ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 246
                                               

Ļaundaris

Ļaundaris ir ļauns tēls dažādos stāstos, vēsturiskos stāstījumos, daiļliteratūras darbos un kinofilmās. Literatūrā un kino šī persona parasti ir negatīvs tēls, kurš cīnās pret pozitīvajiem tēliem. Ļaundaris ir tāda persona, kura dara otram ko sli ...

                                               

Mayday

Mayday ir starptautisks briesmu signāls, kas radiotelefonijā nozīmē to pašu, ko SOS signāls radiotelegrāfijā. Kaut arī signāla nosaukums angļu valodā nozīmē "maija diena", tas cēlies, angliski transkribējot franču valodas vārdu m`aidez, kas ir sa ...

                                               

Mātes diena

Mātes diena jeb māmiņas diena ir starptautiski svētki par godu māmiņām, kas Latvijā tiek svinēti otrajā maija svētdienā. Šajā dienā apsveikumus saņem māmiņas atšķirībā no starptautiskās sieviešu dienas 8. martā, kad tiek sveiktas arī tās sieviete ...

                                               

Matrjoška

Matrjoška) ir tradicionāla krievu rotaļlieta. Tā ir no koka izdobta parasti 16 - 17 centimetrus augsta lelle, kurā var ielikt tādu pašu tikai mazāku lelli, savukārt mazākajā lellē - vēl mazāku lelli un tā tālāk. Šīs lellītes parasti ir apgleznota ...

                                               

Medības

Medības jeb medīšana, arī medniecība, ir savvaļas dzīvnieku izsekošana un iegūšana. Medībās mēdz doties pārtikas ieguvei, dzīvnieku populāciju kontrolei, sporta un izklaides nolūkos, kā arī medību trofeju ieguvei. Lielākoties tiek medīti zīdītāji ...

                                               

Melnā piektdiena (iepirkšanās)

Melnā piektdiena ir neoficiāls apzīmējums ASV nākamajai piektdienai pēc Pateicības dienas. Kopš 1952. gada tā tiek uzskatīta par Ziemassvētku iepirkšanās sezonas sākumu ASV, lai arī apzīmējums "Melnā piektdiena" ieviesies vēlāk. Daudzos veikalos ...

                                               

Metamais kauliņš

Metamais kauliņš ir neliels ripināms objekts daudzskaldņa formā, uz kura skaldnēm ir skaitļi, punkti - tā dēvētās acis - vai citi simboli. To izmanto šo skaitļu nejaušai ģenerēšanai. Metamais kauliņš ir veidots tā, lai jebkurš skaitlis, kas ir uz ...

                                               

Metro

Metro jeb metropolitēns ir pazemes dzelzceļa sistēma pilsētas teritorijā ar augstu kapacitāti un biežumu, kā arī no pārējās transporta sistēmas atdalītām sliedēm. Metro sistēma parasti tiek celta ļoti blīvi apdzīvotās teritorijās, lai atvieglotu ...

                                               

Minoritāte

Minoritāte jeb mazākumgrupa ir cilvēku grupa, kas atšķiras no sociālās grupas, kam pieder valdošās sociālās varas pozīcijas sabiedrībā. Terminu lieto gan sociālajās zinātnēs, gan tiesību zinātnē. Tas var būt definēts dažādu valstu normatīvajos ak ...

                                               

Mirušo piemiņas diena

Mirušo piemiņas diena jeb Svecīšu vakars ir īpaša svētku diena, kas ieviesta kristīgajā baznīcā, lai īpaši atcerētos un Dieva priekšā pieminētu savus aizgājējus. Romas katoļu baznīca Mirušo piemiņas dienu svin kā Visu dvēseļu dienu nākamajā dienā ...

                                               

Moins!

Moins! bija sveiciens latviešu valodas vienkāršrunā 20. gadsimta vidū. To izmantoja, sasveicinoties tuviem vīriešu kārtas paziņām. Pamazām izspiedis cits vienkāršrunas sveiciens - itāļu izcelsmes Čau!. Sveiciens moin sarunvalodā izplatīts Ziemeļv ...

                                               

Monarhija

Monarhija ir valsts pārvaldes forma, kad augstākā vara pār valsti viena valdnieka rokās. Monarha troni ieņem pēc radniecības principa, parasti uz visu mūžu. Vēsturiski monarha kontrolē parasti bija augstākā likumdošana un izpildvara, nereti arī b ...

                                               

Monopols (spēle)

"Monopols" ir galda spēle, kuras mērķis ir iegūt lielāko bagātību. Spēlētāji pārvietojas pa spēļu galdu, pamatojoties uz izmesto kauliņu skaitlisko vērtību. Viņi pērk un pārdod īpašumus, tajos veidojot mājas un viesnīcas, no pretiniekiem tiek saņ ...

                                               

Nardi

Nardi jeb bekgemons ir galda spēle, kuru spēlē divi spēlētāji. Izmantojot divus metamos kauliņus, spēlētāji atbilstoši noteikumiem pārvieto savus 15 kauliņus. Galda virsmu veido 24 šauri trijstūri, kas tiek saukti par punktiem. Šie trijstūri ir s ...

                                               

Neaizsargājams darbs

Neaizsargājams darbs ir darbs, kurus neaizsargā autortiesības, vai arī tie darbi, kuriem autortiesību mantiskā daļa ir zaudēta vai beigusies. Latvijā un vairums Rietumu pasaules valstīs autortiesības beidzas 70 gadus pēc autora nāves. Autora pers ...

                                               

Nelegālā narkotiku tirdzniecība

Nelegālā narkotiku tirdzniecība ir globāls melnā tirgus paveids, kas nodarbojas ar aizliegtu psihotropo substanču audzēšanu, ražošanu, izplatīšanu un pārdošanu. Pie nelegālās narkotiku tirdzniecības pieder arī ierobežotas pieejamības legālo vielu ...

                                               

Noziegums

Noziegums ir tāda noteikumu un likumu pārkāpšana, par ko valdošā autoritāte var piespriest notiesāšanu. Kad neformālās attiecības un sankcijas izrādās neefektīvas, lai nodrošinātu kādas valsts vai citas administratīvās teritorijas, vai cilvēku gr ...

                                               

Okupācija

Okupācija nozīmē citas valsts sagrābšanu ar bruņotu spēku un savas pārvaldības ieviešana tajā. Okupācijas juridiskais skaidrojums tika noformulēts 1907. gada Hāgas konvencijā. Saskaņā ar konvencijas 42. pantu, teritorija ir okupēta, kad tā ir pak ...

                                               

Panseksualitāte

Panseksualitāte ir seksuālās tieksmes, romantisku vai emocionālu jūtu izpausme pret visu dzimumu un dzimšu pārstāvjiem. Pašidentificēti panseksuāli cilvēki uzskata panseksualitāti par seksuālu orientāciju, apgalvojot, ka dzimte un dzimums ir nesv ...

                                               

Parlamentārisms

Parlamentārās sistēmas galvenā pazīme ir pilnīga valdības atbildība parlamentam. Valdību veido parlaments, un parlaments arī ir tiesīgs to atcelt un nomainīt. Valsts galva un valdības galva ir dažādi amati un personas. Valsts galva monarhijās ir ...

                                               

Paslēpes

Paslēpes ir pārsvarā bērnu spēle, kurā viens vai vairāki spēles dalībnieki noslēpjas un ir viens vai vairāki meklētāji, kas cenšas pēc iespējas ātrāk atrast noslēpušos dalībniekus. Šo spēli var spēlēt, ja ir vismaz divi cilvēki. Paslēpēm ir vairā ...

                                               

Pastiprinājums

Pastiprinājums ir jēdziens uzvedības psiholoģijā. Tas nozīmē tādu reakciju apkārtējā vidē uz indivīda rīcību, kuras rezultātā indivīds iegūst sev vēlamu rezultātu. Saskaņā ar attiecīgo teoriju, ja indivīds regulāri novēro pozitīvu pastiprinājumu, ...

                                               

Pasts

Pasts ir informācijas un taustāmu priekšmetu transportēšanas metode. Visbiežāk, izmantojot pastu, tiek nosūtīti dažādi dokumenti, reklāmas un rēķini, kā arī sīkas paciņas. Mūsdienās pasts nogādā sūtījumus jebkurā pasaules malā. Jebko, kas tiek sū ...

                                               

Pederastija

Pederastija ir homoseksuālas attiecības starp pieaugušu vīrieti un puisi pubertātes vai pusaudžu vecumā. Vārds cēlies no grieķu valodas vārda paiderastia, kas nozīmē "mīlestība pret puišiem". Vēsturiski pederastija daudzās kultūrās pastāvējusi to ...

                                               

Pedofilija

Pedofilija ir seksuāla novirze, kas izpaužas kā dzimumtieksme pret personām pirmspubertātes vecumā vai agrīnajos pusaudžu gados. Personas, kam piemīt pedofilija, tiek dēvētas par pedofiliem. Pedofili parasti tiek definēti kā 16 vai vairāk gadus v ...

                                               

Piektdiena, 13. datums

Piektdiena, kas iekrīt jebkura mēneša 13. datumā, daudzās kultūrās tiek uzskatīta par neveiksmīgu dienu. Cilvēki patur atmiņā "mīklainās sakritības", kad kādi negatīvi notikumi atgadās piektdienā, 13. datumā. Daži šo pazīmi traktē kā cilvēka psih ...

                                               

Piesārņojums

Vides piesārņojums ir jebkādas vielas vai enerģijas formas kaitējums videi, apdraudot tajā esošo organismu veselību un dzīvību. Galvenais piesārņojuma klasifikācijas veids ir pēc vides - gaisa piesārņojums, ūdens piesārņojums un sauszemes piesārņ ...

                                               

Polandball

Polandball, arī karogbumbas, ir interneta lietotāju radīts fenomens. Šis interneta fenomens izpaužas kā zīmējumu sērija jeb komikss, kuros galvenie varoņi ir bumbas, kas iekrāsotas dažādu valstu karogu krāsās, simbolizējot šīs valstis, un tās izs ...

                                               

Premjerministrs

Premjerministrs jeb valdības vadītājs ir valsts izpildvaras valdības vadītājs. Parlamentārās valstīs, arī Latvijā, premjerministra postenis parasti ir amats ar vislielāko varu, kurpretim prezidenta vara ir visai ierobežota un tam piemīt pārsvarā ...

                                               

Prezidentālisms

Prezidentālajā iekārtā valsts galva jeb prezidents veido valdību un vada tās darbu, ir neatkarīgs no likumdevēja un var ietekmēt tā darbību. Valstīs ar prezidentālo iekārtu prezidents ir noteicošā politiskā institūcija un nācija uztic atbildību p ...

                                               

Profesija

Profesija, amats jeb arods ir institucionalizēts noteiktu zināšanu un iemaņu kopums, ko persona iemanto, izejot noteiktu profesionālās izglītības ciklu, un, ko tā var izmantot atalgojuma vai peļņas gūšanai attiecīgajā nozarē. Bieži tiek veidotas ...

                                               

Projekta plāns

Projekta plāns ir dokuments, kurā ir noformulēts projekta mērķis, izpildes laiks, resursi, projekta izpildītāju uzdevumi un atbildība. Projekta mērķu plānošanas process ietver galvēnā mērķa dekompozīciju uz apakšmērķiem. Projekta plānošana faktis ...

                                               

Puzle

Puzle ir mozaīka, kas sastāv no vairākiem kopā savietojamiem gabaliņiem, kuri parasti kopā veido attēlu. Tiek uzskatīts, ka pirmo puzli 1760. gadā izgatavoja gravieris un kartogrāfs Džons Spilsberijs no Londonas - izmantodams vienu no savām kartē ...

                                               

Racionalitāte

Racionalitāte ir izpratnes veids par lietu būtību pēc to nozīmes un atbilstības noteiktām, cilvēka prāta normētām likumsakarībām. Tas ir veids, kā cilvēki nonāk pie secinājumiem, apsverot lietas pārdomāti. Par racionalitāti uzskata ne vien lietu ...

                                               

Radošā šķira

Radošā šķira ir cilvēku grupa, ko ASV sociālais zinātnieks PhDr Ričards Florida uzskata par ekonomiskās attīstības virzītājspēku ASV postindustriālajās pilsētās. R. Florida radošo šķiru dala divās daļās: radošie profesionāļi," zināšanu darbinieki ...

                                               

Rasisms

Cilvēkus iedalīšana atšķirīgās grupās parasti notiek, izmantojot par kritēriju kādu viegli konstatējamu ārēju pazīmi, piemēram, ādas krāsu. Tomēr šāda iedalīšana vēl nav uzskatāma par rasismu. Par rasismu tiek dēvēti uzskati, ka viena cilvēku gru ...

                                               

Rīgas Starptautiskais kino festivāls

Rīgas Starptautiskais kino festivāls tiek rīkots kopš 2014. gada. Kinofestivālā tiek rādītas gan Latvijas, gan ārzemju filmas. 2014. gadā pasākums notika Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta "Rīga 2014" ietvaros. Kopš 2015. gada festivāls ik ...

                                               

Rotaļlieta

Rotaļlieta, arī spēļu lietiņa, manta vai mantiņa, ir priekšmets, ko izmanto, lai spēlētos. Latvijas likumdošana paredz, ka rotaļlieta ir izstrādājums, ar kuru rotaļājās bērni, kas jaunāki par 14 gadiem. Rotaļlieta var būt arī priekšmets, kas pare ...

                                               

Rubika kubs

Rubika kubs ir telpiska matemātiskā rotaļlieta kuba formā, ko 1974. gadā izgudroja Ungārijas arhitektūras profesors un tēlnieks Erno Rubiks. Sākumā tas tika saukts par "Burvju kubu", ko licencējis Rubiks un 1980. gadā tika pārdots kompānijai Idea ...

                                               

Sērijveida slepkava

Sērijveida slepkava ir persona, kas ir noslepkavojusi trīs vai vairāk cilvēku viena mēneša laikā ar noteiktu laika etapu starp slepkavībām un kam slepkavību mērķis ir galvenokārt psiholoģiskais apmierinājums. Iespējami ir arī citi definējumi, ko ...

                                               

Sērkociņš

Sērkociņš ir stienītis, kas izgatavots no viegli degoša materiāla un kura vienā galā ir īpaši viegli uzliesmojoša galviņa, kas kalpo uguns iegūšanai. Sērkociņus parasti izgatavo no apses koka. Uguni iegūst, sērkociņa galviņu strauji velkot gar sē ...

                                               

Siltumnīcas efekts

Siltumnīcas efekts ir planētas atmosfēras zemāko slāņu temperatūras paaugstināšanās, salīdzinot ar planētas siltuma starojumu, kas novērojams no kosmosa.

                                               

Smēķēšana

Smēķēšana ir aktivitāte, kurā kāda substance tiek sadedzināta un degšanas procesā radušies dūmi tiek ieelpoti. Smēķēšana visbiežāk tiek veikta, lai uzņemtu substancēs esošās psihotropās vielas, jo degšana atbrīvo substanču aktīvās vielas un ļauj ...

                                               

Sociālā stigma

Sociālā stigma ir personas vai to grupas, kas atsevišķās raksturiezīmēs neatbilst sabiedrības pieņemtajām normām. Stigmu personām piešķir lielākā sabiedrības daļa, kas šīs īpašības neatzīst vai pat nosoda. Pirmais ievērojamākais zinātnieks, kas s ...

                                               

Spēle

Spēle ir strukturēta aktivitāte, kam raksturīgi noteikti noteikumi un mērķis. Parasti spēles spēlē izklaides pēc, bet dažreiz tas ir arī mācīšanas līdzeklis vai ienākumu avots. Ir spēles, kurās iespējams vinnēt naudu. No mākslas spēle atšķiras ar ...

                                               

Spēļu kārtis

Spēļu kārtis parasti ir no papīra vai plānas plastmasas darinātu taisnstūrveida priekšmetu komplekts ar noteiktu zīmējumu, kas norāda katras vienības vērtību vai nozīmi. Kārtis parasti izmanto kāršu spēlēs, taču tās lieto arī kāršu trikiem, zīlēš ...

                                               

Spīdzināšana

Spīdzināšana ir darbība, kas tiek veikta ar mērķi nodarīt cilvēkam vai citai dzīvai būtnei fiziskas sāpes vai psiholoģiskas ciešanas. Spīdzināšana var tikt veikta, lai sodītu citu, atriebtos, piespiestu cilvēku sniegt informāciju vai atzīšanos va ...

                                               

Starptautiskā dambrete

Starptautiskā dambrete jeb simtlauciņu dambrete ir viens no galda spēles un sporta veida dambretes variantiem. To spēlē divi spēlētāji ar baltiem un melniem kauliņiem, kurus pārvieto pa galdiņu, kas sadalīts 100 baltos un melnos lauciņos. Spēlei ...

                                               

Starptautiskās tiesības

Starptautiskās tiesības jeb starptautiskās publiskās tiesības ir līgumu un paražu tiesību, starptautisko tiesību principu un normu kopums, kas reglamentē starptautisko attiecību kārtību un ir izstrādāts valstu sadarbības rezultāta Eiropas Savienī ...

                                               

Starptautisks līgums

Starptautisks līgums ir starptautiska vienošanās starp valstīm, starp valstīm un starptautiskajām organizācijām, starp starptautiskajām organizācijām, kuru regulē starptautiskās tiesības. Nav būtiski vai šī vienošanās ir ietverta vienā, divos vai ...