ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 220
                                               

Kultūras mantojums

Kultūras mantojums ir uzkrātu māksliniecisku, arhitektonisku, muzikālu, literāru un zinātnisku resursu kopums, kas saņemti mantojumā no pagātnes. Tie neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par pārliecības, vērtīb ...

                                               

Arheoloģiskais piemineklis

Arheoloģiskais piemineklis ir vēsturiskas nozīmes objekts, ko pētī ar arheoloģijas metodēm. Arheoloģiskie pieminekļi ir apmetnes, pilskalni, viduslaiku mūra pilis, senās pilsētas, senkapi, kulta vietas, klāstu mītnes, seni ceļi un ostas, zemes va ...

                                               

Industriālais piemineklis

Industriālie pieminekļi ir ēkas, celtnes, iekārtas, priekšmeti un citi tehniska rakstura objekti, kas atspoguļo ražošanas, amatniecības, transporta, lauksaimniecības attīstību un teritoriju infrastruktūras attīstību, kā arī militāro vēsturi.

                                               

Kapulauks

Kapulauks jeb senkapi ir pirmskristietības laikmeta apbedījuma vieta, kas Latvijas teritorijā sastopami līdz 13. gs. Ziemeļu krusta kariem. Mēdz būt dažādu veidu kapulauki: līdzenie, uzkalniņu, akmeņu krāvuma, akmens laivveida krāvuma u.c. kapula ...

                                               

MICHAEL

MICHAEL ir akronīms un tas veidots daudzvalodu Eiropas kultūras mantojuma krātuve. Šis interneta portāls nodrošina vienkāršu un ātru piekļuvi daudzveidīgām muzeju, bibliotēku un arhīvu digitālajām kolekcijām Eiropas valstīs.

                                               

Pilsētbūvniecības un arhitektūras pieminekļi

Pie pilsētbūvniecības un arhitektūras pieminekļiem pieskaita objektus ar vēsturisku, arhitektonisku un māksliniecisku nozīmi. Pilsētbūvniecības pieminekļi ir raksturīgi apbūves kompleksi ar vienotu, vēsturisku ēku, ielu un citu apbūves elementu k ...

                                               

Restaurācija

Restaurācija ir arhitektūras, mākslas, vēstures, arheoloģisku pieminekļu, kas laika gaitā mainījušies vai sabojāti, atjaunošana sākotnējā izskatā. Objekta restaurācija ir tā atjaunošana tā pilnīgā skaidrībā, vai vismaz priekšstatā par tā pirmējo ...

                                               

Senās kulta vietas

Senās kulta vietas jeb kulta pieminekļi ir apvienota kategorija, kas apvieno dažādu citu kategoriju pieminekļus, kas bijuši pagānisku kultu objekti. Tajā ietilpst alas, avoti, koki, kulta kalni utt. Jau kopš 10. gadsimta rakstītajos avotos ir min ...

                                               

Velna laivas

"Velna laivas" jeb Laivveida akmens krāvuma senkapi ir ļoti senas Bronzas laikmeta apbedījumu vietas Kurzemes ziemeļu daļā. Šādas apbedīšanas tradīcijas bronzas laikmetā un līdz par vikingu laikiem bija izplatītas arī citās Baltijas jūras reģiona ...

                                               

Pēperkoku namiņš

Koka ēka celta ap 1895. gadu. Tā ir neliela vasarnīca, kuras platība ir nedaudz vairāk kā 40 kvadrātmetri, bet lielākās telpas platība ir 12 kvadrātmetri. Virs ēkas ieejas durvīm ir plāksne, kas norāda, ka šajā vasarnīcā četras vasaras ir dzīvoju ...

                                               

Atgriezeniska hronoloģija

Atgriezeniska hronoloģija ir stāstu stāstīšanas metode, kurā sižetu atklāj otrādāk. Stāstā, kurā izmanto šo tehniku, pirmā aina patiesībā ir stāsta noslēgums. Kad tā aina noslēdzas, tad tiek parādīta priekšpēdējā utt., līdz nonāk pēdējai ainai, k ...

                                               

Epilogs

Epilogs ir literārā darba beigu fragments, parasti tiek izmantots, lai darbu noslēgtu. Tas ir atkarīgs no stāsta kompozīcijas. Ja autors tajā vēršas pie lasītāja un atgriežas pie sižeta līnijām, tad tas uzskatāms par pēcvārdu. Pretējs epilogam ir ...

                                               

Epitets

Epitets ir spilgts tēlainās izteiksmes līdzeklis, māksliniecisks apzīmētājs, kas tēlaini, emocionāli iedarbīgi raksturo kādu dzīvu būtni, priekšmetu vai parādību, piemēram, zelta zirgs, dimantiņa pakaviņi, zeltains ziedu čemurs, zvaigzne skaistāk ...

                                               

Eseja

Eseja ir neliela apjoma prozas darbs, kurā pausta attieksme pret kādu literatūras vai mākslas parādību. Tā ir mākslinieciski kritiska, publicistiska apcere par kādu zinātnisku, filozofisku, publicistisku, īpaši par literatūras un mākslas problēmu ...

                                               

Fabula

Fabula ir sižeta atklāšanas līdzeklis, kas palīdz noskaidrot notikumu secību un saprast mērķus, kādi bijuši rakstniekam un ir neaizvietojams prozas literatūras paņēmiens. Tā bija viena no vecākajām domāšanas formām un viens no senākajiem vārda mā ...

                                               

In medias res

Stāstījuma sākums in medias res nozīmē, ka darba pirmā aina ir visspraigākā notikuma attēlojums. Bieži ekspozīcija tiek apieta un aizpildīta pakāpeniski, vai nu caur dialogu, atmiņām vai aprakstu par pagātnes notikumiem. Piemēram, "Hamlets" sākas ...

                                               

Arturs Kestlers

Arturs Kestlers bija ungāru - angļu rakstnieks un žurnālists. 1940. gadā izdeva pirmo romānu, "Saules aptumsums", prettotalitārisma grāmatu, par kuru Kestlers saņēma starptaustisku atzinību un slavu.

                                               

Laikraksta Le Monde 100 gadsimta grāmatas

Laikraksta Le Monde 100 gadsimta grāmatas ir pēc Francijas mazumtirgotāja Fnac un Parīzes laikraksta Le Monde 1999. gada pavasarī rīkotās aptaujas veidots 20. gadsimta simts labāko grāmatu saraksts. Pēc sākotnējā 200 grāmatu saraksta, ko sastādīj ...

                                               

Lasīšana

Lasīšana ir teksta uztveršana un saprašana pēc rakstzīmēm. Neprasmi lasīt sauc par analfabētismu. Lasīšanai atvēlētas publiskās telpas sauc par lasītavām. Parasti tās atrodas bibliotēkās.

                                               

Literatūra

Literatūra jeb rakstniecība ir viss cilvēces uzrakstītais tekstu kopums ar māksliniecisku vai sabiedrisku nozīmi. Literatūra tiek iedalīta daiļliteratūrā, zinātniskajā literatūrā un publicistikā. Šaurākā nozīmē jēdziens "literatūra" apzīmē māksla ...

                                               

Metamorfozes

"Metamorfozes" ir romiešu dzejnieka Ovidija poēma. Tā tiek uzskatīta par viņa labāko darbu. Darbs sastāv no vairāk par 250 mītiem, kas apkopoti 15 grāmatās. Mīti ir par laikposmu no pasaules radīšanas līdz Jūlija Cēzara valdīšanai. "Metamorfozes" ...

                                               

Nelineārs stāstījums

Nelineārs vēstījums, nesakarīgs stāsts vai pārtraukts stāstījums ir stāstījuma tehnika, kuru dažreiz lieto literatūrā, kino un citās stāstu platformās, kur notikumi attēloti, piemēram, nehronoloģiskā secībā vai arī citos veidos, kur stāstījumā na ...

                                               

Poēma

Poēma ir liroepikas sacerējums, kas no liriska dzejoļa atšķiras ar lielāku apjomu, tam nereti ir sižeta iezīmes. Tradicionāli poēmas apdzied svarīgus, izšķirošus brīžus atsevišķa cilvēka, kāda sociālā slāņa vai tautas dzīvē un atspoguļo būtiskāko ...

                                               

Pulicera balva

Pulicera balva ir viena no prestižākajām balvām ASV, ko pasniedz žurnālistikā, literatūrā, mūzikā un dramaturģijā. Balva tika izveidota pēc ungāru izcelsmes mediju magnāta Džozefa Pulicera, kurš nomira 1911. gadā, atstātā testamenta. Balvas fonda ...

                                               

Skice

Skice, arī uzmetums, mets, šī vārda nozīmes visplašākajā izpratnē, ir strauji izpildīts brīvrokas zīmējums, kas parasti nav paredzēts kā pabeigts darbs. Skice var kalpot vairākiem mērķiem: tā var attēlot kaut ko, ko mākslinieks redz, tā var piefi ...

                                               

Teksts

Teksts ir mutvārdos izteikts vai rakstveidā fiksēts loģiski strukturēts, funkcionāli vienots jēdzieniski saistītu izteikumu kopums vai atsevišķs izteikums. Literatūrā teksts ir jebkurš objekts, ko var "lasīt", vai šis objekts ir literārais darbs, ...

                                               

Valdnieks (grāmata)

"Valdnieks" ir 16. gadsimta politiskais traktāts, kuru sarakstījis itālis Nikolo Makjavelli. Darbs tika publicēts 1532. gadā, piecus gadus pēc tā autora nāves, ar pāvesta Klementa VII atļauju. Darbā tiek izklāstīts, kā iegūstama un saglabājama va ...

                                               

Valsts (Platons)

"Valsts" ir dialogs, kura autors ir Platons. Viņš to sarakstīja apmēram 380. gadā p.m.ē. Šajā darbā Sokrats un vairāki citi atēnieši un ārzemnieki diskutē par taisnīgumu, tā nozīmi, kā arī par to, kas ir ideāla valsts un kādiem jābūt cilvēkiem. " ...

                                               

Zibakcija

Zibakcija, flešmobs ir cilvēku grupa, kas pēkšņi sanāk kopā publiskā vietā, īsu laika sprīdi veic neierastu darbību un pēc tam ātri izklīst.

                                               

Burvis

Burvis ir vīriešu kārtas persona, kas nodarbojas ar maģiju. Latviešu un lietuviešu mitoloģijā tiek dēvēts par burtnieku. Sieviešu kārtas burves tiek dēvētas par raganām.

                                               

Dēmons

Dēmoni mitoloģijā, folklorā un reliģijā ir pārdabiskas ļaunas būtnes. Mūsdienu rietumu kultūras tradicionālā nozīme vārdam "dēmons" veidojusies kristietības attīstības sākumposmā mūsu ēras pirmajos gadsimtos, kad priekšstatus par hellēnistiskajā ...

                                               

Heijoka

Heijoka ir klauns jeb āksts Ziemeļamerikas indiāņu tautas lakotu kultūrā. Tieši tulkojot no lakotu valodas, heyókȟa nozīmē "svētais klauns". Heijoka darbojas kā spogulis vai skolotājs un izmanto dažādas ekstrēmas darbības, lai sakāpinātā veidā at ...

                                               

Merlins

Merlins ir teiksmains burvis no karaļa Artura leģendām. Pirmo reizi Merlins pieminēts pēc 820. gada tapušajā "Britu vēsturē" latīņu: Historia Brittonum, par kuras autoru tiek uzskatīts katoļu mūks Nennijs Nennius. Tur stāstīts par zēnu bez tēva, ...

                                               

Mitra (dievība)

Mitra ir dievība indoirāņu mitoloģijā, kas tiek saistīta ar draudzību, izlīgumu, saticību un Saules gaismu. Sākotnēji viens no vēdiskās mitoloģijas galvenajiem dieviem, augstākā dieva Varunas pastāvīgais pavadonis, viens no pasaules pārvaldītājie ...

                                               

Mīts

Mīts ir sens tautas izdomājums jeb stāsts par dievu, dievību vai varoņu dzīves gaitām, pasaules rašanos, aizvēsturiskiem notikumiem. Termins "mīts" ikdienā tiek lietots kā sinonīms vārdam "leģenda", lai gan daudzi speciālisti uzskata, ka ir būtis ...

                                               

Pārpilnības rags

Pārpilnības rags vai Amaltejas rags ir pārpilnības un pārticības simbols. Parasti tiek attēlots kā raga formas trauks, pilns ar augļiem, ziediem un riekstiem. Cēlies no sengrieķu mitoloģijas, ko vēlāk pārņēmuši romieši un plaši lietots arī mūsdie ...

                                               

Pūķis

Pūķis ir fantastisks radījums, kas viduslaiku tekstos parasti aprakstīts kā milzīga čūska ar spārniem un asti, divām vai četrām ķepām, asiem nagiem, necaurduramām bruņām un ugunīgu elpu. Dažādo mitoloģisko dzīvnieku, ko dēvē par pūķiem, izcelsme, ...

                                               

Ragana

Ragana, dažkārt arī lauma vai spīgana, latviešu un lietuviešu mitoloģijā ir parasti sieviešu kārtas būtne ar burvju spējām. Pasakās un teikās viņas ar burvestību palīdzību vēl citiem cilvēkiem ļaunu. Raganu vajāšanas laikmetā daudzas sievietes ti ...

                                               

Saule (mitoloģija)

Saule mitoloģijā ir Visumu sakārtojošais spēks, tā nosaka kalendāro ciklu un laika skaitīšanu. Tā ir debesu dievība, pretstatā Zemei. Senajā Šumerā Saules dievs bija Utu, Babilonijā - Šamašs, Ēģiptē - Ra, Senajā Grieķijā - Hēlijs utt. Saules diev ...

                                               

Ūdens simbolika

Ūdens un reliģijā ir arhaisks un universāls dzīvības izcelšanās un auglības simbols. Ambivalents spēks, kurš gan rada un uztur visu dzīvo, gan spēj to arī iznīcināt. Ir arī tīrības, šķīstības, pārmaiņu, kā arī haosa un nāves simbols. Ūdens bieži ...

                                               

19. gadsimta mode

19.gadsimta mode vēsturē ir laika posms, kad radušās vairākās modes tendences, kas saglabājušās līdz pat mūsdienām, tajā skaitā baltā kāzu kleita, ko ieviesa karaliene Viktorija 19. gadsimta 30. gados. 19. gadsimtā radušies arī modes žurnāli. 19. ...

                                               

Tomijs Hilfigers

Tomass Džeikobs Hilfigers, plašākai publikai zināms kā Tomijs Hilfigers ir amerikāņu modes dizaineris, kas plašāk pazīstams kā modes uzņēmuma Tommy Hilfiger dibinātājs. Divas reizes precējies un ir pieci bērni. 2006. gadā Tomijs Hilfigers par 1.6 ...

                                               

Leģenda par Gendži

Leģenda par Gendži ir 11. gadsimta japāņu Heianas perioda Murasaki Šikibu romāns, kas vispāratzīts par Japānas literatūras augstāko sasniegumu. Leģendas varonis ir "Spīdošais princis" Gendži, kāda imperatora un mazsvarīgas konkubīnes dēls. Tiek s ...

                                               

Mugursoma

Mugursoma ir uz muguras nēsājama soma, kas parasti novietojama ar divām siksnām pāri pleciem un zem padusēm. Mugursomas paredzētas nesamā pārnēsāšanai, ko nebūtu ērti nest rokās. Sporta mugursomas, kas domātas izmantošanai, piemēram, skriešanā, r ...

                                               

Rīgas Modes nedēļa

Rīgas modes nedēļa ir nedēļu garš pasākumu kopums, kurā Latvijas un ārvalstu modes dizaineri rāda savas jaunākās kolekcijas. Pirmo reizi norisinājās 2004. gadā. 2019. gadā no 29. oktobra līdz 2. novembrim norisinājās 31. sezona, tika prezentētas ...

                                               

Katja Šehurina

Studējusi Francijā, ESMOD modes mākslas skolā, kur 2007. gadā ieguvusi Haute Couture specializāciju. Studiju laikā ieguvusi pieredzi modes biznesā, strādājot par asistenti tādiem Eiropā pazīstamiem modes māksliniekiem kā Nicolas Faffiotte un Davi ...

                                               

Vintāža (mode)

Vintāža - stilizētās tendences modē, it īpaši apģērbu un sadzīves priekšmeti, kas ir domāti veco paaudžu un laikmetu modes atdzimšanai. Pastāv arī tirdzniecības tīkli, tostarp interneta veikali, kas specializējas antikvāru un vintāžas lietu pārdo ...

                                               

Zara

Zara ir starptautiska spāņu apģērbu veikalu ķēde, kas pieder pasaules lielākajam modes uzņēmumam Inditex. Visā pasaulē ir vairāk nekā divi tūkstoši Zara veikali, kas darbojas 88 valstīs, piecos kontinentos. Zara veikalos tiek pārdoti gan vīriešu ...

                                               

Mūzika

Mūzika ir mākslas veids, kurā ir ar ausi uztvertas, īpaši izveidotas vai nejauši radušās priekšmetu vai parādību izraisītas gaisa svārstības, kas ar asociāciju, analoģiju un sinestēziju palīdzību iedarbojas uz cilvēka psiholoģisko stāvokli kā int ...

                                               

Deju mūzika

Deju mūzika ir mūzika, kura ir speciāli radīta, kā dejas pavadījums. Tā var būt atsevišķa muzikāla darba formā vai arī, kā daļa no muzikālas aranžijas. Deju mūziku sīkāk iedala divos veidos: "dzīvā mūzika" un "ierakstītā mūzika"; galvenā šo veidu ...