ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16
                                               

1949. gada marta deportācijas

1949. gada marta deportācijas bija Padomju Savienības okupācijas iestāžu veikta masveidīga Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšana uz attāliem PSRS reģioniem 1949. gada 25. - 29.martā. Deportācijās, kuras tika slepeni sauktas par operāciju "Krasta ...

                                               

2003. gada Eiropas Savienības paplašināšanās līgums

2003. gada Eiropas Savienības paplašināšanās līgums, oficiālais tā nosaukums Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku ...

                                               

Heinrihs Leonhards Adolfi

Heinrihs Leonhards Ādolfijs bija vācbaltiešu izcelsmes Gaujienas luterāņu draudzes mācītājs, žurnālists, rakstnieks un šaha entuziasts. Ārsta un literātes dēls.

                                               

Ādolfs Frīdrihs Mēklenburgs

Ādolfs Fridrihs bija Apvienotās Baltijas hercogistes hercogs, Āfrikas pētnieks, Vācu Togo gubernators un Vācijas Nacionālās Olimpiskās komitejas pirmais prezidents. Formāli viņš var tikt uzskatīts par vienīgo Baltijas monarhu, ja par tādu netiek ...

                                               

Aisti

Aisti jeb aistiešu ciltis bija seno laiku apzīmējums Baltijas jūras dienvidaustrumu piekrastes iedzīvotājiem, kas pirmo reizi sastopams romiešu vēsturnieka Gaja Kornēlija Tacita ap 98. gadu sarakstītā darba "Par Ģermānijas atrašanās vietu un taut ...

                                               

Aizkraukles kauja (1229)

1229. gada Aizkraukles kauja bija zemgaļu atbildes karagājiens pēc Zobenbrāļu ordeņa karaspēka iebrukuma Zemgales teritorijā iepriekšējā gadā. Zemgaļu ķēniņš Viestards izlēma doties cauri Upmales un Medenes zemēm un pāri Daugavai iebruka Zobenbrā ...

                                               

Ako

Ako bija Salaspils līvu valdnieks un vecākais, kas ieņēma izcilu stāvokli Daugavas Līvzemē. 1203. gadā organizēja Daugavas un Turaidas līvu sacelšanos pret Zobenbrāļu ordeni, palīgā aicinot arī lietuviešus un Polockas kņazu Vladimiru. Kritis Sala ...

                                               

Alene

Alene bija latgaļu Jersikas valsts daļa, kas pieminēta 1211.gada Jersikas dalīšanas un 1213.gada zemju pārdales dokumentos. Uzskata, ka latgaļu zeme Alene ir atradusies Oliņkalnā vai vēlāko Dzērbenes un Piebalgas pilsnovadu teritorijā.

                                               

Altmarkas pamiers

Altmarkas pamiers bija 1629. gada 25. septembrī noslēgts līgums, kas izbeidza Poļu-zviedru karu, kas ilga no 1600. līdz 1629. gadiem. Tas tika noslēgts Altmarkas ciemā netālu no Marienburgas Prūsijā. Līguma rezultātā Zviedrija ieguva no Polijas-L ...

                                               

Alūksnes komturi

Alūksnes komturs bija Livonijas ordeņa Alūksnes pils pārvaldnieks un karavadonis ordeņa rīkotajos karagājienos. Alūksnes komtureja līdztekus Kuldīgai bija viena no vissvarīgākajām Livonijas komturejām, to komturi bija ordeņa mestra padomes locekļ ...

                                               

Andrusovas pamiers

Andrusovas pamiers, dažkārt minēts arī kā Andrusovas miera līgums, bija viens no starptautiskajiem līgumiem, kas izbeidza krievu-poļu karu. Noslēgts 1667. gada 30. janvārī starp Krievijas caristi un Polijas-Lietuvas kopvalsti Andrusovas ciemā Smo ...

                                               

Anno

Anno bija Turaidas novada līvu valdnieks. Indriķa hronikā Anno minēts kā pirmais līvu valdnieks, uzticams bīskapa Meinarda sabiedrotais no 1195. gada, kas viņu brīdināja atgriezties savā pilī Ikšķilē, kad tas caur Turaidu bija nolēmis bēgt uz Iga ...

                                               

Apmetne (arheoloģija)

Apmetne arheoloģijas izpratnē ir cilvēku dzīvesvieta senajos laikos un viduslaikos. Apmetņu kultūrslānī atrodamas dažādas senlietas, dzīvnieku kauli, ēku paliekas u.c. Akmens laikmeta sākumā tika dzīvots alās un klajās vietās mednieku un vācēju s ...

                                               

Apūle

Apūle, arī Apole atrodas mūsdienu Lietuvas ziemeļrietumos Žemaitijas novadā, netālu no Skodas pilsētas. Apūle ir senākā Lietuvas apdzīvotā vieta, kas pirmo reizi, līdz ar citu kuršu pili - Ezerpili, minēta 854. gadā.

                                               

Apvienotā Baltijas hercogiste

Apvienotā Baltijas hercogiste bija 1918. gadā formāli pastāvējusi hercogiste. Tās izveidošanu organizēja Igaunijas un Latvijas vācbaltiešu aristokrātija ar vietējo atbalstītāju un Vācijas impērijas okupācijas spēku atbalstu. Izveidota Pirmā pasau ...

                                               

Arklu revīzija

Arklu revīzija bija arklu skaita pārbaude muižās un zemnieku saimniecībās 16. - 19. gadsimtā ar nolūku precizēt ievācamo nodokļu apmēru. Valsts vara centās panākt arklu skaita un līdz ar to valsts nodokļu palielināšanu, bet muižnieki pūlējās dažā ...

                                               

Ase

Ase bija Gaujas līvu vecākais un viens no Satezeles aizstāvju vadoņiem Satezeles kaujas laikā 1212. gadā. Iespējams, ka viņš bija Satezeles vai Salaspils līvu vecākais pēc Ako nogalināšanas 1206. gada kaujā pie Salaspils. Ase tika nosūtīts uz pār ...

                                               

Aso

Aso bija Rīgas līvu iedzīvotājs, kas 1200. gadā pieņēma kristietību. Uzskata, ka viņš bija Rīgas vecākais, kurš slēdza mieru ar bīskapu Albertu pēc 1198. gada kara ar viņa priekšteci bīskapu Bertoldu. Otro reizi līvu vecākais ar līdzīgu vārdu Ase ...

                                               

Gunārs Astra

Dzimis 1931. gada 22. oktobrī Rīgā. No 1940. līdz 1947. gadam mācījās Rīgas pilsētas 48. pamatskolā. Pēc skolas beigšanas iestājās Rīgas Elektromehāniskajā tehnikumā un sāka strādāt rūpnīcā VEF. 1952. gadā G. Astra pabeidza tehnikumu un kļuva par ...

                                               

Atkārtotais karagājiens uz Sakalu (1223)

1223. gada atkārtotais karagājiens uz Sakalu notika igauņu sacelšanās laikā 1223. gada vasarā pēc Sēlijas bīskapa Bernharda aicinājuma. Karagājienā piedalījās ap 8000 karavīru - bīskapu vasaļi, krustneši, tirgotāji un Zobenbrāļu ordenis ar līvu u ...

                                               

Atklātības un totalitārā režīma atkārtošanās novēršanas likums

Atklātības likums jeb pilnā nosaukumā Atklātības un totalitārā režīma atkārtošanās novēršanas likums ir pilnībā izstrādāts ārējā normatīvā akta, kas nepieciešams, lai īstenotu Egila Levita izstrādātajā Satversmes ievadā noteikto PSRS un Vācijas o ...

                                               

Atzele

Atzele vai Adzeles zeme bija latgaļu valsts Latvijas, Krievijas un Igaunijas teritorijās. Adzeles austrumu daļa iestiepās teritorijā, ko tagad aizņem Pleskavas apgabals. Atzele minēta Novgorodas hronikās, Jaunākajā Atskaņu hronikā un Tālavas dalī ...

                                               

Autine

Autine jeb Autīna bija latgaļu pils un pilsnovads tagadējā Cēsu un Priekuļu novadā Vidzemes vidienē, kas 12 13. gs. ietilpa Jersikas valstī, vēlāk uz laiku Varidota vadībā kļuva patstāvīgs. Autines pilsnovads dienvidu virzienā varēja ietvert arī ...

                                               

Autoritārais Kārļa Ulmaņa režīms

Autoritārais Kārļa Ulmaņa režīms bija autoritārs režīms, kas izveidojās pēc Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa 1934. gada 15. maijā veiktā valsts apvērsuma, kurš izbeidza Parlamentāro demokrātiju Latvijā. Savu neierobežoto varu Ulmanis nostiprināja ...

                                               

Balduīns no Alnas

Balduīns no Alnas jeb Boduēns no Olnes bija Zemgales bīskaps un Romas pāvesta Gregora IX legāts Baltijas jūras zemēs.

                                               

Balfūra nota

1918. gada 11. novembrī parakstītā Balfūra nota bija oficiāla vēstule Latviešu Nacionālās padomes pilnvarotajam pārstāvim Zigfrīdam Annam Meierovicam, kurā Lielbritānijas un Īrijas Apvienotās karalistes ārlietu ministrs Artūrs Džeimss Balfūrs rak ...

                                               

Baltenlande

Baltenlande jeb Baltijas valsts bija vācbaltiešu muižniecības ieplānota federatīva valsts agrāko Baltijas provinču teritorijā pēc Pirmā pasaules kara beigām. Baltijas valstij būtu jāsastāv no Igaunijas, Sāmsalas, Kurzemes, Latgales, Ziemeļvidzeme ...

                                               

Balti

Balti ir indoeiropiešu cilšu un tautu grupa, kas senāk apdzīvoja plašu reģionu no Polijas līdz Viduskrievijai. Baltiem raksturīgajās indoeiropiešu valodu saimes baltu valodās mūsdienās runā tikai vidusbalti - latvieši un lietuvieši. Rietumbalti u ...

                                               

Baltiešu-vācu Nacionālā komiteja

Baltiešu-vācu Nacionālā komiteja bija politiska organizācija 1918. - 1920. gadā, kurā apvienojās vācbaltiešu sabiedriskās organizācijas. Tās sākotnējais mērķis bija vienota vācbaltiešu interešu pārstāvniecība iepretim Latviešu Pagaidu Nacionālaja ...

                                               

Baltijas Antante

Baltijas Antante jeb Baltijas savienība bija starpvalstu savienība starp Latviju, Lietuvu un Igauniju, kas pakāpeniski izveidojās no 1919. līdz 1934. gadam un beidza pastāvēt 1940. gadā līdz ar Baltijas valstu okupāciju.

                                               

Baltijas ceļš

Baltijas ceļš bija akcija Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kas notika 1989. gada 23. augustā plkst. 19.00, kad apmēram divi miljoni cilvēku, sadevušies rokās, vismaz 15 minūtes veidoja apmēram 670 km garu dzīvo ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu ga ...

                                               

Baltijas federācija

Baltijas federācija bija Latvijas PSR VDK likvidēta latviešu jauniešu nacionālās pretestības grupa, kurus apcietināja un notiesāja Arvīda Pelšes organizēto "tīrīšanu" laikā 1962. gadā, apsūdzot grupas dalībniekus "pretpadomju aģitācijā, grupas or ...

                                               

Baltijas ģenerālgubernatori

Baltijas ģenerālgubernatori bija augstākie militārie pavēlnieki Krievijas impērijas Rīgas kara apgabalā un Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes guberņu augstākie pārvaldnieki 18. un 19. gadsimtā.

                                               

Baltijas harta

Baltijas harta jeb Baltiešu memorands bija 1979. gada 23. augustā Maskavā izziņots 45 okupēto Baltijas valstu cilvēktiesību aizstāvju aicinājums Molotova - Ribentropa paktu noslēgušo PSRS un nacistiskās Vācijas pēctečvalstu, kā arī 1941. gada aug ...

                                               

Baltijas operācija

Baltijas operācija bija padomju karaspēka stratēģiskais uzbrukums no 1944. gada 14. septembra līdz 24. novembrim. Operācijas mērķis bija atkarot Baltijas valstu teritoriju no vācu karaspēka. Tā ietvēra četras mazāku uzbrukumu operācijas: Rīgas, T ...

                                               

Baltijas pārkrievošana

Baltijas pārkrievošana jeb rusifikācija bija 19. gadsimta otrajā pusē Krievijas impērijā esošo Baltijas provinču iedzīvotāju pārkrievošanas politika, ar likuma spēku valsts pārvaldē, tiesās un izglītības iestādes liekot lietot krievu valodu, tā a ...

                                               

Baltijas provinces

Baltijas provinces ir vēsturisks apzīmējums Zviedrijas aizjūras provincēm jeb domīnijām, Igaunijai un Vidzemei. Pēc Lielā Ziemeļu kara par Baltijas provincēm sauca Krievijas impērijas autonomās Baltijas guberņas, proti, Igaunijas, Vidzemes un Kur ...

                                               

Baltijas Reģentu padome

Baltijas Reģentu padome jeb Baltijas zemju pavaldonība bija Baltijas hercogistes augstākais pārstāvniecības orgāns, ko 1918. gada 7. novembrī izveidoja Vidzemes, Igaunijas, Sāmsalas un Rīgas Apvienotā Zemes padome. Vienlaikus ar Reģentu padomi iz ...

                                               

Baltijas somi

Baltijas somi ir kopīgs apzīmējums somugru valodās runājošām ciltīm Baltijas jūras piekrastē. Viņi bija vēlāko igauņu, līvu, somu, karēļu, ižoru, votu, vepsu un setu tautu priekšteči.

                                               

Baltijas valstu okupācija

Baltijas valstu okupācija bija triju Baltijas valstu militāra sagrābšana Otrā pasaules kara sākumā ar sekojošu neleģitīmu inkorporāciju PSRS un Trešā reiha sastāvā. 1939. gada 23. martā Lietuva bija spiesta parakstīt līgumu par Klaipēdas apgabala ...

                                               

Baltijas valstu sadarbība starpkaru periodā

Baltijas valstu sadarbība starpkaru periodā attiecas uz Latviju, Lietuvu un Igauniju, kā arī Polijas Otro republiku un Somiju, kuras arī uzskatīja par Baltijas valstīm.

                                               

Baltkrievijas guberņa

Baltkrievijas guberņa bija Krievijas impērijas guberņa Pāvila I Romanova valdīšanas laikā, kurā ietilpa trīs bijušās Inflantijas vaivadijas apriņķi ar latviešiem kā lielāko etnisko grupu. Tās teritorija aptvēra mūsdienu Latvijas Latgali un lielāk ...

                                               

Baltu-slāvu pirmvalodas hipotēze

Baltu-slāvu pirmvalodas hipotēze postulē, ka pēc atdalīšanās no indoeiropiešu pirmvalodas kādu laiku Austrumeiropā pastāvēja kopīga baltu-slāvu pirmvaloda. Tiek arī uzskatīts, ka vēl pirms tam 3. gadu tūkstotī līdz 2. gadu tūkstoša sākumam pastāv ...

                                               

Bandava

Bandava bija senās Kursas zeme Ventas upes vidustecē aptuveni no tagadējās Lietuvas robežas uz leju līdz Abavas ietekai. Bandava pirmoreiz minēta otrajā Alnas Balduīna līgumā ar kuršiem un citos vēlākos dokumentos. Tā robežojās ar Vanemas zemi au ...

                                               

Bartolomejs Anglis

Bartolomejs Anglis jeb Bartolomejs no Anglijas bija vēlo viduslaiku sholastisks domātājs, profesors Parīzē, franciskāņu ordeņa brālis. Viņa lielākais nopelns ir izziņu grāmata "Par lietu īpašībām", kas uzskatāma par mūsdienu enciklopēdiju priekšt ...

                                               

Bauskas ebreji

Bauskas ebreji ir Latvijas ebreju kopienas daļa, kas laikā no 18. gs beigām līdz 1941. gada augusta beigām veidoja ievērojamu Bauskas iedzīvotāju daļu un ietekmēja šīs pilsētas izaugsmi un dzīvi. Bauskas rabīni Eliasbergs un Kūks 19. gadsimta bei ...

                                               

Bauskas fogti

Bauskas fogti bija Livonijas ordeņa Bauskas fogtejas pārvaldnieki līdz 1559. gadam. Fogtejas administratīvais centrs un fogtu rezidence bija Bauskas pils starp Mēmeles un Mūsas upēm tagadējās Bauskas pilsētas teritorijā. Pils celtniecība uzsākta ...

                                               

Bebernine

Bebernine bija letgaļu Jersikas valsts jeb Letijas daļa, kas pieminēta 1211.gada Letijas dalīšanas līgumā kā zeme, kas kādreiz piederēja Jersikas ķēniņam. Pēc līguma noslēgšanas Bebernines robežās esošie ciemi pārgāja Rīgas bīskapa pārvaldībā. Ci ...

                                               

Hermanis Bergengrūens

Hermanis Bergengrūens bija vācbaltiešu izcelsmes Latvijas luterāņu mācītājs. Mācījies Rīgas pilsētas ģimnāzijā. Studējis teoloģiju. 1902. gadā ordinēts Svētā Pētera baznīcas draudzē. No 1902. gada darbojies Vēstures un senatnes pētītāju biedrībā. ...

                                               

Eižens Bergs

Eižens Bergs bija vācbaltiešu izcelsmes Latvijas luterāņu mācītājs. 32 gadus kalpojis Palsmanes un Cirgaļu draudzē. Mācītāja dēls. Bija precējies ar Gaujienas mācītāja Heinriha Leonharda Adolfi māsu. Skolā gājis Valmierā un Bērzaunē. No 1875. līd ...