ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 228
                                               

Individuālisms

Individuālisms ir morāla nostāja, politiskā filozofija un ideoloģija, kuras pamatā ir indivīda morālā vērtība un indivīda tiesības uz absolūto brīvību un absolūtām tiesībām. Individuālisma piekritēji atbalsta indivīda pašnoteiktus mērķus un vēlme ...

                                               

Imanuels Kants

Imanuels Kants bija vācu filozofs no Prūsijas. Viņu uzskata par vienu no Eiropas ievērojamākajiem domātājiem un pēdējo lielo Apgaismības filozofu. Viņa darbs būtiski ietekmēja romantisma un ideālisma filozofijas skolas 19. gadsimtā, un tajā sakņo ...

                                               

Džons Loks

Dzimis 1632. gada 29. augustā Raitonā netālu no Bristoles puritāņu ģimenē. Anglijas pilsoņu kara laikā no 1647. līdz 1652. gadam mācījās prestižajā Vestminsteras skolā Londonā. Savas mācības turpināja Oksfordas universitātē, bet no 1652. līdz 166 ...

                                               

Kārlis Markss

Kārlis Heinrihs Markss bija ebreju izcelsmes vācu filozofs, žurnālists, politekonomists un revolucionārs. Savus darbus veltījis sabiedrības un ekonomisko procesu analīzei. Pamatojoties uz Marksa idejām par ražošanas apstākļu lomu sabiedrības un i ...

                                               

Progresīvisms

Progresīvisms ir politiska ideoloģija, kas paredz, ka attīstība zinātnē, tehnoloģijā, tautsaimniecībā un sabiedrības struktūrā ir nepieciešama cilvēku dzīves līmeņa uzlabošanai. Progresīvisms aizsākās apgaismības kustības laikā no idejas, ka cilv ...

                                               

Sabiedriskais līgums

Sabiedriskais līgums ir jēdziens politiskā filozofijā. Sabiedriskā līguma teorijā ir valdītāja un valdīto nolīgums, ar ko sākotnēji rodas valdīšanas pilnvaras; valdītājs apņemas valdīt, un valdāmie - paklausīt.

                                               

Suverenitāte

Suverenitāte ir abstrakts juridiskais jēdziens, kas apzīmē valsts augstāko varu savās iekšējās lietās, neatkarību no citām valstīm starptautiskajās attiecībās un brīvību no jebkuriem ārējiem spēkiem. Tam ir ne tikai politiska, bet arī sociāla un ...

                                               

Valsts varas dalīšana

Varas dalīšana ir viens no mūsdienu demokrātijas pamatprincipiem. Varas dalīšanu ierosināja franču apgaismības laikmeta filozofs Šarls Luijs de Monteskjē savā 1748. gadā publicētajā darbā "Par likumu garu". Saskaņā ar viņa teoriju, valsts varu sa ...

                                               

Aneksija

Aneksija politiski tiesiskā izpratnē ir kādas valsts vai tās teritorijas daļas pievienošanu citai valstij. Šis jēdziens starptautiskajos tiesību dokumentos ir cieši saistīts arī ar tādām kategorijām kā agresija, ekspansionisms, okupācija. Piemēra ...

                                               

ASEAN

Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija) ir Dienvidaustrumāzijas valstu politiskā, saimniecības un kultūras organizācija. Tā dibināta 1967.gadā un tās mērķis ir veicināt savstarpējo sadarbību reģionā. ASEAN valstu vadītāji tiekas gadskārtējās sanā ...

                                               

Koloniālisms

Koloniālisms ir kādas nācijas suverenitātes paplašināšana ārpus savas teritorijas un politiskas kontroles ieviešana šajā teritorijā, tādējādi izmantojot kolonizētās teritorijas resursus, darbaspēku un iegūstot dažādus citus labumus un priekšrocīb ...

                                               

Protektorāts

Protektorāts ir situācija, kurā militāri, politiski vai ekonomiski spēcīgāka valsts pilnībā vai daļēji kontrolē kādu citu valsti, valstisku veidojumu vai teritoriju. Protektorātu var uzspiest ar varu, starptautiskas konferences rezultātā, vai arī ...

                                               

Suverēno valstu uzskaitījums

Afganistāna Albānija Alžīrija Amerikas Savienotās Valstis Andora Angola Antigva un Barbuda Apvienotie Arābu Emirāti Argentīna Armēnija Austrālija Austrija Austrumtimora Azerbaidžāna

                                               

Anarhokapitālisms

Anarhokapitālisms ir anarhistiska un libertāra filozofija, kura ir pret politiskās valdības ideju, kā arī pret ekonomisku valdību, kurā pastāv brīvā tirgus kapitālisms ar pieprasījumu un piedāvājumu. Anarhokapitālisti uzskata, ka drošības un aizs ...

                                               

Antifašisms

Antifašisms ir ideju kopums, ideoloģija, doktrīna, kas atrodas opozīcijā pret fašistisko ideoloģiju un to pārstāvošām organizācijām, valdībām un atsevišķām personām. Antifašisms kļuva plaši izplatīts līdz ar fašisma popularitātes pieaugumu daudzā ...

                                               

Antikomunisms

Antikomunisms ir ideju kopums, ideoloģija, doktrīna, kas atrodas opozīcijā pret komunismu, jo īpaši pret marksismu. Antikomunisms savu popularitāti ieguva līdz ar kreiso spēku popularitātes pieaugumu 20. gadsimta sākumā. Šai ideoloģijai pastāv va ...

                                               

Cionisms

Cionisms ir starptautiska politiska kustība, kura atbalsta neatkarīgas ebreju valsts pastāvēšanu. Lai gan tā saknes ir daudz senākas, cionisms radās 19. gadsimta beigās. Jēdziens kļuva plašāk pazīstams, pēc tam, kad Austroungārijas žurnālists Teo ...

                                               

Demokrātiskais sociālisms

Demokrātiskais sociālisms ir politiska ideoloģija, kas aizstāv demokrātisku valsts pārvaldi kopā ar ražošanas līdzekļu sociālu kopīpašumu, bieži iestājoties arī par demokrātisku darbavietu pārvaldi. Terminu "demokrātiskais sociālisms" reizēm liet ...

                                               

Fašisms

Fašisms bija autoritāra politiskā kustība, kas no 1922. līdz 1943. gadam bija valdošā Itālijā ar līderi Benito Musolīni. Lai arī termins galvenokārt tiek attiecināts uz Musolini vadīto Itāliju, tas bieži tiek izmantots, lai raksturotu līdzīgas po ...

                                               

Fiskālais konservatīvisms

Fiskālais konservatīvisms, saukts arī par ekonomisko konservatīvismu, ir politiski ekonomiska ideoloģija, kas galvenokārt tiek balstīta uz diviem fundamentāliem principiem - nodokļu samazināšanu un sabalansēta budžeta ievērošanu. Līdz ar to no fi ...

                                               

Fundamentālisms

Fundamentālisms ir konservatīva reliģiska kustība, kurā iesaistītie cilvēki uzskata, ka ikviens svētajos rakstos rakstītais vārds ir skaidrojams burtiski. Radies 19. gadsimta beigās, sākotnēji šis termins tika izmantots saistībā ar Amerikas Savie ...

                                               

Gollisms

Gollisms ir politiska filozofija, kas pauž franču politiķa un Francijas Republikas prezidenta Šarla de Golla idejas. Gollisma jēdziens vēstures gaitā piedzīvoja izmaiņas. Višī Francijā tas nozīmēja piederību pretošanās kustībai un opozīciju esoša ...

                                               

Konservatīvisms

Konservatīvisms ir politiska un sociāla filozofija, kas akcentē tradicionālo vērtību saglabāšanu vai atjaunošanu. Viena no Eiropas tradīcijām ir kristietība, tāpēc šajā pasaules daļā konservatīvisms kulturālā kontekstā bieži saistās ar kristietīb ...

                                               

Liberālisms

Liberālisms ir politiska filozofija un atkarībā no vēstures posma var apzīmēt ekonomiskajos uzskatos diametrāli pretējas ideoloģijas. 19. gs. liberālisms iestājās par individuālo brīvību, privātīpašumu un minimālu valsts iejaukšanos ekonomikā. La ...

                                               

Libertisms

Libertisms jeb libertārisms ir politiska ideoloģija, kuras pašā pamatā ir pašīpašuma princips un spēka pirmās lietošanas nolieguma princips. Libertieši netic, ka cilvēkam ir jebkādas "pozitīvas tiesības" viņi tic, ka cilvēkam ir tikai "negatīvas ...

                                               

Nacionālsociālisms

Nacionālsociālisms ir politiska kustība, kas radās 1919. gadā Vācijā, izveidojoties Nacionālsociālistiskajai vācu strādnieku partijai, kā arī šīs kustības doktrīna. Nacionālsociālisms tiek uzskatīts par fašisma formu vai variāciju. NSDAP savu dok ...

                                               

Neonacisms

Neonacisms ir termins, kuru attiecina uz nacionālsociālisma ideju sekotājiem pēc Otrā pasaules kara. Starp neonacisma piekritējiem pastāv dažādi strāvojumi, jo ne visi piekrīt dažādiem nacionālsociālisma aspektiem, piemēram, holokausta noliegšana ...

                                               

Panbaltisms

Panbaltisms ir kopš 19. gadsimta no panisma aizgūta pannacionālistiska ideoloģija par baltu tautu kopību, no citām tautām atšķirīgo mentalitāti, valodu, vēsturi, kas tās vienojot atsevišķā un unikālā veselumā.

                                               

Panslāvisms

Panslāvisms - viss) - nacionālistiska ideja un sabiedriska kustība kopš 19. gs. par slāvu tautu kopību - par kopīgo, no citām tautām atšķirīgo mentalitāti, valodu, vēsturi, kas tās vienojot atsevišķā un unikālā veselumā. Šādas nacionālas kustības ...

                                               

Pretimperiālisms

Pretimperiālisms, arī antiimperiālisms, politikā un starptautiskajās attiecībās ir politiska nostāja, ko raksturo pretošanās kādai lielvarai vai impērijai, kā arī vēlēšanās atdalīties no tās. Tā parasti ir pretošanās imperiālismam, hegemonijai, k ...

                                               

Revanšisms

Revanšisms ir vēlme, prasība atgūt valsts kādreiz zaudētās teritorijas. Pirmo reizi šis termins parādījās 19. gadsimta 70. gados, kad pēc Francijas zaudējuma Francijas-Prūsijas karā Elzasas-Lotringas apgabals, kurā dzīvoja gan vācieši, gan franči ...

                                               

Sociāldemokrātija

Sociāldemokrātija ir politiska ideoloģija, kas aizstāv ideju par pakāpeniskas evolūcijas ceļā sasniedzamu demokrātisko sociālismu. Mūsdienu sociāldemokrātija atbalsta jaukta tipa ekonomiku, cilvēktiesības, sociālās un citas tiesības, legālo imigr ...

                                               

Sociālliberālisms

Sociālliberālisms ir politiska ideoloģija, kas meklē līdzsvaru starp individuālo brīvību un sociālo taisnīgumu. Pretstatā klasiskajam liberālismam sociālliberālisms ir par valsts iejaukšanos ekonomikas procesos un robežojas ar sociāldemokrātu ide ...

                                               

Afroamerikāņu pilsonisko tiesību kustība

Afroamerikāņu pilsonisko tiesību kustība bija politiska kustība Amerikas Savienotajās Valstīs, kas bija vērsta pret rasismu pret afroamerikāņiem, tajā skaitā institucionālo rasismu. Kustība pastāvēja 1950. un 1960. gados un tās ideoloģiskais neof ...

                                               

Boycott, Divestment and Sanctions

Boycott, Divestment and Sanctions, arī BDS un BDS kustība ir vispasaules kustība ar mērķi izdarīt nevardarbīgu spiedienu uz Izraēlu, līdz tā pakļaujas kustības izvirzītajiem nosacījumiem: pārtrauc Palestīnas okupāciju, atzīst Izraēlā dzīvojošo ar ...

                                               

Separātisms

Separātisms ir cilvēku grupas vēlme nošķirties, norobežoties no pārējiem valsts iedzīvotājiem, lai iegūtu autonomiju, vai pat vēlme pilnībā atdalīties no valsts. Šādas vēlmes pamatā var būt etniskās, valodiskās, reliģiskās, ekonomiskas, vēsturisk ...

                                               

Strādnieku kustība

Strādnieku kustība ir vispārīgs termins, ar kuru apzīmē strādnieku organizēšanos savu interešu aizstāvībai - iegūtu labākus darba apstākļus, lielākas algas un labāku attieksmi no darba devējiem un, izmainot darba likumu, arī no valsts. Parasti šī ...

                                               

Eiropas Nacionālā Fronte

Eiropas Nacionālā Fronte ir Eiropas radikālo nacionālistu organizāciju koordinējoša struktūra. Tās pašreizējais vadītājs jeb ģenerālsekretārs ir Roberto Fiore.

                                               

Komjaunatne

Komjaunatne jeb oficiāli Vissavienības Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienība bija faktiskā Padomju Savienības komunistiskās partijas jaunatnes organizācija no 1918. līdz 1991. gadam, kurā uzņēma jauniešus vecumā no 14 līdz 28 gadiem. Katrā PSR ...

                                               

Politiskā partija

Partija ir politiska organizācija, kuru izveidojuši kādas valsts pilsoņi, lai uz politisko mērķu kopības pamata veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, vadītu deputātu darbību parlamentā un pašvaldībā ...

                                               

Sociālistiskā Internacionāle

Sociālistiskā Internacionāle ir starptautiska politisko partiju apvienība, kas sastāv no demokrātisko sociālismu aizstāvošām partijām. Tajā ir galvenokārt demokrātiski sociālistiskas, sociāldemokrātiskas un darba vai strādnieku partijas un organi ...

                                               

Idi Amins

Idi Amins Dada bija Ugandas militārais līderis, kā arī valsts prezidents laikā no 1971. līdz 1979. gadam. I. Amina valdīšanas laiks iegājis vēsturē ar cilvēktiesību pārkāpumiem, politiskajām represijām, etnisko vajāšanu, nogalināšanu bez tiesas s ...

                                               

Jāsirs Arafāts

Jāsirs Arafāts, īstajā vārdā Mohameds Abdelraūfs Arafāts el Kudva el Huseinī bija Palestīnas Atbrīvošanas organizācijas dibinātājs un vadītājs, Palestīnas autonomijas prezidents un 1994. gada Nobela miera prēmijas laureāts. Arafāts tika pretrunīg ...

                                               

Antoniu di Oliveira Salazars

Antoniu di Oliveira Salazars bija Portugāles ekonomists un politiķis, faktiskais Portugāles diktators no 1932. līdz 1968. gadam. 1933. gadā viņš izveidoja korporatīvu autoritāru valsts iekārtu, kas ar nosaukumu Estado Novo pastāvēja līdz 1974. ga ...

                                               

Leopolds Sedars Sengors

Leopolds Sedars Sengors bija Senegālas dzejnieks, skolotājs, valstsvīrs. Pirmais Senegālas prezidents. Tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem 20. gadsimta Āfrikas intelektuāļiem. Pirmais no Āfrikas, kas ievēlēts Franču akadēmijā. 1935. gadā k ...

                                               

Noderīgais idiots

Politiskā žargonā noderīgais idiots ir nievājošs apzīmējums cilvēkam, kurš propagandē ideju, nesaprotot tās mērķi, un tādējādi ļauj sevi ciniski izmantot šīs idejas patiesiem īstenotājiem. Šis termins tika izmantots Padomju Savienības piekritēju ...

                                               

Politoloģija

Politoloģija jeb politiskā zinātne ir zinātne par politiku. Tajā iekļaujas pētījumi par struktūru un procesiem valdībā vai jebkurā citā ekvivalentā sistēmā, kas nodrošina drošību, likumību un citas sabiedrības eksistencei nepieciešamas lietas. Tā ...

                                               

Biheiviorālisms

Biheiviorālisms ir viena no pazīstamākajām modernās politoloģijas nozarēm. Biheiviorālismam ir stingri individuāla pieeja pētniecībai politikas zinātņu ietvaros, tas koncentrējās uz indivīda izpēti, mēģina izskaidrot atsevišķa indivīda politisko ...

                                               

Rietumu pasaule

Rietumu pasaule ir termins, kuram ir dažādas no lietošanas konteksta atkarīgas nozīmes. Vienkāršoti Rietumu pasaule ir kulturālo, politisko un ekonomisko pazīmju kopums, kas apvieno Rietumu pasaules valstis, un izdala tās uz citu pasaules valstu ...

                                               

Abolicionisms (kustība par verdzības atcelšanu)

Abolicionisms jeb kustība par verdzības atcelšanu bija sabiedriski politiska kustība 18. un 19. gadsimtā, kas centās panākt verdzības atcelšanu. Šī kustība bija izplatīta galvenokārt ASV, kur verdzības atcelšanu izdevās panākt 1865. gadā pēc ASV ...