ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24
                                               

Tukuma bruņotā sacelšanās

Tukuma bruņotā sacelšanās notika 1905. gada no 13. - 15. decembrī pēc LSDSP Tukuma komitejas aicinājuma. No apkārtnes pilsētā ieradās ap 3 tūkstoši laukstrādnieku un zemnieku. Aptuveni 300 - 400 revolucionāru bija apbruņoti ar šaujamieročiem, pār ...

                                               

Tukuma virspilskunga iecirknis

Tukuma virspilskunga iecirknis jeb Tukuma virspilskundzība bija administratīva vienība Kurzemes un Zemgales hercogistes un Kurzemes guberņas sastāvā. Rietumos tā robežojās ar Kuldīgas virspilskunga iecirkni, austrumos ar Jelgavas virspilskunga ie ...

                                               

Turaida (zeme)

Turaida bija Gaujas līvu zeme Gaujas lejtecē. 13. gadsimta sākumā Turaida bija sadalīta divās daļās. Labā krasta novadā jeb Kaupo daļā valdīja Anno, Kaupo un Vesiķis. Kreisā krasta novadā jeb Dabreļa daļā valdīja Dabrelis, viņa kaimiņu novadā val ...

                                               

Turaidas Roze

Turaidas Roze ir Turaidas jaunavas Maijas leģendārais vārds, kas 1620. gadā labprātīgi izvēlējās nāvi nevis zaudēja savu godu. Vidzemes tiesas asesors Magnuss fon Volffelts 1844. gadā pirmais publicēja rakstu par šo notikumu, kas iedvesmoja dzejn ...

                                               

Uldevene

Uldevene bija Daugavas līvu Lielvārdes pilsnovada vecākais, kas arī pēc vācu nostiprināšanās Lielvārdes Dievukalnā palicis līvu pils un reizē novada vecākais. 1213. gadā lietuviešu sirotāji sagūstīja Uldeveni, bet Zobenbrāļu ordenis viņu izpirka ...

                                               

Ulmaņa apvērsums

Ulmaņa apvērsums jeb 1934. gada 15. maija apvērsums bija valsts varas sagrābšana Latvijā, ko naktī no 1934. gada 15. maija uz 16. maiju veica Ministru prezidents Kārlis Ulmanis ar armijas un aizsargu palīdzību, izbeidzot Latvijas parlamentāro dem ...

                                               

Upesgala apmetne

Upesgala apmetne bija vidējā neolīta Ķemmes-bedrīšu keramikas kultūrai piederīgu iedzīvotāju apdzīvota vieta Lubāna līdzenumā tagadējā Balvu novada teritorijā. Apmetne atrodas pagastā Ičas vecupes labajā krastā. Upesgala līča apmetne kopā ar Kvāp ...

                                               

Upmales dalīšanas līgums

Upmales dalīšanas līgums ir 1254. gada aprīlī sastādīts Latvijas viduslaiku vēsturei nozīmīgs dokuments, kas kā latīņu valodā rakstīts pergaments ar septiņiem zīmogiem līdz 1935. gada septembrim glabājās 1818. gadā Johana Frīdriha fon Rekes dibin ...

                                               

Uzbrukums Rīgas Centrālcietumam

Uzbrukums Rīgas centrālcietumam bija LSDSP kaujinieku veikta kaujas operācija 1905. gada revolūcijas laikā, kas notika naktī uz 1905. gada 20. septembri ar nolūku atbrīvot ieslodzītos partijas biedrus. Uzbrukuma laikā kaujinieku pusē cietušo nebi ...

                                               

Uzbrukums Rīgas Policijas pārvaldei

Uzbrukums Rīgas Policijas pārvaldei jeb uzbrukums slepenpolicijai bija LSDSP kaujinieku grupas operācija 1905. gada revolūcijas laikā 1906. gada 17. janvārī, lai atbrīvotu apcietinātos biedrus. Atbrīvošana stipri apsargātajā policijas pārvaldes ē ...

                                               

Uzvaras piemineklis Cēsīs

Uzvaras piemineklis Cēsīs ir Latvijas un Igaunijas karaspēka uzvarai Cēsu kaujās Latvijas brīvības cīņu laikā veltīts piemineklis, kas atrodas Vienības laukumā, Cēsīs. Saukts arī par Brīvības pieminekli un Kritušo varoņu pieminekli.

                                               

Vācbaltieši

Vācbaltieši, vācbalti, arī baltvācieši, baltvāci, paši sevi līdz 20. gadsimta sākumam dēvēja par baltiešiem. Starpkaru periodā bieži lietots nosaukums Baltijas vācieši. Iepriekš pašidentificēšanās notika arī pēc provinces nosaukuma - igaunieši, l ...

                                               

Vācbaltiešu izceļošana no Baltijas valstīm

Vācbaltiešu izceļošana no Baltijas valstīm bija no 1914. līdz 1920. gadam un no 1939. līdz 1941. gadam notikusī vācbaltiešu izceļošana no Latvijas un Igaunijas. 1939 1941. gadā Latviju atstāja aptuveni 50 000 vācbaltiešu cilmes Latvijas iedzīvotāju.

                                               

Vaka

Vaka bija administratīva teritoriāla zemnieku pašpārvaldes vienība, kas viduslaikos un jaunajos laikos pastāvēja mūsdienu Vidzemes un Igaunijas laukos. Ar šo jēdzienu apzīmēja gan teritoriju, gan iedzīvotāju kopumu. Mūsdienu Latvijas teritorijā j ...

                                               

Valdemārs II Estridsens

Valdemārs dzimis 1170. gada 28.jūnijā kā Dānijas karaļa Valdemāra I un viņa sievas Polockas Rurikoviču dinastijai piederīgās kņaza meitas Sofijas jaunākais dēls. Pa mātes līniju viņš bija cēlies no varjagu-rūsu dinastijas Polockas Rurikovičiem. V ...

                                               

Valiesāras pamiers

Valiesāras pamiera līgums bija pamiera līgums uz trīs gadiem, kuru Otrā Ziemeļu kara laikā 1658. gada 30. decembrī Usnovas krogā Narvas upes kreisajā krastā parakstīja Krievijas caristes pārstāvji un Zviedrijas karalistes pārstāvji. Krievija uz t ...

                                               

Vanema

Vanema bija zeme Baltijas jūras piekrastē, kas robežojās ar Ventavas un Bandavas zemēm rietumos un zemgaļiem piederošajām zemēm dienvidos. Vanema bija daļa no 13. gadsimta sākumā pieminētās Miera Kursas, kuras iedzīvotāji bija kurši un baltijas s ...

                                               

Varidotis

Varidotis jeb Varidots no Autines bija kristīts Jersikai padotās latgaļu Autīnes zemes vecākais 13. gadsimta sākumā, kas kopā ar Satekles kungu Rūsiņu, Trikātas kungu Tālivaldi un Cēsu kungu Bertoldu bija noslēdzis militāru savienību un piedalījā ...

                                               

Varka (pilsnovads)

Varkas pilsnovads bija seno latgaļu Jersikas valsts jeb Letijas daļa uz austrumiem no Lubāna ezera, kas pieminēta ar Romas pāvesta legāta Modenas Viļuma starpniecību panāktajā 1226. gada 20. aprīļa izlīgumā starp Livonijas bīskapu Albertu fon Buk ...

                                               

Vastlāvji

Vastlāvji jeb vastlāvis bija Rīgas saviesīgās dzīves galvenais gada notikums, kuram sāka gatavoties ap Ziemassvētkiem un svinēja nedēļā pirms gavēņa iestāšanās. To rīkoja Rīgas Melngalvji ar Lielās ģildes tirgotāju piedalīšanos. Vastlāvjus svinēj ...

                                               

Vecrīgas siluets

Vecrīgas siluets ir Rīgas pilsētas grafiskais simbols, kas iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Tradicionālais Vecrīgas siluets parasti attēlo Rīgas pilsētas senāko daļu no Daugavas puses, ietverot Rīgas pili un trīs augstākos baznīcu torņus. Silue ...

                                               

Vecticība

Vecticība ir Krievijas caristes laikā radušies pareizticīgās baznīcas strāvojumi, kuri bija vērsti pret patriarha Nikona un cara Alekseja baznīcas reformu. Šīs kustības piekritējus sauc par vecticībniekiem. Dievkalpojuma reforma izraisīja šķelšan ...

                                               

Vekholmas rūnu akmens

Vekholmas rūnu akmens ir rūnu akmens, kas atrodas Vekholmā Upsalas lēnes teritorijā Zviedrijas austrumos. Tas uzstādīts pēc 1050. gada m.ē. par godu vikingam Askeram, kas kritis Līvzemē un ir viens no vecākajiem rakstu avotiem, kurā pieminēta Lat ...

                                               

Vendi (Livonija)

Vendi bija Ziemeļkursas somugri un viena no sešām ciltīm, kas piedalījās latviešu veidošanā. Indriķa hronika sniedz informāciju, ka no Ventas lejteces vendus padzina kurši, un tie apmetās Senajā kalnā Rīgas vietā. Taču arī no turienes kurši tos i ...

                                               

Ventava

Ventava bija senās Kursas zeme Ventas upes lejtecē no Abavas ietekas uz leju līdz pat jūrai. Tā robežojās ar Vanemas zemi austrumos un Bandavas zemi dienvidos. Tagad tās teritorijā daļēji atrodas Ventspils novads, kā arī neliela daļa no Kuldīgas ...

                                               

Ventspils komturi

Ventspils komturi bija Livonijas ordeņa Ventspils komturejas pārvaldnieki laikā no 1291. līdz 1562. gadam. Pēdējais Ventspils komturs 1561 1562. gadā bija bijušais Livonijas ordeņa maršals Jaspers no Minsteres. Komturejas administratīvais centrs ...

                                               

Vesiķis

Vesiķis bija Gaujas labā krasta Turaidas novada līvu vecākais, kas pārņema līvu karadraudzes vadīšanu pēc tam, kad Kaupo pārtrauca pastāvīgi dzīvot Turaidas zemē. Viņa pils droši vien atradsies tagadējā Viešu pilskalnā, trīs kilometrus no bīskapa ...

                                               

Vetseke

Vetseke no Kokneses, pazīstams arī kā Vjačko, Vlačko vai Viesceķis, bija Kokneses ķēniņš 13. gadsimta sākumā. Pēc Indriķa hronikas datiem viņš bija piederīgs krievu pareizticīgai ticībai, latīniski dēvēts par regulus jeb ķēniņu.

                                               

Vidzemes guberņa

Vidzemes guberņa, oficiāli Līvlandes guberņa bija autonoma administratīva vienība Krievijas impērijas sastāvā, kurā ietilpa Latvijas kultūrvēsturiskais Vidzemes novads, Igaunijas dienviddaļa un Sāmsala. Vidzemes guberņas pašpārvaldi nodrošināja s ...

                                               

Vidzemes landmaršali

Vidzemes landmaršals jeb Livonijas landmaršals bija Vidzemes bruņniecības priekšstāvis un Vidzemes landtāga priekšsēdis. Vidzemes landmaršala amatu 1648. gada 17. augustā izveidoja Zviedrijas karaliene Kristīne I, to likvidēja Latvijas Republikas ...

                                               

Vidzemes Pagaidu Zemes padome

Vidzemes Zemes padome vai Vidzemes Pagaidu zemes padome bija 1917. gada 26. martā ievēlēta Vidzemes guberņas pašpārvaldes institūcija, kas sākotnēji atbalstīja Latvijas apvienošanās un pašnoteikšanās idejas, bet vēlāk nokļuva lielinieku ietekmē u ...

                                               

Vidzemes un Igaunijas kapitulācija (1710)

1710. gada Vidzemes un Igaunijas kapitulācija jeb Vidzemes bruņniecības un Rīgas pilsētas kapitulācijas bija agrāk Zviedrijai pakļauto Livonijas un Igaunijas provinču bruņniecību un pilsētu pašpārvaldes institūciju rātes un ģilžu padošanās Krievi ...

                                               

Vidzemes zemnieku pāriešana pareizticībā

Vidzemes zemnieku pāriešana pareizticībā bija Vidzemes guberņas latviešu un igauņu zemnieku pāreja no luterticības pareizticībā no aptuveni 1845. līdz 1880. gadam. To izraisīja krievu pareizticīgo priesteru aģitācija un luterāņu mācītāju cīņa pre ...

                                               

Vidzemes, Cēsu un Latgales-Piltenes bīskapi

Cēsu, Livonijas un Piltenes bīskapi bija 1583. gadā izveidotās Cēsu bīskapijas vadītāji. Pēc tam, kad 1621. gadā Zviedrijas karaspēks iekaroja Cēsis, bīskapijas sēdekli pārcēla uz Daugavpili. Pēc Inflantijas vaivadijas izveidošanas 1677. gadā bīs ...

                                               

Vidzemes, Igaunijas, Sāmsalas un Rīgas Apvienotā Zemes padome

Vidzemes, Igaunijas, Sāmsalas un Rīgas Apvienotā Zemes padome bija Livonijas guberņu un Autonomo Igaunijas guberņu okupējušās Vācijas impērijas militārās pārvaldes un vietējo vācbaltiešu organizēts pārstāvniecības orgāns, kas 1918. gada 12. aprīl ...

                                               

Viestards

Viestards jeb Viestarts, arī Viesturs, bija Tērvetes zemes vecākais, vēlāk visas Zemgales lielkungs. Atskaņu hronikā kopš 1225. gada dēvēts par Zemgales ķēniņu.

                                               

Vievaldis

Vievaldis bija Aizkraukles pilsnovada līvu vecākais, kas vadīja savus novadniekus krustnešu karagājienā zemgaļu sacelšanās apspiešanai Mežotnes pilī 1220. gadā.

                                               

Vikberts no Zēstes

Vikberts no Zēstes bija pirmais Zobenbrāļu ordeņa Cēsu pils pārvaldnieks, kur viņu norīkoja mestrs Venno. Vikberts cēlies no Zēstes novada Vestfālenes zemē, ap 50 km uz austrumiem no Dortmundes. Kad Venno atcēla viņu no amata, Vikberts pārgāja bī ...

                                               

Vikingu laiki

Vikingu laiki ir Eiropas historiogrāfijā pieņemts apzīmējums viduslaiku periodam Ziemeļeiropas zemēs no 8. līdz 11. gadsimtam, kura laikā notika vikingu sirojumi. Par vikingu laikmeta sākumu pieņemts uzskatīt 793. gada dāņu un norvēģu vikingu uzb ...

                                               

Vikints

Vikints bija Žemaitijas kunigaitis un Saules kaujas varonis. Lietuvas dižkunigaiša Mindauga pretinieks cīņā pret varas centralizāciju austrumu baltu zemēs. Uzskata, ka Vikinta tēvs jau pirms 1219. gada atstājis mantojumā žemaišu zemju rietumu daļ ...

                                               

Viļņas līgums (1559)

Viļņas līgums noslēgts 1559. gada 31. augustā Lietuvas lielkņazistes galvaspilsētā starp Livonijas ordeņa pārstāvi Gothardu Ketleru un Polijas-Lietuvas valdnieku Sigismundu II. Atbilstoši līguma noteikumiem, Ketlers Ordeņa zemes nodeva Sigismunda ...

                                               

Viļņas ūnija

Viļņas ūnija ir 1561. gada 28. novembrī Livonijas kara laikā Viļņā noslēgta vienošanās starp Lietuvas lielkņazistes un Polijas karalistes valdnieka Sigismundu II Augustu un Livonijas ordeņa pēdējo Livonijas ordeņa mestru Gothardu Ketleru par Livo ...

                                               

Augusts Vinnigs

Augusts Vinnigs bija vācu politiķis un arodbiedrību darbinieks. Kā Vācijas ģenerālpilnvarotais Baltijas zemēs Latvijas brīvības cīņu laikā viņš Vācijas valdības uzdevumā 1918. gada 26. novembrī parakstīja Vinniga notu ar kuru atzina Latvijas Paga ...

                                               

Visvaldis

Visvaldis no Jersikas bija 13. gadsimta latgaļu valsts Jersikas ķēniņš, kas valdīja Jersikas pilskalnā. Līdz 1209. gadam bijis lietuviešu sabiedrotais, pēc zaudējuma krustnešiem bijis spiests kļūt par bīskapa Alberta vasali, pretī dabūdams savas ...

                                               

Vitebskas guberņa

Vitebskas guberņa bija Krievijas impērijas guberņa, kurā citu teritoriju starpā ietilpa trīs bijušās Inflantijas vaivadijas apriņķi ar latviešiem kā lielāko etnisko grupu. Guberņas centrs bija Vitebska, tomēr guberņas lielākā pilsēta bija Dinabur ...

                                               

Vladimirs (Polockas kņazs)

Vladimirs Vseslavičs, pēc cita uzskata Vladimirs Volodarevičs jeb Voldemārs, bija Polockas kņazs no Rurikoviču dinastijas no aptuveni 1184. gada līdz 1216. gadam. Viņa valdīšanas laikā Polockas kņaziste zaudēja politisko ietekmi Daugavas līvu zem ...

                                               

Volkenbergas pils

Volkenbergas pils vai, pareizāk, Volkenburgas pils atradās apmēram 2 km attālumā no Rāznas ezera dienvidu krasta 247.4 m augstā latgaļu pilskalna - Padebešu kalna jeb Mākoņkalna virsotnē, kas paceļas apmēram 60 metrus virs apkārtnes tagadējā Rēze ...

                                               

Vulfstans no Hedebijas

Vulfstans no Hedebijas bija viduslaiku anglosakšu ceļotājs un tirgotājs, kura stāstījums ietverts angļu karaļa Alfrēda Lielā Eiropas ģeogrāfijas aprakstā, kas ir 5. gadsimta autora Paula Orozija darba adaptācija un ar 9. gadsimta zināšanām papild ...

                                               

Zeme starp Skrundu un Zemgali

Zeme starp Skrundu un Zemgali jeb "Starpzeme" ir apzīmējums zemei, kas XIII. gs. pieminēta kuršu ķēniņa Lamekina un Romas pāvesta legāta Alnas Balduīna līgumā par patstāvīgas Kursas bīskapa valsts dibināšanu 1230. gadā. Wanderen -? Celme vai Zelm ...

                                               

Zemes reforma Baltijas guberņās

Zemes reforma Baltijas guberņās bija 19. gadsimta zemes un zemnieku statusa reforma trīs Krievijas impērijas Baltijas provincēs, kas reglamentēja zemnieku un muižu īpašnieku attiecības. Pēc reformas zemnieki bija piesaistīti pie draudzes novada, ...