ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 141
                                               

Lembits

Lembits jeb Sakalas Lembits bija igauņu karavadonis un viens no Sakalas igauņu vecākajiem, kurš ir atkārtoti pieminēts Indriķa hronikas aprakstītajos notikumos no 1211. līdz viņa nāvei 1217. gada septembrī. Sakaliešu karaspēks Lembita vadībā atma ...

                                               

Vācu ordenis

Vācu ordenis jeb Teitoņu ordenis ir katoļu reliģiskais karotāju ordenis, kas dibināts 12. gadsimtā Palestīnā. Viņi 1230. gadā izveidoja Vācu ordeņa valsti. Lielu daļu no Latvijas teritorijas līdz 1561. gadam pārvaldīja Livonijas ordenis, kas bija ...

                                               

Aizkraukles komtureja

Aizkraukles komtureja vai komturija bija no 1252. līdz 1478. gadam pastāvoša Livonijas ordeņa pārvaldīta Daugavas līvu un letu apdzīvota teritorija Daugavas labajā krastā. 1256. gadā Aizkraukles komturejai tika pievienota arī sēļu apdzīvotā Meden ...

                                               

Eberhards no Zainas

Eberhards no Zainas jeb Sainas Eberhards bija Vācu ordeņa vācmestrs, Vācu ordeņa virsmestra vietnieks un Livonijas ordeņa mestra Andreasa no Felves aizvietotājs. Pēc Lietuvas karaļa Mindauga pāriešanas katoļu ticībā viņš 1253. gada aprīlī organiz ...

                                               

Livonijas ordeņa landmaršali

Livonijas ordeņa landmaršali bija Livonijas ordeņa mestru pirmie vietnieki, karaspēka pārziņi un karaspēka komandieri mestra prombūtnē, kuru rezidence no 1432. gada atradās Siguldas ordeņa pilī. Pēc ordeņa likvidēšanas 1562. gadā Livonijas maršal ...

                                               

Sēlpils fogti

Sēlpils fogti bija Livonijas ordeņa Sēlpils fogtejas pārvaldnieki līdz 1559. gadam. Fogtejas administratīvais centrs un fogtu rezidence bija Sēlpils ordeņa pils Daugavas kreisajā krastā, no kuras saglabājušās vienīgi drupas uz Pļaviņu ūdenskrātuv ...

                                               

Stensbijas līgums

Stensbijas līgums bija 1238. gada 7. jūnijā Dānijas pilsētā Stensbijā noslēgts izlīgums starp Vācu ordeņa Livonijas atzara mestru Hermani Balki un Dānijas karali Valdemāru II. Pēc līguma nosacījumiem Dānija atguva Zobenbrāļu ordeņa 1227. gadā iek ...

                                               

Ābeļu muiža

Ābeļu muiža bija kroņa muiža, kas atradās mūsdienu Jēkabpils novada Ābeļu ciemā, Daugavas kreisajā krastā pie Barana ietekas, iepretim Kaupres pilskalnam. Mūsdienās šeit atrodas Ābeļu pamatskola. 16. gadsimta otrajā pusē muiža piederēja Kersenbro ...

                                               

Ainažu muiža

Ainažu muiža bija Vidzemes muiža, kas atradās mūsdienu Ainažu pilsētas teritorijā. Ainažu Haynasch vārds oficiālos dokumentos pirmoreiz parādās 1564. gadā kā kroņa īpašums, bet vēlāk tas nonāk Svētciema muižas īpašumā. 1800. gadā to muižu ar ciem ...

                                               

Aizputes apriņķa muižu nosaukumi

Aizputes apriņķa muižu nosaukumi ir viens no avotiem Aizputes apriņķa un Latvijas vēstures izziņai. Muižas pastāvēja līdz 1920. gada agrārajai reformai, kad tās tika likvidētas un bijušajiem īpašniekiem reizumis tika atstāti vienīgi muižu centri. ...

                                               

Aizputes pilsmuiža

Aizputes pilsmuižas centrs sākotnēji atradās Aizputes ordeņa pils ēkā, kas 1682. gadā nonāca Mihaela Frīdriha Noldes īpašumā. 18. gadsimta otrajā pusē dzirnavu dīķa otrā krastā uzbūvēja jauno muižas kungu māju. Zināms, ka 1760. gadā Aizputes pils ...

                                               

Aizupes muiža

Aizupes muižas pils ir muižas kungu māja Kandavas novada Vānes pagasta Aizupē pie autoceļa V1459. Aizupes muižas pils ar parka dendroloģiskajiem stādījumiem ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas sastāv no 15 ēkām, kopējā muižas zemes īp ...

                                               

Arendoles muiža

Arendoles muiža atrodas Latgalē, Vārkavas novada Rožkalnu pagasta Arendolē. Celta 1895. gadā kā medību un atpūtas muiža un līdz mūsdienām saglabājusies, salīdzinoši, ļoti labā stāvoklī. 2004. gadā muižas kungu māja tika iekļauta Valsts nozīmes ku ...

                                               

Asares muiža

Asares muižas kungu māja jeb Asaru pils atrodas Aknīstes novada Asares pagasta Asarē. Muiža līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā piederēja Valteru-Vittenheimu dzimtai, tagad Aknīstes novada pašvaldībai.

                                               

Āsteres muiža

Āsteres muižas kungu māja atrodas Āsteres ezera austrumu galā Limbažu novada Viļķenes pagasta Āsterē, 9.2 km no pagasta centra Viļķenes.

                                               

Aumeisteru muiža

Aumeisteru muižas jeb Cirgaļu muižas kungu māja atrodas Aumeisteru ciemā Smiltenes novada Grundzāles pagastā. Aumeisteru muižas kompleksā ietilpst kungu māja ar palīgēkām, tās ietverošu parku, uzstādinātu dīķi un muižas pārvaldnieka māju. Līdz 19 ...

                                               

Balgales muiža

Balgales muiža bija Kurzemes muiža, kas atradās mūsdienu Talsu novada Balgales ciemā. Mūsdienās muižas ēka sadalīta vairākos privātīpašumos.

                                               

Baltā muiža

Baltā muiža, arī Dāla muiža, Mellera muiža, bija muiža tagadējā Iļģuciema apkaimē, kas izveidota 17. gadsimtā. Muižā atradās koka vienstāva dzīvojamā ēka ar mansarda jumtu un mezonīnu, tās apkārtnē bija ierīkots ainavu parks ar dzimtas kapenēm. M ...

                                               

Baltmuiža (muiža)

Baltmuižas kungu māja atrodas Baltmuižas ezera stāvkrastā Ilūkstes novada Prodes pagasta Baltmuižas ciemā. Līdz 1920. gada agrārajai reformai muiža piederēja Budbergu-Beninghauzenu dzimtai. Pēc tam tajā iekārtota skola, pēc Otrā pasaules kara arī ...

                                               

Bauņu muiža

Bauņu muiža bija gleznaina muiža ar plašu angļu stila parku netālu no Burtnieku ezera tagadējā Burtnieku novada Matīšu pagastā pie autoceļa P16. No 1747. gada līdz 1920. gada agrārajai reformai muiža piederēja fon Zīversu un fon Gincelu dzimtai. ...

                                               

Bauskas apriņķa muižu nosaukumi

Bauskas apriņķa muižu nosaukumi ir viens no avotiem Bauskas apriņķa un Latvijas vēstures izziņai. Muižas pastāvēja līdz 1920. gada agrārajai reformai, kad tās tika likvidētas un bijušajiem īpašniekiem reizumis tika atstāti vienīgi muižu centri. P ...

                                               

Bebrenes muiža

Bebrenes muižas vācu: Rittergut Bewern kungu māja atrodas Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Bebrenē. Līdz 1920. gada zemes reformai muiža piederēja Plāteru-Zībergu dzimtai. Mūsdienās ēkā atrodas Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola.

                                               

Biksēres muiža

Biksēres muiža vai Libes muiža ir muižas ēku un parka komplekss Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksērē. Komplekss, ko tagad sauc par Biksēres muižu, patiesībā ir Libes muiža. Biksēres muiža atradusies 2.5 km tālāk.

                                               

Bīlastu muiža

Pirmās ziņas par Bīlastu muižu saglabājušās no 1437. gada Livonijas ordeņa valsts laikā. 1628. gadā hercogs Frīdrihs izlēņoja šo muižu savam kalpotājam B. Jēgerim. Sākotnēji muižai ir bijušas 3 klaušu mājas. Līdz mūsdienām ir saglabājusies tikai ...

                                               

Bīriņu muiža

Bīriņu muižas kungu māja jeb Bīriņu pils atrodas Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņos. Muiža no 1813. gada līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā piederēja Pistolkorsu dzimtai.

                                               

Biržu (Madonas) muiža

Muiža izveidojusies Rīgas arhibīskapijas Ļaudonas pilsnovadā pie senā Kokneses - Alūksnes lielceļa pēc tam, kad 1461. gadā Rīgas arhibīskaps Silvestrs Stodevešers iznomāja novadā esošās zemes saviem vasaļiem. Zviedru Vidzemes muižu redukcijas lai ...

                                               

Bormaņu muiža

Bormaņu muiža vai Trapenes muiža ir muižas ēku un parka komplekss Apes novada Trapenes pagasta Trapenē. Bormaņu muižas kungu māja celta 19. gadsimtā sākumā kā Gaujienas muižas īpašnieka fon Vulfa medību pils, tagad tajā atrodas Trapenes kultūras ...

                                               

Bornsmindes muiža

Bornsmindes muižas kungu māja atrodas Rundāles novada Rundāles pagasta Ziedoņos. Pēdējais muižas īpašnieks līdz Latvijas agrārajais reformai 1920. gadā bija Vladimirs fon Šepings.

                                               

Brizules muiža

Jau 15. gadsimta vidū Livonijas ordeņa mestrs Brizules ciemu izlēņojis Štrombergu dzimtai, 17. un 18. gadsimtā muižai bijuši vairāki īpašnieki. Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā ap 1710. gadu uzcēla tagadējo koka muižas kungu māju. 1774. gad ...

                                               

Brūnu muiža

Brūnu muiža, arī Elīzes muiža, Līzes muiža bija Zemgales muiža, kas atradās mūsdienu Dobeles novada Annenieku pagasta ziemeļos, Brūnās, netālu no valsts autoceļa A9 un Bērzupes dzelzceļa stacijas. Mūsdienās muižas apbūve ir vietējas nozīmes arhit ...

                                               

Bruņenes muiža

Bruņenes muižas, arī Bruņas muižas, kungu māja atrodas Bruņu ezera krastā Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Bruņenē. Līdz 1920. gada agrārajai reformai muiža piederēja Līvenu dzimtai. Tagad ēkā atrodas privatizēti dzīvokļi un ēka atrodas nož ...

                                               

Bukultu muiža

Bukultu muiža ir bijusī Akmeņsalas draudzes novada muiža uz Akmeņsalas. Mūsdienās šīs muižas ēku vietā Daugavas kreisajā krastā atrodas Bellu mājas Ķekavas novada Katlakalnā.

                                               

Burtnieku pils

Burtnieku viduslaiku pils bija viduslaiku pils Burtnieku ezera stāvkrastā Tālavas pierobežā ar Metsepoli un Sakalu, vēlāk Livonijas ordeņa valsts teritorijā. Burtnieku pilsdrupas atrodas 19. gadsimta sākumā izveidotajā Burtnieku parkā bijušās Bur ...

                                               

Carnikavas pils

Carnikavas pils bija Carnikavas muižas kungu māja, celta 18. gadsimta beigās pēc arhitekta Kristofa Hāberlanda projekta. Carnikavas pils sagrauta Pirmā pasaules kara laikā, 1917. gadā, un līdz mūsdienām saglabājušās ēkas drupas zem zemes Carnikav ...

                                               

Cēsu apriņķa muižu nosaukumi

Cēsu apriņķa muižu nosaukumi ir svarīgs avots Cēsu apriņķa un Latvijas vēstures izziņai. Tikai daļa no tiem ir īsti vāciski, bet pārējie ir letgaliskas vai līviskas cilmes. Muižas pastāvēja līdz 1920. gada agrārajai reformai, kad tās tika likvidē ...

                                               

Cēsu pilsmuiža

Cēsu pilsmuižas kungu māja jeb Cēsu Jaunā pils ir ēka Cēsu pilsētas centrā pie Cēsu viduslaiku pils. No 1777. gada līdz 1920. gada agrārajai reformai muiža piederēja grāfu fon Zīversu dzimtai. Pēc agrārās reformas Cēsu Jauno pili nodeva Latvijas ...

                                               

Durbes muiža

Durbes muižas kungu māja jeb Durbes pils atrodas Slocenes upes ielejas dienvidu malā, Tukuma pilsētas teritorijā Mazā Parka ielā 7. Muiža no 1848. gada līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā piederēja fon der Rekes dzimtai.

                                               

Dursupes muiža

Dursupes muiža bija Kurzemes muiža, kas atradās mūsdienu Talsu novada Dursupes ciemā. Mūsdienās muižas ēka ir privātīpašums un publiski nav pieejama.

                                               

Dzelzavas muiža

Pirmās ziņas par muižu tagadējā Dzelzavā saglabājušās no 1594. gada, kad muižas īpašnieks bija Jēkabs no Vainekes Jacob Wainecken un muiža minēta kā Waineckemoise. 1600. gadā viņa dēls Johans Dzelzavas muižu Schielschun pārdeva Cesvaines pilskung ...

                                               

Dzērbenes muiža

Dzērbenes pilsmuižas kungu māja atrodas Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta centrā Dzērbenē. Pašlaik ēkā atrodas Dzērbenes pagasta pārvalde, Tautas nams un mūzikas skola.

                                               

Eķengrāves muiža

Eķengrāves muižas kungu māja atrodas Viesītes novada Eķengrāvē, netālu no Viesītes. Muiža līdz 1920. gada agrārajai reformai piederēja Johanam Rehenbergam-Lintenam, pēc tam tās zeme 1333 ha kopplatībā tika sadalīta 29 jaunsaimniecībās. Muižas kun ...

                                               

Elejas muiža

Elejas muižas kungu mājas jeb Elejas pils drupas atrodas Jelgavas novada Elejas pagastā. Muiža no 1753. gada līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā piederēja Mēdemu dzimtai. Saglabājusies bijusī muižas pārvaldnieka māja un teātra māja.

                                               

Ērberģes muiža

Ērberģes muiža, saukta arī par Taubes muižu, bija muiža Ērberģē, tagadējā Neretas novada Mazzalves pagasta teritorijā. Pirms 1920. gada agrārās reformas Ērberģes muiža 1862 ha platībā piederēja fon Hānu dzimtai. Reformas gaitā muižas zemes sadalī ...

                                               

Ērgļu muiža

Ērgļu muiža jeb Ērgļu pilsmuiža bija Cēsu apriņķa muiža, kuras centrs atradās tagadējā Ērgļu ciemā. Tā izveidojās pie 17. gadsimtā sagrautās Ērgļu viduslaiku pils.

                                               

Ērmaņu muiža

Ērmaņu muižas kungu māja jeb Ērmaņu muiža atrodas Alūksnes novada Malienas pagastā. Izvietojusies Ievednes krastā pie Brencu - Vecannas ceļa. Muiža celta apmēram 1823. gadā. Ērmaņu muižas kungu māja ir Latvijas Republikas valsts nozīmes arhitektū ...

                                               

Felicianovas muiža

Felicianovas vārda izcelsme nav skaidri zināma, bet pastāv divas versijas. Pirmā: Andžeja Dionizi vecākais dēls Ignacijs valdīja Zabolotjes muižu un Ignacija dēls Andžejs - Eversmuižu 1769, bet Ignacija brālis Felicians, ļoti iespējams, ir bijis ...

                                               

Galtenes muiža

Galtenes muiža bija Kurzemes muiža, kas atradās mūsdienu Talsu novada Galtenes ciemā. Mūsdienās muižas kungu mājas divu durvju komplekti un kāpnes ir 18. gadsimta beigu valsts nozīmes mākslas pieminekļi.

                                               

Gārsenes muiža

Gārsenes muižas kungu māja jeb Gārsenes pils atrodas Aknīstes novada Gārsenes pagasta Gārsenē. Muiža līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā piederēja Budbergu dzimtai, tagad Aknīstes novada pašvaldībai.

                                               

Gaujienas muiža

Gaujienas pilsmuižas kungu māja atrodas Apes novada Gaujienas pagasta centrā Gaujienā. Līdz 1920. gada agrārajai reformai pils piederēja Vulfu dzimtai, pēc tam tajā atradās Gaujienas vidusskola, ko 1932. gadā pārdēvēja par Gaujienas ģimnāziju. Ko ...

                                               

Grāvendāles muiža

Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā muiža piederēja fon Ganckavu Gantzkauw dzimtai. Ulrihs fon Ganckavs 1754 - 1815 18. gadsimta otrajā pusē uzcēla muižas kungu māju, kas bija koka ēka uz trīs velvētiem mūra pamatiem. 1812. gada kara laikā Grā ...