ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 241
                                               

Trīspusējā komisija

Trīspusējā komisija jeb Trilaterālā komisija ir nevalstiska diskusiju grupa, kuru 1973. gadā dibinājis Deivids Rokefellers. Paša Rokefellera vārdiem, viņš izveidojis Trīspusējo komisiju, jo Bilderbergas grupa neesot vēlējusies iekļaut Japānu.

                                               

Pilsēta

Pilsēta ir apdzīvota vieta ar ievērojamu iedzīvotāju skaitu, rūpniecisku, tirdzniecības, kultūras un administratīva vai politiska centra nozīmi. Pilsētas statuss apdzīvotai vietai ir saistīts ar vēsturiski iegūtām pilsētas tiesībām, kas var būt s ...

                                               

Centrālās vietas teorija

Centrālās vietas teorija ir ģeogrāfijas teorija, kas skaidro saistību starp centrālo apdzīvoto vietu izvietojumu, skaitu un izmēru vienā teritorijā, ņemot vērā mijiedarbību starp ražotājiem un patērētājiem. Teoriju izstrādājis vācu ģeogrāfs Valte ...

                                               

Lielpilsēta (Turcija)

Lielpilsēta Turcijā kopš 1984. gada ir pilsēta, kurai saskaņā ar Turcijas 1982. gada konstitūcijas 127. pantu izveidota lielpilsētas pašvaldība. Sākotnēji lielpilsētas pašpārvalde tika noteikta kā pirmā līmeņa pašvaldība. Lielpilsētu un ilu pašva ...

                                               

Magdeburgas tiesības

Magdeburgas tiesības ir viena no pazīstamākajām pilsētu tiesību sistēmām. Izveidojusies 13. gadsimtā vācu pilsētā Magdeburgā kā feodālās pilsētu tiesības, saskaņā ar kurām tika regulēta pilsētnieku pašpārvalde, ekonomiskā darbība, īpašumtiesības ...

                                               

Metropole

Metropole ir liela pilsēta, iedzīvotāju skaits tajā parasti pārsniedz miljonu. Metropole parasti ir nozīmīgs lielas valsts vai reģiona ekonomiskais, politiskais un kultūras centrs, tā ir nozīmīgs starptautisko sakaru mezgla punkts. Angļu valodā t ...

                                               

Pilsētu ekonomika

Pilsētu ekonomika plašā izpratnē ir pilsētvides ekonomiskie pētījumi, kas pielieto ekonomikas modeļus, lai pētītu tādas pilsētvides parādības kā noziedzība, izglītība, apbūve, pašvaldību finansējums, u.c. Šaurākā izpratnē tā ir mikroekonomikas no ...

                                               

Pilsētu meži

Pilsētas mežs ir mežs vai koku grupa, kas aug urbanizētās teritorijās vai to apkārtnē. Pilsētu meži ļauj cilvēkiem, kas dzīvo pilsētās, izzināt dabu un būt tai tuvāk, pilsētu mežos cilvēki pastaigājas, atpūšas kopā ar ģimenēm, sporto utt. Pilsētu ...

                                               

Pilsētu sadraudzība

Pilsētu sadraudzība vai pašvaldību sadraudzība ir pilsētu un dažāda līmeņa pašvaldību sadarbības forma dažādu sociālo, kultūras un ekonomisko saišu veicināšanai. Mūsdienu pilsētu sadraudzības koncepcija attīstījusies pēc 2. pasaules kara, lai sti ...

                                               

Plašsaziņas līdzekļi

Plašsaziņas līdzekļi vai masu saziņas līdzekļi ir jebkurš rīks, kuru izmantojot var veikt plašsaziņu - ziņojumi tiek nogādāti no sūtītāja plašai auditorijai. Tos var iedalīt divās lielās grupās - drukātajos plašsaziņas līdzekļos un elektroniskajo ...

                                               

Dienaskārtības teorija

Publiskās dienaskārtības teorija ir teorija, ka mediju organizāciju redaktori un žurnālisti veido sociālo realitāti jeb to, kam cilvēki tic. Proti, mediju pārstāvji atlasa ziņas un izvēlas, kuras publicēt, tādā veidā cilvēkiem dodot priekšstatu p ...

                                               

Medijpratība

Medijpratība, mediju pratība, mediju lietotprasme jeb plašsaziņas līdzekļu lietotprasme ir perspektīvu kopums, kuras tiek izmantotas, lai interpretētu informāciju, kurai tiekam pakļauti ikdienā. Tā ir spēja izprast saņemto informāciju, to izvērtē ...

                                               

Mediju ētika

Mediju ētika jeb plašsaziņas ētika ir kvalitatīvās žurnālistikas teorija ar aicinājumu domāt par dziļāku kopsakaru notikumu skaidrojumā, par intelektuālismu, par pilsoniskumu, cilvēcību un citām sensitīvām lietām kopā ar vēlmi pilnveidot sevi. Tā ...

                                               

Mediju konverģence

Mediju konverģence ir process, kurā esošās plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozares un kultūras pielāgo jaunās tehnoloģijas. Šis process atsaucas uz atšķirīgu informācijas nesēju un informācijas tehnoloģiju sistēmu krustošanos, kuras iepriek ...

                                               

Mediju lietojuma un apmierinātības teorija

Mediju lietojuma un apmierinātības teorija skaidro, kā un kāpēc cilvēki izmanto konkrētus medijus, lai apmierinātu savas vēlmes. Vispārējais secinājums liecina, ka apmierinātība ar konkrētu mediju mudina turpināt tā lietošanu. Auditorija cenšas a ...

                                               

Multivides

Multivides ir ierīces vai programmas, kas sevī ietver video, CD-ROM enciklopēdijas, skaņas datnes vai prezentācijas. Šim vajadzībām ir izveidotas daudzas programmas, kas spētu atskaņot vai parādīt multivides datnes, piemēram, Winamp, Windows Medi ...

                                               

Paziņojums presei

Paziņojums presei, informācija presei jeb preses relīze ir plašsaziņas līdzekļiem adresēts paziņojums par kādiem svarīgiem jaunumiem - jaunievedumu un uzņēmējdarbības idejām, pilnībā jauniem pakalpojumiem vai precēm, ražošanas u.c. iekārtām, kapi ...

                                               

Periodiskie izdevumi

Periodiskie izdevumi jeb prese ir iespieddarbi, kas iznāk noteiktā laika posmā un kam ir vienlaidu numerācija un viens nosaukums. Tie ir vieni no senākajiem plašsaziņas līdzekļiem. Savi periodiskie izdevumi ir valsts un pašvaldību iestādēm, polit ...

                                               

Sabiedriskie mediji

Sabiedrisko mediju modelis dažādās valstīs pastāv jau vairāk kā 70 gadus. Sabiedriskie mediji definēti kā tikšanās vieta, kur laipni gaidīti visi valsts iedzīvotāji un viņi tiek uzskatīti kā vienādi. Tas ir informācijas un izglītošanas instrument ...

                                               

Transmediju stāstniecība

Transmediju stāstniecība ir process, kurā kāds stāsts tiek izstāstīts, izmantojot vairākas mediju platformas un formātus, izmantojot digitālās tehnoloģijas. Transmediju stāstniecība raksturo procesu, kurā neatņemami daiļliteratūras elementi tiek ...

                                               

Vārtu sargāšana komunikācijā

Vārtu sargāšana ir process, kura ietvaros tiek filtrēta informācijas izplatīšana, vai nu ar publikācijām, pārraidēm, internetu vai citiem mediju kanāliem. Vārtu sargāšanas akadēmiskā teorija ir izveidota vairākos studiju virzienos, tai skaitā kom ...

                                               

Psihoterapija

Psihoterapija ir terapija indivīda garīgās veselības uzlabošanai. Tā visbiežāk risina indivīda garīgās un emocionālās problēmas, bet tā var arī palīdzēt veidot personību un ļaut dziļāk izprast sevi. Psihoterapija notiek caur runas terapiju, ar ci ...

                                               

Sabiedriskais transports

Sabiedriskais transports ir pakalpojumu kopums, kas nodrošina pasažieru pārvadāšanu pilsētās vai starp tām par noteiktu samaksu. Pilsētām parasti ir savas integrētas transporta sistēmas, nereti pilsētas sabiedriskais transports tiek nodrošināts a ...

                                               

Gaisa trošu ceļš

Gaisa trošu ceļš ir transporta veids pasažieru un preču pārvietošanai, kurā vagonu, vagoniņu, kabīņu vai krēslu pārvietošanai tiek izmantota trose, kas nostiepta starp balstiem tādā veidā, ka vagoni nepieskaras zemei. Trose var pildīt gan vilces, ...

                                               

Konduktors

Konduktors ir kāda sabiedriskā transportlīdzekļa - autobusa, trolejbusa, tramvaja vai vilciena pasažieru pavadonis. Parasti nodarbojas ar biļešu tirdzniecību un uzrauga kārtību transportlīdzeklī. Dzelzceļa konduktoru pienākumos ietilpa arī vagonu ...

                                               

Mikroautobuss

Mikroautobuss jeb minibuss ir autobuss ar mazu pasažieru ietilpību, kurā nav paredzētas stāvvietas. Mikroautobusus izmanto par sabiedrisko transportu daudzās pasaules valstīs. Mikroautobusi ir bāzēti uz vieglā vai mazās klases kravas auto šasijas ...

                                               

Pietura

Ir divu veidu pieturas: Regulāras pieturas: pieturas, kurās sabiedriskā transporta līdzekļi apstājas pēc noteikta grafika. Pieprasījuma pieturas: pieturas, kurās sabiedriskā transporta līdzekļi neapstājas, ja neviens cilvēks nevēlas izkāpt vai ie ...

                                               

Taksometrs

Taksometrs jeb sarunvalodā vienkārši taksis ir sabiedriskais transportlīdzeklis, ierasti automobilis, kas tiek izmantots pasažieru un kravu pārvadāšanai, apmaksājot braucienu pēc skaitītāja - taksometra - rādījuma. Mūsdienās lielākoties par takso ...

                                               

Kopiena

Kopiena ir cilvēku grupa, kurus vieno kaut kas kopīgs, piemēram, dzīvesvieta, intereses, valoda, reliģija, normas, izcelsme, vajadzības. Visbiežāk ar to saprot cilvēku grupas, kas dzīvo noteiktā vietā, ko vieno kopīga valoda, izcelsme, reliģija v ...

                                               

Saskarsme

Saskarsme, saziņa jeb komunikācija ir vairāku cilvēku vai sabiedrības grupu savstarpēja mijiedarbība, informācijas apmaiņa gan runas, gan žestu veidā.

                                               

Asinhronais pārraides režīms

ATM – ir tīkla pakešu komutācijas tehnoloģija ar augstu veiktspēju, kas balstīta uz datu nosūtīšanu šūnās, kuru izmērs ir fiksēts, no kuriem 5 baiti tiek izmantoti šūnas galvenei. Atšķirībā no sinhronā datu pārraides režīma, ATM ir labāk piemērot ...

                                               

Dialogs

Dialogs ir saziņa starp divām vai vairākām personām, kas parasti ir nejauša, iepriekš neplānota. Šāds sarunas veids ir raksturīgs ikdienas sarunvalodai. Dialogs var izpausties gan kā saruna, gan rakstiskā veidā. Dialogā pamīšus runā vai raksta ka ...

                                               

DSL

DSL ir tehnoloģiju saime, kas nodrošina piekļuvi internetam, pārraidot datus pa vietējo telefonu tīkla vadiem. Telekomunikāciju tirgū termins DSL ir pazīstams kā asimetriskā ciparu abonenta līnija, kas ir visbiežāk izmantotā DSL tehnoloģija. DSL ...

                                               

Radio

Radio - bezvadu informācijas pārraides tehnoloģija, izmantojot radioviļņus. Dažkārt par radio dēvē arī radiouztvērēju.

                                               

Semafors

Semafors - ‘zīme’ un φορός - ‘nesējs’) ir optiska stacionāra signālierīce ar signālplāksnēm, agrāk bieži izmantota uz dzelzceļiem. Semaforus izmanto arī jūrniecībā signālu nodošanai kuģiem. Dzelzceļa semafors sastāv no metāla masta, kurā iestipri ...

                                               

Starppersonu saziņa

Starppersonu saziņa jeb interpersonālā komunikācija ir saziņa starp vairākiem indivīdiem. Tās veids un saturs atspoguļo cilvēku personiskās iezīmes, kā arī viņu sabiedriskās lomas un attiecības. Tā sevī ietver vienlaicīgu mijiedarbību ar otru cil ...

                                               

Telefonija

Telefonija ir zinātnes un tehnikas nozare, kas aptver telefona sakaru sistēmu uzbūves principu izpēti, aparatūras izstrādi telefona sakaru realizēšanai un izmantošanai, kā arī balss informācijas pārraides kvalitātes novērtēšanu telefona sakaru ka ...

                                               

Vēstule

Vēstule ir rakstisks ziņojums, kas satur informāciju, kuru vēstules rakstītājs nosūta adresātam. Vēstuļu loma saskarsmes nodrošināšanai laika gaitā ir ievērojami mainījusies. Vēsturiski vēstule bija vienīgais veids, lai nodrošinātu saziņu starp a ...

                                               

Dreifusa lieta

Dreifusa lieta bija antisemītisks politisks skandāls, kas norisinājās Francijā 1890. gados un 20. gadsimta sākumā. Lieta izraisīja šķelšanos Francijas tālaika sabiedrībā un spēcīgi ietekmēja valsts iekšpolitiku. Šī lieta iesākās 1894. gadā, kad F ...

                                               

Hatona izmeklēšana

Hatona izmeklēšana bija lorda Braiena Hatona vadīta izmeklēšana Apvienotajā Karalistē, kuru ierosināja Leiboristu partija, lai izmeklētu Irākas bioloģisko ieroču eksperta Deivida Kellija pašnāvību. 2003. gada 18. jūlijā Kellijs tika atrasts miris ...

                                               

Jūrmalgeita

Jūrmalgeita ir skandāls, kas ir saistīts ar 20 000 eiro liela kukuļa piedāvāšanu Jūrmalas domes deputātam Ilmāram Ančānam, lai viņš 2005. gada 18. martā paredzētajā domes sēdē atbalstītu Jura Hlevicka kandidatūru pilsētas mēra amatam. Ančāns par ...

                                               

Trauksmes cēlējs

Trauksmes cēlējs ir persona, kas atklāj jebkāda veida informāciju par darbībām, kas tiek uzskatītas par nelikumīgām, neētiskām vai nepareizām privātas vai publiskas organizācijas ietvaros. Iespējamo pārkāpuma informāciju var klasificēt dažādos ve ...

                                               

VID datu noplūde

VID datu noplūde ir incidents, kura rezultātā drošības cauruma dēļ no Valsts Ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas noplūda apmēram 7.4 miljoni dokumentu 120 gigabaitu apjomā. Datu nopludināšana notika triju mēnešu laikā 2009. vai ...

                                               

Votergeitas skandāls

Votergeitas skandāls bija politisks skandāls ASV, kas noveda pie prezidenta Ričarda Niksona atkāpšanās no amata 1974. gadā. Skandāls sākās ar piecu vīriešu, kuri ielauzās Demokrātu nacionālās komitejas mītnē Votergeitas viesnīcā, aizturēšanu 1972 ...

                                               

Etnogrāfija

Etnogrāfija ir aprakstoša zinātne, kas pēta tautas izcelšanos, izvietojumu, materiālo un garīgo kultūru, kultūrvēsturiskās attiecības starp visu pasaules daļu tautām. Līdzās etnogrāfijai pastāv etnoloģija, kas nodarbojas ar etnogrāfisko datu salī ...

                                               

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte ir 2000. gadā dibināta Latvijas Universitātes fakultāte, kas piedāvā bakalaura, maģistra un doktorantūras studijas Komunikācijas, Politikas, Socioloģijas un Informācijas pārvaldības zinātņu nodaļās.

                                               

Patērētāju lojalitāte

Lojalitāte var veidoties kā pilnīgi brīvprātīga piesaiste apziņas līmenī uz uzticības pamata, kuru raksturo apzināta klientu uzvedība, mazinot iespēju aiziet pie kāda cita preces vai pakalpojuma piedāvātāja. Tās pamatā parasti ir klienta apmierin ...

                                               

Pedagoģija

Pedagoģija ir audzināšanas zinātne. Tā pētī sabiedrības uzkrātās pieredzes nodošanu nākamajai paaudzei un šās paaudzes sagatavošanu tālākai apgūtās pieredzes attīstīšanai. Pedagoģija ir zinātņu sistēma, kurā ietilpst vairākas relatīvi patstāvīgas ...

                                               

Satura analīze

Satura analīze jeb kontentanalīze ir viena no kvantitatīvajām pētniecības metodēm, kas objektīvi, sistemātiski un kvantitatīvi analizē komunikācijas saturu, kur pētāmo materiālu skata nevis kā fiziskus notikumus, bet gan kā tekstu, attēlu un izte ...

                                               

Socioloģija

Socioloģija ir zinātniska mācība par cilvēku sociālo uzvedību, tās izcelsmi, attīstību, organizāciju un institūcijām. Tā ir sociālā zinātne, kas izmanto dažādas metodes empīriskai izpētei un kritiskai analīzei, lai radītu izpratni par cilvēku soc ...