ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14
                                               

Akadēmiskā vienība "Latviete"

Akadēmiskā studenšu vienība" Latviete” ir akadēmiska mūža organizācija, kas cenšas draudzenēs ieaudzināt latvisku dzīvesziņu un savos mērķos vadās no pieciem centieniem: zinātnei, darbam, skaidrībai, brīvībai un Tēvzemei. Latviete iestājas par ak ...

                                               

Ceļu satiksmes drošības direkcija

Ceļu satiksmes drošības direkcija ir valsts akciju sabiedrība, kas saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu un saviem statūtiem pārrauga Latvijas ceļu satiksmes drošību. CSDD nodarbojas ar transportlīdzekļu reģistrāciju, autovadītāju kvalifikācijas eksām ...

                                               

Fonds DOTS

Fonds DOTS, jeb Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS ir nevalstiskā organizācija Latvijā, kura tika dibināta 1992. gadā kā daļa no Atvērtās sabiedrības fondu tīkla Eiropā.

                                               

Fraternitas Rusticana

Fraternitas Rusticana ir Latvijas studentu biedrība, kuras pirmsākumi meklējami 1921. gada 2. novembrī Latvijas Universitātē nodibinātajā Jelgavas latviešu studentu biedrībā. 1926. gada rudenī tā tika pārveidota studentu - vīriešu slēgtā organizā ...

                                               

Latvijas Arheologu biedrība

Latvijas Arheologu biedrība ir sabiedriska organizācija, kas savās rindās apvieno vairāk kā 60 profesionālus arheologus, ar arheoloģiju saistītus speciālistus, studentus un šis nozares interesentus, pārstāvot visas institūcijas, kurās Latvijā str ...

                                               

Latvijas Arhitektu savienība

Latvijas Arhitektu savienība ir vienīgā arhitektu profesionālā organizācija Latvijā un apvieno gandrīz 500 biedru – profesionālu arhitektu. LAS galvenie darbības virzieni ir arhitektu profesionālo interešu aizstāvība, arhitektu sertificēšana un a ...

                                               

Latvijas Astronomijas biedrība

Latvijas Astronomijas biedrība ir sabiedriska organizācija, kas apvieno interesentus par astronomiju - amatierus, profesionāļus, skolēnus un studentus. LAB pirmsākumi saistās ar 1947. gada 18. novembri, kad tika dibināta Vissavienības Astronomija ...

                                               

Latvijas Entomoloģijas biedrība

Latvijas Entomoloģijas biedrība ir sabiedriska organizācija, kas apvieno kukaiņu pētīšanas entuziastus Latvijā. Entomoloģijas biedrības biedri ir gan dažādu Latvijas un ārzemju zinātnisko iestāžu darbinieki, gan arī amatieri, kuriem kukaiņu izpēt ...

                                               

Latvijas erudītu līga

Latvijas erudītu līga ir sabiedriska organizācija, kura veido dažādas ar erudīciju saistītas sacensības un pasākumus. Organizācija ir dibināta 1997. gadā Rīgā. Tās veidotie erudīcijas konkursi ir vieni no vecākajiem Latvijā. Latvijas erudītu līga ...

                                               

Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrība

Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrība ir organizācija, kuras galvenais mērķis ir apvienot zinātniskās fantastikas un fantāzijas žanra interesentus.Tā dibināta 2000. gada 15. aprīlī. Biedrība periodiski rīko dažādus pasākumus - lekcijas un s ...

                                               

Latvijas Komponistu savienība

Latvijas Komponistu savienība ir Latvijas profesionāla sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijā un ārvalstīs dzīvojošus un strādājošus profesionālus komponistus un muzikologus.

                                               

Latvijas Mākslinieku savienība

Latvijas Mākslinieku savienība ir profesionāla nevaldības organizācija, kuras mērķis ir veicināt Latvijas vizuālās mākslas un mākslas zinātnes attīstību. Savienības birojs atrodas 11. novembra krastmalā 35, Rīgā. Tā tikusi dibināta 1941. gadā, lī ...

                                               

Latvijas Matemātikas biedrība

Latvijas Matemātikas biedrība ir Latvijas matemātiķu zinātniska apvienība, ko Starptautiskā Matemātiķu apvienība atzīst kā Latvijas valsts nacionālo matemātisko organizāciju. Tās mērķis ir veicināt matemātisko darbību Latvijā, vienlaikus nostipri ...

                                               

Latvijas Mikologu biedrība

Latvijas Mikologu biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā apvienoti Latvijas sēņu un ķērpju profesionālie pētnieki, kā arī amatieri. Latvijas Mikologu biedrība dibināta 2002. gadā. Biedrības goda priekšsēdētājs ir biologs Edgars Vimba. LMB ir ...

                                               

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija ir starptautiski atzīta profesionālā projektu vadītāju organizācija Latvijā. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija apvieno dažādu nozaru pārstāvjus, kuri tiešā vai netiešā veidā ir saist ...

                                               

Latvijas Pilsoniskā alianse

Latvijas Pilsoniskā alianse ir 2005. gadā reģistrēta neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot NVO kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbī ...

                                               

Latvijas Piļu un muižu asociācija

Latvijas Piļu un muižu asociācija dibināta 2000. gada 6.jūnijā. LPMA mērķis ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, piļu un muižu unikālās kultūrvēsturiskās vides saglabāšana, kopšana un atjaunošana, tūrisma un ar to saistītās infrast ...

                                               

Latvijas Rakstnieku savienība

Latvijas Rakstnieku savienība ir profesionāla sabiedriska organizācija. Savienība tika dibināta 1940. gada 26.oktobrī kā Latvijas PSR padomju rakstnieku savienība. Šobrīd tās biedri ir Latvijā un ārzemēs dzīvojoši latviešu literatūras darbinieki ...

                                               

MYSTYLe art

"Radošā apvienība MYSTYLe art". ir studentu un jauniešu organizācija Latvijā, kas caur medijiem un mākslu organizē un atbalsta ar kultūru saistītas aktivitātes un projektus MYSTYLe art mērķi ir: Veicināt jauniešu un studentu līdzdalību kultūras p ...

                                               

Mozaīka (organizācija)

Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība "Mozaīka” ir 2006. gada 18. februārī dibināta nevalstiska organizācija Latvijā, kuras deklarētie mērķi ir veicināt sabiedrības izpratni par dažādu seksuālo orientāciju esamību un s ...

                                               

Providus

PROVIDUS ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas domnīca, juridiski - biedrība, kuru dibināja Sorosa Fonds - Latvija, Rīgā 2002. gadā. PROVIDUS ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. PROVIDUS misija ir gudra, zināšanās balstīta politika. ...

                                               

Radošais kvartāls "kombināts MĀKSLA"

Latvijas Mākslinieku savienības radošais kvartāls "Kombināts MĀKSLA”, kurš atrodas Gaujas ielā 1, 3, 5, 9, Brasā, Rīgā, ir vēsturiski veidojies Rīgas radošais kvartāls, kur tapušas latviešu mākslinieku skulptūras un dekoratīvie elementi, sākot no ...

                                               

Radošo savienību padome

Latvijas Radošo savienību padome ir dibināta 1988. gadā Rakstnieku savienības paplašinātajā plēnumā kā Radošo savienību Kultūras padome. 1995. gadā reģistrēta kā profesionālo radošo organizāciju apvienība - Latvijas Radošo savienību padome. LRSP ...

                                               

Re: Baltica

Baltijas Pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica ir 2011. gada augustā, Latvijā dibināta bezpeļņas nevalstiskā organizācija. Tā nodarbojas ar pētniecisko žurnālistiku, un atrodas Rīgā. Re: Baltica koncentrējas uz Baltijas reģionā svarīgu jau ...

                                               

Resursu centrs sievietēm "Marta"

Biedrība Centrs MARTA ir nevalstiskā organizācija, kas aizstāv sieviešu tiesības un sniedz atbalstu krīzes situācijās. Centra birojs atrodas Rīgā, Matīsa ielā 49-3. 2017.gadā biedrība mainīja nosaukumu uz "Centrs MARTA".

                                               

Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras galvenā funkcija ir valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. VDI darbību reglamentē VDI li ...

                                               

Valsts valodas centrs

Valsts valodas centrs ir 1992. gadā dibināta, Latvijas Republikas tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot valsts politiku attiecībā uz normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli valsts v ...

                                               

Zaļā brīvība

Zaļā brīvība ir nevalstiska vides aizsardzības organizācija, kas dibināta 1993. gadā kā Vides aizsardzības kluba Zaļā bibliotēka un pārreģistrēta 2000. gadā kā "Zaļā brīvība". Organizācijas mērķis ir "attīstīt sabiedrību, kura dzīvo saskaņā ar se ...

                                               

Ziedot.lv

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kura tikai izveidota 2003. gadā ar Hansabankas atbalstu. Tai ir sabiedriska labuma organizācijas statuss. Organizācija nodarbojas ar ziedojumu vākšanu labdarības mērķiem un uzrauga saziedotās naudas izlietoša ...

                                               

Parlamentārais sekretārs (Latvija)

Parlamentārais sekretārs Latvijā ir politiska valsts amatpersona, kas uztur Ministru kabineta locekļa saikni ar Saeimu un tās komisijām, pārstāv attiecīgo Ministru kabineta locekli likumdošanas procesā Saeimā, piedalās likumprojektu sagatavošanā ...

                                               

Valsts sekretārs (Latvija)

Valsts sekretārs ir augstākais valsts civildienesta ierēdņa amats Latvijas Republikā. Valsts sekretārs ir ministrijas administratīvais vadītājs un lielākajā daļā gadījumu arī reālais ministrijas un tās kūrētās nozares vadītājs, jo, Ministru kabin ...

                                               

17. maija ārkārtējās pilnvaras (1940)

17. maija ārkārtējās pilnvaras bija autoritārās Kārļa Ulmaņa valdības 1940. gada 17. maijā pieņemtais lēmums par to, kā Latvijas valdības rīcībspējas zaudēšanas gadījumā piešķirt ārkārtējas pilnvaras Latvijas sūtnim Lielbritānijā Kārlim Zariņam, ...

                                               

1917. gada 2. decembra deklarācija par Latvijas autonomiju

1917. gada 2. decembra deklarācija par Latvijas autonomiju ir Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes izdots dokuments, ar kuru 1917. gadā pirmo reizi tika oficiāli pasludināts ka Latvija, kurā ietilpst Vidzeme, Kurzeme un Latgale, ir autonoma valsts ...

                                               

1918. gada 30. janvāra deklarācija par Latvijas Republikas izveidi

1918. gada 30. janvāra deklarācija par Latvijas Republikas izveidi bija 1918. gada 30. janvārī Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes otrajā sesijā Pēterpilī pieņemts lēmums par vienotas, patstāvīgas un demokrātiskas Latvijas Republikas dibināšanu, ...

                                               

Etniskais balsojums Latvijā

Etniskais balsojums Latvijā ir bieži konstatējamās kopsakarības starp vēlētāju etnisko piederību un izvēli vēlēšanās vai referendumos. Ar to tiek saistīts arī partiju neformāls iedalījums "latviešu" un "krievu" partijās.

                                               

Jaunatnes Sociāldemokrātiskā Savienība

Jaunatnes Sociāldemokrātiskā Savienība ir 1917. gada 1. martā Pēterburgā dibinātās Sociāldemokrātiskās jaunatnes savienības mantiniece. Latvijas pirmās neatkarības gados organizācija atbalstīja LSDSP rīkotos pasākumus, tomēr neskaitījās partijai ...

                                               

Krievu skolu aizstāvības štābs

Krievu skolu aizstāvības štābs ir 2003. gada dibināta kustība par Latvijas valsts finansēto skolu izglītību krievu valodā. Radās vairāku organizāciju pārstāvju sadarbības rezultātā, vēlāk tās darbam pievienojās arī pie organizācijām nepiederoši c ...

                                               

Krievvalodīgie

Krievvalodīgais - sarunvalodā lietots apzīmējums krievu valodas lietotājam, kuram tā ir dzimtā valoda vai kurš tai dod priekšroku ikdienā un ģimenē. Jēdzienu lieto, lai aprakstītu krieviski runājošo cilvēku kopumu neatkarīgi no viņu etniskās vai ...

                                               

Latvijas Centrālās padomes memorands

Latvijas Centrālās padomes memorands ir vēsturisks dokuments, ko Otrā pasaules kara laikā 1944. gada 17. martā pieņēma Latvijas Centrālā padome un parakstīja 188 Latvijas politiskie un kultūras darbinieki. Memorands deklarēja nepieciešamību nekav ...

                                               

Latvijas diplomātisko misiju uzskaitījums

Apvienotie Arābu Emirāti Abū Dabī vēstniecība Baku vēstniecība Azerbaidžāna Seula vēstniecība Korejas Republika Gruzija Tbilisi vēstniecība Ņūdeli vēstniecība Indija Telaviva vēstniecība Izraēla Japāna Tokija vēstniecība Astana vēstniecība Kazahs ...

                                               

Latvijas Padomju valdības 1918. gada 17. decembra manifests

Latvijas Padomju valdības manifests 1918. gada 17. decembrī bija Latvijas strādnieku, bezzemnieku un strēlnieku Padomju valdības paziņojums, ar kuru tā pasludināja, ka valsts vara Latvijā ir Padomju valdības rokās, izsludināja par atceltām un gāz ...

                                               

Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai

Ministru prezidents Einars Repše 2003. gada 16. janvārī parakstīja rīkojumu par vadības grupas izveidi Eiropas Savienības referenduma informācijas darba veikšanai. 2003. gada 20. septembrī Latvijā notika referendums par iestāšanos ES. Referendumi ...

                                               

Latvijas Satversmes sapulce

Latvijas Satversmes sapulce bija Latvijas Republikas pirmais vēlētais parlaments, kas darbojās no 1920. gada 1. maija līdz 1922. gada 7. novembrim, aizsākot parlamentārās demokrātijas posmu Latvijā. Jau Tautas padomes politiskā platforma paredzēj ...

                                               

Nepilsoņi (Latvija)

Latvijas nepilsoņi ir Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošas personas, kas līdz PSRS sabrukumam bija PSRS pilsoņi, bet pēc tam nav ieguvušas nevienas valsts pilsonību. 1991. gada 15. oktobrī LR AP pieņemtais lēmums" Par Latvijas Republikas pilso ...

                                               

Par Latvijas PSR suverenitāti

Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācija "Par Latvijas PSR suverenitāti” ir dokuments, kuru 1989. gada 28. jūlijā pieņēma Latvijas PSR Augstākā Padome Anatolija Gorbunova vadībā. Šī deklarācija pasludināja, ka PSRS likumi Latvijas teritorijā st ...

                                               

Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu

Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija ...

                                               

Par Latvijas Republikas valstisko statusu

Latvijas Republikas Augstākās Padomes likums "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" ir dokuments, ar kuru 1991. gada 21. augustā Latvijas Republikas Augstākā Padome pasludināja, ka tiek pilnā mērā atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. ...

                                               

Pilsonība Latvijā

Latvijas pilsoņi ir personas, kurām ir Latvijas pilsonība. Ar Latvijas pilsonību saistītos jautājumus regulē "Pilsonības likums", kas stājies spēkā 1994. gada 25. augustā. Pastāv vairāki pilsonības iegūšanas veidi, piemēram, naturalizējoties, pēc ...

                                               

Politika.lv

politika.lv bija Latvijas sabiedriskās politikas portāls. To dibināja Sorosa Fonds - Latvija 2001. gadā, bet pēc 2003. gada portālu uzturēja biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS". Portāla pēdējā galvenā redaktore bija Dita Arāja. 2014 ...

                                               

Rīdzenes sarunas

Rīdzenes sarunas ir viesnīcā "Rīdzene” notikušās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noklausītās un 2017. gada jūnijā žurnāla Ir publiskotās sarunas starp tā saucamajiem oligarhiem - Aivaru Lembergu, Andri Šķēli, Aināru Šleseru - un citie ...