ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 146
                                               

Liepmuižas-Vestienas draudzes novads

Izveidojies Rīgas arhibīskapijas Baltavas pilsnovadā. Zviedru Vidzemes laikā 1625. gadā Devēnas muižu pievienoja Bērzaunes draudzes novadam. 1637. gadā karaliene Kristīne Baltavas novadu ar muižām dāvināja kapteinim Ābramam Hiršam. Vidzemes guber ...

                                               

Liepupes draudzes novads

Liepupes draudzes novads izveidojās Rīgas arhibīskapijas Līvu galā, 1582. gadā iekļauts Pārdaugavas hercogistes Pērnavas vaivadijas sastāvā. Zviedru Vidzemes laikā iekļauts Rīgas apriņķa sastāvā. Tagadējā Liepupes baznīca celta 1777. - 1783. gadā ...

                                               

Liezēres draudzes novads

Senākā Liezēres luterāņu baznīca celta Zviedru Vidzemes laikā 1671. gadā, atjaunota 1737. gadā. Pirmā mūra baznīca iesvētīta 1798. gadā, Otrā pasaules karā 1944. gadā tā uzspridzināta. 1993. gadā baznīcas drupas nojauca un 1999. gadā sāka jaunas ...

                                               

Limbažu draudzes novads

Limbažu draudzes novads izveidojās Rīgas arhibīskapijas Līvu galā. No 1385. gada, kad Rīgas arhibīskaps piešķīra Limbažiem pilsētas tiesības, pilī uzturējās fogts Stiftsvogt, tajā bija iekārtota katoļu baznīca. Livonijas kara laikā 1558. gadā pil ...

                                               

Lubānas draudzes novads

Līdz Livonijas karam atradies Rīgas arhibīskapijas Lubānas pilsnovada sastāvā. Zviedru Vidzemes laikā apvienots ar Ļaudonas draudzes novadu. 1648. gadā Lubānā uzcelta koka baznīca, kas nodedzināta Lielā Ziemeļu kara laikā. 1710. gada mēra epidēmi ...

                                               

Lugažu draudzes novads

1782. gadā Lugažu draudzes novadā bija šādas muižas: Burgas muiža Borrishof Cores muiža Soorhof pēc Latvijas - Igaunijas robežas nospraušanas et:Sooru mõis. Lugažu muiža Lude, Luhde ar Lugažu viduslaiku pili Lugažu mācītājmuiža Pastorat Lude, Luh ...

                                               

Ļaudonas draudzes novads

Līdz Livonijas karam atradies Rīgas arhibīskapijas Ļaudonas pilsnovada sastāvā, 1457. gadā Ļaudonas pils minēta to piļu sarakstā, kam bija savs pilsnovads un draudze. Zviedru Vidzemes laikā apvienots ar Lubānas draudzes novadu. 1696. gadā Ļaudonā ...

                                               

Madlienas draudzes novads

1782. gadā Madlienas draudzes novadā ietilpa šādas muižas, Zādzenes muiža Lielāmuiža Meņģeles muiža Altenwoga Aderkašu muiža Fistehl, Fistehlen Vērenes muiža Fehren Plāteres muiža Weißensee, Weissensee Taurupes muiža Ķeipenes muiža Kaipen Madlien ...

                                               

Mālpils draudzes novads

1826. gadā Mālpils draudzes novadā ietilpa šādas muižas: Mārčiņas muiža Marzingshof Bukas muiža Suddenbach Akenstakas muiža Klingenberg Vites muiža Wittenhof Pulakas muiža Adamshof Kniediņu muiža Kaltenbrunn Mūrmuižas muiža Muremoise Mālpils mācī ...

                                               

Matīšu draudzes novads

Draudzes novads izveidojās pēc Sv. Mateja baznīcas St. Matthäi, St. Matthiä uzcelšanas. Pirms tam ietilpa Livonijas ordeņa mestram pakļautajā Burtnieku novada teritorijā, kas 1582. gadā bija iekļauta Livonijas hercogistes Pērnavas prezidiāta sast ...

                                               

Mazsalacas draudzes novads

Draudzes novads izveidojās Livonijas ordeņa mestram pakļautajā teritorijā, Mazsalacas Sv. Marijas baznīca dokumentos pirmo reizi minēta 1533. gadā. 1582. gadā pilsnovads tika iekļauts Livonijas hercogistes Pērnavas prezidiāta sastāvā. Zviedru Vid ...

                                               

Aleksandrs Menšikovs

Aleksandrs Menšikovs bija ietekmīgs Krievijas caristes un Krievijas impērijas politiķis un karavadonis Lielā Ziemeļu kara laikā. Pēterburgas gubernators, Ingrijas hercogs, kņazs, Rīgas pagaidu gubernators, ģenerālisimuss.

                                               

Nītaures draudzes novads

1782. gadā Nītaures draudzes novadā bija šādas muižas: Ķēču muiža Fossenberg Nītaures mācītājmuiža Nitau Pastorat Annasmuiža Annenhof Zērbiņu muiža Strömbergshof Lakšu muiža Nachtigall Mores muiža Moritzberg mit Arelhof Nītaures muiža Nitau, Niet ...

                                               

Palsmanes draudzes novads

Palsmanes draudzes novads bija viens no Vidzemes guberņas Valkas apriņķa draudzes novadiem, izveidots no Palsmanes - Aumeisteru draudzes novada.

                                               

Piņķu draudzes novads

Piņķu draudzes novads bija viens no četriem Vidzemes guberņas Rīgas patrimoniālā apgabala draudzes novadiem. Tagad tā teritorijā atrodas Babītes novads, kā arī Mārupes novada un Rīgas pilsētas Pārdaugavas daļa.

                                               

Raunas draudzes novads

Pēc Tālavas zemju dalīšanas 1224. gadā Raunas draudzes novads bija tieši pakļauts Rīgas arhibīskapiem. Alberta II Zauerbēra valdīšanas laikā tika uzcelta Raunas pils Rownenborgh, kas kalpoja par vienu no arhibīskapu rezidencēm. Livonijas kara lai ...

                                               

Ropažu draudzes novads

1826. gadā Ropažu draudzes novadā bija šādas muižas: Ropažu muiža Rodenpois ar pusmuižām Endzeliņu muiža Henselshof Nāgelmuiža Nagelshof Ropažu mācītājmuiža Rodenpois Pastorat Jaunā muiža Neuhof Kangaru muiža Tupping Podkājas muiža Podekay, Pohde ...

                                               

Rubenes draudzes novads

Rubenes draudzes novads izveidojās Rīgas arhibīskapijas Līvu galā, senās Imeras zemes teritorijā, kur dzīvojis Indriķa hronikas autors priesteris Indriķis. 1224. gadā noslēgtais Tālavas dalīšanas līgums piešķīra Imeras novadu Livonijas bīskapijai ...

                                               

Rūjienas draudzes novads

Pēc 1217. gada Svētā Matīsa dienas kaujas agrāk Metsepolei vai Sakalai piederējušo Rūjienas apkārtni pakļāva Zobenbrāļu ordenis un tā sabiedrotie Tālavas leti un līvi. Līdz 14. gadsimta sākumam Livonijas ordenis pie ceļa, kas veda no Vīlandes pil ...

                                               

Salacgrīvas draudzes novads

Draudzes novads izveidojās Rīgas arhibīskapijas Līvu galā, Salacas baznīcas draudze pirmo reizi pieminēta 1508. gadā. 1582. gadā iekļauts Pārdaugavas hercogistes Pērnavas vaivadijas sastāvā, vēlāk Rīgas apriņķa sastāvā. Tagadējā Lielsalacas luter ...

                                               

Salas draudzes novads

Salas draudzes novads bija viens no četriem Vidzemes guberņas Rīgas patrimoniālā apgabala draudzes novadiem. Tagad tā teritorijā atrodas Babītes novada Salas pagasta daļa.

                                               

Siguldas draudzes novads

Siguldas draudzes novadā 1826. gadā bija šādas muižas: Siguldas mācītājmuiža Segewold Pastorat Siguldas pilsmuiža Schloss Segewold Nurmižu muiža Nurmis Jaunķempju muiža Neu-Kempenhof Silliack Ramas muiža Rammenhof Gāles muiža Galenhof Lorupes mui ...

                                               

Skujenes draudzes novads

Skujenes pilsnovads bija viens no 15. gadsimtā izveidotiem Livonijas ordeņa Gaujas koridora novadiem, kas bija tieši pakļauts Livonijas ordeņa landmaršaliem. Livonijas kara laikā krievu un tatāru karaspēks Skujenes pili Шкуин nodedzināja. Nopostī ...

                                               

Slokas draudzes novads

Slokas draudzes novads bija viens no 25 Rīgas apriņķa draudzes novadiem, kas līdz 1783. gadam atradās Kurzemes un Zemgales hercogistes teritorijā, pēc tam kā Slokas apgabals pievienots Krievijas impērijai. Likvidēts 1866. gadā, tā teritorijā izve ...

                                               

Smiltenes draudzes novads

1782. gadā Smiltenes draudzes novadā bija šādas muižas. Blomes muiža Blumenhof, kroņa muiža Jaunbilskas muiža Neu-Bilskenhof Vecbilskas muiža Alt-Bilskenhof Smiltenes mācītājmuiža Smilten Pastorat Biksējas muiža Pāpiņa muiža Papinghof, Papenhof, ...

                                               

Straupes draudzes novads

Straupes draudzes novads izveidojās Rīgas arhibīskapijas Līvu galā, senās Idumejas zemes teritorijā. Indriķa hronikas tekstā par 1223. gada notikumiem pieminēts arī Rozulas novads Rosula. 13. gadsimta otrajā pusē Rīgas arhibīskaps Straupes novadu ...

                                               

Suntažu draudzes novads

1826. gadā Suntažu draudzes novadā bija šādas muižas: Suntažu pilsmuiža Schloß Sunzel Ozolu muiža Absenau Rikteres muiža Siggund Kastrānes muiža Kastran Suntažu mācītājmuiža Sunzel Pastorat Vatrānes muiža Wattram

                                               

Boriss Šeremetjevs

Boriss Šeremetjevs, dažkārt zināms kā Roberts Šeremetjevs, bija Krievijas caristes diplomāts un karavadonis Lielā Ziemeļu kara laikā. Ģenerālfeldmaršals, grāfs. Piebalgas muižu īpašnieks.

                                               

Kārlis Frīdrihs Šulcs

Kārlis Frīdrihs Šulcs jeb Šulcs fon Ašerādens bija Aizkraukles muižnieks, vācbaltiešu politiķis, Vidzemes landtāga landrāts, Vidzemes bruņniecības delegāts Krievijas impērijas ķeizaru galmā. Aizkraukles un Skrīveru zemnieku tiesas izveidotājs.

                                               

Tirzas draudzes novads

Tirzas draudzes novads bija viens no Vidzemes guberņas Valkas apriņķa draudzes novadiem. Pēc apvienošanas ar Velēnas draudzes novadu izveidojās Tirzas - Velēnas draudzes novads.

                                               

Trikātas draudzes novads

1782. gadā Trikātas draudzes novadā bija šādas muižas: Plāņu muiža Planhof Lipškalna muiža Lipskaln Vijciema muiža Wielzenhof, Wiezenhof Cempu muiža Zempen Trikātas muiža Trikaten Lubu muiža Luhbenhof, Lubbenhof Dutkas muiža Dudkenhof, Dudken Tie ...

                                               

Umurgas draudzes novads

Umurgas draudzes novads izveidojās Rīgas arhibīskapijas Līvu galā, Umurgas baznīca celta 1496. gadā, draudzes novads pirmo reizi rakstos minēts 1509. gadā. Livonijas kara laikā 1558. gadā to postīja Ivana IV karaspēks. 1582. gadā iekļauts Pārdaug ...

                                               

Valmieras draudzes novads

Valmieras novads izveidojies kā viens no trim Tālavas zemes galvenajiem novadiem blakus Burtniekiem un Trikātai, caur to veda senais ceļš no Gaujas ielejas uz Pleskavu un Ugauniju. Pēc Tālavas dalīšanas 1224. gadā to ieguva Zobenbrāļu ordenis, vē ...

                                               

Vecpiebalgas draudzes novads

1361. gadā Rīgas arhibīskaps Fromholds Piebalgas un Dzērbenes draudžu novadus ieķīlāja savam vasalim Bartolomejam no Tīzenhauzenes par 2800 Rīgas mārkām. 1530. gadā Piebalga minēta kā viena no arhibīskapa koadjutora Brandenburgas Vilhelma septiņā ...

                                               

Velēnas draudzes novads

Velēnas draudzes novads bija viens no Vidzemes guberņas Valkas apriņķa draudzes novadiem. Pēc apvienošanas ar Tirzas draudzes novadu izveidojās Tirzas - Velēnas draudzes novads.

                                               

Vidzemes Landrātu kolēģija

Vidzemes Landrātu kolēģija bija Zviedru Vidzemes, vēlāk Rīgas guberņas, Rīgas vietniecības un Vidzemes guberņas priekšstāvības un pašpārvaldes institūcija. Landrātus uz mūžu ievēlēja Vidzemes landtāgs.

                                               

Vidzemes landtāgs

Vidzemes landtāgs bija Pārdaugavas Livonijas hercogistes, vēlāk Zviedru Vidzemes un Vidzemes guberņas augstāko kārtu pārstāvju jeb "zemes sūtņu" regulāra kopsapulce, kas pastāvēja līdz Latvijas Republikas dibināšanai. Tas bija Livonijas landtāga ...

                                               

Ingvars Tālbraucējs

Ingvars Tālbraucējs ir vikingu Ingvara sāgā apdziedāts 11. gadsimta jūrasbraucējs, kas cita starpā devies sirojumā uz Zemgales valsti.

                                               

Karuzes kauja

Karuzes kauja notika 1270. gada 16. februārī starp Lietuvas dižkunigaiša Traideņa vadīto lietuviešu un to sabiedroto zemgaļu karaspēku no vienas puses un Livonijas ordeņa mestra Oto fon Luterberga vadīto krustnešu karaspēku no otras puses.

                                               

Plāne (zeme)

Plāne bija seno zemgaļu zeme Upmales novada dienvidos, kas robežojās ar Silenes zemi rietumos, Upītes un Saulenes zemēm dienvidos un sēļu zemēm austrumos.

                                               

Upmale (zeme)

Upmale bija seno zemgaļu zeme Lielupes baseinā, tagadējo Baldones, Bauskas, Iecavas, Jelgavas, Ozolnieku, Rundāles un Vecumnieku novadu, kā arī Lietuvas Pasvales rajona teritorijā. Robežojās ar Tērvetes, Dobeles, Silenes zemgaļu zemēm, sēļu Meden ...

                                               

Zemgales hercogiste

Zemgales hercogiste bija patstāvīga valsts, kas īslaicīgi pastāvēja 1596. - 1622. gadā pēc Kurzemes un Zemgales hercogistes sadalīšanas. Tās galvaspilsēta bija Jelgava, bet valdnieks bija hercogs Frīdrihs Ketlers. Arī pēc apvienošanas līdz pat 16 ...

                                               

Mārtiņš Šulcs fon Ašerādens

Dzimis 1617. gada 12. jūnijā Aizkraukles pils komendanta virsleitnanta Simona Šulca ap 1588-1633 ģimenē. Viņa vectēvs Hermanis Šulcs bija kritis Kokneses kaujā. Pēc Poļu - zviedru kara 1600 - 1629 beigām 1630. gadā iestājās karaļa Gustava II Ādol ...

                                               

Baldones observatorija

Baldones astrofizikas observatorija ir valsts nozīmes zinātnes objekts, observatorija un observatorijas objektu komplekss Baldones novada Riekstukalnā. 12. lielākā observatorija Eiropā.

                                               

Latvijas Universitātes Astronomijas institūts

Latvijas Universitātes Astronomijas institūts ir Latvijas Universitātes akadēmiskā pamatstruktūrvienība, kurā veic zinātniskus pētījumus astronomijas, astrofizikas un ģeodinamikas jomās.

                                               

RT-32 Irbenes radioteleskops

RT-32 ir Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra radioteleskops, kas atrodas Ventspils rajona Ances pagasta Irbenē. Tā ir 32 metru diametra visos virzienos grozāma paraboliska antena, kas piemērota centimetru viļņu diapazona novērojumiem ...

                                               

Zvaigžņotā Debess

"Zvaigžņotā Debess" ir populārzinātnisks gadalaiku izdevums latviešu valodā, kas iznāk četras reizes gadā kopš 1958. gada rudens. To izdod Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Universitātes Astronomijas institūts apgādā "Mācību grāmata". Pirms ...

                                               

Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts ir Latvijas Universitātes zinātniskais institūts, kurš veic starptautiska līmeņa fundamentālus un lietišķus pētījumus atomfizikā, spektroskopijā, fotonikā, kvantu fizikā un ar tām sa ...

                                               

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts ir Latvijas Universitātes akadēmiskā pamatstruktūrvienība, kurā veic zinātniskus pētījumus dažādās bioloģijas jomās. 2020. gada beigās tas atstāja savu vēsturisko ēku Salaspilī un ir pārcēlies dažādās a ...

                                               

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

1961. gadā pie LVU Fizikas un matemātikas fakultātes nodibināja Pusvadītāju fizikas laboratoriju Ilmāra Vītola vadībā, bet 1968. gadā Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas laboratoriju Voldemāra Fricberga vadībā. 1975. gadā Daugavas krastā Ķ ...