Vecpils Svētā Laurencija Romas katoļu baznīca

Vecpils Svētā Laurencija Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Liepājas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Durbes novada Vecpils pagasta centrā Vecpilī. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

                                               

Vecumnieku katoļu kapela

Vecumnieku svētīgā Jāņa Pāvila II Romas katoļu kapela ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes draudzes kapela. Tā atrodas Vecumnieku novada Vecumnieku pagasta centrā Vecumniekos.

                                               

Ventspils Svētā Krusta Romas katoļu baznīca

Ventspils Svētā Krusta Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Liepājas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Ventspilī. Adrese: Jūras iela 32.

                                               

Vidsmuižas baznīca

Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Riebiņu novada Galēnu pagasta Galēnos. Dievnams ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.

                                               

Viļakas katoļu baznīca

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Viļakas novada centrā Viļakā. Dievnams ir Ziemeļlatgales katoļu centrs un valsts nozīmes arhitektūras pie ...

                                               

Viļānu katoļu baznīca

Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Viļānu novada centrā Viļānos, Kultūras laukumā 6a. Dievnams kopā ar darbojošu klosteri ir viens no retaji ...

                                               

Višķu baznīca

Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Daugavpils novada Višķu pagasta Višķos. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Viena no nedaudzām baznīcā ...

                                               

Zemgales baznīca

Zemgales Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Daugavpils novada Demenes pagasta Zemgales ciemā.

                                               

Zilupes katoļu baznīca

Zilupes Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Zilupes novada centrā Zilupē, Baznīcas ielā 19.

                                               

Zirņu Svētā Mārtiņa Romas katoļu kapela

Zirņu Svētā Mārtiņa Romas katoļu kapela ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Liepājas diecēzes draudzes kapela. Tā atrodas Saldus novada Zirņu pagasta centrā Zirņos, Bērzu ielā 4.

                                               

Znotiņu baznīca

Znotiņu Dievmātes Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Līvānu novada Sutru pagasta Znotiņos.

                                               

Zosnas baznīca

Zosnas Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Rēzeknes novada Lūznavas pagasta Zosnā. Dievnams ir viena no mazākajām koka baznīcām Latgalē un vecākā Rā ...

                                               

Daugavpils Svētā Nikolaja vecticībnieku baznīca

Daugavpils vecticībnieku baznīca, arī Daugavpils Jaunbūves pirmās draudzes vecticībnieku baznīca vai I Vecticībnieku baznīca, ir viens no sešiem Daugavpils vecticībnieku dievnamiem. Tā atrodas Daugavpils pilsētā, Baznīckalnā, Puškina ielā 16a.