ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 235
                                               

Maniheisms

Maniheisms bija plaši izplatīta reliģija, kas radās Sasanīdu impērijā 3. gadsimtā un pastāvēja vairāk kā 10 gadsimtus. Par tās radītāju uzskatāms Senās Persijas pravietis Mani. Maniheisma filosofija balstījās duālā kosmoloģijā, ko raksturoja cīņa ...

                                               

Meņģeles baznīca

Meņģeles evaņģēliski luteriskā baznīca ir luterāņu baznīca Meņģeles pagastā. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Baznīca celta 1795. gadā ar Meņģeles muižas īpašnieka Daniela Šēnfogela atbalstu. Ēka kopš pirmsākumiem nav būtiski pārbūvēta: m ...

                                               

Metodisms

Metodisms ir viens no protestantisma novirzieniem. Tas radās, apvienojoties vairākām konfesijām, kuru idejas balstījās Džona Veslija dzīvē un mācībā. Metodismu nozīmīgi ietekmēja arī Džordžs Vaitfīlds un Džona brālis Čārlzs Veslijs. Metodisms rad ...

                                               

Mišna

Mišna ir ievērojams rabīniskā jūdaisma pamatkodekss un pirmais rakstu avots, kurā apkopota nerakstītā, mutvārdu Tora. Tā tapusi, kā rabīnu diskusiju rezultāts, laikā pēc Jeruzālemes tempļa sagraušanas 70. gadā. Aptuveni 200. gadā rabīns Juda ha-N ...

                                               

Mitra

Mitra ir bīskapa vai kardināla galvassega, kas tiek lietota liturģijas laikā, tās sastāv no divām vienādām no stingra auduma pagatavotām daļām un divām aizmugurē piestiprinātām platām lentēm. Tās nepieskaņo liturģiskām krāsām, bet gan iedalīta vi ...

                                               

Svētā Monika

Svētā Monika bija Āfrikas izcelsmes sieviete un svētā Augustīna māte. Galvenais avots, pēc kura zināms par Monikas dzīvi, ir viņas dēla svētā Augustīna "Atzīšanās". Dzimusi kristīgā ģimenē. Tika izdota par sievu Patrīcijam, kurš esot to krāpis, t ...

                                               

Mormona grāmata

Mormona grāmata: Vēl Viena Liecība par Jēzu Kristu ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas jeb mormoņu svētie raksti. No šīs grāmatas izriet šīs baznīcas pārstāvju iesauka, "mormoņi." Grāmatas oficiālais nosaukums ir "Mormon a grāmata," tāpē ...

                                               

Mormons

Mormons bijis Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pravietis, kas esot dzīvojis apmēram 4. gadsimtā Ziemeļamerikā. Viņš "apkopojis" zelta un misiņa plāksnes kuras 1830. gadā Džozefs Smits tulkojis, nosaukdams tās par Mormona grāmatu. Mormons ...

                                               

Moronijs

Nefija tautas pravietis, baznīcas līderis, un militārais līderis kas ir dzīvojis Ziemeļamerikā aptuveni 350 - 421 gadā. Pēdējo dienu svēto teoloģija uzskata, ka Moronijs bija aukšām cēlies un kļuvis par eņģeli. Džozefs Smits un trīs liecinieki li ...

                                               

Nartekss

Nartekss ir baznīcas daļa, kas mūsdienās kalpo kā vestibils, ieejot baznīcā, kā arī baznīcas rituāliem. Parasti nartekss ir daļa no bazilikas. Tā ir priekštelpa dievnama ziemeļu pusē, kas atdalīta no baznīcas ar sienu. Šī daļa var būt veidota no ...

                                               

Nāves jūras rokraksti

Nāves jūras rokraksti ir no 1946. līdz 1956. gadam Kumrānas alās, Rietumkrastā atrasts 980 tekstu krājums. Tekstu datētais vecums ir dažāds - no 3. gadsimta p.m.ē. līdz mūsu ēras 70. gadam. Teksti ir senebreju, aramiešu, nabatiešu un grieķu valod ...

                                               

Nīcas luterāņu baznīca

Nīcas Evaņģēliski luteriskā baznīca ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams, kas atrodas Nīcas pagastā. Baznīca ietilpst Liepājas diecēzes Grobiņas prāvesta iecirknī. Baznīcā darbojas Nīcas Evaņģēliski luteriskā draudze.

                                               

Noasa šķirsts

Noasa šķirsts ir liels kuģis, kurš tiek pieminēts Ābrama reliģiju mītos. Stāsti par šķirstu ir atrodami gan ebreju Torā, gan arī Korānā. To Noasam ir licis uzbūvēt Dievs, lai viņš no Grēku plūdiem izglābtu savu ģimeni un pa vienam pāri no katras ...

                                               

Noass

Noass Vecajā Derībā bija pēdējais Ādama pēctecis pirms grēku plūdiem. Viņš bija Lameha dēls, Metuzāla mazdēls un tēvs trīs dēliem: Šemam, Hamam un Jafetam. Saskaņā ar Bībeli, Noass bija taisnīgs cilvēks, un tāpēc viņš tika paglābts no grēku plūdi ...

                                               

Oira Linda

Oira Linda, saukts arī par Oira Lindas dzimtas grāmatām, ir pretrunīgi vērtēts frīzu vēsturisks, mitoloģisks un reliģisks teksts, kas atklāts 19. gadsimtā. Daļa pētnieku, pamatojoties uz lingvistisko analīzi, uzskata, ka darbs ir falsifikācija, t ...

                                               

Okultisms

Okultisms ir mācība par pārdabisku spēku esamību, kurus var uztvert ar vairumam nezināmiem paņēmieniem, un vēlāk šos spēkus izmantot, lai izzinātu un ietekmētu pasaules kārtību. Okultisms reizēm attiecas uz mistiskām mācībām vai uz maģiju. Termin ...

                                               

Ornāts

Ornāts - virsapģērbs. 1. Romas Katoļu Baznīcas garīdznieku, izņemot diakonus, tērps, ko lieto celebrējot Svēto Misi, kā arī veicot liturģiskas funkcijas, kas saistītas ar Svēto Misi, un piedaloties dievmaizes svētku procesijā. 2. Svinīgs, tikai c ...

                                               

Parīzes Dievmātes katedrāle

Parīzes Dievmātes katedrāle ir katedrāle Parīzē, Francijā. Ievērojams agrīnās gotiskās arhitektūras paraugs. Romas katoļu baznīcas Parīzes arhibīskapijas galvenā baznīca un Parīzes arhibīskapa sēdeklis. Parīzes Dievmātes katedrāli sāka celt 1163. ...

                                               

Pārvatī

Pārvatī jeb Parvati ir mātes dieviete hinduismā, Šivas dzīvesbiedre, kas iemieso uzticīgu, pacietīgu, mīlošu un paklausīgu sievu un gādīgu māti. Viena no Mahadēvī izpausmēm. Māte Ganēšam un Skandam, Himalaju dieva Himavata un Apsara Menas meita, ...

                                               

Patiesā Jēzus baznīca

Patiesā Jēzus baznīca ir Vasarsvētku konfesijas kustības "Vienīgi Jēzus" atzarojums. Tās aizsākumi ir meklējami 1917. gadā Pekinā, Ķīnā, kad šīs kustības piekritēji atteicās no trinitārās kristietības formulas. Patiesā Jēzus baznīca ir pasaules m ...

                                               

Pāvesta valsts

Pāvesta valsts bija teokrātiska valsts centrālajā Itālijas daļā, kas pastāvēja no 756. līdz 1870. gadam. Sākotnēji tā bija Karolingu impērijas sastāvdaļa, 962. gadā kļuva par Svētās Romas impērijas daļu, savukārt 1274. gadā - oficiāli suverēnu va ...

                                               

Pāvila 1. vēstule Timotejam

Pāvila 1. vēstule Timotejam ir viena no Jaunās Derības vēstulēm, par kuras autoru tradicionāli uzskata Svēto Pāvilu. To viņš esot adresējis Efesas bīskapam Timotejam. Vēstuli Pāvils esot uzrakstījis laika posmā no pirmās atbrīvošanas no ieslodzīj ...

                                               

Pāvila 2. vēstule korintiešiem

Pāvila 2. vēstule korintiešiem ir viena no Jaunās Derības vēstulēm, par kuras autoru tradicionāli uzskata apustuli Pāvilu. Tā ir astotā grāmata Jaunajā Derībā pēc visiem evaņģēlijiem, Apustuļu darbiem un divām citām Pāvila vēstulēm. Tiek uzskatīt ...

                                               

Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem

Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem ir viena no Jaunās Derības vēstulēm, par kuras autoru tradicionāli uzskata apustuli Pāvilu, jo vēstule sākas ar "Pāvils, Silvāns un Timotejs tesaloniķiešu draudzei, Dievā, mūsu Tēvā, un Kungā Jēzū Kristū:" un nos ...

                                               

Pāvila 2. vēstule Timotejam

Pāvila 2. vēstule Timotejam, saīsinājums: 2Tim, ir viena no Jaunās Derības vēstulēm, par kuras autoru tradicionāli uzskata Svēto Pāvilu, taču pastāv autori, kas uzskata, ka šīs vēstules nav sarakstījis Pāvils, to pamatojot ar stila, teoloģijas un ...

                                               

Pāvila vēstule galatiešiem

Pāvila vēstule galatiešiem ir viena no Jaunās Derības vēstulēm, par kuras autoru tradicionāli uzskata apustuli Pāvilu. Tā ir devītā Jaunās Derības grāmata pēc visiem evaņģēlijiem, Apustuļu darbiem un trijām citām Pāvila vēstulēm, kā arī četrdesmi ...

                                               

Pēdējais vakarēdiens

Pēdējais vakarēdiens ir pēdējā maltīte, ko Jēzus Kristus aizvadīja kopā ar saviem apustuļiem Jeruzālemē, pirms tika sists krustā. Mūsdienās pēdējais vakarēdiens tiek atzīmēts kristiešu vidū zaļajā ceturtdienā. Turklāt tas nodrošina teorētisko eih ...

                                               

Pelnu diena

Pelnu diena, arī pelnu trešdiena, ir septītā trešdiena pirms Lieldienām, kā arī Lielā gavēņa pirmā diena Rietumu kristietībā. Katru gadu Pelnu diena iekrīt citā datumā, jo arī Lieldienu datums katru gadu mainās. Tā parasti ir laika posmā no 4. fe ...

                                               

Pesahs

Pesahs ir ebreju svētki, kuros tiek svinēta viņu aiziešana no Ēģiptes verdzības. Svētki pēc ebreju kalendāra tiek svinēti no 15. līdz 21. nisanam. Latviski tie pazīstami arī kā "Ebreju Lieldienas". Pesahs veltīts ebreju nācijas dzimšanai un fizis ...

                                               

Pētera 1. vēstule

Pētera 1. vēstule ir viena no Jaunās Derības vēstulēm, par kuras autoru tradicionāli uzskata svēto Pēteri, jo vēstule sākas ar "Pēteris, Jēzus Kristus apustulis, svešiniekiem, kas izkaisīti Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitinijā". Vēstule ...

                                               

Svētais Pēteris

Svētais Pēteris) bija ebrejs, viens no divpadsmit Jēzus Kristus apustuļiem, viens no agrīnās kristiešu baznīcas līderiem, katolicismā tradicionāli tiek uzskatīts par pirmo Romas bīskapu un līdz ar to par pirmo Romas pāvestu. Sīmaņa vārds Jaunajā ...

                                               

Prāvests

Prāvests ir viens no vadītāja, priekšnieka amatiem kristīgās baznīcas hierarhijā. Katolicismā sākotnēji tā sauca benediktiešu klostera vadītāja abata vietnieku - prioru. Jau vēlāk par prāvestu atsevišķās Eiropas zemēs galvenokārt - Centrāleiropā ...

                                               

Priesteris

Priesteris - vecākais) vai priesteriene ir persona, kas izpilda un vada reliģiskos rituālus un dažkārt tiek uzskatīts par starpnieku starp dievu, dievībām un cilvēkiem. Priesteri ir gandrīz visās reliģijās, tie ir gan kristietībā, jūdaismā, sinto ...

                                               

Protestantisms

Protestantisms ir 16. gadsimta reformācijā radušās kristīgās baznīcas konfesijas. 1529. gadā Špeieras reihstāgā virkne firstu un brīvpilsētu noprotestēja "Vormsas ediktu", kurā Mārtiņš Luters tika pasludināts par ķeceri. Tāpēc reformācijas piekri ...

                                               

Pūpolu svētdiena

Pūpolu svētdiena, arī palmu svētdiena, ir kristiešu svētki, kas vienmēr iekrīt svētdienā pirms Lieldienām. Šajos svētkos tiek pieminēta Jēzus Kristus iejāšana uz ēzeļa Jeruzalemē, kad pirms viņa tika kaisīti palmu zari. Šis notikums ir minēts Mat ...

                                               

Purims

Purims ir ebreju svētki, kas piemin ebreju izglābšanos no iznīcināšanas Persijas impērijas laikos. Svētku nosaukums cēlies no tā, ka Hamans lozēja, lai noteiktu labāko dienu, kad iznīcināt ebrejus. Svētki tiek svinēti katru gadu ebreju mēneša Ada ...

                                               

Rabīns

Rabīns ir reliģisks ebreju tituls, kas ceļas no ivrita vārda rabbi vai aramiešu vārda rabbuni. Arī Jēzus no Nācaretes tiek uzrunāts kā "rabbi" Jaunajā derībā. Tradicionāli ivritā "rabīns" nozīmēja reliģisku "skolotāju", vai precīzāk "mans augstai ...

                                               

Rāmājana

Rāmājana” ir viens no diviem senindiešu nozīmīgākajiem eposiem; otrs eposs ir" Mahābhārata”. Tajā stāstīts par dievības Rāmas dzīvi un varoņdarbiem." Rāmājana” ir sarakstīta sanskritā. Tiek uzskatīts, ka eposs ir aizsākts rakstīt ne agrāk par 300 ...

                                               

Redemptoristu kongregācija

Redemptoristu kongregācija, arī Redemptoristu ordenis, jeb Pestītāja ordenis, pareizāk: Svētās Pestīšanas Kongregācija. Romas Katoļu Baznīcas misionāru kongregācija, kuru 1732. gadā dibinātājis Sv. Alfonss Ligori - Saint Alphonsus Liguori).

                                               

Reimsas Dievmātes katedrāle

Reimsas Dievmātes katedrāle ir katedrāle Reimsā, Fracijā. Katedrālē tikuši kronēti 25 Francijas karaļi no Luija VIII 1223. gadā līdz Šarlam X 1825. gadā. Katedrāles celtniecība tika sākta 1211. gadā, celta pēc Šartras katedrāles parauga. Celta 12 ...

                                               

Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāle

Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle ir Latvijas Pareizticīgo Baznīcas dievnams Esplanādē, Rīgā, viena no ievērojamākajām pareizticīgo kulta celtnēm Latvijā. Viena no četrām Latvijas pareizticīgo katedrālēm.

                                               

Rjasofors

Rjasofors ir zemākā mūku hierarhijas pakāpe pareizticīgo baznīcā. Grieķijā rjasoforus nepieskaita pie mūkiem, tie tiek uzskatīti par paklausībniekiem, iesācējiem, kas vēl tikai gatavojas garīgajai kalpošanai. Rjasofora apģērba elementi ir rjasa - ...

                                               

Romas Katoļu baznīca

Romas Katoļu baznīca, zināma arī kā Katoļu baznīca, ir lielākā Kristīgā baznīca pasaulē. 2011. gadā pasaulē bija 1.2 miljardi katoļu. Tā ir viena no vecākajām institūcijām pasaulē un tai bija nozīmīga loma Rietumu kultūras vēsturē. Katoļu Baznīcu ...

                                               

Roskildes katedrāle

Roskildes katedrāle ir luterisma baznīca Roskildē, Dānijā. Šī ir pirmā no ķieģeļiem uzceltā gotiskā baznīca. Uzcelta no 12. līdz 13. gadsimtam. Līdz 20. gadsimtam - vienīgā katedrāle Zēlandē. Kopš 15. gadsimta šī ir galvenā Dānijas monarhu apglab ...

                                               

Rubas luterāņu baznīca

Rubas Evaņģēliski luteriskā baznīca ir pamests Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams Saldus novadā, autoceļu V1660 un V1661 krustojumā, 900 metrus no Lietuvas robežas. Precīzs baznīcas celšanas gads nav zināms, bet ir liecības par to ...

                                               

Salīdzināšanas diena

Salīdzināšanas diena ebrejiem ir gada svētākā diena. Centrālās dienas tēmas ir grēku izpirkšana un to nožēlošana. Ebreji tradicionāli ievēro 25 stundu gavēni un intensīvu lūgšanos, bieži lielākā daļa dienas tiek pavadīta sinagogās. Salīdzināšanas ...

                                               

Samarieši

Samarieši ir etnoreliģiska grupa Izraēlā. Atbilstoši datiem, 2007. gada 1. novembrī kopumā bija 712 samarieši, kas dzīvo galvenokārt Kirjatluzas pilsētā pie Gerizima kalna, kas atrodas Palestīnas pašpārvaldes teritorijā un Holonas pilsētā, Izraēl ...

                                               

Samuēla grāmatas

Samuēla grāmatas ir divas Vecās Derības vēsturiskās praviešu grāmatas, par kuru autoru tradicionāli uzskata pravieti Samuēlu. Tomēr šo grāmatu pētnieki uzskata, ka tās ir rakstījuši dažādi cilvēki, jo tajās ir viens no otra neatkarīgi teksti, kas ...

                                               

Santjago de Kompostelas katedrāle

Santjago de Kompostelas katedrāle ir Romas katoļu baznīcas katedrāle, kas atrodas Santjago de Kompostela, Galisijā, Spānijā. Celtniecība ir sākta 1075. gadā, bet pabeigta 1211. gadā. Katedrāle ir celta romānikas arhitektūras stilā ar vēlāk pievie ...

                                               

Seces luterāņu baznīca

Seces evaņģēliski luteriskā baznīca ir luterāņu dievnams Jaunjelgavas novada Seces pagastā. Atrodas pie Latvijas reģionālā autoceļa P76 apmēram 1.5 km uz rietumiem no Seces. Dievkalpojumi notiek katra mēneša 4. svētdienā. Mācītājs - Ainārs Rendors.