ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19
                                               

Krieviņi

Krieviņi bija voti, ko 1445. gadā Livonijas ordeņa meistars Heinrihs Finke fon Oferbergs, pēc iebrukuma Novgorodas zemē kā kara gūstekņus atveda un nometināja Zemgalē Bauskas apkārtnē. Šis reti apdzīvotais apvidus bija izpostīts karos ar lietuvie ...

                                               

Krievu karagājiens uz Senlatviju (1218)

1218. gada krievu karagājiens uz Senlatviju notika tūlīt pēc kaujas pie Puides 1218. gada vasaras beigās. Karagājienu vadīja nesen izvēlētais Novgorodas kņazs Svjatoslavs Mstislavičs un Pleskavas kņazs Vladimirs Mstislavičs. Krievi vēlējās atrieb ...

                                               

Krievu-zviedru karš (1808–1809)

Krievu-zviedru karš jeb Somijas karš, bija Zviedrijas un Krievijas impērijas karš Napoleona karu laikā. Zviedriju atbalstīja Apvienotā Karaliste, bet Krieviju atbalstīja Dānijas karaliste un Francijas impērija. Krievu karaspēks okupēja visu Somij ...

                                               

Kubeseles pilskalns

Kubeseles pilskalns bija līvu pilskalns un ciems Gaujas labajā krastā jeb Kaupo zemē, tagadējā Krimuldas pagasta teritorijā pie Runtiņupītes gravas. Pilskalnu uzskata par Indriķa hronikā minēto Gaujas lībiešu valdnieka Kaupo pils vietu, iespējams ...

                                               

Kuldīgas komturi

Kuldīgas komturi bija Livonijas ordeņa Kuldīgas pils pārvaldnieki un savu Kurzemes vasaļu karavadoņi ordeņa karagājienos pret žemaišiem, lietuviešiem, zemgaļiem, Rīgas pilsētu, Rīgas arhibīskapu un krieviem. Ziņas par pirmajiem Kuldīgas komturiem ...

                                               

Kuldīgas virspilskunga iecirknis

Kuldīgas virspilskunga iecirknis jeb Kuldīgas virspilskundzība bija administratīva vienība Kurzemes un Zemgales hercogistes un Kurzemes guberņas sastāvā. Austrumos tas robežojās ar Tukuma virspilskunga iecirkni, ziemeļos ar Piltenes apgabalu, bet ...

                                               

Kursa (valsts)

Kursas ķēniņvalsts bija kuršu apdzīvoto pilsnovadu apvienība viduslaikos, kas pirmo reizi pieminēta 9. gadsimta hronikā "Svētā Anskara dzīve" sakarā ar vikingu uzbrukumu kuršu ķēniņvalsts galvenajai pilsētai Ezerpilij. 1230. gadā daļa kuršu ķēniņ ...

                                               

Kursas dalīšanas līgums

Kursas dalīšanas līgums ir Romas pāvesta Inocenta IV 1254. gada 20. septembrī apstiprināts 1253. gada 4. aprīlī Kuldīgas pilī noslēgtais līgums starp Kursas bīskapu Heinrihu un Vācu ordeņa virsmestra vietnieku Eberhardu par Kursas valsts sadalīša ...

                                               

Kurši

Kurši, agrāk arī kūri bija baltu cilts, kas ieplūda latviešu un lietuviešu tautās. Pirms Ziemeļu krusta karu sākuma kurši apdzīvoja mūsdienu Kurzemes lielāko daļu, kur izveidojās Kursa, un Lietuvas ziemeļrietumus, kur tie vēlāk saplūda ar žemaiši ...

                                               

Kuršu un zemgaļu uzbrukums Daugavgrīvai (1228)

1228. gada kuršu un zemgaļu uzbrukums Daugavgrīvai notika 1228. gada 18. - 20. augustā, kad liels kuršu un zemgaļu karaspēks pa Lielupi un Buļļupi ieradās Daugavas grīvā, ieņēma labi nocietināto Daugavgrīvas klosteri, nogalināja tā aizstāvjus cis ...

                                               

Kurzemes bīskapija

Kurzemes bīskapija saukta arī Kursas bīskapija, Piltenes bīskapija bija otrā mazākā no visām Livonijas bīskapijām - ~4500 km 2. Tās teritorijā ietilpa tagadējo Ventspils, Liepājas, Aizputes, Alsungas, Dundagas un Talsu novadu daļas, kā arī zviedr ...

                                               

Kurzemes cietoksnis

Par Kurzemes cietoksni vai Kurzemes katlu tiek saukts vācu karaspēka ielenkums Kurzemes pussalā Otrā pasaules kara laikā, kas izveidojās 1944. gada 9. - 10. oktobrī, Sarkanajai armijai sasniedzot Baltijas jūru pie Mēmeles un nogriežot vācu karasp ...

                                               

Kurzemes guberņa

Kurzemes guberņa bija viena no trīs Krievijas impērijas sastāvā esošajām autonomajām Baltijas guberņām. Kurzemes guberņas pašpārvaldi nodrošināja savs parlaments – Kurzemes landtāgs. Līdz pat 19.gs. beigām Kurzemes guberņas oficiālā valoda bija v ...

                                               

Kurzemes kolonijas

Kurzemes kolonijas bija Kurzemes un Zemgales hercogistes aizjūras īpašumi Rietumāfrikā Gambijas upes grīvā un Vidusamerikā Tobāgo salā hercoga Jēkaba valdīšanas laikā un neilgi pēc viņa nāves. Koloniju tirdzniecība deva hercogam lielus ienākumus ...

                                               

Kurzemes ofensīva

Kurzemes ofensīva bija Vācijas impērijas karaspēka Pirmā pasaules kara uzbrukuma operācija no 1915. gada 26. aprīļa līdz 26. septembrim. Vācijas Nemunas armija Krievijas karaspēka Lielās atkāpšanās laikā ieņēma Kauņas guberņu un gandrīz visu Kurz ...

                                               

Kurzemes Pagaidu zemes padome

Kurzemes Pagaidu zemes padome bija 1917. gada 27. aprīlī Tērbatā ievēlēta Kurzemes pašpārvaldes institūcija, kas atbalstīja Latvijas apvienošanās un pašnoteikšanās idejas. Tā kā Kurzeme bija okupēta, padome kārtoja tikai Kurzemes bēgļu lietas. 19 ...

                                               

Kurzemes un Zemgales hercogistes aneksija (1795)

Kurzemes un Zemgales hercogistes aneksija 1795. gadā bija daļa no Polijas - Lietuvas kopvalsts dalīšanas, kā rezultātā Kurzemes un Zemgales hercogiste zaudēja starptautisko tiesību subjekta statusu un kopā ar Piltenes apgabalu tika inkorporēta Kr ...

                                               

Kurzemes Zemes padome

Kurzemes Zemes padome bija Vācijas impērijas okupētajā Kurzemes guberņas daļā 1917. gada rudenī izveidota pašpārvaldes institūcija, kas atbalstīja Kurzemes un Zemgales pievienošanu Vācijas valstu savienībai. Pēc vācu militārās pārvaldes ierosmes, ...

                                               

Lāča mednieki

"Lāča mednieki" bija Latvijas nacionālo partizānu grupa, kuru vadīja Tālrīts Krastiņš. "Lāča mednieku" grupa sastāvēja no 22 cilvēkiem, tās galvenais mērķis bija veikt atentātu pret kolaboracionistu un Latvijas PSR Tautas komisāru padomes priekšs ...

                                               

Lamekins

Lamekins, pazīstams arī kā Lameķis, Lamiķis, bija Ventas lejteces kuršu ķēniņš 13. gadsimta sākumā. Vēstures avotos minēts 1230. gadā, kad viņš noslēdza līgumu ar pāvesta legātu Alnas Balduīnu par katoļu priesteru pieņemšanu savā zemē, par pakļau ...

                                               

Žilbērs de Lanuā

Žilbērs de Lanuā jeb Gilberts no Lanuā bija ceļojošs viduslaiku bruņinieks un diplomāts, kas vēlāk kļuva par Burgundijas hercoga Žana Bezbailīgā galminieku un sūtni. Uzrakstīja ceļojuma aprakstu, kurā sniedza vērtīgas ziņas arī par Livonijas ģeog ...

                                               

Latgales ieņemšana (1941)

Latgales ieņemšana bija nacistiskās Vācijas bruņoto spēku uzbrukuma operācija Otrā pasaules kara laikā Vācijas iebrukuma PSRS pirmajās nedēļās, kas vainagojās ar Latgales ieņemšanu. Par Vācijas uzbrukumu 22. jūnijā Latgales iedzīvotāji uzzināja n ...

                                               

Latgales vēsture

Latgales vēsture ir Latvijas vēstures daļa, kas vēstī par vēsturiskajiem notikumiem Latgales teritorijā. Vēlīnajā Dzelzs laikmetā latgaļu zemes aptvēra ne tikai mūsdienu Latgales reģionu, bet arī Vidzemi līdz pat Cēsīm, kur sākās līvu apdzīvotās ...

                                               

Latgales Zemes padome

Latgales Zemes padome vai Latgales Pagaidu zemes padome bija 1917. gada aprīlī ievēlēta Latgales pašpārvaldes institūcija, kas cīnījās par Latgales atdalīšanu no Vitebskas guberņas un pievienošanu pārējai Latvijai. Padomi atbalstīja Latgales poļu ...

                                               

Latgaliešu nacionālā atmoda

Latgaliešu nacionālā atmoda bija Latgales latviešu nacionālā kustība laika posmā no 1904. līdz 1917. gadam, taču tās pirmsākumi meklējami jau 19. gadsimta beigās. Nacionālās atmodas sākotnējais centrs bija Sanktpēterburga, bet vēlāk aktīva darbīb ...

                                               

Latvieši un Latvija (rakstu krājums)

Ceturtais sējums "Latvijas kultūra, izglītība, zinātne" atbildīgie redaktori Viktors Hausmanis un Maija Kūle, kurā apkopoti raksti par Latvijas kultūru, izglītību un zinātni. Otrais sējums "Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zau ...

                                               

Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomiteja

Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomiteja bija Pirmā pasaules kara latviešu bēgļu pārstāvniecības institūcija Petrogradā, kas darbojās no 1915. gada augusta līdz 1918. gada janvārim. Šajā pašpalīdzības organizācijā ietilpa aptuveni 260 organizāc ...

                                               

Latviešu landesvēra dumpis (1918)

Latviešu landesvēra dumpis notika 1918. gada 28 30.decembrī Rīgā, kad Baltijas landesvēra 1. Rīgas latviešu rota atteicās pakļauties pavēlēm, tika atbruņota un izformēta. Dumpi atbalstīja vismaz daļa 3. Rīgas latviešu rotas kareivju. Dumpja apspi ...

                                               

Latviešu literārā biedrība

Latviešu literārā biedrība, arī Latviešu draugu biedrība, sākotnēji bija vācbaltiešu mācītāju 1824. gadā dibināta sabiedriska organizācija latviešu valodas, folkloras un kultūras izpētei un popularizēšanai. Vēlāk biedrībā iestājās arī daudzi latv ...

                                               

Latviešu nacionālistu savienība

Latviešu nacionālistu savienība bija pagrīdes pretošanās kustības organizācija, kas bija aktīva vācu okupācijas laikā. LNS idejiskais vadītājs bija klasiskās filoloģijas students Arnolds Čaupals, sekretārs un Latgales apgabala pārstāvis Staņislav ...

                                               

Latviešu pagaidu nacionālā padome

Latviešu pagaidu nacionālā padome, vēlāk Latviešu nacionālā padome, bija 1917. gada 29. novembrī Valkā dibināta latviešu partiju politiska organizācija. Savā pirmajā sesijā tā pieņēma deklarāciju par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu V ...

                                               

Latvija (izdevums)

Latvija bija nelegāls pagrīdes pretošanās kustības izdevums, kas Otrā pasaules kara laikā tika izdots Latvijā. Tas ir pirmais nopietnais nacionālās pretošanās kustības drukātais izdevums vācu okupācijas laikā, kura pirmais numurs iznāca jau 1941. ...

                                               

Latvijas valsts atzīšana de facto

1918. gada 12. jūlijā Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome LPNP tās ārlietu nodaļas priekšsēdētāja Jāņa Goldmaņa un sekretāra Jāņa Seska personā caur Stokholmu uz Londonu nosūtīja savu pilnvaroto pārstāvi Zigfrīdu Meierovicu. Viņam izsniegtajā pilnv ...

                                               

Latvijas valsts atzīšana de iure

Latvijas atzīšana de iure bija pilna diplomātiskā atzīšana, kas garantēja Latvijas valsts kļūšanu par pilntiesīgu starptautisko tiesību subjektu. Latvijas Republikas de iure atzīšanas process sākās pēc Baltās kustības sagrāves Krievijas Pilsoņu k ...

                                               

Latvijas autonomijas idejas

Latvijas autonomijas idejas bija latviešu politiskā nacionālisma izpausmes, kas aizsākās līdz ar tautas atmodu 19. gadsimta beigās. Jau Baumaņu Kārlis savā 1873. gadā uzrakstītajā dziesmā "Dievs, svētī Latviju” lietoja Latvijas, kā zemes, vārdu. ...

                                               

Latvijas Centrālā padome

Latvijas Centrālā padome bija vienots Latvijas augstākās politiskās vadības centrs ar pagrīdes valdību Latvijas okupāciju laikā no 1943. līdz 1994. gadam, ko dibināja ar nolūku koordinēt dažādu latviešu pretestības kustību darbību, lai atjaunotu ...

                                               

Latvijas delegācija Parīzes Miera konferencē

Latvijas delegācija Parīzes Miera konferencē darbojās no 1919. gada janvāra līdz 1920. gada janvārim, kuru sākotnēji vadīja Tautas padomes priekšsēdis Jānis Čakste, vēlāk Zigfrīds Anna Meierovics un Jānis Seskis. Latvijas delegācijas galvenais uz ...

                                               

Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītājs trimdā

Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītājs trimdā bija viens no leģitīmās Latvijas Republikas interešu pārstāvjiem ārzemēs Latvijas okupācijas periodā.

                                               

Latvijas finanšu un pārvaldes krīze (2008-2010)

2008 2010. gada Latvijas finanšu un pārvaldes krīze ir nosaukums ekonomiskai un politiskai krīzei Latvijā, kas 2007. - 2010. gada globālās finanšu krīzes iespaidā sākās 2008. gadā ar "Parex bankas" nacionalizāciju un turpinājās ar strauju IKP kri ...

                                               

Latvijas Nacionālais leģions

Latvijas Nacionālais leģions, pret padomju okupāciju vērsta nacionālās pretestības pagrīdes grupa, kas izveidojās 1940. gada vasarā un pastāvēja līdz 1941. gada sākumam, kad to sagrāva padomju drošības iestādes. Organizācija gaidīja drīzu kara sā ...

                                               

Latvijas nacionālie partizāni

Latvijas nacionālie partizāni bija cīnītāji, kas ar partizānu kara metodēm cīnījās pret padomju okupācijas varu pēc Otrā pasaules kara. Partizāni tiek saukti arī par mežabrāļiem, jo viņu apmešanās vietas bija galvenokārt mežos. Pamatojumu nacionā ...

                                               

Latvijas neatkarības atjaunošana

Latvijas neatkarības atjaunošana bija vairāku politisku notikumu secība, kas sākās ar Atmodas laika sabiedrisko kustību dibināšanu un Latvijas neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanu un beidzās ar neatkarības atjaunošanas starptautisku a ...

                                               

Latvijas neatkarības idejas

Latvijas neatkarības idejas veidojās dažādu politisko partiju, kustību un politiķu darbības rezultātā. Ne visas šīs idejas sakrita, un Latvijas valsts pasludināšanai 1918. gada 18. novembrī sekoja Maskavā izsludinātais Latvijas Padomju valdības 1 ...

                                               

Latvijas okupācijas hronoloģija (1944-1945)

Latvijas okupācijas hronoloģija 1944. - 1945. gadā ietver būtiskākos datus par karadarbību Latvijas teritorijā no 1944. gada 18. jūlija līdz 1945. gada 10. maijam, ar ko beidzās nacistiskās Vācijas Latvijas okupācija un sākās Latvijas PSR pastāvē ...

                                               

Latvijas Pagaidu valdība

Latvijas Pagaidu valdība bija oficiālais nosaukums Latvijas Republikas pirmajām valdībām no 1918. gada 19. novembra līdz 1920. gada 11. jūnijam. Pagaidu valdībai bija Latvijas Tautas padomes dotas pilnvaras vadīt valsti līdz Satversmes sapulces s ...

                                               

Latvijas PSR ģerbonis

Latvijas PSR ģerboni par republikas simbolu Latvijas PSR valdība pieņēma 1940. gada augustā pēc Latvijas pievienošanas Padomju Savienībai. Ģerboņa centrā redzama Baltijas jūra un uzlecoša saule pār to. Virs jūras un saules novietots sakrustots si ...

                                               

Latvijas PSR himna

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas himna bija Latvijas PSR oficiālā himna tās pastāvēšanas laikā. Tās vārdu autori bija Fricis Rokpelnis un Jūlijs Vanags, bet mūzikas autors - Anatols Liepiņš. Himna tika apstiprināta 1945. gada 19. jūlijā ...

                                               

Latvijas PSR karogs

Latvijas PSR karogs bija Latvijas PSR simbols. Šo karogu bijusī Latvijas PSR pieņēma 1953. gada 17. janvārī. Karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Pirms tam, kopš 1940. gada 25. augusta tika izmantots sarkans karogs ar zelta sirpi un āmuru a ...

                                               

Latvijas PSR VDK zinātniskās izpētes komisija

LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija ir Latvijas Republikas Ministru kabineta izveidota Ministru kabinetam tieši padota augstākā līmeņa institūcija. Tās darbības mērķi ir VDK dokumentu zinātniska, tostarp vēsturiska un juri ...

                                               

Latvijas Republikas Augstākā Padome

Latvijas Republikas Augstākā Padome bija Latvijas parlaments laikā no 1990. gada līdz 1993. gadam. Augstākā Padome tika ievēlēta vienmandāta vēlēšanu apgabalos 1990. gada 18. marta vēlēšanās kā LPSR Augstākā Padome. 1990. gada 4. maijā tā pieņēma ...