ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 144
                                               

Cēsu vēsture

Cēsu vēsture aptver laika periodu no Cēsu dibināšanas pie senā Gaujas tirdzniecības ceļa līdz mūsdienām. Senā Cēsu pils 1208. gadā kļuva par pirmo Zobenbrāļu ordeņa cietoksni letu un igauņu zemju pakļaušanai.

                                               

Daugavpils vēsture

Daugavpils vēsture ir daļa no Latgales vēstures kopš senās Daugavpils izveidošanās tagadējā Naujenes pilskalnā līdz mūsdienām. 1275. gadā Livonijas ordenis pilskalnā uzcēla Dinaburgas pili. Vēlāk pils vairākkārt cieta no lietuviešu un krievu uzbr ...

                                               

Grobiņas vēsture

Pirmās liecības par cilvēku klātbūtni tagadējā Grobiņas teritorijā ir no akmens laikmeta, 2 1. gadu tūkstoša p.m.ē. Atkalnu senkapu teritorijā 1988. gadā tika atrasts sievietes apbedījums ar apstrādātiem akmens priekšmetiem no šī laika perioda. S ...

                                               

Ikšķiles vēsture

1185. gadā Gotlandes akmeņkaļi Ikšķilē uzmūrēja Livonijas bīskapa pili ar kapelu jeb baznīcu. 1186. gadā Brēmenes virsbīskaps iecēla Zēgebergas klostera pie Lībekas mūku Meinardu par pirmo Ikšķiles bīskapu, viņa vadībā Ikšķile kļuva par katoļticī ...

                                               

Jaunjelgavas vēsture

Jaunjelgavas vēsture aptver laika periodu kopš Jaunjelgavas dibināšanas Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā līdz mūsdienām. 1909. gadā nodibināja telefona sakarus ar Rīgu, Jelgavu un Bausku, 1911. gadā tika ieviests elektriskais apgaismojums. ...

                                               

Jēkabpils vēsture

Jēkabpils vēsture aptver laika periodu kopš Krustpils dibināšanas bīskapam Albertam pieškirtajā Jersikas ķēniņvalsts daļā līdz mūsdienām. 20. gadsimta sākumā Jēkabpili darbojās banka, apdrošināšanas biedrība, 4 mūzikas instrumentu fabrikas, sērko ...

                                               

Jelgavas vēsture

Jelgava, agrāk Mītava, ir viena no senākajām Latvijas pilsētām, kas pilsētas tiesības ieguva 1573. gadā. No 1578. līdz 1795. gadam Jelgavas pils bija Kurzemes un Zemgales hercogu galvenā rezidences vieta.

                                               

Kandavas vēsture

Kandava bija Vanemas zemes pilskalns pie lielā Kursas tirdzniecības ceļa, kas no Lielupes lejteces gar jūras malu, tālāk caur Tukumu un Pūri veda uz Sabili, Rendu un Zlēkām, pievienojoties Ventas ūdensceļam. Līdz 10. - 11. gadsimtam Kandavas pils ...

                                               

Krāslavas vēsture

Krāslavas vēsture aptver plašu laika posmu kopš pirmajām arheoloģiskajām liecībām par Daugavas vidusteces iedzīvotājiem Krāslavas apkaimē līdz Krāslavas novada izveidei mūsdienās. 1917. gada 26. aprīlī Latgales latviešu kongresā tika pieņemts lēm ...

                                               

Kuldīgas vēsture

1915. – 1918. gadā pilsētu okupēja Vācijas Impērijas karaspēks. Pirms tam liela daļa iedzīvotāju tajā skaitā praktiski visi pilsētas ebreji bija spiesti doties bēgļu gaitās. Formāli tika atjaunota Kurzemes hercogiste Prūsijas pakļautībā, kuru plā ...

                                               

Lejasciema vēsture

Lejasciema vēsture aptver laika periodu kopš tā dibināšanas līdz mūsdienām. Arheoloģiskie atradumi, piemēram, akmens cirvji un citas senlietas liecina, ka Lejasciema apkārtne bija apdzīvota jau akmens laikmetā. Vēl 19. gs. Lejasciema apkārtnē dzī ...

                                               

Lielvārdes vēsture

Lielvārdes vēsture aptver laika periodu no Lielvārdes dibināšanas Daugavas Līvzemē līdz mūsdienām. Arheoloģiskajos izrakumos iegūtie priekšmeti liecina, ka Lielvārdes Dievukalnā laikā no 1. gadu tūkstoša p.m.ē. līdz mūsu ēras 7. - 8. gadsimtam dz ...

                                               

Liepājas vēsture

Liepājas vēsture aptver Liepājas vēsturi no 1253. gada, kad Piemares Kursas zemē pirmoreiz minēta līvu vai Līvas ciems, bet tirdzniecības vieta pie Liepājas ezera iztekas jūrā pastāvējusi jau kopš vikingu laikiem. 1625. gadā Kurzemes un Zemgales ...

                                               

Limbažu vēsture

Limbaži ir viens no senākajiem Latvijas administratīvajiem centriem, kas pilsētas tiesības ieguva 1385. gadā. Viena no Rīgas arhibīskapu rezidences vietām 14 16. gadsimtā.

                                               

Ludzas vēsture

Ludzas vēsture aptver laika posmu no pirmo iedzīvotāju apmetņu izveidošanās pie Lielā Ludzas eze­ra un Ludzas miesta izveides pie Ludzas pils līdz mūsdienām.

                                               

Ogres vēsture

Ogres apkaime ir bijusi apdzīvota jau pirms 3 - 5 tūkstošiem gadu; tas konstatēts pēc izrakumos atrastajiem akmens cirvjiem, keramikas lauskām u.c. priekšmetiem. Rakstiski Ogres apkaime pirmo reizi minēta Indriķa Livonijas hronikas 1206. gada līv ...

                                               

Rēzeknes vēsture

Rēzeknes vēsture rakstos ir izsekojama līdz 1285. gadam, kad Livonijas ordenis bijušajā Jersikas ķēniņvalsts pilskalnā uzcēla Rozitenes mūra pili, kas gandrīz 300 gadus bija ordeņa fogtejas centrs pie Novgorodas valsts, vēlāk Krievijas caristes r ...

                                               

Rīgas vēsture

Rīgas vēsture ir vēstījums par Rīgas pilsētas attīstību no tās dibināšanas brīža līdz mūsdienām. Uzskata, ka Rīgas vietā pirms tam ir atradusies Daugavas līvu apmetne lībiešu: Rīgõ ar ostu, kuru krustneši izmantoja kā galveno atbalsta punktu Livo ...

                                               

Rūjienas vēsture

Rūjienas vēsture rakstītajos avotos sākas no Livonijas ordeņa Rūjienas pils dibināšanas pie lielceļa, kas veda no Burtniekiem un Vīlandes pili Sakalas zemē. 1491. gadā pieminēts Rūjenes miests pie pils. Pēc Pirmā pasaules kara 1920. gadā Rūjienai ...

                                               

Salacgrīvas vēsture

Indriķa hronikā aprakstīts, ka krustnešu karagājieni virzījās uz Sakalas, Sontaganas un Ridalas zemēm notika gar jūras krastu. 1207. gadā Salacas grīva nonāca Livonijas bīskapijas, vēlāk Rīgas arhibīskapijas t.s. Līvu galā. No hronikas zināms, ka ...

                                               

Saldus vēsture

Pirmā pasaules kara sākumā daudzi saldenieki 1915. gadā spiesti bija doties bēgļu gaitās. 1916. gadā vācu militārā pārvalde pagarināja šaursliežu dzelzceļu Liepāja - Aizpute. 1917. gadā Saldum tika piešķirtas pilsētas tiesības. Latvijas brīvības ...

                                               

Saulkrastu vēsture

Saulkrastu vēsture atspoguļo Saulkrastu pilsētas vēsturisko daļu pagātni kopš senākajiem rakstu pieminekļiem 13. gadsimtā līdz mūsdienām.

                                               

Sēlpils vēsture

Sēlpils vēsture aptver laika periodu kopš Vecsēlpils dibināšanas līdz mūsdienām. 16. gadsimta beigās Kurzemes hercogs Gothards Ketlers sastādīja testamentu, sadalot hercogisti saviem dēliem un nākamajam Zemgales hercogam nosakot centru Sēlpilī. 1 ...

                                               

Siguldas vēsture

Šī apkārtne bijusi intensīvi apdzīvota no 1. gt. p.m.ē. Senatnē Siguldas apkārtnē dzīvojušas zemgaļu ciltis tā sauktie Gaujas zemgaļi, taču 11. gs šeit jau konstatējama pie somugriem piederošā lībiešu Gaujas lībiešu kultūra. Teritorijas priekšroc ...

                                               

Talsu vēsture

Talsu vēsture rakstītajos avotos sākas no 1231. gada, kad tie pieminēti kā ciems Vanemas kuršu līgumā ar Romas pāvesta sūtni Balduīnu no Alnas par pāriešanu kristīgajā ticībā. 1422. gadā pieminēta Talsu senpilsēta pie kuršu Talsu pilskalna. 1894. ...

                                               

Tukuma vēsture

Tukuma vēsture rakstītajos avotos sākas no 1253. gada, kad Tukums pieminēts Miera Kursas dalīšanas līgumā. Pēc Kurzemes un Zemgales hercogistes izveides Tukuma viduslaiku pils kļuva par virspilskunga rezidenci. 1795. gadā Tukumam piešķīra pilsēta ...

                                               

Valdemārpils vēsture

Valdemārpils vēsture aptver laika periodu kopš tās dibināšanas līdz mūsdienām. Šeit atradās Dupurkalna pilskalns, viens no Vanemas zemes centriem, vēlāk Sasmakas miests, ko 1926. gadā pārdēvēja par Valdemārpili. 1919. gada 14. janvārī Sasmakā tik ...

                                               

Valkas vēsture

Valkas vēsture aptver laika periodu kopš Valkas dibināšanas senā tirdzniecības ceļu krustpunktā pie Tālavas un Ugaunijas robežas. Livonijas Konfederācijas laikā viena no Livonijas landtāgu sanākšanas vietām. Pēc Latvijas - Igaunijas robežas novil ...

                                               

Valmieras vēsture

Arheoloģiskie izrakumi liecina par to, ka Lucas kalnā atradusies letgaļu nocietinātā apmetne ar upurvietu Elku saliņā. Valmieru uzskata par vienu no Beverīnas pils iespējamām atrašanas vietām. Valmieras nosaukuma izcelsmi saista ar dāņu ķēniņu Va ...

                                               

Ventspils vēsture

Līdz 1230. gadam Ventas upes grīva bija Kurzemes kuršu ķēniņa Lamekina valsts sastāvā ar nosaukumu Saggara. 1253. gada 4. aprīļa latīniski uzrakstītajā līgumā par Kurzemes ziemeļu daļas sadalīšanu, ko noslēdza Kurzemes bīskaps Heinrihs un Livonij ...

                                               

Viļānu vēsture

Pirmo reizi Viļāni minēti 1495. gadā nomas līgumā ar nosakumu Wielona vācu: Welonen jeb Veļona, ko ar savu parakstu un zīmogu apstiprināja Livonijas ordeņa mestrs Valters Pletenbergs, slēdzot līgumu par lēņa tiesībām ar feodāli Jāni de Loi. Zemi ...

                                               

Beverīna

Beverīna jeb Bebernīne vai Bitarīna bija Tālavas latgaļu vecākā Tālivalža pils, kurā viņš valdījis līdz 1213. gadam. Beverīna kalpojusi ne tikai kā pārvaldes centrs, bet arī kā karavīru pulcēšanās vieta no plašas apkārtnes. Tomēr līdz šodienai na ...

                                               

Jānis Barons

Jānis Barons bija latviešu karavīrs, nacionālais partizāns. Lāčplēša Kara ordeņa un Viestura ordeņa kavalieris.

                                               

Bēgļu laivas uz Zviedriju

Bēgļu laivas uz Zviedriju bija Latvijas Centrālās padomes ierosināta Latvijas bēgļu evakuācijas akcija no Vācijas armijas okupētās Latvijas, vēlāk no Sarkanās armijas okupētās Kurzemes. No vairāk nekā 4500 bēgļiem, kas ieradās Zviedrijā, 2077 to ...

                                               

Mirdza Ersa

Dzimusi 1924. gada 22. martā Rīgā rakstnieka Ādolfa Ersa un dziedātājas Helēnas Ersas-Kozlovskas ģimenē. Mācījās N. Vanadziņa mūzikas skolā un Franču licejā. Studēja LVU Filoloģijas fakultātes Romāņu nodaļā 1944-1950, līdztekus līdz 1948. gadam m ...

                                               

Milda Grīnfelde

Dzimusi 1909. gada 20. aprīlī Novosibirskā, pēc 1905. gada revolūcijas izsūtīto latviešu ģimenē. Studēja Latvijas Universitātē, iestājās studentu korī Dziesmuvara, strādāja par telefonisti, bija redaktore apgādā "Zelta ābele". Pēc Otrā pasaules k ...

                                               

Kureļa grupa

Kureļa grupa bija latviešu militārais formējums Otrā pasaules kara laikā. Tas tika izveidots 1944. gada jūlijā no Rīgas apriņķa aizsargiem ar oficiālu mērķi vācu atkāpšanās gadījumā aizstāvēt Daugavu starp Pļaviņām un Ķegumu un organizēt partizān ...

                                               

Ieva Lase

Dzimusi kā Ieva Birgere 1916. gadā Maskavā, atvaļināta Krievijas kara flotes jūrnieka Jēkaba Birgera ģimenē. 1920. gadā viņas ģimene atgriezās Latvijā. Mācījās Rīgas 20. Kuzņecova pamatskolā, pēc tam Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijā. Studēja romāņu fi ...

                                               

Broņislava Martuževa

Broņislava Martuževa bija latviešu dzejniece, nacionālās pretošanās kustības dalībniece un politieslodzītā. Ir izdoti trīspadsmit Broņislavas Martuževas dzejoļu krājumi, no kuriem pirmie divi ar dzejnieces Evas Mārtužas vārdu publicēt darbus ar s ...

                                               

Eleonora Sausne

Eleonora Sausne bija latviešu skolotāja, nacionālās pretošanās kustības dalībniece, disidente un politieslodzītā. Pēc Otrā pasaules kara viņa strādāja par Latvijas Valsts universitātes LVU Ekonomikas fakultātes sekretāri. Latvijas PSR Tautas droš ...

                                               

Skaidrīte Sirsone

Dzimusi 1920. gada 5. aprīlī Rīgā. Mācījās I Rīgas valsts ģimnāzijā. Studēja Latvijas Universitātē. No 1946. gada regulāri pirmdienās pulcējās aktieru Irmas un Arnolda Stubavu dzīvoklī Dzirnavu ielā. Apspriesta tika galvenokārt franču literatūra, ...

                                               

Irma Stubava

Dzimusi 1908. gadā Rīgā kā Irīna Švāgere. Strādāja par aktrisi, apprecējās ar Arnoldu Stubavu. Pēc Otrā pasaules kara beigām viņu 1944. gada decembrī pieņēma Dailes teātrī par palīgsastāva aktrisi, līdztekus viņa strādāja par Teātra biedrības ras ...

                                               

Arnolds Stubavs

Dzimis 1910. gada 29. decembrī Šķibes pagastā zemnieka Jāņa Stubava ģimenē. Mācījās Zeltmata dramatiskajos kursus, strādāja Tautas teātrī, tad Liepājas teātrī un Valmieras teātrī, spēlēja Šķiltera lomu kinofilmā "Kaugurieši" 1941. Latvijas vācu o ...

                                               

Gustavs Bērziņš

Dzimis 1910. gadā. Pēc Otrā kara beigām strādāja par juriskonsultu. 1945. gada rudenī Gustavs Bērziņš, Kurts Fridrihsons, Arnolds Stubavs un Alfrēds Sausne kopā ar sievām sāka regulāri tikties, lai apspriestu jaunākās teātra izrādes. No 1946. gad ...

                                               

Verners Tepfers

Verners Tepfers bija Latvijas armijas ģenerālis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Latvijas Centrālās Padomes priekšsēdētājs no 1944. līdz 1946. gadam. Viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem.

                                               

Kristaps Krišs Upelnieks

Kristaps Krišs Upelnieks bija kapteinis, Kureļa grupas štāba priekšnieks, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Latvijas Centrālās padomes Militāras komisijas faktiskais vadītājs, par ko viņam izpildīts nāvessods.

                                               

Bebru Kartupeļu dumpis

Bebru Kartupeļu dumpis bija klaušu laiku latviešu zemnieku nemieri, kas norisinājās 1841. gadā Jaunbebru muižā un apkārtējos muižu pagastos. 108 zemniekus notiesāja, piespriežot smagus miesas sodus un pēc tam izsūtīšanu uz Sibīriju vai nodošanu z ...

                                               

Alektene

Tiek uzskatīts, ka 1251. gada dokumentā minētais Alektenes pilsnovads atradies lielu mežu vidū Daugavas kreisajā krastā uz dienvidaustrumiem no Kalves zemes. Kaut gan precīza lokalizācija nav iespējama, visticamāk, ka mūsdienās Alektenes vai Alci ...

                                               

Ģiņģeiķis

Ģiņģeiķis bija sēļu vai aukštaišu kunigaitis no apmēram 1240. līdz vismaz 1255. gadam, Livonijas ordeņa vasalis, Atskaņu hronikas tekstā viemēr pieminēts kā trešais no trīs brāļiem: "Bij trešajam vārds Ģiņģeiķis, tas bija drosmīgs varonis, no neg ...

                                               

Kalkūnes pilskalns

Kalkūnes pilskalns atrodas Daugavpils novadā, Kalkūnes pagastā, 800 m uz ziemeļaustrumiem no Birkeneļiem. Kalkūnes pilskalns ir viens no Augšzemes pilskalniem un tā apdzīvotība attiecās uz agro un vidējo dzelzs laikmetu. Pilskalnu neapšaubāmi apd ...