ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 219
                                               

Kategoriskais imperatīvs

Kategoriskais imperatīvs ir centrālais koncepts Imanuela Kanta morāles filozofijā. Imperatīvs paredz to, ka kāda darbība ir universāli saistoša, un tā nav atvedināma uz atsevišķu situāciju vai subjektīviem ieskatiem. Ja hipotētiskais imperatīvs k ...

                                               

Kazuistika

Kazuistika ir gadījumu izpēte; detalizēti, pārmērīgi detalizēti; situācijas piesaistīšana. Kazuism ir situācija, kad lietu kazu apraksta vai apspriež detalizēti. Kazusa tiek uzskatīta par filozofiju ētika, morāles teorija, teoloģijā, laicīgajā un ...

                                               

Dons Kjūpits

Dons Kjūpits ir angļu filozofs un teologs. Kjūpits bijis anglikāņu priesteris un Kembridžas universitātes profesors, bet šķiet ir plašāk pazīstams kā rakstnieks, strīdīgs reliģisko uzskatu komentētājs, "radikālo teoloģiju" sludinātājs un "sekulār ...

                                               

Lingvistiskās relativitātes teorija

Lingvistiskās relativitātes teorija ir psiholingvistikas teorija, kas paredz, ka cilvēkam domāšanas procesi notiek viņam zināmās valodas vai vairāku zināmo valodu un kultūru ietvaros - to, ka valodas ietekmē cilvēka domāšanas potenciāls iegūst no ...

                                               

Maoisms

Maoisms, oficiāli zināma kā Mao Dzeduna Domas, ir politiskā teorija, kas cēlusies no Ķīnas politiskā līdera Mao Dzeduna. Tā sekotāji, zināmi kā maoisti, tiek uzskatīti par marksisma – ļeņinisma teorijas revidētājiem. Izveidojusies 20. gadsimta pi ...

                                               

Pozitīvisms

Pozitīvisms - filozofijas virziens, kas deklarē, ka tiecas pēc īstām, pozitīvām zināšanām, kas balstītas pozitīvā pieredzē. Pozitīvisms radies 19. gs. pirmajā pusē kā idejisks virziens; nostiprinās 19. gadsimta otrajā pusē, tā ietvaros izveidojas ...

                                               

Pseidointelektuāls

Pseidointelektuāls ir personu noniecinošs jēdziens, kas lietots, lai raksturotu kādu, kas uzskata sevi par intelektuālu un pielieto iegūtās un arī neiegūtās šķietamās zināšanas sociālās attiecībās, ar mērķi uzdoties par kompetentu, gudru, pieredz ...

                                               

Psihe

Psihe ir cilvēka, arī augstāko dzīvnieku, īpašību kopums, kas nevis materiāli vai enerģētiski, bet gan informacionāli regulē izturēšanos un cilvēkam dod iespēju domāt, gribēt un just. Psihe visu laiku atrodas mijiedarbībā ar somatiskajiem procesi ...

                                               

Refleksija

Refleksija: 1. filozofijā - cilvēka teorētiskā darbība, kurā viņš izzina savu rīcību un likumus. Izšķir 3 refleksijas veidus: zinātniskā refleksija kritiska teorētisko zināšanu analīze ar tādu metožu un paņēmienu palīdzību, kādi raksturīgi attiec ...

                                               

Skepticisms

Skepticisms) jeb pīronisms ir jēdziens filozofijā, kas apšauba vispāratzītu, neapstrīdamu zināšanu iespējamību. Senā Grieķijā skepticisma pamatus lika Pīrons no Elīdas. Mūsdienās skeptiķi nodarbojas ar "kritiskas, zinātniskas, racionālas un loģis ...

                                               

Sofisms

Sofisti Senā Grieķijā bija filozofi un parasti algoti skolotāji, iespējams pirmie speciālisti sabiedrības mācībā - politikā, tiesībās, ekonomikā un retorikā. Viņu devums ir sevišķi nozīmīgs tiesiskās domas attīstībā, jo tieši sofisti uzskatīja, k ...

                                               

Strukturālisms

Strukturālisms bija virziens sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kas izveidojās 20.gs. pirmajā pusē Eiropā un dominēja 50. un 60. gados, īpaši spilgti attīstoties Francijā. Strukturālisms galvenokārt izpaudās lingvistikā, antropoloģijā un liter ...

                                               

Tjūringa tests

Tjūringa tests ir angļu matemātiķa Alana Tjūringa piedāvāts tests, ar ko pārbaudīt, vai mašīna ir saprātīga, tāpat kā cilvēks. Tas tiek veikts šādi: cilvēks-tiesnesis veic sarunu ar divām pusēm, no kurām viena ir cilvēks, bet otra - mašīna; ja ti ...

                                               

Anekdote

Anekdote ir īss, saistošs stāstījums par kādu neparastu, komisku atgadījumu. Eiropā viduslaikos karaļus un viņu galminiekus ar jokiem un trikiem izklaidēja galma jokdari. Sākotnēji jokdari apdziedāja izcilus varoņdarbus un drošsirdīgus varoņus, p ...

                                               

Folklora

Folklora jeb garamantas, līdz ir vispārpazīstama tradīcija - kādas etnokulturālas jaunrades pamatveids, kas tiek atpazīta kā šīs etnokulturālās pasaules uztveres atspoguļojums tādā līmenī, kas izteic tās sociālo un kultūras identitāti; tās formas ...

                                               

Liktenis

Liktenis ir pārdabisks spēks, kas uztverts kā nemainīti un noteikti pasākumi; nākotne, ko nosaka šis pārdabiskais spēks indivīdam, grupai vai cilvēku masām kopumā. Vārds "liktenis" tiek lietots kā cilvēku dzīves sižeta nemainīgais fenomens, ko no ...

                                               

Mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis

Mākslinieciskās jeb tēlainās izteiksmes līdzeklis ir īpaši izvēlēti vārdi un vārdu savienojumi folklorā un literāros darbos, kas rada valodas izteiksmīgumu un tēlainību. Tas ir līdzeklis, ar ko kāda literāra darba autors bagātina tekstā atveidoto ...

                                               

Malduguns

Malduguns ir gaismas parādība, kas izpaužas kā vājš, nedaudz virs zemes plīvojošs liesmveida spīdums. Parasti novērojams tumsā purvainās vietās vai kapsētās. Malduguns tiek minēta folklorā, kur tiek saistīta ar spokiem un velnu. Malduguņu parādīb ...

                                               

Mīkla (uzdevums)

Mīkla ir metaforiska izteiksme, asprātīgs, bieži arī tēlains jautājums, uzdevums kāda priekšmeta, būtnes, parādības vai darbības uzminēšana un rezultātā ir jānoskaidro, kas bija šis priekšmets vai parādība nenosaucot to. Mīklu pēc būtības var kla ...

                                               

Miķelis

Vārds Miķelis ir radies no vārda Mihaēls jeb Mihaels, kas nozīmē Kas līdzinās Dievam?. Miķeļi pēc katoļu baznīcas kalendāra svinēti 29. septembrī par godu virseņģelim Miķelim.

                                               

Mūsdienu tautas mūzika

Mūsdienu tautas mūzika jeb postfolklora ir mūzikas žanrs, kas ir radies rūpnieciskajā kultūrā modernisma vai postmodernisma apstākļos no tradicionālās tautas mūzikas, tostarp tautasdziesmām. Tautas mūzikai sajaucoties ar citu žanru mūziku, laika ...

                                               

Paruna

Paruna, sakāmvārds jeb tautas teiciens ir vienkāršs, kodolīgs un konkrēts tautā zināms izteiciens, kas ietver vispārinātu spriedumu par dzīvi vai cilvēku attiecībām, vispārēju patiesību. Parunas parasti ir par populāri zināmām un atkārtotām lietā ...

                                               

Pasaka

Pasaka ir izdomāts stāsts vai sacerējums prozā, kas stāsta par izdomātiem, neiespējamiem, neticamiem notikumiem un parādībām. Pasakās galvenie tēli parasti ir raganas, burves, milži, runājoši dzīvnieki, troļļi, rūķi un citi, kuri reāli dabā nepas ...

                                               

Raganošana

Raganošana jeb buršana ir prakse, kurai piedēvē maģiskas spējas un kuru veic indivīds vai sociāla grupa, izmantojot ezotēriskas vai okultas zināšanas. Raganošanas koncepts pasaules vēsturē ir pastāvējis daudzu atšķirīgu pasaules tautu kultūrās, t ...

                                               

Raganu apļi

Raganu apļi jeb raganu riņķi ir liela daudzuma sēņu augļķermeņu augšana riņķveidā. Raganu apļi veidojas, sēņotnei augot no centra uz malām un atmirstot vidusdaļā, un to izmēri parasti svārstās no dažiem metriem līdz dažiem desmitiem metru, bet īp ...

                                               

Teika

Teika ir pasakai, leģendai vai nostāstam līdzīgs folkloras žanrs, kas biežāk balstās uz vēsturiskiem notikumiem, atainojot dažādu priekšmetu un parādību izcelsmi. Teikas mēdz būt pirmsākums mitoloģiskiem sižetiem. Teikas ir viens no saturā visdau ...

                                               

Vampīrs

Vampīrs ir mitoloģijā vai folklorā sastopama mītiska būtne, kura izdzīvo, pārtiekot no asinīm. Folkloristikas stāstos nemirstīgie vampīri bieži apciemo savus mīļotos, kā arī izraisa postu vai pat sēj nāvi apkārtnē, kurā tie dzīvoja, kad bija dzīv ...

                                               

Vilkacis

Vilkacis jeb vilkatis ir mitoloģisks cilvēks ar spēju pārvērsties par vilku vai kādu no vilkveidīgiem radījumiem, ar paša gribu, cita vilkača koduma dēļ vai lāsta iespaidā. Viduslaiku hroniķis Gervase Tilburijs sasaistīja pārvēršanos par vilkaci ...

                                               

Humanitārās zinātnes

Humanitārās zinātnes ir akadēmiskas nozares, kas pētī valodu, kultūru, vēsturi, cilvēku kā sabiedrisku būtni, sabiedrību un cilvēku kā vērtību sabiedrībā. Tās izmanto analītiskas un kritiskas metodes atšķirībā no vairuma dabaszinātņu un sociālo z ...

                                               

Havjers Peress-Kapdevila

Havjers Peress-Kapdevila ir Kubas zinātnieks, starptautiski atzīts, piemērojot matemātikas zinātni vides, zināšanu pārvaldīšanas, ekonomikas un grāmatvedības jautājumos. Viņš ir Zinātnes, Tehnoloģijas un Vides ministrijas vecākais padomnieks, kā ...

                                               

Semiotika

Semiotika ir zinātne par zīmēm un zīmju sistēmām, to vispārīgajām īpašībām un funkcionēšanas likumībām. Semiotika pēta arī nozīmes rašanos un informācijas nodošanu. Viens no nozīmīgākajiem semiotikas pamatjēdzieniem ir zīme; zīme semiotikā tiek d ...

                                               

Indiāņu karotāja galvassega

Indiāņu karotāja galvassega ir no putnu spalvām vai ādas veidota galvasrota, kuru senāk Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāji tērpa kaujas laukā, bet mūsdienās izmanto galvenokārt ceremoniju vai svētku laikā. Baltgalvas ērgļa astes spalvu galvassegu dr ...

                                               

Matu caurulīšu pērlītes

Matu caurulīšu pērlītes ir iegarenas pērlītes, kas kopš 18. gadsimta beigām ir ļoti populāras starp Ziemeļamerikas pamatiedzīvotājiem. Savu nosaukumu ieguvušas pateicoties tam, ka sākumā tās izmantoja kā matu rotājumu.

                                               

Pauvau

Pauvau ir tradicionālie Ziemeļamerikas indiāņu svētki, kuri ir svarīgs savas identitātes apliecināšanas veids. Svētku laikā dažādu cilšu saviesīgās dejas, mūzika, dziedāšana mijas ar tradicionālām deju sacensībām. Pasākuma laikā tiek pārdoti izst ...

                                               

Tipi

Tipi ir koniska telts no zvēru ādām. Tipi izmantoja līdzenumu indiāņi, kuri bija klejotāji - šīs teltis varēja viegli uzcelt vai nojaukt un transportēt, kas ļāva sekot migrējošiem dzīvniekiem, sevišķi bizoniem, kurus indiāņi medīja pārtikai. Tipi ...

                                               

Tomahauks

Tomahauks ir Ziemeļamerikas indiāņu kara cirvis. Vārds 17. gadsimtā ienāca angļu valodā no pouhatanu valodas. Sākotnēji par tomahaukiem sauca dažādas kaujas vāles, vēlāk - metāla cirvīšus. Tomahaukus izmantoja gan Amerikas pamatiedzīvotāji, gan e ...

                                               

Totēmstabs

Totēmstabs ir no baļķa izgrebta skulptūra. Raksturīgi Ziemeļamerikas indiāņu ciltīm, kuras apdzīvo Savienoto Valstu ziemeļrietumu un Kanādas rietumu piekrasti. Totēmstabi nebija elki, kā uzskatīja daudzi kristīgie misionāri, bet gan pieminekļi, k ...

                                               

Trevojs

Trevojs ir suņu un zirgu pajūgs, ar ko Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāju ciltis pārvadāja mantas. Tas bija ar jēlādām sastiprināts A veida egles vai citu koku kāršu rāmis, ko pievienoja segliem. Īpaši plaši izmantoja Lielo līdzenumu nomadi. Vārds t ...

                                               

Trīs māsas (zemkopība)

Trīs māsas ir apzīmējums trim galvenajiem Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāju kultūraugiem - kukurūzai, pupām un ķirbjiem. Tos audzēja ciltis kontinenta austrumu mežainajos apgabalos no Lielajiem ezeriem līdz Floridai dienvidos, pueblu tautas Savieno ...

                                               

Vigvams

Vigvams ir Ziemeļamerikas indiāņu kupolveida mājoklis. Tas sastāv no koka kārtīm kas vigvama augšā ir sasietas ar auklu, uz kārtīm stiprina virsū izkaltētu zāli vai mizu.

                                               

Daiļliteratūra

Daiļliteratūra jeb beletristika ir mākslas forma, kur kā izteiksmes līdzeklis tiek lietota valoda. Būtībā tā ir literatūra, kurā aprakstītās personas un notikumi ir izdomātas. Grāmatnīcās un bibliotēkās parasti daiļliteratūras grāmatas tiek novie ...

                                               

Kopīgais visums

Kopīgais visums vai kopīgā pasaule ir vairāku darbu kopums, kurā vairāki rakstnieki neatkarīgi viens no otra veido atsevišķus darbus, kas iekļaujas kopējā sižeta līnijā, tēlos vai šī projekta pasaulē. Parasti kopīgais visums ir raksturīgs zinātni ...

                                               

Stāstījuma āķis

Stāstījuma āķis ir mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis, ko izmanto stāsta sākumā, lai "ievilktu" lasītāju, klausītāja vai skatītāja uzmanību stāstā. Stāsta "āķis" var sastāvēt no vairākām rindkopām līdz pat īsam stāstam, dažreiz pat vairākas lap ...

                                               

Kino

Kino jeb kinematogrāfija ir kustīgu attēlu fotografēšanas un filmēšanas māksla vai process, veicot to elektroniski, izmantojot attēla sensoru, vai ķīmiski, izmantojot gaismas jutīgu materiālu, piemēram, kinolenti. Kinematogrāfija tiek uzskatīta g ...

                                               

Andričgrada

Andričgrada ir kinorežisora Emira Kusturicas veidota būvprojekta nosaukums Višegradā, Serbu Republikā, Bosnijā un Hercegovinā. Filmu pilsēta veltīta dienvidslāvu romānistam un Nobela prēmijas laureātam Ivo Andričam. Andričgradas, kas sākotnēji sa ...

                                               

Bolivuda

Bolivuda ir neformāls apzīmējums Mumbajā bāzētajai hindi valodas filmu industrijai Indijā. Nereti tas tiek aplami attiecināts uz visu Indijas kino jomu. Vārds Bolivuda ir salikums no vārdiem "Bombeja" agrākais Mumbajas nosaukums un "Holivuda", ka ...

                                               

FIPRESCI

FIPRESCI jeb Starptautiskā kino kritiķu federācija ir organizācija, kas apvieno pasaules profesionālos kinokritiķus un par kino rakstošos žurnālistus, lai veicinātu un attīstītu filmu kultūru un aizsargātu kinematogrāfistu profesionālās intereses ...

                                               

Kulta filma

Kulta filma ir kinofilma, kas ir ieguvusi specifisku un uzticīgu fanu grupu. Bieži vien kulta filmas nav populāras, ja neskaita to nelielās fanu bāzes, taču ir bijuši izņēmumi, kas ir iecienīti plašākā auditorijas lokā. Daudzas kulta filmas ir šķ ...

                                               

Optiskais printeris

Optiskais printeris jeb kinokopēšanas aparāts ir ierīce, kas sastāv no viena vai vairākiem kinoprojektoriem, kas mehāniski saistīti ar kinokameru. Ar optiskā printera palīdzību filmu veidotāji iegūst oriģinālās filmas kopijas. Optisko printeri iz ...

                                               

Sirreālisma kino

Sirreālisms kinematogrāfijā radās līdz ar sākotnējo sirreālisma kustību citās mākslas nozarēs. Kino izrādījās ļoti pateicīga vide sirreālisma attēlošanai, ilglaicīgas kustības laikā vizuāla attēlošana un vēlāk arī skaņas izmantošana radīja iespēj ...