ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 234
                                               

Indra (hinduisms)

Indra ir viens no nozīmīgākajiem dieviem vēdiskajā un hinduisma mitoloģijā. Tas ir pērkona, vētras un kara dievs, kā arī dievu valdnieks. Viņš tiek slavināts hindu reliģiskajos rakstos Vēdās. Rigvēdā Indra ir aprakstīts kā ļoti spēcīgs dievs. Dau ...

                                               

Ivolgas dacans

Ivolgas dacans ir budistu klosteris - dacans, kas atrodas Krievijas dienvidaustrumos, Burjatijā, Burjatijas budisma galvenais centrs. Atrodas 36 kilometrus uz rietumiem no Burjatijas galvaspilsētas Ulanudes, pie Verhņajaivolgas ciema. 20. gadsimt ...

                                               

Izceļošanas grāmata

Izceļošanas grāmata jeb Eksodus, arī Otrā Mozus grāmata, jūdaismā Shemot, ir otrā no Toras un Vecās Derības piecām Mozus grāmatām, kā arī otrā grāmata Bībelē. Izceļošanas grāmata nāk aiz Radīšanas grāmatas, bet pēc tam seko Levitu grāmata. Grāmat ...

                                               

Izīda

Izīda ir viena no galvenām seno ēģiptiešu dievietēm, auglības, ūdens un vēja dieviete, sievišķības un ģimeniskās uzticības simbols, kuģniecības aizbildne. Ozīrisa māsa un sieva, Hora māte. Sākotnējais Izīdas kulta centrs atradās Buto pilsētā, kur ...

                                               

Jāņa evaņģēlijs

Jāņa evaņģēlijs ir ceturtā Jaunās Derības grāmata, kurā ir aprakstīta Jēzus Kristus dzīve un nāve. Jāņa evaņģēlijs ir vienīgais no četriem kanoniskajiem evaņģēlijiem, kas nav sinoptiskais evaņģēlijs. Jāņa evaņģēlijs no Mateja, Marka un Lūkas evaņ ...

                                               

Jaunā Derība

Jaunā Derība jeb Jaunās Derības raksti ir Bībeles daļa, kas vēsta par Jēzus Kristus dzīvi un kristietības pirmsākumiem. Jaunajā Derībā tiek pausts Jēzus evaņģēlijs jeb labā vēsts par to, ka Dievs mīl ikvienu cilvēku un aicina cilvēku atgriezties ...

                                               

Jaunās Slobodkas pareizticīgo baznīca

Jaunās Slobodkas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīca ir Latvijas pareizticīgās baznīcas dievnams, kas atrodas Ludzas novada Brigu pagasta Jaunajā Slobodkā. Pirmā baznīca celta 1834. gadā. 1841. gada Janovoles un Nerzas zemnieku nem ...

                                               

Jāzeps (Radīšanas grāmata)

Jāzeps bija nozīmīga persona kristiešu Bībeles Vecajā Derībā un ebreju Torā. Saskaņā ar Radīšanas grāmatu, Jāzeps bija 11. no Jēkaba 12 dēliem un Rāheles pirmdzimtais. Radīšanas grāmatā ir arī izstāstīts stāsts par to, kā Jāzepu verdzībai pārdeva ...

                                               

Jeruzalemes templis

Jeruzalemes templis vai Svētais Templis ir svētākā jūdaisma svētvieta, atradās Jeruzalemē, pašreizējā Tempļa kalna vietā. Vēsturiski runa ir par diviem tempļiem. Pirmais Zālamana templis tika uzcelts septiņu gadu laikā un iesvētīts 957. gadā pirm ...

                                               

Jezuīti

Jēzus Sadraudzība, arī Jēzus biedrība, jeb Jezuītu ordenis ir Romas Katoļu Baznīcas regulārklēriķu ordenis, kas izveidojās 1534. gadā Parīzē no teoloģijas studentu domu biedru grupas Ignācija no Lojolas vadībā. Ordeņa moto: "Viss lielākam Dieva g ...

                                               

Jezupovas baznīca

Jezupovas Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Daugavpils novada Naujenes pagasta Juzefovā. Baznīca jeb kapela Jezupovā Naujenē bijusi jau pirms 1685 ...

                                               

Jēzus augšāmcelšanās

Jēzus augšāmcelšanās ir kristiešu pārliecība, ka Jēzus Kristus brīnumainā kārtā atgriezies dzīvē svētdienā pēc piektdien veiktās krustā sišanas. Tas ir galvenais princips kristīgajā ticībā un teoloģijā, tāpat tā ir daļa no Nīkejas ticības apliecī ...

                                               

Jēzus dzimšana

Informācija par Jēzus dzimšanu galvenokārt tiek balstīta uz Mateja un Lūkas evaņģēliju, kā sekundārais avots tiek izmantota agrīnā kristīgā literatūra. Abos pārējos Jaunās Derības evaņģēlijos Jēzus piedzimšana aprakstīta nav. Abos evaņģēlijos tie ...

                                               

Jēzus dzimšanas baznīca

Jēzus dzimšanas baznīca ir bazilika Bētlemē. Baznīcas projektu pasūtījis Romas imperators Konstantīns I un viņa māte Helēna 327. gadā. Baznīca tika būvēta vietā, kas tradicionāli tiek uzskatīta par Jēzus dzimšanas vietu. Baznīcas celtniecība tika ...

                                               

Jēzus krustā sišana

Jēzus krustā sišana ir Bībeles stāsta notikums. Kristiešu uzskatā tas notika mūsu ēras 1. gadsimtā. Jēzus Kristus, kas kristietībā ir Dieva dēls un Mesija, tika arestēts, tiesāts, vēlāk tika piespriesta šaustīšana, tas viss noslēdzās ar krustā si ...

                                               

Karma

Karma ir "rīcību" vai "darbību" apzīmējošs jēdziens Indijas izcelsmes reliģiski filozofiskajās mācībās - hinduismā, džainismā, budismā un sikhismā. Ar to apzīmē darbību, kas aizsāk cēloņu un seku ciklu. Jēdziena filosofiskais skaidrojums dažādās ...

                                               

Katehisms

Katehisms jeb katķisms ir īss kristīgās ticības mācības izklāsts, pārsvarā jautājumu un atbilžu formā. Pamatā katehisma uzdevums ir būt īsai un saprotamai mācību grāmatai, kas iepazīstina ar galvenajiem uzskatiem, kas pieņemti to pārstāvošajā kon ...

                                               

Katoļticība

Katoļticība jeb katolicisms - visaptverošs, vispasaules) ir vispārīgs termins, ar kuru apzīmē vienu no kristietības virzieniem, kas izveidojās, kad Kristīgā baznīca sašķēlās katoļticīgajos un pareizticīgajos. Pirmo reizi apzīmējums ἡ καθολικὴ ἐκκ ...

                                               

Svētais Kazimirs

Svētais Kazimirs bija Jagellonu dinastijas Polijas un Lietuvas princis, katoļu svētais, kā arī Lietuvas un Polijas jaunatnes svētais aizbildnis. Dzimis karaļa ģimenē Krakovā. Svētā Kazimira tēvs bija Polijas karalis Kazimirs IV Jagaiļa dēls, bet ...

                                               

Kenterberijas katedrāle

Kenterberijas katedrāle ir Anglijas Baznīcas katedrāle Kenterberijā, Kentā, Anglijā. Viena no vecākajām un ievērojamākajām kristiešu struktūrām Anglijā. Anglijas Baznīcas augstākā vadītāja Kenterberijas arhibīskapa katedrāle. 597. gadā katedrāli ...

                                               

Klusā nedēļa

Klusā nedēļa kristietībā ir Lielā gavēņa pēdējā nedēļa un nedēļa tieši pirms Lieldienām. Klusā nedēļa sākas ar Pūpolsvētdienu. Tajā ietilpst arī Zaļā ceturtdiena, Lielā piektdiena un Klusā sestdiena. Tajā neietilpst Pirmās Lieldienas, kas ir svēt ...

                                               

Konstancas koncils

Konstancas koncils bija ekumeniskais koncils, kas no 1414. gada 16. novembra līdz 1418. gada 22. aprīlim notika Konstancas bīskapijas galvaspilsētā Konstancā. To pēc Svētās Romas impērijas ķeizara Sigismunda prasības sasauca pāvests Jānis XXIII. ...

                                               

Kontrreformācija

Kontrreformācija bija katoļu baznīcas politika un pasākumi, kas bija vērsti pret reformācijas kustību un protestantismu Eiropā. Pasākumi pret protestantu kustības dalībniekiem un viņu atbalstītājiem ietvēra nolādēšanu, izslēgšanu no baznīcas, pro ...

                                               

Kopējais paziņojums par Attaisnošanas mācību

Kopējais paziņojums par Attaisnošanas mācību, teoloģiskajās aprindās nereti saīsināts - Kopējais paziņojums, ir Pasaules luterāņu federācijas un Romas katoļu baznīcas 1999. gada 31. oktobrī Augsburgā, Vācijā noslēgts dokuments par abu pušu kopēju ...

                                               

Koptu pareizticīgā baznīca

Aleksandrijas koptu pareizticīgā baznīca ir lielākā kristīgā baznīca Ēģiptē. Šī baznīca pieder pie Austrumu baznīcu saimes. Saskaņā ar leģendu baznīcu ir dibinājis Svētais evaņģēlists Marks Aleksandrijā 1. gadsimtā. Tas aprakstīts Oksirinkhosā at ...

                                               

Svētie Kosma un Damiāns

Svētie Kosma un Damiāns ir leģendāri kristiešu dvīņu brāļi - mocekļi, kuri, pēc Rietumu kristietības tradīcijas, 3. gadsimtā Romas impērijas Sīrijas provinces Ajasas pilsētā bez maksas ārstēja cilvēkus. Diokletiāna kristiešu vajāšanas laikā kopā ...

                                               

Krakovas Marijas bazilika

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesbraukšanas arhiprezbiteriālā baznīca Krakovā jeb Krakovas Marijas bazilika ir 14. gadsimtā celta katoļu gotiskā bazilika Polijas senās galvaspilsētas Krakovas vecpilsētas centrālajā laukumā. Pazīstama ar savu 15. ...

                                               

Krievu Pareizticīgā baznīca

Krievu Pareizticīgā baznīca jeb Maskavas patriarhāts ir pasaulē lielākā autokefālā pareizticīgā baznīca. Aizņem piekto vietu Pareizticīgo baznīcu diptihā. Baznīcas kanoniskajā teritorijā ietilpst bijušās Padomju Savienības valstis, kā arī Ķīna un ...

                                               

Kristības

Kristības, arī kristīšana, kristīgajā ticībā ir sakraments, ar kuru cilvēks tiek uzņemts kristīgajā baznīcā un arī konkrētā konfesijā. Kristību atzīst visi kristietības novirzieni, kaut arī dažādos traktējumos. Lielākā daļa konfesiju praktizē bēr ...

                                               

Kristus Glābēja katedrāle

Maskavas Kristus Glābēja katedrāle ir katedrāle Maskavā, Krievijā. Atrodas netālu no Kremļa. Kopējais baznīcas augstums ir 103 metri, tādējādi šī ir augstākā Austrumu Pareizticīgās baznīcas baznīca. Patriarha klosteris. Oriģinālo baznīcu cēla vai ...

                                               

Krišna

Krišna ir viena no centrālajām dievībām hinduismā un tradicionāli tiek uzskatīts par indiešu poēmas" Bhagavadgīta” autoru. Viņu uzskata arī par Višnu astoto avatāru. Mitoloģija saistībā ar Krišnu ir ļoti dažāda, tur ir sasaistījušās gan vēsturisk ...

                                               

Krucifikss

Krucifikss - krustā sistā Kristus tēls kā sakrālās tēlniecības forma kristīgajā pasaulē, Romas Katoļu baznīcas ietekmes sfērā. Krucifiksu formas var būt visdažādākās, no miniatūrām figūriņā, ko ticīgie karina kaklā vai pie rožukroņa, lielākām dzī ...

                                               

Krusts

Krusts ir ģeometriska figūra, kas sastāv no divām līnijām, kas viena otru šķērso. Vismaz vienai no krustu veidojošām līnijām jādalās uz pusēm un tās parasti novietotas vertikāli vai horizontāli. Ir pazīstami arī daudzi citi krusta varianti. Krust ...

                                               

Ķecerība

Ķecerība - tīrs, šķīsts) jeb herēze - izvēle) - maldu mācība, apzināta novirze no vispārpieņemtā ticības kanona un atšķirīgs, attiecīgi "nepareizs" pamatpostulātu traktējums. Attiecīgi: Heresiarhs αιρεσιάρχης airesiárchis) - ķeceru kopienas, sekt ...

                                               

Ķelnes katedrāle

Ķelnes katedrāle ir Romas katoļu baznīcas dievnams Ķelnē, Vācijā. Baznīcas celtniecība tika uzsākta 1248. gadā, 1473. gadā tā tika apturēta, atstājot būvi nepabeigtu. 19. gadsimtā celtniecība tika atsākta un 1880. gadā baznīcas celtniecība tika p ...

                                               

Ķeltu grāmata

Ķeltu grāmata, tiek saukta arī par Kellu grāmatu vai Kolumba grāmatu, ir bagāti ilustrēta, pašrocīgi rakstīta grāmata, rokraksts, ko izveidoja īru mūki ap 800. gadu. Tā ir viena no viskrāšņāk izrotātajām miniatūrām un viduslaiku rokrakstu ornamen ...

                                               

Laika beigas

Laika beigas, laiku beigas vai dienu beigas ir eshatoloģiskie raksti trijās Ābrama reliģijās: jūdaismā, kristietībā un islāmā. Laika beigas bieži apraksta kā lielu nelaimi, kura piemeklēs cilvēci līdz ar mesijas - persona, kura ielaiž grēciniekus ...

                                               

Levitu grāmata

Levitu grāmata, arī 3. Mozus grāmata un Leviticus, ir trešā Toras un Vecās Derības grāmata. Grāmata satur konkrētus reliģiskos likumus un priesteru rituālus, taču plašākā nozīmē tā ietver detaļas, kā īstenot Sinajā kalnā starp izraēļiem un Dievu ...

                                               

Līdēres pareizticīgo baznīca

Līdēres Kristus piedzimšanas pareizticīgo baznīca ir Latvijas pareizticīgās baznīcas dievnams Madonas novada Aronas pagasta Līdērē. Līdz ar Vidzemes zemnieku pāriešanu pareizticībā 1847. gadā nodibinājās draudze, kas sākotnēji darbojusies mazā dz ...

                                               

Lielais gavēnis

Lielais gavēnis ir gavēšanas laiks kristiešu liturģiskajā gadā pirms Lieldienām. Šajā laikā kristieši klusumā un pārdomās atceras Jēzus Kristus ciešanas un nāvi, daudz lūdzas un ziedo naudu labdarībai. Lielais gavēnis ilgst no Pelnu dienas līdz K ...

                                               

Lielvārdes luterāņu baznīca

Lielvārdes Evaņģēliski luteriskā baznīca ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams Edgara Kauliņa alejā 21, Lielvārdē. Baznīcā darbojas Lielvārdes luterāņu draudze.

                                               

Liepājas Svētās Annas baznīca

Liepājas Svētās Annas Evaņģēliski luteriskā baznīca ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams Eduarda Veidenbauma ielā 1, Liepājā. Baznīcā darbojas Liepājas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze. Valsts nozīmes arhitektūras piemin ...

                                               

Lipiņišku pareizticīgo baznīca

Lipiņišku jeb Lipiņu Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīca ir Latvijas pareizticīgās baznīcas dievnams, kas atrodas Daugavpils novada Biķernieku pagasta Lipiņiškos. Lipiņišku draudze ir viena no senākajām apkārtnē, tā dibināta 18 ...

                                               

Žans Marī Listižē

Ārons Žans Marī Listižē bija ebreju izcelsmes franču garīdznieks. Kardināls no 1983. gada un Parīzes arhibīskaps no 1981. gada līdz 2005. gadam. Franču akadēmijas loceklis. Dzimis Parīzē, Silēzijas ebreju izcelsmes ģimenē. Sākoties Otrajam pasaul ...

                                               

Liturģiskā valoda

Liturģiskā valoda vai svētā valoda ir valoda, kuru cilvēki asociē ar kādu konkrētu konfesiju un izmanto reliģisko rituālu veikšanai, ikdienā pārsvarā lietojot citu valodu.

                                               

Lokstenes dievturu svētnīca

Lokstenes dievturu svētnīca ir 2017. gada 6. maijā uz Daugavas salas netālu no Pļaviņām atvērta dievturu svētnīca, kurā ietilpst galvenā ēka, pārceltuve, pulcēšanās un karogu laukums, akmens tēls un Saules vārti. Tā nosaukta tuvumā esošā appludin ...

                                               

Luterisms

Luterisms ir kristīgās mācības un ekleziālās organizācijas tradīcija, kas radusies 16. gadsimtā Mārtiņa Lutera aizsāktajā reformācijas procesā.

                                               

Marija Magdalēna

Svētā Marija Magdalēna bija Jēzus mācekle, kuru, kā rakstīts kanoniskā Bībelē, Jēzus bija atbrīvojis no dēmoniem. Īpaša nozīme Marijai Magdalēnai bija Jēzus pēdējās dienās, jo viņa palika pie Jēzus krusta arī tad, kad citi mācekļi bija aizmukuši, ...

                                               

Mahābhārata

"Mahābhārata" ir viens no diviem nozīmīgākajiem sanskrita eposiem Senajā Indijā; otrs ir "Rāmājana". Šis eposs ir daļa no hindu itihāsas un nozīmīga daļa no hindu mitoloģijas. Eposā izklāstīta ne tikai Indijas tautu ikdienas dzīve, ticējumi un pa ...

                                               

Mahājānas budisms

Mahājānas budisms ir viens no diviem galvenajiem budisma novirzieniem. Tas ir arī termins, ar kuru klasificē budisma filozofiju un prakses. Mahājānas budisms radās Indijā, no kurienes tas izplatījās vairākās citās Āzijas valstīs: Ķīnā, Japānā, Vj ...