ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 233
                                               

Apustulis

Apustulis - ziņnesis) ir ikviens no divpadsmit Jēzus Kristus izvēlētajiem mācekļiem; termins dažkārt tiek attiecināts arī uz citiem, īpaši uz svēto Pāvilu, kas pievērsās kristietībai dažus gadus pēc Jēzus Kristus nāves. Lūkas evaņģēlijā 6:13 ir t ...

                                               

Ateisms

Ateisms ir uzskatu sistēma, kuras pārstāvji vai nu noliedz dievību esamību, vai arī nepiekrīt teismam. Visvairāk to tomēr saista ar neticību dievību esamībai. Daudzi ateisti ir skeptiski noskaņoti arī pret jebkādām pārdabiskām parādībām, apgalvoj ...

                                               

Atons (mitoloģija)

Atons ēģiptiešu mitoloģijā un reliģijā ir saules diska personifikācija. Atonu pielūdzu kā pastāvīgu saules dievu 18. dinastijas faraona Amenhotepa III valdīšanas laikā 15. gadsimtā p.m.ē., tomēr nākamā valdnieka Amenhotepa IV laikā tika aizliegts ...

                                               

Avatāra

Avatāra hinduismā ir dievības iemiesošanās dzīvā būtnē. Nereti tā tiek uztverta kā inkarnācija, lai gan precīzāk tā ir manifestācija. Hinduismā tiek apskatītas desmit tās galvenās dievības Višnu avatāras. Katru reiz zaudējot daļu no savas varenīb ...

                                               

Avesta

Avesta ir primārais svēto tekstu krājums zoroastrismā, kas galvenokārt ir uzrakstīts avestas valodā. Nosaukuma etimoloģija ir neskaidra, lai gan tiek uzskatīts, ka tas ir cēlies no persiešu valodas vārda apastāk, kas nozīmē "pamatteksts". Avesta ...

                                               

Bābeles tornis

Bābeles tornis, saskaņā ar Bībeles Pirmās Mozus grāmatas 11. nodaļu, bija celtne, ko cēla cilvēki, lai sasniegtu debesis. Dievs, redzēdams cilvēces vienotību torņa celšanā, nolēma iznīcināt torni, kā arī sajaukt līdz tam vienoto cilvēku valodu da ...

                                               

Bahāisms

Bahai ticība ir jaunākā atklāsmes reliģijā, kuru 19. gadsimta sākumā izveidoja Bahāullāhs, kurš bija dzimis Teherānā, mūsdienu Irānas teritorijā. No arābu valodas Bahāullā nozīmē "Dieva godība". Bahai ticības sekotāji tic, ka Bahāullāhs ir Dieva ...

                                               

Bahāullāhs

Bahāullāhs, īstajā vārdā Mirzā Huseins Alī Nurī, bija bahāisma ticības dibinātājs. Viņš un viņa sekotāji uzskatīja, ka Bahāullāhs ir sava laikmeta Dieva izpausme. Bahāullāhs mācīja, ka cilvēce ir viena kopīga rase un ir pienācis laiks to apvienot ...

                                               

Balvu pareizticīgo baznīca

Balvu Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīca ir Latvijas pareizticīgās baznīcas dievnams Balvu novada Balvos. 2015. gadā guļbūves tehnikā uzceltā baznīca ir Pleskavas apgabala dāvinājums Balvu pareizticīgo draudzei. Līdz 1834. gad ...

                                               

Baptisti

Baptisti ir viens no protestantisma novirzieniem. Par baptistu reliģiskā novirziena dibinātāju uzskata angļu reliģisko separātistu Džonu Smitu, kurš 1609. gadā Amsterdamā menonītu ietekmē angļu emigrantu draudzē ieviesa šo kristīgo kustību, sākot ...

                                               

Basilijs Lielais

Svētais Basilijs Lielais jeb Basilijs no Cēzarejas bija grieķu kristiešu bīskaps. Sava laika ietekmīgs teologs, viens no redzamākajiem Nīkajas ticības apliecības aizstāvjiem pret arānismu un Laodīkejas Apolināriju. Vasilijam Lielajam tiek piedēvē ...

                                               

Bībeles kodi

Bībeles kodi, pazīstami arī kā Toras kodi, ir daudznozīmīgi vārdi vai frāzes, kurus pēc daudzu cilvēku domām var atrast kodētā formā Bībeles tekstā vai arī ebreju Torā. Toties citi apgalvo, ka šādas kodētas frāzes var atrast jebkurā apjomīgā teks ...

                                               

Bodisatva

Budismā bodisatva ir būtne, kas palīdz citiem sasniegt apskaidrību. "Bodisatva" sanskritā nozīmē "viedā būtne". Bodisatva pats sasniedzis Nirvānas, jeb pilnās laimes un apskaidrības robežu, taču pats nekļūst par budu, lai palīdzētu citiem sasnieg ...

                                               

Bogomilisms

Bogomilisms bija 10. gadsimtā Bulgārijas Pirmajā valstī radies duālistisks reliģisks novirziens, kas pastāvēja līdz 15. gadsimtam. Cieši saistīts ar patarēnu, kataru, valdensu un albiģiešu kustību. Atzīts par ķecerību un vairāku kristiešu konfesi ...

                                               

Bojanas baznīca

Bojanas baznīca ir Bizantijas laika baznīca Bulgārijas galvapilsētas Sofijas Bojanas rajonā. Baznīcas iekšienē saglabājušās viduslaiku freskas, tāpēc no 1979. gada baznīca iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Baznīcas senākā, austrumu daļ ...

                                               

Brahma

Brahma jeb Brahmā - pamats, balsts) hindu mitoloģijā ir augstākā dievība un Visuma radītājs. Ar diviem citiem dieviem - Višnu, kas simbolizē uzturēšanas spēku, un Šivu, kas ir iznīcības spēks, veido trimūrti. Parasti Brahmu attēlo sarkanā krasā a ...

                                               

Cēlais astoņposmu ceļš

Cēlais astoņposmu ceļš jeb cēlā astoņpakāpju taka budismā ir Budas mācības jeb darmas Četru Cildeno Patiesību ceturtā summējošā patiesība kā atbrīvoties no vilšanu izraisītajām ciešanām dzīvē: samjak-smriti pali - samma sati, burtiski taisnas atm ...

                                               

Ulrihs Cvinglijs

Ulrihs Cvinglijs bija reformācijas līderis Šveicē. Dzimis laikā, kad radās topošais šveiciešu patriotisms un palielinājās šveiciešu algotņu sistēmas kritika. Cvinglijs mācījās Vīnes universitātē, kā arī Bāzeles universitātē, kas tolaik bija zināt ...

                                               

Čaitanja Mahāprabhu

Čaitanja Mahāprabhu jeb Čaitaņa bija bengāļu izcelsmes svētnieks, Gaudīja vaišnavisma pamatlicējs. Viņa sekotāji Čaitanju Mahāprabhu uzskata par Krišnas un Radhas reinkarnāciju, kura uzdevums bijis cilvēkiem iemācīt mīlestības pilnu padevību Diev ...

                                               

Četras cildenās patiesības

Četras cildenās patiesības ir Budas mācība jeb darma: Cilvēku dzīve ir pilna vilšanos Jēdzienam duhkha pali valodā - dukkha budismā ir visai izplūdusi nozīme. Parasti to tulko kā "ciešanas", taču tas ir visai neprecīzi, jo tā nebūt nav tikai fizi ...

                                               

Dalailama

Dalailama ir lamaisma augstākais garīdznieks, agrāk arī bija laicīgais Tibetas valdnieks. Dalailama ir augstākais garīgais skolotājs no Gelugpas skolas un bodisatvas Avalokitešvara pārmiesošanās. Tiek uzskatīts, ka katrs nākamais dalailama ir iep ...

                                               

Daniēla grāmata

Daniēla grāmata ir viena no grāmatām Vecajā Derībā un Tanahā. Tā ir vienīgā apokalipse Vecajā Derībā, par vēl vienu apokalipsi tiek uzskatīta Jaunās Derības Jāņa atklāsmes grāmata. Grāmatas pirmajā daļā tiek aprakstīti Daniēla un viņa draugu stās ...

                                               

Dao

Dao ir senās Ķīnas viedā Laodzi sarakstīta manuskripta Daodedzin un uz tā pamata izveidojušos daoisma pamatjēdziens. Tas ir metafizisks koncepts, kas ir izplatīts arī konfūcismā, čaņbudismā, dzenbudismā, vairākās citās austrumāzijas reliģijās un ...

                                               

Daugavpils Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle

Daugavpils Svētā Borisa un Svētā Gļeba pareizticīgo katedrāle ir Latvijas pareizticīgās baznīcas katedrāle Daugavpilī, Latvijā. Baznīcā vienlaikus var atrasties 5000 cilvēki, kas to padara par lielāko pareizticīgo baznīcu Latvijā. Viena no četrām ...

                                               

Desmit baušļi

Desmit baušļi jeb dekalogs - 10 ticības pamatdogmas jūdaismā un kristietībā, kurus, saskaņā ar Bībeles Veco Derību pravietim Mozum devis Dievs Sinaja kalnā, iegravētus 2 akmens plāksnēs, lai dotu senebrejiem ticības pamatu.

                                               

Dieva valstība

Dieva valstība ir teokrātiska sabiedriska iekārta, kur tās pārstāvju dzīve un darbība ir pilnīgā saskaņā ar Dieva gribu. Dievs tur ir augstākais likumdevējs un tiesnesis. Tas tiek traktēts kā atgriešanās stāvoklī pirms grēkā krišanas Ēdenes dārzā ...

                                               

Dievdaris

Dievdaris ir tautas amatnieks Lietuvā, kas izgatavo dažādu svēto tēlu kokgrebumus krustiem, jumtiņstabiem, kapelstabiem, kapelām un citiem sakrālās koka arhitektūras pieminekļiem. Visbiežāk viņi bija sīkamatniecībai pievērsušies zemnieki, kas ceļ ...

                                               

Dievmātes Patvēruma katedrāle (Maskava)

Dievmātes Patvēruma katedrāle ir galvenais Krievijas Pareizticīgās vecticībnieku baznīcas dievnams, kas atrodas Maskavā, Rogožskas ciematā. Līdz Kristus Glābēja katedrāles atjaunošanai 1990. gados tas bija lielākais darbojošais dievnams Maskavā.

                                               

Dignājas baznīca

Dignājas evaņģēliski luteriskā baznīca ir luterāņu dievnams Jēkabpils novada Dignājas pagastā. Atrodas pie vietējā Jēkabpils - Dignājas ceļa pirms Dignājas. Dignājas baznīcas apmetne un senkapi ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Dievkalp ...

                                               

Dundagas luterāņu baznīca

Dundagas Evaņģēliski luteriskā baznīca ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams Pils ielā 10, Dundagā, Latvijā. Baznīcā darbojas Dundagas luterāņu draudze, kurā ir ap 150 locekļu, dievkalpojumus vada prāvesta v.i. Armands Klāvs. 1935. ...

                                               

Džainisms

Džainisms ir viena no vecākajām reliģijām un filozofijām, kura radusies Indijas ziemeļaustrumos ap 6. gadsimtu p.m.ē., bet ir pamats uzskatīt, ka šī reliģija ir vēl senāka. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka šīs ticības pamatus sludināja 24 tīrthank ...

                                               

Ečmiadzinas katedrāle

Ečmiadzinas katedrāle ir Armēņu apustuliskās baznīcas galvenā baznīca. Atrodas Vagaršapatā. Šī bija pirmā uzceltā katedrāle Senajā Armēnijā, kā arī tiek uzskatīta par vienu no pasaulē senākajām katedrālēm. Oriģinālā baznīca uzcelta 4. gadsimta pa ...

                                               

Ēdenes dārzs

Ēdenes dārzs ir Bībelē aprakstītais "Dieva dārzs", pirmo cilvēku dzīvesvieta pirms krišanas grēkā. Visplašāk aprakstīts Radīšanas grāmatas 2. un 3. nodaļā, kā arī Ecekiēla grāmatā. Radīšanas grāmatas 14. nodaļā ir pieminēts "Dieva dārzs" nevis Ēd ...

                                               

Eifrāzija bazilika

Eifrāzija bazilika ir Bizantijas laikā celta katoļu bazilika Horvātijas pilsētā Porečā. 1997. gadā baznīca iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā labi saglabājies Bizantijas arhitektūras paraugs. Ēku komplekss bez pašas bazilikas ietver s ...

                                               

Elle

Elle daudzās reliģijās ir ciešanu un soda saņemšanas vieta, kur cilvēks nokļūst pēc nāves. Dažās reliģijās kā kristietība elle tiek uzskatīta par bezgalīgu, taču reliģijās ar ciklisku cilvēka dzīvi, elle ir tikai starpposms starp nāvi un iemiesoš ...

                                               

Eshatoloģija

Eshatoloģija ir teoloģiska mācība par cilvēces galu, kā arī par pasaules galu un laika beigām. Daudzās reliģiskās mācībās eksistē pēcnāves dzīve un tās izpausme atkarībā no tā, kas ir darīts laicīgajā dzīvē. Tas ir atrodams, sākot jau ar seno ēģi ...

                                               

Evaņģēlijs

Evaņģēlijs ir vēstījums par Jēzus Kristus un viņa apustuļu dzīvi, par cilvēku glābšanas ceļu caur Kristu. Parasti ar šo vārdu saprot Jaunās Derības četrus kanoniskos evaņģēlijus - Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēliju, kuri sarakstīti laikā sta ...

                                               

Ezras grāmata

Ezras grāmata ir viena no grāmatām Tanahā un Vecājā Derībā. Sākotnēji kopā ar Nehemija grāmatu tā veidoja vienu kopīgu grāmatu. Tās viena no otras tika atdalītas mūsu ēras pirmajos gadsimtos. Grāmatu veido desmit nodaļas. Ezras grāmatā ir stāstīt ...

                                               

Florences katedrāle

Florences katedrāle ir galvenā baznīca Florencē, Itālijā. Katedrāle tika iesākta 1296. gadā kā gotiska celtne. Itālijas pilsētu sāncensības gars radīja ideju augstākā kupola celtniecībai visā Toskānā. Līdz 1418. gadam ēkas garenjoma izbūve jau bi ...

                                               

Gana zizlis

Gana zizlis ir viena no bīskapa un kardināla insignijām. Tā simbolizē Labā gana kalpojumu, ko veic uzticētās tautas vidū, tas ir, būt nomodā par ticību un morāli, tā ir pastorālā kalpojuma zīme. Gana zizli lieto tikai savā diecēzē, citā diecēzē d ...

                                               

Gelati klosteris

Gelati klosteris ir 11. gadsimtā celts klostera komplekss Gruzijas pilsētas Kutaisi pievārtē. 1994. gadā klosteris iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Klosteri 1106. gadā t.s. Gruzijas Zelta laikmeta laikā nodibināja Gruzijas karalis Dav ...

                                               

Golgāta

Golgāta saskaņā ar evaņģēlijiem ir pakalns Jeruzālemes tuvumā, vieta, kur Jēzus Kristus tika sists krustā. Bībelē Golgāta tiek tulkota kā ‘pieres vieta’. Tikusi uzskatīta par pasaules sakrālo centru. Atrodas Jeruzalemes piepilsētas dārzu un kapeņ ...

                                               

Gračanicas klosteris

Gračanicas klosteris ir 1321. gadā celts pareizticīgo klosteris Kosovas pilsētā Gračanicā, kas ir serbu apdzīvots anklāvs. 2006. gadā iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā vēl viens objekts Kosovas viduslaiku pieminekļu starpā. Iekļauts ...

                                               

Gredzens (bīskapa insignija)

Gredzens ir viena no bīskapa un kardināla insignijām. Tā simbolizē uzticību un laulību ar baznīcu. Bīskaps gredzenu valkā vienmēr, izņemot Lielo piektdienu. Bīskapa ordinācijas laikā gredzena uzvilkšana labās rokas zeltnesī, kas vienlaicīgi noris ...

                                               

Grēks

Grēks Ābramiskās reliģijās ir ar brīvu gribu apveltītu radību eņģeļu un cilvēku apzināta darbība pret Dieva noteiktajiem likumiem. Kristīgās teoloģijās jēdziens grēks reizēm apzīmē cilvēka stāvokli pēc grēkā krišanas. Teologi parasti izdala vairā ...

                                               

Griezes luterāņu baznīca

Griezes evaņģēliski luteriskā baznīca ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams Saldus novada Ezeres pagastā. Atrodas ainaviskā vietā - pakalnā 200 metrus no Lietuvas robežas un Vadakstes ietekas Ventā.

                                               

Gruzijas Pareizticīgā baznīca

Gruzijas Pareizticīgā baznīca, oficiāli Gruzijas apustuliska autokefāla ortodoksā baznīca ir autokefāla Austrumu Pareizticīgā baznīca, kas ir eiharistiskā kopībā ar citām Austrumu Pareizticīgajām baznīcām. Tā ir galvenā Gruzijas baznīca un tās dr ...

                                               

Ģetzemane

Ģetzemane ir dārzs Olīvu kalnā, Jeruzalemē. Tiek uzskatīts, ka šeit Jēzus Kristus lūdzās un viņa mācekļi gulēja naktī pirms Jēzus tika sists krustā. Ģetzemane tiek pieminēta Mateja un Marka evaņģēlijā. Austrumu Pareizticīgās baznīcas tradīcijā Ģe ...

                                               

Halakha

Halakha ir nosaukums, kas dots visam jūdaisma reliģisko likumu kopumam. Tas sevī iekļauj Torā minētos 613 baušļus, talmuda likumus, rabīnu atzinumus, kā arī paražas un tradīcijas. Jūdaismā likumi tradicionāli netiek dalīti reliģiskos un ikdienas. ...

                                               

Hasīdisms

Hasīdisms - laipnums) ir ortodoksālā jūdaisma virziens. Tas radies 18. gadsimtā Polijā, pamatlicējs ir Baalšemtovs. Hasīdisms māca piekopt lūgšanas, cenšanos būt dievbijīgam un "ar prieku kalpot Tam Kungam". Daudzu tā ideju pamatā ir kabala. Pārv ...